استان‌ تهران بیشترین )34%( و استان خراسان جنوبی کمترین )o%(سهم از معاملات مسکن کل کشور - 27 بهمن 94

بازار مسکن کدام استان‌ها داغ‌تر است؟+نمودار

در نیمه اول سال 1394 استان‌ تهران بیشترین و استان خراسان جنوبی کمترین سهم از معاملات مسکن کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، بر اساس آمارهایی که از میزان معاملات مسکن در کل کشور توسط مرکز آمار منتشر شده و در آن اطلاعات جامعی از قیمت مسکن، اجاره‌بهای مسکن و همچنین میزان معاملات هر استان در نیمه اول سال 1394 آمده است، استان تهران با 31.4 درصد بیشترین و استان خراسان جنوبی با صفر درصد کمترین سهم از معاملات خرید و فروش منزل مسکونی در کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 استان‌ تهران بیشترین )34%( و استان خراسان جنوبی کمترین )o%(سهم از معاملات مسکن کل کشور - 27 بهمن 94




کلید واژه ها

 مسکن

اخبار مرتبط






Comments