پروانه ساختمانی چیست و مراحل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری ها

posted Sep 15, 2015, 9:16 AM by فروش آپارتمان تهران

پروانه ساختمانی چیست و مراحل صدور پروانه ساختمانی


پروانه ساختمانی چیست و مراحل صدور پروانه ساختمانی

 

پروانه ساختمان یا شناسنامه فنی ساختمان دفترچه‌ای است که شهرداری‌ها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می‌دهند. برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از مرجع ذی‌صلاح دریافت گردد.

شناسنامه فنی ساختمان شامل اطلاعاتی از قبیل:

  • مساحت زیر بنا
  • تعداد طبقات
  • نوع اسکلت ساختمان
  • مشخصات متقاضی صدور پروانه
  • شماره پلاک ثبتی ملک
  • نام مهندسین ناظر
  • تاریخ صدور پروانه
  • کروکی زمین می‌باشد.

همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته می‌شود که در صورت لزوم قابل تمدید است.

در صورت تخلف از مفاد پروانه، ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه بوده تا مرجع صدور پروانه از ادامه عملیات جلوگیری کند.

رعایت مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها الزامی است.

اخذ سند مالکیت جهت هر واحد مسکونی منوط به ارائه پایان کار توسط ناظر و صدور پایان کار توسط مرجع صدور پروانه می‌باشد.

      مراحل و شرح اقدامات صدور پروانه :

   1-      تکمیل فرم توسط متقاضی ( شامل مشخصات مالک ، پلاک پستی، نشانی کامل و دقیق شماره پرونده ، بلوک و ملک)

   2-      صدور دستور بازدید توسط مسئول شهرسازی

   3-      اخذ نوبت بازدید و مراجعه به بایگانی جهت تائید و اطلاعات اخذ نوبت

   4-      بازدید توسط مامور فنی منطقه و ارائه گزارش و تایید گذر بندی

   5-      بررسی گزارش مامور فنی توسط مسئول فنی و شهرسازی و در صورت بلامانع بودن از نظر کاربری و گذر بندی و سایر      ضوابط شهر سازی صدور دستور تهیه نقشه

    در صورتی که گذر بندی پلاک دارای مشکل باشد استعلام از قسمت طرحهای تفصیلی و نقشه برداری معاونت شهرسازی

    در صورتیکه کاربری پلاک دارای مشکل باشد استعلام از سازمانهای مربوطه

    کاربریهای فضای سبز، پارکینگ . اداری، ورزشی استعلام از واحد شهرسازی

    کاربریهای آموزشی استعلام از آموزش و پرورش

    کاربریهای بهداشتی، درمانی استعلام از دانشگاه علوم پزشکی

   کاربریهای مسکونی با ارزش تاریخی استعلام از سازمان میراث فرهنگی

   کاربریهای خدمات جهانگردی، پذیرایی استعلام از ارشاد اسلامی ، سازمان ایرانگردی

   استعلام از ارگانهای مربوطه شامل(آب،برق، مخابرات، بیمه)

   6- صدور مجوز تهیه نقشه معماری ( توسط واحد تشکیل پرونده )

   7- ارائه نقشه معماری با رعایت ضوابط شهرسازی توسط مالک

   8- بررسی نقشه معماری توسط مسئول فنی و شهر سازی و در صورت تائید صدور دستور محاسبه

   9- محاسبه متراژ زیر بنا عوارض زیر بنا توسط قسمت درآمد

   10- صدور فیشهای عوارض زیر بنا ، آتش نشانی ، نامه بیمه

   11- پرداخت فیش های مربوطه توسط مالک

   12- صدور معرفی نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشکیل پرونده) پس از دریافت فرم معرفی نامه مالک موظف می باشد فرم مذکور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ایشان باید فرم مذکور را مهر و امضاءنمایند و سپس به قسمت امور مهندسین ناظر واقع در واحد شهر سازی برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب را دریافت و به ( شهرداری ) ارائه نماید.

   13- تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز توسط مالک از قبیل:

     1- برگ تعهد نظارت

     2- برگ تعهد محاسب +نقشه های سازه( اجرایی)

     3-فرم تعهد کارفرما ( مالک) تکمیل و گواهی امضاء شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی

     4- فیش های عوارض زیر بنا ، نوسازی سال جاری

     5-جواب نامه از اداره (بیمه،مخابرات،آب،برق)

    6- اصل و کپی سند مالکیت به نام مالک فعلی

    7- مجوز تهیه نقشه با مهر و امضای طراح و تائید واحد امور مهندسین ناظر شهرسازی

   8 – تهیه پیش نویس پروانه توسط شهرداری

   9 – تکمیل شناسنامه ساختمان توسط شهرداری

  10-اخذ امضاء پروانه ( پیش نویس گیرنده ، محاسب، مسئول فنی وشهرسازی، معاون یا شهردار) 

 11- صدور پروانه ساختمان

 12- ممهور شدن پروانه توسط واحد دبیرخانه 

13-تهیه کپی از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالک) و ارائه به واحد صدور پروانه

14- تحویل پروانه ساختمان به مالک + یکسری نقشه های تائید شده معماری و سازه

 Comments