فهرست ابنیه تاریخی منطقه 12 شهرداری تهران

فهرست ابنیه تاریخی منطقه 12 شهرداری تهران

شهرداری منطقه 12
ردیفنام یا عنوان اثرشماره ثبتقدمتناحیه محله نشانی یا موقعیت 
1آب انبار بابانوروزخان قاجار 412مولوی باغ فردوس
2آب انبار بازار پاچنار قاجار 39بازار پاچنار
3آب انبار سید اسماعیل 16224قاجار39خ مصطفی خمینی پائین تر از کوچه غفاری ضلع شرقی بقعه سید اسماعیل
4آب انبار مسجد حکیم  قاجار 25خ پامنار،کوچه مروی
5آسیا ب والی3029قاجار 63پل چوبی-خیابانکفائیامانی کوچهسادات بنبست محبوب جنب پ 31 
6ارگ تاریخی تهران 10000صفویه،قاجار ،معاصر2 خیابان 15 خرداد میدان ارگ
7امامزاده روح الله  قاجار 25خ باب همایون،محوطه شرکت مخابرات
8امامزاده زید 259قرن 10 ق39خ پانزده خرداد،بازار کفاش
9امامزاده سید اسماعیل409قرن 13ق39خ مصطفی خمینی ،خ علیرضا غفاری ،ک امازاده  
10امامزاده سید نصرالدین2683قاجار 38خ خیام
11امامزاده سید ولی قاجار 39بازار تهران
12امامزاده نصراله قاجار 25خ باب همایون روبروی قورخانه 
13امامزاده یحیی 11196 2 خیابان ری کوچه امامزاده یحیی
14بازارامیر قاجار 39بازار بزرگ تهران 
15بازارامین السلطان قاجار 412چهارراه مولوی،خ صاحب جمع 
16بازارچه قنات آباد قاجار 38خ مولوی،بین میدان محمدیه وچهارراه مولوی 
17بازارچه قوام الدوله 10840قاجار 38میدان وحدت اسلامی(ضلع شرقی)
18بازارچه گذر قلی  قاجار 3 خ خیام ،پایین تراز چهارراه گلوبندک
19بازارچه مروی  قاجار 25ناصرخسرو
20بازارچه نایب قاجار 26خ خیام ،بین ری  وچهرراه سیروس
21بازارچهارسوق بزرگ1541قاجار 39بازاربزرگ
22بازارچهارسوق بزرگ11465قاجار 39خ مصطفی خمینی ،بالاتر از بازار حضرتی 
23بازارچهارسوق کوچک  قاجار 39بازاربزرگ 
24بازارحضرتی  قاجار 39خ مولوی(بازار بزرگ)
25بازارسید اسماعیل قاجار 39خ مصطفی خمینی 
26بازارصحافها قاجار 39بازار بزرگ تهران 
27بازارکفاشها قاجار 39بازاریزرگ
28بازارهرنده ای قاجار 39بازاربزرگ
29باشگاه افسران پهلوی اول 11مجموعه میدان مشق
30باغ تکیه دولت قاجار 38خ پانزده خرداد،ک تکیه دولت ،خ شهیداکبری
31باغ سفارت روسیه  قاجار 11خ نوفل لوشاتو 
32باغ نگارستان (دانشكده علوم اجتماعي)2082قاجاریه1 ضلع شمالی ميدان بهارستان
33باغ وعمارت پیرنیا قاجار11خ لاله زار نو،خانه پیرنیا
34بانک سپه شعبه مرکز پهلوی 11خ امام خمینی 
35بانک مسکن شعبه مرکز پهلوی اول 11خ فردوسی
36بانک ملی شعبه بازار پهلوی اول 39خ پانزده خرداد
37بدنه خیابان لاله زار قاجار،پهلوی 11خ لاله زار جنوبی
38بدنه خیابان ناصر خسرو قاجار25خ ناصرخسرو
39بدنه محله عودلاجان15381قاجاريه25حد فاصل خیابان ری در شرق، ناصرخسرو در غرب، 15 خرداد در جنوب، امیرکبیر در شمال
40بدنه ميدان مخبرالدوله14618پهلوی 11ميدان مخبرالدوله(استقلال)تقاطع خیابان جمهوری وسعدی 
41برج آب بانک ملی 1911پهلوی اول 11خ فردوسی،ک بانک،داخل محوطه بانک ملی 
42بقعه پیر عطا13353قاجار 25خ امیر کبیر پامنار بعداز مسجددانگي
43بقعه سرقبرآقا927قاجار 412چهارراه مولوی،خ صاحب جمع 
44بقعه هفت دختران صفویه 25خ مصطفی خمینی 
45بنیاد شهید دکتر بهشتی 10867پهلوی اول6 خ مجاهدین اسلام بین کوچه مجاهد ونورانی 
46بیمارستان رازی پهلوی اول38میدان وحدت اسلامی ،بازلرچه طرخانی 
47بیمارستان سینا قاجار11خ امام خمینی ،میدان حسن آباد
48پارک شهر قاجار28خ وحدت اسلامی 
49پمپ بنزین ری14670پهلوی اول5 خیابان 15 خرداد، زیر پل هوایی، پلاک 515
50تئاتر پارس10402پهلوی11خ لاله زار،نبش ک اتحادیه پ348
51تئاتر سنگلج پهلوی28خ بهشت
52تئاترنصر6529پهلوی11خ لاله زار،بین ک شاهچراغی پ156
53تخت مرمر416قرن12و13ق25میدان ارگ(مجموعه تاریخی کاخ گلستان)
54تیمچه اکبریان 13601قاجار3 خیابان 15 خرداد کوچه صغیرها مقابل کوچه حکیم پلاک 88
55تیمچه امین اقدس قاجار 39بازار مسگرها 
56تیمچه حاجب الدوله  قاجار 39بازار تهران 
57تیمچه صدراعظم قاجار 39بازارمسگرها
58تیمچه قیصریه  قاجار 39بازارتهران
59تیمچه ملا علی کنی  قاجار 39بازارتهران
60تیمچه مهدیه قاجار 39بازارتهران
61چاپخانه اتحاد 15765پهلوی اول 11میدان امام خمینی (توپخانه)، خیابان فردوسی ، کوچه طبس ، پلاک 7
62حسینیه آقا سید هاشم2268قاجار 11خ جمهوری،بعداز میدان استقلال ک مظفری پ56
63حسینیه سادات اخوی   26خیابان مصطفی خمینی کوچه علی مرادی -کوچه املح القری 
64حمام پامنار13354قاجار25غرب خیابان پامنار 200متر شمال مسجد پامنار
65حمام حکیم باشی  قاجار 25خ امام خمینی 
66حمام خانوم(قبله)10411قاجار 3 خ مصطفی خمینی خ 15خرداد ، بازارچه نایب السلطنه،ک قبله پ175 
67حمام قرقانی ها 12540قاجار3 تقاط خیابان 15 خرداد خ ری کوچه احمد جمشید پور 
68حمام قوام الدوله 14606قاجار 26خ امير كبير كوچه ميرزا محمود وزيري 
69حمام كدخدا12277قاجاریه3 خیابان خيام، بازار عباس آباد، كوچه كدخدا، پلاك 41
70حمام گلشن 13597قاجار 3 خیابان سیروس نبش کوچه بالاگر روبروی امامزاده سید اسماعیل 
71حمام معیر 14608پهلوی دوم 3 خیابان خیام کوچه آب انبار معیر پ3
72حمام مهدی خان 14672قاجار3 محله بازار شرق چهارسوق بزرگ کوچه غربیان
73حمام نواب(عمادالدوله )16225قاجار 26خیابان ری  کوچه امامزاده یحیی کوچه  بیک دامغانی 
74حمام هاي داخل بازار  قاجار 39بازار بزرگ تهران 
75حمام همت يار  قاجار 38خ وحدت اسلامی  كوچه فرزين
76خانقاه صفي علي شاه  قاجار 12خ ظهير الاسلام تقاطع مصباح 
77خانه (زادگاه )دکتر حسابی 2070قاجار،پهلوی 38خ وحدت اسلامی خ حاج ترخانی ، ک مغفوری ،نبش ک قهرمانی پ53
104خانه (مهر انگیز کامبیز)فرهنگ امامزاده یحیی  
2 خیابان امیرکبیر کوچه میرزا محمود وزر کوچه هداوند
78خانه آبكار پهلوی11خ 30 تير
79خانه آقایان  پهاوی اول 11خ حافظ خ سخایی، ک جهانشاه ،پ83
310خانه آیت ا...ایروانی (خانه فرهنگ ایروانی)     خ مولوی بین میدان محمدیه وچهارراه شاهپور کوچه دولت ابادی کوچه حاج حسن 
80خانه آیت ا...کاشانی 13737قاجار3 خیابان 15 خرداد شرقی بازارچه نایب السلطنه کوچه کیان تاج ک عباسی 
82خانه ابتهاج (ارغوان)23878 1 خیابان فردوسی خ شهید تقوی کوچه شهید انوشیروانی پ 22 
83خانه ابوالحسن صبا 10870قاجار12خ ظهير الاسلام ،نبش ک صبا پ128
84خانه امام جمعه 1772قاجار 25خ ناصر خسرو كوچه پامنارک امام جمعه پ37
85خانه امین الضرب10415قاجار 64 خیابان امیرکبیرسه راه امین حضور خ ایران 
86خانه پروین اعتصامی 14619اواخر قاجار2 شرق خ مصطفی خمینی پائین تر از چهارراه سرچشمه بن بست شهید کمیلی  
87خانه تاریخی کوچه هفت تن 10414قاجار 38جنوب چهار سوق بزرگ راسته مسگرهاضلع شرقی بازار مسگرها 
88خانه جلال آل احمد 11206قاجار 38خ خيام  كوچه باغ معير 
89خانه حسام لشگر 13739قاجار3 خیابان خیام کوچه کربلایی کوچه حسام لشگر پ17-19
90خانه دبیر الملک 14615قاجار -اوایل پهلوی 2 خیابان امیر کبیر کوچه علیرضا جاویدی کوچه فخر الملک پ13
81خانه دکتر ابتهاج23877 6 میدان بهارستان - خیابان مجاهدین اسلام خ ایران 
91خانه رضا خان 11201قاجار11خ امام خميني جنب بیمارسستان سینا كوچه شهيد همتي
92خانه رهاوي10417اواخر قاجاریه _ پهلوی12خيابان سعدي، خيابان برادران شهيد قائدي . نبش ک نفیسی 
93خانه سراج الملک 18676قاجار2 خیابان امیر کبیر کوچه سراج الملک فرعی حمام سراج الملک پ37
94خانه سرهنگ ایرج 13857قاجار2 خیابان پامنار بالاتر از مسجدپامنار کوچه صوفیانی 
95خانه سيد جلال الدين تهراني4568قاجار 2 خ ري ،نرسیده به سه راه امین حضور پ976
96خانه شریف العلما(افراسیاب)10863قاجار6 خیابان امیر کبیر خیابان دکتر دیالمه  بین کوچه امین وکوچه مقدم فر
97خانه شهریار فریبرز13077پهلوی اول 11نوفل لوشاتو کوچه گوهر شاد پلاک 85 
98خانه شهيد رجايي1832پهلوی6 خیابان مجاهدين اسلام، كوچه شهيد آاجانلو
99خانه صادق هدايت 2491قاجار 11خ فردوسيخ سعدی ،  خ سروش الدين تقويپ11 
100خانه عامري پهلوی11خ فردوسي 
101خانه عزیز السلطان (ملیجک) 11211قاجار1 خ سعدی جنوبی پایین تر از میدان استقلال ک بانک باشگاه بانک ملت 
102خانه فاضل عراقی (بیمارستان دادگستری )2568پهلوی 11خ فردوسی،(خ انقلاب)خ پارس پ34
103خانه فخرالدوله 11214قاجار6 دروازه شمیران  خ مصطفی خمینی خ فخر اباد
105خانه فرهنگی نوفل لوشاتو11202پهلوی اول1 خ حافظ خ نوفل لوشاتونبش کوچه شهید محمد بیک
106خانه قائمی10865پهلوی اول 6 خ امیرکبیرخ شهید احمدی(گوته)کوچه شهید شفیعی پ8
107خانه قوام الدوله (وثوق الدوله )2024قاجار 26سرچشمه كوچه ميرزا محمود وزير (علیرضا جاویدی)پ18
108خانه کوچه دبیر الملک 11688اواسط قاجار26خیابان امیر کبیر کوچه علیرضا جاویدی کوچه فخر الملک پ17
109خانه کوچه فیروزکوهی 13563قاجار26خ مصطفی خمینی ک فیروزکوهی ضلع جنوبی مسجد شیخ عبدالنبی نوری 
110خانه لشگرنويس12781پهلوی اول25خیابان پامنار، كوچه شهيد صوفياني، پلاك 52
111خانه مؤتمن الاطباء 3104قاجار 25خ پامنار كوچه نوري زاده ،پ12
112خانه محله سرچشمه   26خ مصطفی خمینی ک قوام الحضور پ24
113خانه محله ناصرخسرو   25خ امیر کبیر ناظم الطباء جنوبی ک حشمتی ک کمالی 
114خانه مددچي10854اوایل پهلوی1 خيابان هدايت، كوچه حاج محمد جوادي، پلاك 16
115خانه مدرس10848قاجار 26خ امير كبيرشرقی،ک جاویدی ،ک مدرس پ10
116خانه مستوفی  الممالك 1505قاجار 38چهارراه گلوبندك خ خيام كوچه شهيد بادامچي،پ2
117خانه مسکونی اقای دولو10866پهلوی اول6 خیابان مجاهدین اسلام خیابان شهید استنکافی کوچه قائن پ12
118خانه مشیرالدوله پیرنیا1899قاجار11خ لاله زار نو حدفاصل خ منوچهری وجمهوری ک پیرنیا پ 423
119خانه مهربان 13390پهلوی اول 26خیابان امیر کبیر ک علیرضا جاویدی روبروی خانه قوام الدوله 
120خانه میرزا بزرگ نوری16707قاجار 25خیابان پامنار بالاتر از مسجدپامنار کوچه صوفیانی پ 68
121خانه ناصر الدين ميرزا 12214قاجار25خ صور اسرافيل ك شهيد اكبر رومي 
122خانه نصیرالدوله (اتاق آئینه خانه )11243قاجار2 خ امیر کبیر خ شهید هداوند ک مرآت پ20 
123خانه نصیرالدوله آصفی10847قاجار 26خ امیرکبیر شرقی ک جاویدی ،ک مدرس پ24
124خانه وباغ اتحاديه 12057قاجار 11ما بین خ فردوسی ولاله زار  لاله زار كوچه اتحاديه 
125دالان دراز بازار بزرگ تهران   39بازار بزرگ تهران 
126دالان ملك  39بازاربزرگ تهران 
127دروازه قديمي محمديه 1096قاجار 311میدان محمدیه (ميدان اعدام)ک دروازه 
128زورخانه شهید فهمیده 11213پهلوی دوم2 خیابان فیاض بخش  ضلع شمالی پارک شهر 
129ساختمان آموزش کودکان استثنایی12217پهلوی اول 11خیابان جمهوری خیابان صف پ90
130ساختمان اداره پست (موزه پست وارتباطات)3500پهلوی اول1 خیابان امام خمینیمقابل خابان خیام
131ساختمان اداره مرکزی سیمان 13391پهلوی اول 1 میدان فردوسی خیابان شهید تقوی بن بست انوشیروان پ1
132ساختمان اوليه روزنامه اطلاعات 13388پهلوی اول 211خ خيام  سه راه اطلاعات 
133ساختمان بانک تجارت(شاهی )7440قاجار11میدان امام خمینی 
134ساختمان تجاری غریب 18675پهلوی 13181 میدان استقلال تقاطع خ جمهوری ولاله زار پ251
135ساختمان جيپ  پهلوی12خ اكباتان حدفاصل سعدي و ملت 
136ساختمان چاپخانه قديمي مجلس قاجار 6 خ مصطفي خميني سه راه نخشب 
137ساختمان دادگستری کل کشور 14614پهلوی اول 2 خیابان 15 خرداد سبزه میدان خ داور دادگستری کل کشور 
138ساختمان راديو ايران 10872پهلوی اول25م ارگ،جنب مسجد ارگ
139ساختمان روغن نباتی جهان (شعبان جعفری)11199پهلوی اول 2 خ وحدت اسلامی تقاطع 15 خردادنبش کوچه داداش زاده 
140ساختمان سابق کلانتری بازار آهنگران 4745قاجار 3 خیابان 15خردادکوچه بازار اهنگران کوچه کلانتری پ 42 
141ساختمان سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح14613پهلوی11سرهنگ سخايي بيمه بازنشستگي
142ساختمان سيمان تهران  پهالوی اول11خ كوشك
143ساختمان سينگر16254پهالوی اول11خ سعدي
144ساختمان شرکت سهامی انتشار 15784پهلو ی1 خ جمهوری شرقی ، نبش خ ملت، نرسیده به میدان بهارستان ، پ 102
145ساختمان شماره 1 وزارت امور خارجه  پهلوی اول11خ امام خميني 
146ساختمان شماره 2 وزارت امور خارجه پهلوی اول 11محوطه باغ ملي ميدان مشق
147ساختمان صندوق پس انداز بانك ملي2930پهلوی اول11خ فردوسي،جنب بانک مرکزی وفروشگاه تعاون
148ساختمان فرش ايران  پهلوی 11خ فردوسي
149ساختمان قديمي وزارت دفاع  پهلوی11ساختمان شماره 2 ميدان مشق
150ساختمان كوشك1834اواخر قاجلر11ميدان فردوسي، خیابان فردوسي، خیابان كوشك
151ساختمان لوان تور پهلوی11ميدان فردوسي  ضلع جنوب غربي 
152ساختمان نيروي انتظامي  پهلوی63يا4خ مجاهدين اسلام 
153سازمان بهزيستي  پهلوی28خ ورزش روبروي پارك شهر
154سر در باغ ملي1968قاجار،پهلوی 11خ امام خميني
155سر در شمس العماره  قاجار 25خ ناصر خسرو 
156سر در قديمي قور خانه 1912قاجار25خ خيام 
157سراي ارديبهشت  قاجار 39خ پانزده خرداد جنب مسجد امام 
158سراي اميد10413پهلوی اول 3 خيابان پانزده خرداد،  بعد از خيابان ناصرخسرو
159سراي توكل  قاجار 39بازار بزرگ 
160سراي جمهوري قاجار 39بازار گوني فروشها 
161سراي چهار بازار  قاجار 39جنب چهار سوق بزرگ
162سراي حاج حسن  قاجار 39بازار چهار سوق بزرگ
163سراي خدايي قاجار 39چهار سوق
164سراي خوانساري ها قاجار 39بازار چهل تن 
165سراي دلگشا (وزیرنظام)19848قاجار39خیابان 15خردادبعد از چهارراه گلوبندک روبروی میدان ارگ پ958
166سراي رشتي ها قاجار 39بازار بزرگ قبل از چهار سوق كوچك 
167سراي روشن 13733پهلوی اول 25خ ناصر خسرو روبروی وزارت دارایی پ32
168سراي شيخ هادي  قاجار 39اول بازار نجارها
169سراي شير خلوت  قاجار 39بازار چهار سوق بزرگ جنب مسجد سيد عزيز الله
170سراي صدريه  قاجار 39بازار بزرگ جنب مسجد امام 
171سراي طالقاني  قاجار 39بين بازار صحافها و حراجها 
172سراي عبدالوهاب قاجار 39بازار چهار سوق روبروي بازار حلبي ساز ها 
173سراي فروردين  قاجار 39بازار بزرگ جنب سراي ارديبهشت 
174سراي قزويني ها قاجار 39بازار چهل تن 
175سراي كهنه  قاجار 39انتهاي بازار كفاشها كوچه كبابي ها 
176سراي گردن كج  قاجار 39اول بازار نجارها
177سراي ميزاني 3971قاجار 38ميدان محمديه(ضلع شمال غریی)پ877 
178سراي نادعلي قاجار 39بازار چهل تن 
179سراي نو قاجار 39انتهاي بازار كفاشها كوچه كبابي ها 
180سراي نواب قاجار 39بازار آهنگرها كوچه كلانتري
181سراي وهابیه 14617اواخر قاجار3 خیابان خیام کوچه مزینی ابتدای بازار عباس آباد 
182سراي يزديها  قاجار 11خ فردوسي
183سفارت آلمان  قاجار11خ فردوسي 
184سفارت انگليس2280معاصر- قاجار11فردوسي چهارراه استامبول ، بین بابی سانس ونوفل لوشاتو
185سفارت تركيه  معاصر- قاجار11خ فردوسي 
186سفارت دانمارک 7441قاجار1 خیابان لاله زاربین کوچه معماری مخصوص وخیابان تقوی 
187سفارت روسيه  قاجار 25خ پامنار
188سفارت روماني پهلوی63خ فخر آباد
189سقاخانه آئينه  قاجار12خ ظهير الاسلام 
190سقاخانه سرچشمه  قاجار2 خ امير كبير 
191سقاخانه کوچه امامزاده یحیی 14669قاجار2 چهارراه سیروس کوچه صاحب دیوان کوچه امامزاده یحیی ک تین نژاد پ73
192سقاخانه گذر قلي2691قاجار38محله سنگلج گذرقلي، نبش سه راه بازارچه معیر 
193سنگفرش خ امام خميني  قاجار11خ امام خميني 
194سنگفرش خ انقلاب  پهلوی اول1 منطقه 11 و 12
195سنگفرش خ لاله زار پهلوی11خ لاله زار
196شهرداري تهران  پهلوی28 خ بهشت 
197شهرداري سابق منطقه 12 پهلوی 6 چهارراه حسن آباد ابتدای خیابان فیاضبخش 
198علاالدوله قاجار 39خ ناصرخسرو
199عمارت پرورشگاه  پهلوی64مجاهدين اسلام
200عمارت سردار اسعد بختياري(باشگاه بانک ملی)1349قاجار 11  خ فردوسي ،ک بانک ،محوطه بانک مرکزی
201عمارت شرقي چهارراه لاله زار پهلوی11تقاطع لاله زار و جمهوري
202عمارت کاظمی 3030قاجار26خ ری ک امامزاده یحیا،ک ابولقاسم ،پ66
203عمارت کوچه نظامیه 11244پهلوی اول 1 میدان بهارستانکوچه نظامیه کوچه شهید اصالت پ41
204عمارت کوشک فخر الدوله (مدرسه روشنگر)2492قاجار 6 کوشک فخرالدوله خ بهارستان خ قائن 
205عمارت نظامیه ونقاشیهای آن 261 12میدان بهارستان 
206فروشگاه فردوسي پهلوی11خ فردوسي
207کاخ موزه گلستان 417قرن 12 و 13 ه ق25ميدان 15 خرداد(ارگ)
208کاروانسرای گمرک (پارس)13581قاجار 412میدان شوش خ صاحب جمع مابین خیابان محمودی ومشهدی حسن(شاهین )
209كاخ شهرباني پهلوی11خ امام خميني ميدان مشق
210كاروانسراي خانات 10418قاجار 412چهارراه مولوی خ صاحب جمع ،میدان امین السلطان
211كاروانسراي روغني  دروازه محمديه  قاجار 411ميدان محمديه 
212كافه و هتل نادري10446قاجار-معاصر11خ جمهوري،بعد از خ سی تیر،پ572
213كتابخانه ملي پهلوی اول11خ سي تير
214كلانتري بازار قاجار29خ 15خرداد،بازار كوچه آهنگرها،ک کلانتری پ17
215كلانتري ميدان 15 خرداد پهلوی اول25ميدان 15 خرداد
216كليساي انجيلي پطروس مقدس2684قاجار-معاصر11خ سي تير،بالاتراز سرهنگ سخایی،پ19
217كليساي حضرت مریم 7237معاصر11خ ميرزا كوچك خان،پ19
218كليساي ژاندارك2928اوایل پهلوی11حد فاصل خیابان جمهوري، منوچهري، لاله زار، فردوسي
219كليساي سورپ گئورك1621اواخر قاجار38خ 15 خرداد كوچه (کلیسا )شهيد مغفوري
220كليساي طاطائوس 2500قاجار39
221كليساي گئورگ لاسورویچ  مقدس قاجار11خ حافظ خ غزالي،روبروی تالار وحدت 
222كنيسه حضرت ابراهيم  پهلوی اول 11خ سي تير
223كنيسه حييم 13566پهلوی اول 11خ سي تير كوچه سيمي
224گذر محله حياط شاهي  قاجار25خ ناصر خسرو كوچه مروي
225گراند هتل6528پهلوی 11لاله زار كوچه باربد پ40
226مجتمع قضايي ويژه  پهلوی 25چهارراه گلوبندك
227مجلس شوراي ملي وساختمان های ملحق 1605قاجار64ميدان بهارستان
228مجموعه بازار تهران1540صفویه،قاجار ،معاصر39محدوده خ خیام ،مولوی ،سیروس وپانزده خرداد
229مجموعه ساختمان های  فخر آباد8008قاجار6 بین خیابان شهید مشکی وخورشید 
230مجموعه ساختمان های سازمان ثبت اسناد واملاک 9262پهلوی اول11خیابان امام خمینی مجموعه میدان مشق 
231مجموعه عمارت مسعوديه 2190قاجار11میدان بهارستان ،خ اکباتان ،تقاطع خ ملت،پ15 
232مجموعه قزاقخانه (دانشگاه هنر)18474قاجار-پهلوی 11باغ ملی شمال میدان مشق 
233مجموعه ميدان مشق2130قاجاريه1 بين خیابان امام خميني و سي تير
234محل جامعه معلولین ایران10864پهلوی دوم6 خیابان مجاهدین اسلام تقاطع ابن سیناوخیابان مجاهدین اسلام 
235مدرسه خان مروي(فخريه)1731قاجار25بازارچه مروي
236مدرسه دارالفنون17481269 ه ق 25میدان امام خمینی ،خ ناصر خسرو
237مدرسه دانگي قاجار25پامنار سه راه دانگي 
238مدرسه شهيد اندرزگو قاجار64خ ايران 
239مدرسه صدر  قاجار39خ 15 خرداد شمال مسجد امام خميني 
240مدرسه فيروز بهرام 2494پهلوی اول 11خجمهوری،خ  ميرزا كوچك خان پ2
241مدرسه كوشش ارامنه پهلوی اول11خ جمهوري خ ميرزا كوچك خان
242مدرسه محمديه 2037قاجار39بازار ،پله نوروز خان ، روبروي مسجد جامع
243مدرسه و بيمارستان امريكائيها  قاجار - معاصر63خ ابن سينا كوچه قائم
244مركز آموزش متقين (هنرستان عالي دختران)13736پهلوی اول11ضلع شمالی خ سرهنگ سخايي
245مسافرخانه امير كبير پهلوی اول11خ ميرزا كوچك خان
246مسافرخانه پارس15783پهلوی اول 131811میدان استقلال (مخبر الدوله)تقاطع جمهوری ولاله زار ضلع شمال غرب تقاطع 
247مسجد اردبیلی ها 15781قاجار3 خیابان 15 خردادکوچه شهید مهدی رئیسی کوچه چال حصار پ25
248مسجد ارگ قاجار25خ ارگ
249مسجد امام خميني 16671240 ه ق39خ 15 خرداد ،روبروی ناصر خسرو پ17كوچه نوروز خان 
250مسجد بهبهاني 13732قاجار25چهاراه سيروس
251مسجد جامع تهران1793قاجار39خ 15خردادپله نوروز خان ،بعداز تقاطع بین الحرمین 
252مسجد حجتیه 13735قاجار4 خیابان شهید هرندی ک شهید زالی (باغ انگوری)
253مسجد سلمان 19168پهلوی 6 خیابان 17 شهریور بالاتر از میدان خراسان بین کوچه تشکری وفریوند
254مسجد سيد عزيز الله 4151339بازار چهار سوق بزرگ
255مسجد شیخ عبدالنبی نوری 13734قاجار26خیابان مصطفی خمینی چهارراه سرچشمه 
256مسجد شيخ فضل الله  قاجار28خ بهشت ک شیخ فضل ا..نوری
257مسجد عمار ياسر   قاجار3 خ سيروس
258مسجد فخر11205پهلوی دوم6 خیابان ابن سینا خ شهید مشکی
259مسجد قندی 1760قاجار4 خانی آباد خیابان تختی 
260مسجد مرندي هاي مقيم  مركز  قاجار411ميدان اعدام خ خيام  جنوبي 
261مسجد مستوفی الممالک 15768قاجار2 محله سنگلج گذرمستوفی 
262مسجد مستوفي يا فاطمه زهرا قاجار38خ خيام كوچه سيد نصرالدين
263مسجد معزالدوله11463قاجار 64خ ايران خ احمد احمدي
264مسجد ملک التجار 14612قاجار3 بازار تهران بازار عباس اباد اول حمام چال 
265مسجد ميرزا موسي11198قاجاریه3 خیابان ناصرخسرو، كوچه پله نوروزخان
266مسجد نظام الدوله11210قاجار25خ ناصر خسرو كوچه ناظم الاطبا
267مسجد و مدرسه  سراج الملك 130112ضلع شمالي امير كبير
268مسجد و مدرسه آقا محمود حکیم1635قاجار25پامنار ،ابتدای ک مروی ،قبل از حاجیان پ180
269مسجد و مدرسه اقصي(مشيرالسلطنه)11208قاجار39خ مولوي خ اسفندياري کوچه تشکری موحد 
270مسجد و مدرسه حاج ابوالفتح 13055 خ ري كوچه حاج ابوالفتح
271مسجد و مدرسه حاج حكيم باشمي (ميرزا محمود وزير)2443قاجار2515 15خرداد كوچه تكيه دولت
272مسجد و مدرسه حاج قنبر علي خان11209قرن 1326خ مصطفي خميني کوچه شهید مرادی کوچه 
273مسجد و مدرسه خازن الملك11207129339خ 15 خرداد بازار كوچه سيد ولي
274مسجد و مدرسه خان مروي 412قرن 13 ه ق 25خ ناصر خسرو،ک مروی 
275مسجد و مدرسه سپهسالار قديم411قاجار25خ ناصر خسرو كوچه مروي 
276مسجد و مدرسه سپهسالارجدید (شهید مطهری )260قاجار12میدان بهارستان خیابان نظامیه 
277مسجد و مدرسه شاهزاده خانوم  129738خ شاهپور گذر وزير دفتر
278مسجد و مدرسه شيخ عبدالحسين 4131269 ه ق 39بازار سبزه میدان ،بازار کفاشها پ16
279مسجد و مدرسه فيلسوف الدوله 1910قاجار39خ مصطفی خمینی ،جنب امامزاده سید اسماعیل 
280مسجد و مدرسه كاظميه 13564قاجار26خ ري محله باغ پسته بگ 
281مسجد و مدرسه مجد الدوله 1939قاجار11خ امام خميني، نرسده به میدان حسن آباد نبش ک میرزایی
282مسجد و مدرسه محموديه 10846قاجار26چهارراه سرچشمه ،خ امير كبيرشرقی پ174
283مسجد و مدرسه مسجد حاج رجب علي 4141369 ه ق 38درخونگاه كوچه دباغ خانه(ک اکبر نژاد)ک مغفوری پ70
284مسجد و مدرسه معير الممالك2678قاجار38میدان محمدیه ،خ خیام ک اهری فنبش کوچه معیر
285مسجد و مدرسه ميرزا ابوالحسن معمار باشي2018قاجار26كوچه امامزاده يحيي، میدان باغ پسته بک پ171
286مسجد و مدرسه ميرزا موسي قاجار39خ 15خرداد كوچه نوروزخان
287مسجد و مدرسه و آب انبار معير2687 3 خیابان خيام، نرسيده به ميدان محمديه، كوچه آب انبار
288مسجد هدایت 15785قاجار1 خیابان جمهوری غربی نرسیده به خیابان لاله زار پ321
289مسجد همت 14611قاجار3 خ مصطفی خمینی کوچه شهید موسوی  بازارچه گذرباشی نبش کوچه همت 
290مسجد هندي ها پهلوی6 خ نور محمدي كوچه مشير معظم 
291معبد زرتشتيان(ادریان)7442قاجار معاصر11خ جمهوری،خ ميرزا كوچك خان پ6
292منار و مسجد پامنار410قاجار25خ امير كبير خ پامنار نبش ک صدیقی |186
293منزل سفير دانمارك  پهلوی اول11خ كوشك
294موزه آبگينه و سفالينه (خانه قوام السلطنه)2014قاجاريه  خیابان 30 تير، جنب كوچه نوبهار
295موزه برق پهلوی 63ميدان شهدا
296موزه سابق سينما  پهلوی اول 11خ لاله زار نو،
297موزه صنعتی 13 ابان16223قاجار-پهلوی 1 امام خمینی نبش خیابان فردوسی پ2
298موزه قدیمی  ملك1940قاجار39خ 15خرداد،بین الحرمین نرسیده به بازار مسجد جامع
299موزه ملک  قاجار11خ سی تیرجنب موزه ملی 
300موزه نقاشي پشت شيشه 2322پهلوی اول12خ سعدی ،خ قایدی پ270 (خ هدايت)
301موزه و کتابخانه ملی ايران باستان 1765پهلوی اول11خ سي تير
302موزه هنرهای ملی 1732قاجار1 میدان بهارستان 
303میدان مخبر الدوله 14618 1  
304ميدان بهارستان  قاجار-پهلوی 12ميدان بهارستان
305ميدان حسن آباد1977قاجاريه2 محل  تقاطع  خیابان  امام خمینی و حافظ 
306ميدان محمديه قاجاروپهلوی اول 3 خ مولوي
307وزارت اقتصاد و دارايي پهلوی اول25خ ناصر خسرو 
308هتل لاله تهران پهلوی 11لاله زار نو حد فاصل منوچهري و انقلاب 
309هنرستان حافظ 14260پهلوی اول 39خیابان 15 خرداد بازار کفاش ها ابتدای بازار خیاط ها شمال امامزاده زید  
Comments