در بازار مسکن پایتخت، ترین‌هایی وجود دارد : ترین‌های مسکن تهران را بشناسید - 17 فروردین 95


ترین‌های مسکن تهران را بشناسید

در بازار مسکن پایتخت، ترین‌هایی وجود دارد که آگاهی از آنها می‌تواند در بررسی اوضاع مسکن شهر تهران به شما کمک کند.

 بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 82/2میلیون ریال به منطقه ١ و کمترین آن با 21/4میلیون ریال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.براساس آمارهای بانک مرکزی در اسفندماه سال ١٣٩٤ از میان مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 82/8 میلیون ریال به منطقه ١ و کمترین آن با 21/4میلیون ریال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، همچنین بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ١١ (معادل 5/2درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ١٠ (معادل 2/6درصد) تعلق دارد. 70/4درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به ١٠ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ٥، ٤، ٢، ٨، ١٤، ١٥، ١٠، ١، ٧ و ٣) بوده و ١٢ منطقه دیگر تنها 29/6درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اسفندماه سال ١٣٩٤ نیز حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ٥ سال با سهم 55/8 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقایسه با اسفندماه سال ١٣٩٣، 2/4واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در بازار مسکن پایتخت، ترین‌هایی وجود دارد : ترین‌های مسکن تهران را بشناسید - 17 فروردین 95


 

کلید واژه ها

 قیمت مسکن


 
Comments