شناسنامه فنی و ملکی چیست ؟

posted Sep 15, 2015, 9:50 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Sep 15, 2015, 9:53 AM ]
شناسنامه فنی و ملکی چیست ؟ 

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می گردد چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.
مجریان مکلفند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می نماید اطلاعات فنی و ملکی ساختمان گواهی مهندس ناظر و تأییدیه های لازم در اختیار سازمان نظام مهندسی استان قرار دهند یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای پایان کار قرار داده می‌شود.
2- هزینه های خدمات مهندسی ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارائه می شود براساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می شود.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آئین نامه پروانه ساختمانی دریافت می دارند همراه با نقشه های چون ساخت باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می نماید مطلع شود.
ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب این آئین نامه بر عهده مالک – ناظر – مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.
شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آئین نامه برای آنها پروانه ساختمان صادر می کنند در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند.
مدارک لازم جهت اخذ شناسنامه فنی و ملکی و گواهی پایان کار
1-    کپی شناسنامه
2-    کپی کارت ملی
3-    کپی سند مالکیت
4-    گواهی عدم خلاف ملک مورد نظر
مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی
1-    تحویل دفترچه اطلاعات و پیش نویس شناسنامه فنی و ملکی تکمیل شده و گواهی عدم خلاف
2-    تسویه حساب با امور مالی
3-    بازدید از ساختمان بمنظور ارزیابی کیفیت اجرای ساختمان و نظارت مهندس ناظر توسط سلزمان نظام مهندسی ساختمان
4-    تهیه، تنظیم و تحویل شناسنامه فنی و ملکی به مالک یا نماینده قانونی وی

توضیح: هزینه شناسنامه فنی و ملکی بابت اضافه بنای احداثی، براساس تعرفه ی زمان صدور شناسنامه فنی و ملکی محاسبه می شود.تاکید قانون بر صدور شناسنامه فنی ساختمان

 رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار کرد: این‌که هر روز با هر بهانه‌ای روند ساخت و ساز به چالش کشیده شود منطقی نیست. صدور شناسنامه فنی قاعده‌ای است که در قانون پیش‌بینی شده و شرط آن این است که ساختمان توسط سازنده‌ی ذی‌صلاح ساخته شود.

وی با اشاره به ابطال ماده 7 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری مربوط به سازندگان ذی‌صلاح توسط دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: دیوان بند 1919 مربوط به مجری را باطل کرده؛ حال آن‌که ده‌ها ماده دیگر در قانون وجود دارد که به سازنده‌ی ذی‌صلاح تاکید کرده است. لذا مشکل قانونی در این خصوص وجود ندارد.

غفرانی با بیان این‌که قانون بر صدور شناسنامه فنی تاکید دارد، گفت: گریز شهرداری از زیر بار مهندسی ساختمان صحیح نیست و ما می‌توانیم در صورت امتناع شهرداری، از ابزارهای قانونی استفاده کنیم.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار کرد: یکی از ابزارها این است که اگر ناظرین احساس کنند ساختمان‌ها توسط افراد غیرذی‌صلاح ساخته می‌شوند می‌توانند ساخت آن را متوقف کنند. در این خصوص با ناظرین هماهنگی‌های لازم انجام شده و در صورت مشاهده تخلف برخورد صورت می‌گیرد.

به گفته غفرانی ساختمان سرمایه ملی است که باید همه تلاش کنیم خوب ساخته شود تا سالیان دراز عمر کند و در حوادث بر سر مردم خراب نشود. زمانی جلوی حوادث گرفته می‌شود که از سرمایه‌های نیروی انسانی یعنی مهندسان، استفاده شود.

منبع: ایسنا

 

Comments