اخبار قیمت تمام شده ساختمان : بیشترین و کمترین دستمزد در ساختمان سازی برای چه کسانی است/؟ 4 مهر 94


 #تهران  #اداری  #تجاری  #مسکونی  #مغازه  #آپارتمان  #ملک  #املاک  #خرید  #فروش  #قیمت #مغازه  #فرشته  #برج  #رامسر  #ویلا  #قیمت آپارتمان #شمال  https://sites.google.com/site/farasazehgostar/   #سایت ملک  #ملک , #خرید ملک , خرید مسکن , #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران , #,ویلا , #آپارتماناداری , #apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان , #خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,  , #خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران , # فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,  # فیاضی 

بیشترین و کمترین دستمزد در ساختمان سازی برای چه کسانی است/؟ فهرست کامل دستمزد ساختمانی ها را ببینید

اقتصاد > اقتصاد کلان - بر اساس نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه اول سال جاری با نیمه مشابه سال قبل، تمامی دستمزدها افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازندگان ساختمان و پیمانکاران بزرگ یکی از عمده ترین علل عدم کاهش قیمت ها و صورت وضعیت ها را افزایش دستمزدها عنوان می کنند.

تأثیرگذاری این عامل با انتشار آمار کمترین و بیش‌ترین درصد تغییرات متوسط دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی ملی و استانی در سطح استان تهران در نیمه‌ اول سال 1394 تفکیک هر گروه نسبت به نیمه قبل (نیمه دوم 1393) و نیمه مشابه سال قبل (نیمه اول 1393) کاملا مشخص می شود.

بر اساس این آمار دستمزد راننده های تراکتور با 26.7 درصد و دستمزد بنای سنگ چین 5.7 درصد بیشترین و کمترین افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته  است.

گروه رانندگان ماشین آلات حمل و نقل

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده‌ی تراکتور» با 20.7 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «راننده جرثقیل‌های کفی» با 11.0 درصد می‌باشد. همچنین با مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل، تمامی دستمزدها دارای افزایش دستمزد هستند که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده تراکتور» با 26.7 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده جرثقیل‌های کفی» با 14.6 درصد می‌باشد.

گروه رانندگان ماشین‌های سنگین

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده لودر» با 13.5 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «راننده ماشین‌های لوله‌گذار سایدبوم» با 4.2 درصد می‌باشد. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که تمام دستمزدهای این گروه افزایش مربوط به «راننده ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» با 9.3 درصد می باشد.

گروه کارهای بنایی ابنیه‌‌ ساختمان

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک بنای سفت‌کار» با 17.5 درصد و کمترین افزایش مربوط به «بنای نماچین درجه دو» با 7.0 درصد تعلق دارد. همچنین، با مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل ، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک بنای سفت‌کار» با 20.8 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بنای نماچین درجه دو» با 10.1 درصد می‌باشد.

گروه قالب‌بند چوبی

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک نجار قالب‌بند» با 18.1 درصد و کمترین افزایش مربوط به «سر نجار» با 10.6 درصد است. با مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک نجار قالب‌بند» با 21.6 درصد و کمترین افزایش مربوط به «سر نجار» با 13.9 درصد می‌باشد.

گروه قالب‌بند فلزی

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «قالب‌سازی فلزی درجه یک» با 13.4 درصد و کمترین افزایش به «قالب‌بند فلزی درجه یک» با 9.2 درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «قالب‌ساز فلزی درجه یک» با 16.0 درصد و کمترین افزایش، مربوط به «قالب‌بند فلزی درجه یک» با 12.0 درصد می‌باشد.

گروه آرماتوربند

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک آرماتوربند» با 20.4 درصد و کمترین افزایش به «آرماتوربند درجه یک» با 12.2 درصد تعلق دارد.

گروه کارهای بتنی

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک بنای بتن‌کار» با 16.2 درصد و کمترین افزایش با «استادکار کارهای بتنی» با 5.7 درصد تعلق دارد.

گروه اسکلت‌ساز ساختمان

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک جوش کار اسکلت» با 15.1 درصد و کمترین افزایش متوسط ساعتی به «اسکلت‌ساز درجه یک» با 7.6 درصد تعلق دارد.

گروه آهنگر در و پنجره‌ساز ساختمان

این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره‌ساز ساختمان می‌باشد. متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه در این دوره نسبت به دوره‌ی قبل دارای افزایش می‌باشند که بیش‌ترین افزایش مربوط به «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک» با 10.6 درصد است. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که «آهنگر در و پنجره‌‌ساز درجه یک» با 11.6 درصد نسبت به قلم دیگر دارای افزایش بیشتری می‌باشد.

عایق‌کار و آسفالت‌کار ابنیه‌ی ساختمان

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه دو» با 17.1 درصد و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک» با 8.6 درصد می‌باشد. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد افزایش دستمزدها دیده می‌شود که بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «کمک عایق‌کار و آسفالت‌کار» با 20.4 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک» با 9.9 درصد می‌‌باشد.

سیمان‌کار

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک‌بندکش» با 16.3 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «سیمان‌کار درجه دو» با 12.6 درصد است. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود.

سنگ‌کار

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سنگ‌کار درجه دو» با 10.5 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سنگ‌کار درجه یک» با 7.6 درصد تعلق دارد. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود.

کاشی‌کار

بیشترین افزایش مربوط به «کاشی‌کار درجه دو» با 14.2 درصد است. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که «کاشی‌کار درجه دو» با 15.1 درصد نسبت به قلم دیگر دارای افزایش بیشتری می‌باشد.

گروه نقاش ساختمان

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نقاش درجه دو ساختمان» با 10.7 درصد می‌باشد همچنین با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل، در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نقاش درجه دو ساختمان» با 17.0 درصد می‌باشد.

آلومینیوم‌ کار

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «آلومینیوم کار درجه دو» با 14.0 درصد می‌باشند. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش مربوط به «آلومینیوم کار درجه دو» با 20.0 درصد می‌باشد.

گچ‌کار

گچ‌کار درجه دو با 10.0 درصد افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر برخوردار است. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ اول1394 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به گچ‌کار درجه دو با 12.6 درصد از افزایش بیش‌تری برخوردار است.

آسفالت کار راه و محوطه

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کارگر آسفالت با 14.9 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به مباشر آسفالت با 10.9 درصد است.

لوله‌کش تأسیسات ابنیه

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به شاگرد جوشکار لوله‌های مسی با 14.4 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به چدن کار درجه یک با 6.2 درصد می‌باشد.

عایق‌کار تأسیساتی

متوسط دستمزد ساعتی عایق‌کار درجه دو تأسیساتی با 11.6 درصد دارای افزایش بیشتری می‌باشد.

کانال‌ساز

متوسط دستمزد ساعتی کانال‌ساز درجه یک با 7.9 درصد دارای افزایش بیشتری می‌باشد.

سیم‌کش ساختمان

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سیم‌کش درجه دو ساختمان با 12.8 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به استادکار سیم‌کش ساختمان با 5.5 درصد است.

کابل‌کش و مفصل‌بند فشار قوی

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کابل‌کش درجه فشار قوی با 11.8 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کمک کابل‌کش فشار قوی با 6.1 درصد است.

کارگری

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کارگر ساده با 13.4 درصد می‌باشد با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1394 با دوره مشابه سال قبل کارگر ساده با 17.7 درصد دارای افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر این گروه می‌باشد.

شیشه‌بر

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به شیشه‌بر درجه دو با 19.4 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به شیشه‌بر درجه یک با 10.3 درصد تعلق دارد. Comments