قیمت آپارتمان و پیاده سازی مهندسی فروش در صنعت ساختمان


قیمت آپارتمان و پیاده سازی مهندسی فروش در صنعت ساختمان

مهندسی فروش ساختمان 

مهندسی فروش در واقع به درگیری و اشتغال فرد متخصص ( مهندس ) در فرآیند فروش اتلاق می شود. در دنیای امروز به دلیل رشد سریع تکنولوژی و نوآوری ها، محصولات پیرامون ما هر لحظه به سمت پیچیده تر شدن گام بر می دارند.امروز، به دلیل تغییرات نسبتاً سریع سلیقه و خواسته مشتریان و همچنین گرایش روزافزون کلیه محصولات به فنآور شدن ( تکنولوژیک تر شدن )، این نیاز احساس می شود که در هنگام تولید محصولات، مهندسان از نزدیک با مشتریان ارتباط داشته و بدون واسطه، شنوای خواسته های ایشان باشند تا محصولی کاملاً منطبق با نیاز مصرف کننده تولید کنند و همچنین در زمان خرید مشتری مستقیماً، محصول را برایش، تشریح نمایند.

لزوم پیاده سازی مهندسی فروش در صنعت ساختمان

یکی از بزرگترین و جذابترین بازارهای حال حاضر دنیا، صنعت ساختمان است. این صنعت نیز با نوآوری ها و پیشرفتهای روزافزون، در حال حاضر بازاری به شدت رقابتی ، پیچیده و چند بُعدی را تشکیل داده است که فعالیت در آن نیازمند داشتن یک تیم متخصص و حرفه ایست که بتواند کلیه فرآیند را به صورت یکپارچه و آگاهانه پیش ببرد. به همین دلیل بحث مهندسی فروش در این صنعت با هدف یکپارچه کردن ابعاد مختلف تخصصی مانند فنی مهندسی، بازاریابی، مالی و فروش وارد شده است.

عوامل موثر بر سود در صنعت ساختمان

آسیب شناسی صنعت ساختمان در ایران

عدم دقت کافی در انتخاب مخاطبان بالقوه

عدم دقت کافی در انتخاب موقعیت مکانی پروژه

تعریف کاربری بدون توجه به موقعیت پروژه

عدم طراحی صحیح به دلیل ضعف طراح یا ضعف کارفرما در دریافت صحیح اطلاعات

اتخاذ سیاست های تامین مالی ناصحیح و ضعیف به دلیل عدم استفاده از مشاوران حرفه ای

عدم وجود دقت کافی در تحقیقات بازار

سیستم های سنتی فروش

عدم اتخاذ سیاست های صحیح قیمت گذاری و پرداخت

عدم وجود مشاوران بازاریابی و تبلیغات حرفه ای و یا هماهنگ نبودن با بخشهای دیگر

عدم وجود سیاست های صحیح در پیش فروش پروژه

افزایش هزینه به دلیل عدم یکپارچگی سیستم

عدم وجود مستند سازی

فرآیند مهندسی فروش  در صنعت ساختمان

در فرآیند مهندسی فروش در صنعت ساختمان، با در نظر گرفتن کلیه ابعاد صنعت، موضوعات متفاوتی از کلی ترین تا جزئی ترین موارد مورد بررسی قرار گرفته و اثر آنها بر روی نتیجه نهائی تحلیل خواهد شد.  به دلیل اینکه فرآیند مهندسیِ فروش یک فرآیند بلند مدت و  جامع است که تمامی متغیرهای موثر را در نظر می گیرد، برای ترسیم این فرآیند از الگویی مطابق با الگوی مدیریت استراتژیک جامع استفاده شده است. داشتن دید استراتژیک و بلندمدت نسبت به انجام پروژه درجه اطمینان انجام موفقت آمیز پروژه را افزایش و ریسک را کاهش می دهد.

الگوی فرآیند مدیریت استراتژیک جامع

فرآیند مهندسی فروش در صنعت ساختمان

فرآیند مهندسی فروش در صنعت ساختمان

تعیین موقعیت و ایده اولیه

در این مرحله کارفرما موقعیت جغرافیایی زمین را به شرکت اعلام می نماید و نقشه یا طرح مورد نظر خود را نیز به ارائه می دهد. پس از این کار، برای سنجش توجیه پذیر بودن ایده مورد نظر کارفرما با توجه به موقعیت زمین، مطالعات اولیه آغاز می شود. این مطالعات بر مبنای ابزار استراتژیک SWOT انجام می شود.

تحلیل موقعیت اولیه (SWOT)

عوامل داخلی ( نقاط قوت و ضعف ) : عوامل داخلی، عواملی هستند که مربوط به شرکت و دارائیها و منابع آن هستند. در این فرآیند، نقاط قوت و ضعف زمین پروژه و ایده اولیه به عنوان عوامل داخلی بررسی می شود. بررسی امکانات زمین و ویژگی های آن، و بررسی نقاط قوت و ضعف نقشه ارائه شده از سوی کارفرما و امکانات آن، در این بخش انجام می پذیرد. 

عوامل خارجی ( فرصت­ها و تهدیدها ) : عوامل خارجی، فرصت­ها و تهدیداتی هستند که به میزان زیادی خارج از کنترل سازمان هستند مانند روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بومی شناسی، سیاسی، قانون، دولتی و رقابتی. در این فرآیند، در بررسی فرصت ها و تهدیدها به عواملی مانند موقعیت زمین، وضعیت منطقه به لحاظ جمعیتی، اقتصادی، حمل و نقل، جذابیت های منطقه، قیمت های منطقه، قیمت های احتمالی با توجه به موقعیت منطقه، مجوزهای لازم، محدودیت های ساخت و ........ پرداخته می­شود.

فرآیند مهندسی فروش در صنعت ساختمان

فرآیند مدیریت بازاریابی و فروش پروژه

اهداف بلند مدت کارفرما : اهداف بلند مدت، تعیین کننده مسیر شرکت می باشند. این اهداف کمک می کند تا ارزیابی ها انجام شود، اولویت ها تعیین شود، و برنامه ریزی ها و سازماندهی ها به صورت اثربخش انجام شود. همچنین این اهداف در تعیین مخاطب پروژه و تعیین برنامه های تامین مالی و قیمت گذاری نیز تاثیرگذار است.

تعیین مخاطبان پروژه با توجه به اهداف، موقعیت پروژه و تحلیل های محیطی: تعیین مخاطبان اصلی پروژه را می توان یکی از پایه های اساسی فرآیند مهندسی فروش دانست. این موضوع اهمیت بسیاری دارد که چرا که مخاطبان یک پروژه یکی از عوامل اصلی در طراحی پروژه ، تعیین سیاست های قیمت گذاری، تدوین استراتژی های فروش و برنامه های بازاریابی آن هستند و تمامی فرآیند مهندسی فروش را تحت الشعاع خود قرار می دهند

تدوین و ارزیابی مستمر برنامه های تامین مالی ، سیاست های قیمت گذاری و پرداخت  : یکی از مهم ترین بخش های فرآیند مهندسی فروش، تدوین برنامه تامین مالی پروژه و تدوین استراتژی قیمت گذاری و فروش مرحله ای است. عوامل مختلفی این برنامه ها و سیاست ها را تحت تاثیر قرار می دهند که عبارتند از :

اهداف بلند مدت کارفرما

موقعیت مکانی پروژه

طیف قیمتی منطقه

توان سرمایه گذاری اولیه کارفرما

سرعت مورد نظر برای بازگشت سرمایه با توجه به سایر عوامل به خصوص نرخ بازده سرمایه مورد نظر، قیمت گذاری و برنامه پرداخت

بودجه بندی پروژه ( زمان های تزریق بودجه )

نرخ بازده مورد نظر کارفرما ( IRR)

مخاطبان پروژه

نکات تمایز پروژه

شرایط موجود ( شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ........ )

قیمت تمام شده ساخت

تعیین برنامه های بازاریابی و فروش: پس از تعیین مخاطب، نوبت به تدوین برنامه های بازاریابی و فروش می رسد. سوال های زیادی در این بخش مطرح است که باید به آنها پاسخ داد. به طور کلی، پس از شناخت فرآیند رفتار مصرف کننده در بازار ساختمان در ایران، می توان به تدوین این برنامه پرداخت.

فرآیند فنی و مهندسی

مشاوره جهت اصلاح ایده اولیه و تهیه فاز صفر

مشاوره جهت اصلاح احتمالی فاز صفر و تهیه نقشه فاز یک

مشاوره جهت تهیه نقشه فاز دو

مشاوره جهت طراحی داخلی و دکوراسیون

مشاوره جهت شناخت تکنولوژی و تجهیزات مدرن مطرح  شده در صنعت ساختمان دنیا که در ایران قبل استفاده میباشد

یکی از روش های نوین مدیریتی که امروزه به طور گسترده ای در سازمان به کار گرفته می شود، سازماندهی ماتریسی یا پروژه ای است. این ساختار قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارد و می تواند به سرعت خود را با تغییرات منطبق سازد، در صورت نیاز خود را توسعه دهد و در صورت الزام خود را کوچک سازد. شرکت ، دارای واحدهای بازاریابی، فروش، مالی، فنی- مهندسی و سیستم های اطلاعات بازار است.

بخش بازاریابی تحقیقات بازار، برنامه ریزی و اجرای عملیات  بازاریابی ،طراحان و مشاوران تبلیغاتی

بخش فروش : کارشناسان فروش داخلی، کارشناسان فروش آزاد، بنگاه های معاملات املاکِ منتخب شرکت و  افراد فعال در زمینه ملک

بخش مالی : کارشناسان حسابداری و کارشناسان مدیریت مالی

بخش فنی و مهندسی : کارشناسان فنی – مهندسی داخل شرکت و مشاوران فنی خارج از شرکت

بخش سیستم های اطلاعات بازار : این بخش شامل تیم هائی است که بنا به نیاز، به گردآوری اطلاعات از بخشهای مختلف بازار می پردازند. این اطلاعات ممکن است مورد نیاز بخش های مختلف مانند بازاریابی، فروش، مالی و یا فنی، مهندسی باشد.

مشاوران خارجی : این بخش، شامل افراد متخصص خارج از شرکت است که بنا به نیاز از مشاوره تخصصی آنها در انجام امور استفاده می شود. این افراد معمولا مدیران بخش های مختلف شرکت های معتبر بین المللی هستند.

مراحل کار با کارفرما

با فرض اینکه شرکت ایرانیان، مهندسی فروش پروژه X را از کارفرما گرفته باشد، مراحل زیر برای انجام پروژه طی خواهد شد.

فاز 1: برنامه ریزیفاز 2 : فعالیت های اجرائی

در ارتباط با مرحله 3 از فاز 2 ، شرکت برای مرحله فروش پروژه ها، جداولی مانند جدول زیر را طراحی         می نماید. تعداد مراحل برای پروژه های مختلف متفاوت خواهد بود.


فاز 3 : اختتام پروژه

 


برچسب‌ها: پیاده سازی مهندسی فروش در صنعت ساختمانپرسشنامه متقاضیان هنگام انتخاب واحد

بخش اول 
  
  
اطلاعات زمینه­ای و دلایل انتخاب مجموعه 
الف: اطلاعات زمینه ای متقاضی 
نام و نام خانوادگی: 
آدرس(باذکر منطقه شهرداری): 
تلفن: 
میزان تحصیلات:   
زیردیپلم ¨       دیپلم ¨       کاردانی ¨       کارشناسی ¨          کارشناسی­ارشدوبالاتر ¨ 
شغل: 
کارمند بخش عمومی ¨                       کارمند بخش خصوصی ¨        معلم یا آموزگار¨ 
پرشک یا عضو هیئت علمی ¨             کارگر¨                                  کشاورز            ¨                    
شغل آزاد ¨                           راننده¨                                  سایر ¨ 
وضعیت تأهل: مجرد ¨                             متأهل ¨ 
تعداد اعضای خانوار (باضافه پاسخگو) ....................    
متوسط مخارج خانوار درماه : 
¨350- 200 هزارتومان            ¨500-350 هزارتومان                 ¨650-500 هزارتومان   
¨ 650 تا یک میلیون تومان        ¨ از یک تا دو میلیون تومان          ¨ بیش از دو میلیون تومان 
  
ب: توان مالی 
1-ب- آیا تمایل به استفاده از تسهیلات بانکی جهت خرید مسکن دارید؟        آری ¨        خیر ¨             
2-ب- مقدار وام دریافتی در زمان خرید .................... میلیون تومان 
3-ب- حداکثر چقدر قدرت بازپرداخت ماهانه اقساط وام را دارید (بانک مسکن+ سایر وام ها) 
            مقدار دقیق ............................. هزارتومان 
4-ب- توان مالی شما برای خرید مسکن تا چه میزانی می باشد؟ (درصورت مبلغ بیش از 200 میلیون تومان درج شود):    
           ¨50 میلیون تومان  ¨120میلیون تومان    ¨200 میلیون تومان     ¨  200 میلیون تومان 
  
ت- نحوه آشنایی با پروژه: 
1–ت- تبلیغات: 
            بانک مسکن¨      روزنامه¨     بیل بورد¨    صداو سیما¨   اینترنت¨       پیامک¨ 
 ¨دوستان و آشنایان       ¨ خریداران واحدهای شرکت      ¨ سایر موارد (نام برده شود)      
  
ج: مواردی که باعث شده است  تا شرکت سرمایه گذاری مسکن را برای خرید آپارتمان انتخاب کنید: 
1-ج- درچه زمینه هایی مقایسه انجام شده است؟ 
سوابق شرکت¨      کیفیت¨ زمان تحویل¨     دولتی یا خصوصی بودن¨       شرایط واگذاری¨ 
خرید قبلی¨     ثبت نام قبلی¨          سایر¨ 
2-ج- آیا با سایر پروژه های شرکت آشنا هستید؟ و یا بازدید داشته اید؟ 
            بلی¨               خیر¨ 
(درصورت جواب مثبت، نام پروژه ها ذکر شود.) 
  
بخش دوم 
  
انتظارات پاسخگو در مورد یک مجموعه مطلوب 
الف- درانتخاب یک واحد مسکونی کدامیک از گزینه های ذیل مورد توجه شما خواهدبود: 
الف-2-1-  کیفیت در طراحی        (داخلی ¨       نماسازی¨       محوطه­سازی¨) 
میزان اهمیت شاخص فوق در انتخاب واحد مسکونی به چه میزان می باشد. 
              ¨خیلی زیاد        ¨ زیاد      ¨ متوسط         ¨ کم          ¨ خیلی کم  
الف-2-2- کیفیت اجرا                  (استحکام¨     تأسیسات¨     سایر¨            ) 
میزان اهمیت شاخص فوق در انتخاب واحد مسکونی به چه میزان می باشد. 
              ¨خیلی زیاد        ¨ زیاد      ¨ متوسط         ¨ کم          ¨ خیلی کم  
  
الف-2-3- تحویل بموقع واحد¨ 
میزان اهمیت شاخص فوق در انتخاب واحد مسکونی به چه میزان می باشد. 
              ¨خیلی زیاد        ¨ زیاد      ¨ متوسط         ¨ کم          ¨ خیلی کم  
  
الف-2-4- تحویل به موقع سند¨ 
میزان اهمیت شاخص فوق در انتخاب واحد مسکونی به چه میزان می باشد. 
              ¨خیلی زیاد        ¨ زیاد      ¨ متوسط         ¨ کم          ¨ خیلی کم  
  
الف-2-5- اعتبار عمومی سازنده ¨ 
میزان اهمیت شاخص فوق در انتخاب واحد مسکونی به چه میزان می باشد. 
              ¨خیلی زیاد        ¨ زیاد      ¨ متوسط         ¨ کم          ¨ خیلی کم  
  
الف-2-6- خدمات پس از فروش: ( ¨ بیمه ساختمانی       ¨ بیمه تجهیزات تأسیساتی            
              ¨ مدیریت نگهداری بعد از تحویل    ¨ تضمین کیفیت واحدها ) 
میزان اهمیت شاخص فوق در انتخاب واحد مسکونی به چه میزان می باشد. 
              ¨خیلی زیاد        ¨ زیاد      ¨ متوسط         ¨ کم          ¨ خیلی کم  
  
الف-2-7- موقعیت مکانی پروژه: 
میزان اهمیت شاخص فوق در انتخاب واحد مسکونی به چه میزان می باشد. 
              ¨خیلی زیاد        ¨ زیاد      ¨ متوسط         ¨ کم          ¨ خیلی کم  
الف-2-8- قیمت واحد مسکونی ¨ 
میزان اهمیت شاخص فوق در انتخاب واحد مسکونی به چه میزان می باشد. 
              ¨خیلی زیاد        ¨ زیاد      ¨ متوسط         ¨ کم          ¨ خیلی کم  
  
الف-2-9- امکان استفاده از تسهیلات:       وام متعلقه¨           نحوه دریافت بهای واحد¨ 
میزان اهمیت شاخص فوق در انتخاب واحد مسکونی به چه میزان می باشد. 
              ¨خیلی زیاد        ¨ زیاد      ¨ متوسط         ¨ کم          ¨ خیلی کم  
  
الف-2-10- سایر موارد نام برده شود. 
  
  
  
ب: با توجه به قدرت خرید شما چه مساحت آپارتمانی برای شما مطلوب است؟ 
50 متر یا کمتر ¨        50 تا 60 متر ¨          60 تا 70 متر¨           70 تا 80 متر¨           
80 تا 100 متر¨            بیشتر از 100 متر ¨ 
  
ج: تعداد اتاق های آپارتمان با درنظرگرفتن متراژ : 
یک خوابه¨                دوخوابه ¨                  سه خوابه¨                 بی نظر¨ 
  
د: تعداد واحد در یک مجموعه : آیا ترجیح می دهید در مجموعه های بزرگ زندگی کنید یا کوچک؟ 
بیش از 250 (بزرگ) ¨   از 10 تا 250 (متوسط) ¨     از 50 تا 100 (کوچک) ¨   بی نظر¨ 
  
و : اهمیت دراختیار داشتن فضاهای غیراصلی (بالکن- انباری- پارکینگ مسقف - آسانسور) 
            بسیار مهم¨                مهم ¨             کم اهمیت ¨                بی اهمیت ¨ 
  
ه : وجود فضای سبز در مجموعه 
فضای سبز¨             آب نما  ¨                محل بازی بچه ها  ¨               نیمکت  ¨ 
دیوار محوطه مناسب  ¨          ساختمان هیئت مدیره  ¨ 
چنانچه انتظاری از آپارتمان مطلوب خود دارید که دراین سؤالات مطرح نشده، عنوان نمایید. 
  
  
بخش سوم 
  
تعیین نوع سرمایه گذاری 
هدف از خرید آپارتمان: 
¨  سکونت / اولین خانه خریداری شده توسط خانواده 
¨  سکونت / تبدیل به احسن 
¨  سکونت / فرزند 
¨  به عنوان سرمایه گذاری 
¨  برای سکونت بخشی از ایام سال 
¨  سایر موارد (نام برده شود)  
  
  
آیا شما مایلید درصورت عدم امکان خرید از این مجموعه، اطلاعات شما در شرکت حفظ و در پروژه های بعدی که متناسب با نیازهای شما باشد، با شما تماس گرفته شود؟ 
             بلی¨               خیر¨ 
   درصورتی­که پاسخ مثبت باشد: 
              نام و نام خانوادگی: 
               تلفن تماس: 
  
                                                                                                 امضای متقاضی   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  1) شما به چه طریقی از واگذاری واحدهای مسکونی این پروژه اطلاع حاصل نموده اید؟ 
           آگهی روزنامه ای                                                    سرویس پیام کوتاه (SMS)  
           پوستر و اطلاعیه نصب شده در شعب بانک مسکن            بیلبورد 
           سایت اینترنتی www.hic-iran.com                            سایر موارد: لطفاً ذکر بفرمائید. 
           معرفی دوستان و آشنایان 
2) نحوه ارائه اطلاعات توسط راهنمایان و مسئولین دفتر فروش را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی خوب              خوب               متوسط                ضعیف 
3) با توجه به توضیحات و راهنمایان و مسئولین دفتر فروش، مایل به خرید واحد از .......................... می باشید؟ 
           بلی             خیر 
در صورت منفی بودن جواب لطفاً دلایل آنرا ذکر فرمائید. 
  
4) میزان کفایت و شفافیت اطلاعات ارائه شده از طریق مسئولین فروش، پوسترها و ... درخصوص واحدهای مسکونی چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط                خوب              خیلی خوب 
5) بطور کلی میزان اعتماد و اطمینان شما به عملکرد شرکت چگونه است؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط               خوب               خیلی خوب 
مشخصات تکمیل کننده فرم: 
سن: بین 30-20             40-30               50-40              50 به بالا 
جنس: زن           مرد 
میزان تحصیلات: فوق لیسانس و بالاتر             لیسانس و فوق دیپلم             دیپلم           زیر دیپلم 
لطفاً چنانچه مایلید قسمتهای زیر را کامل کنید. 
نام و نام خانوادگی:                        تلفن ثابت:                     تلفن همراه:                      ایمیل:           
  
تاریخ تکمیل فرم: 
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 
  
  پروژه :   ...............                 بلوک:   ..............          طبقه:   .............           واحد:  ............. 
  
مشتری گرامی 
          لطفاً با پاسخ به سئوالات زیر، ما را در جهت بهبود و تعالی سیستم سازمان یاری فرمایید. 
1)       موقعیت مکانی مجموعه از نظر امکانات حمل و نقل و خدمات شهری را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
2)      محوطه سازی و فضای سبز داخل مجموعه از نظر شما چگونه است؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
3)     طراحی نمای مجموعه را چگونه ارزیابی می کنید ؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
4)     تراکم واحد مسکونی در هر پاگرد و بلوک از نظر شما چگونه است؟ 
             خیلی کم                  کم                متوسط                 زیاد                خیلی زیاد 
5)     با توجه به عایق بندی انجام شده، انتقال اصوات به داخل واحد شما (از محوطه و یا واحدهای مجاور) چگونه است؟ 
             خیلی کم                  کم                متوسط                 زیاد                خیلی زیاد 
6)      تناسب اتاق خوابها ، پذیرایی و آشپزخانه با فضای کل واحد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
7)     تناسب متراژ انباری با متراژ واحد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
8)     تناسب ظرفیت آسانسور با تعداد واحدها را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
9)      میزان رضایت شما از محل استقرار پارکینگ و انباری چه میزان است؟ 
           خیلی کم                    کم                متوسط                 زیاد                خیلی زیاد 
10)   کیفیت عمومی اجرا (نما ، راه پله و داخل واحد) را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
11)   کیفیت اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی (اعم از فاضلاب، آب، تهویه، سرمایش و گرمایش) را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
12)   کیفیت مصالح ، در و پنجره ، یراق آلات، کلید و پریز و آیفون را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
13) کیفیت پوشش دیوارها، کاشی، سرامیک، کف پوش و موکت را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
14)   کیفیت کابینت ، شیرآلات و لوازم بهداشتی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
          خیلی ضعیف             ضعیف                متوسط              خوب                خیلی خوب 
  
15)   چنانچه انتقاد یا پیشنهادی دارید ذکر فرموده تا در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی به بهترین وجه مورد بهره برداری قرار گیرد. 
       

Comments