قیمت آپارتمان در تهران : تغییرات قیمت مسکن در تهران +نمودار - 94/12/08 - تداوم قدرت نمایی رکود در بازار مسکن



بازار مسکن پاییزی کجای تهران داغ‌تر بود؟ +نمودار

بر اساس یک آمار رسمی، منطقه پنج تهران با سهم 12.7 درصد و منطقه 22 تهران با سهم 0.9 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم از معاملات مسکن در فصل پاییز را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اقتصاد آناین به نقل از اقتصاد، مرکز آمار ایران، گزارشی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در فصل پاییز منتشر کرده که در آن سهم هر یک از مناطق شهر تهران از معاملات مسکن پاییزی مشخص شده است.

بر اساس این محاسبات اعلام شده، منطقه پنج تهران با سهم 12.7 درصد و منطقه 22 تهران با سهم 0.9 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم از معاملات مسکن در فصل پاییز را به خود اختصاص داده‌اند.

 







ر اساس گزارش بهمن‌ماه بانک مرکزی مشخص شد؛

تغییرات قیمت مسکن در تهران +نمودار

بالاترین قیمت یک متر مربع زمین مسکونی در بهمن ماه سال جاری مربوط به منطقه یک و با قیمت 7.6 میلیون تومان و کمترین قیمت مربوط به منطقه 18 و با قیمت 2 میلیون تومان بوده است.

در بهمن‌ماه سال 94، متوسط قیمت یـک متـر مربـع زیربنـای واحـد مسـکونی معاملـه شـده از طریـق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 39.2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش و نسـبت بـه ماه مشابه سال قبل با یک درصد کاهش همراه بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت بـه مـاه مشابه سال قبل به منطقه 6 (معادل 3.8 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 19 (معادل 6.4) درصد تعلق دارد.

در بهمن‌ماه سال 94 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یـک متـر مربـع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 76.8 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 20.4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

قیمت ملک در دیگر مناطق و میزان تغییر آن نسبت به سال قبل در نمودار زیر قابل مشاهده است.

 



کلید واژه ها

 قیمت مسکن

اخبار مرتبط

تداوم قدرت نمایی رکود در بازار مسکن

بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از افزایش تعداد معاملات به میزان 5/6 درصد و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی به میزان یک درصد است.

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، تداوم بهبود حجم معاملات در دو ماهه اخیر نشانگر استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی حاکم بر بازار مسکن است. انتظار می‌رود این وضعیت که با بهبود شرایط اقتصاد کلان و نیز اقدامات مناسب اتخاذ شده از سوی نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و تعدیل نرخ سود بانکی همراه شده است، در ماه‌های آتی نیز همچنان تداوم یابد. بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در بهمن ماه سال ١٣٩٤ نیز موید تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم است به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10/1 و 11/3درصد رشد نشان می‌دهد. تازه‌ترین روایت بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد که عمده معاملات واحدهای مسکونی با قیمت‌های ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان با واحدهای ۶۰ متری بوده است.

خرید و فروش ٥ درصد رونق پیدا کرد
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال ١٣٩٤به ١٦٤٣٤ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 0/7 و 5/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه سال ١٣٩٤ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، همچنین نشان می‌دهد که در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 39/2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ٣ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با یک درصد کاهش همراه بوده است.
در بهمن ماه امسال از میان مناطق ٢٢گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل 76/8 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 20/4 میلیون ریال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.
بانک مرکزی در برآورد خود از وضعیت معاملات مسکن در ماه گذشته این طور به جمع‌بندی رسیده که بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن در شهر تهران در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از افزایش 5/6 درصد و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی به میزان یک درصد است.
تداوم بهبود حجم معاملات در دو ماه اخیر نشانگر استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی حاکم در بازار مسکن است. انتظار می‌رود این وضعیت که با بهبود شرایط اقتصاد کلان و نیز اقدامات مناسب اتخاذ شده از سوی نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و تعدیل نرخ سود بانکی همراه شده است، در ماه‌های آتی نیز همچنان تداوم یابد.

بیشترین تقاضا برای واحدهای ١٠٠ میلیونی
گفتنی است در بهمن ماه توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ١٠٠ تا ١٣٠ میلیون تومان با سهم 10/5 درصد بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
واحدهای دارای ارزش ١٣٠ تا ١٦٠ میلیون تومان و ١٦٠ تا ١٩٠ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 10/3 و ٩ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد در ماه گذشته حدود 46/4 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ٢٢٠ میلیون اختصاص داشته و6/1 درصد از واحدهای معامله شده نیز ارزشی بیش از ٩٨٠ میلیون تومان داشته‌اند.
همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در این ماه نشان می‌دهد که بیشترین سهم از معاملات به واحدهای مسکونی با زیربنای ٦٠ تا ٧٠ متر اختصاص داشته و واحدهای با زیربنای ٥٠ تا ٦٠ متر و ٧٠ تا ٨٠ متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در بهمن ماه واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از ٨٠ متر مربع 56/8 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

اجاره مسکن رشد کرد
تحولات اجاره‌بهای مسکن در این گزارش حاکی از آن است که در بهمن ماه سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10/1 و 11/3 درصد رشد داشته است.
ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم سبب رشد متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. ضمن آنکه سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی معادل 28/4 درصد است.
در یازده ماهه سال ١٣٩٤، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 141/5 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 38/7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1/3 درصدی مواجه بوده است.



کلید واژه ها

 قیمت مسکن  اجاره  رکود

اخبار مرتبط



Comments