قوانین آپارتمان نشینی و حقوق همسایگی "حقوقی که رعایت نمی شود!

posted May 5, 2015, 1:57 AM by فروش آپارتمان تهران

 

در زمان های نه چندان دور که آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی رایج نبود و مفهومی نداشت در اکثر شهرها خانه های مسکونی دارای وسعت بسیار و حیاط و درخت و اتاق های متعدد بود. همراه با غروب آفتاب سکوت ملایمی در خانه ها حاکم می شد وصدای اذان موذن از گلدسته های مساجد دور و نزدیک در کنار این سکوت، روح را نوازش می داد. بعد هم شب بود و صدای جیرجیرک ها و سکوت و دیگر هیچ.اکنون بعد از گذشت چندین سال چهره اغلب شهرها کاملا به هم ریخته است. آپارتمان ها و برج های مسکونی در جای جای شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و به ویژه تهران روییده اند و به جای خانه های باصفا، جنگل آهن و فولاد در لباس مجتمع های ساختمانی سراسر شهرهای بزرگ را پوشانده است. به هر حال زندگی شهری قواعد خاص خودش را دارد. بعضا می بینیم در اندک جایی ده ها واحد آپارتمانی 30 و 40 متری ساخته اند آن هم در طبقات متعدد. به راستی زندگی در چنین محیط هایی سخت است. سخت تر آن که بایستی حقوق ده ها و بلکه صدها نفر از همسایگان خود را رعایت کنی که متاسفانه آن گونه که آپارتمان ها رشد کرده اند فرهنگ آپارتمان نشینی هنوز برای خیلی از ساکنان آپارتمان ها معنی نشده است.

ساکنان آپارتمان ها اعم از مالک و مستاجر مکلفند برای ایجاد یک زندگی بهتر به حقوق سایر همسایگان احترام بگذارند. این یک تکلیف قانونی برای تمامی شهروندان است که با اصول و موازین اخلاقی کاملا مطابقت دارد

امروزه تا پاسی از شب در خیلی از آپارتمان ها انواع و اقسام صداهای ناهنجار و گوشخراش موزیک و تلویزیون و صدای فریاد گونه مکالمات شبانه همسایگان آفتی است آشنا که مانند خوره آرام آرام روح ساکنان آپارتمان ها را می خورد و تا می خواهی به همسایه اعتراض کنی که پدرجان اندکی آرام تر. اندکی آهسته تر. بانگ فریاد برمیآید که "چاردیواری اختیاری" است.راستی آیا حق داریم با سروصداهای ناهنجار اعصاب همسایگان را به هم بریزیم و بگوییم که چاردیواری و اختیاری؟ ساکنان آپارتمان ها اعم از مالک و مستاجر مکلفند برای ایجاد یک زندگی بهتر به حقوق سایر همسایگان احترام بگذارند. این یک تکلیف قانونی برای تمامی شهروندان است که با اصول و موازین اخلاقی کاملا مطابقت دارد.

رعایت اصول آپارتمان نشینی

طبق قانون و آئین نامه تملک آپارتمان ها رعایت این اصول برای ساکنین آپارتمان ضروری است:

1- رعایت اخلاق و رفتار اسلامی و حسنه از اهم امور ساختمان است مسائل رفتار ضد اخلاقی در بلوك ممنوع است برای مثال حضور آقایان با پیژامه یا زیرپیراهن در خارج از بخش اختصاصی ممنوع بوده و در صورت مشاهده و تذكر از طریق مدیر ساختمان در صورت عدم انتباه موضوع وفق قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است و كلیه ساكنین موظف به همراهی در طرح

آپارتمان
شكایت و اخراج متخلف هستند.

تبصره: چنانچه متخلف مستاجر باشد علاوه بر پیگیرد قانونی مستاجر, موجر بعنوان معاونت قابل پیگرد است.

2- رعایت صرفه جویی در مصرف آب, گاز و برق مشاع وظیفه كلیه ساكنین است . در صورتی كه مشاهده گردد واحدی عمدا یا سهوا رعایت صرفه را نمی نماید علاوه بر تخلف انضباطی مدیر ساختمان حق دارد او را مجبور نماید كه شمارشگر نصب و یا شارژ بیشتری پرداخت كند.

3- شستن فرش, لحاف و پتو در حد متعارف و عادلانه و بالسویه مجاز است مشروط بر اینكه این موضوع با هماهنگی مدیر ساختمان صورت گرفته است.

تبصره: هر سال یكبار میزان استفاده كلیه واحدها بررسی و عند الزوم چنانچه واحدی بیش از حد تعارف استفاده كرده مبلغی طی حواله مدیر می پردازد و چنانچه واحدی استفاده ننموده از پرداخت مبلغی بنا به حواله معاف می گردد.

4- از آنجا كه بلوك فاقد واحد سرایداری است و هزینه مضاعفی را بر همه ساكنان بوجود می آورد لذا تصریح می گردد كه این بلوك سرایدار نخواهد داشت.

5- مقررات این آیین نامه در مجمع عمومی قابل تصحیح و تغییر است و این مقررات قابل اجرا و ملاك قانونی در دعاوی است.

رعایت اخلاق و رفتار اسلامی و حسنه از اهم امور ساختمان است مسائل رفتار ضد اخلاقی در بلوك ممنوع است

6- چون حفظ و نگهداری و انجام امور ساختمان عملا به عهده مالكین ساكن است طبق نظر و تصویب هیئت مدیره, مالكین غیر ساكن مبلغی به عنوان اضافه شارژ و سالانه باید پرداخت نماید. پس از تصویب هیئت مدیره و عدم پرداخت طبق ماده 21 رفتار خواهد شد.

7- تكلیف پروژه های عمرانی ساختمان سقف هزینه ها و مبالغ قابل دریافت از هر یك از مالكین و مستاجرین را مجمع عمومی به صورت سالانه تصویب و به مدیر ابلاغ میكند.

8- هر گونه اعتراضی از طرف ساكنین باید به صورت كتبی به مدیر ارائه شود.

9- هر یك از ساكنین اعم از مالك یا مستاجر بایستی هزینه شارژ را به موقع به مدیر ساختمان یا نماینده او پرداخت كنند.

تبصره: در صورت استنكاف از پرداخت حداكثر به مدت سه ماه مدیر موظف به پیگرد قانونی خاطی است و مستنكف موظف است

قیمت آپارتمان
علاوه بر شارژ معوقه تمام هزینه ها را پرداخت كند.

10- تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی كه موجب صدمه به اسكلت ساختمان می شود به هیچ وجه مجاز نمی باشد

11-سایر تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان ها و بخش های اختصاصی مانند انبار می باید با اجازه كتبی دیگر مالكین و تایید مدیریت ساختمان در حد معقول صورت پذیرد.

12- ساكنین هر واحد مسوول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب سررفتن آب وان یا سینك به واحد متضرر و ساختمان هستند.

13- نصب هر گونه آنتن سایبان نرده حفاظ بند كولر وغیره بر نما یا بالكن بدون اجازه كتبی از مدیر ساختمان ممنوع است.

14- بازی كردن بچه ها در قسمت های مشترك در صورت تایید هیئت مدیره فقط در ساعت های تعیین شده و در محل های مقرر مجاز می باشد.

15- مسوول حركات و رفتار فرزندان اولیای آنها بوده و در قبال هر گونه عمل خلاف آنها باید جوابگو باشند

16- نگهداری سگ – كبوتر –قناری – خرگوش و بطور كلی حیوانات در قسمت های مشترك ممنوع می باشد. مدیران ساختمان نباید در این مورد چشم پوشی نمایند زیرا ممكن است علاوه بر نارضایتی سایر سكنه آن حیوان عامل بیماری نیز باشد.

17- مدیران ساختمان می باید حداقل یك بار در سال فیوزهای تابلو برق را كنترل نماید تا در صورت افزایش بار جریان برق آتش سوی بوجود نیاید.

تبصره: هرگونه دستكاری در تجهیزات مشترك بدون اطلاع مدیریت ساختمان ممنوع است.

مسوول حركات و رفتار فرزندان اولیای آنها بوده و در قبال هر گونه عمل خلاف آنها باید جوابگو باشند

18- مواد آتش زا نباید در داخل آپارتمان نگهداری شود بلكه با اجازه و اطلاع مدیریت می باید در انبار قرار گیرد.

19- انبار آپارتمان ها مختص نگهداری وسایل شخصی ساكنین است. كسب درآمد و اجاره آن به دیگران ممنوع میباشد مگر با اجازه ساكنین مجتمع و با اطلاع مدیریت.

20- استفاده از وسایل گازی و نفتی برای افراد جوانتر از 12 سال و مسن تر از 70 سال و معلولین جسمی و ذهنی كه به صورت انفرادی زندگی می كنند یا در اكثر ساعات شبانه روز تنها هستند ممنوع است.

21- باز كردن در می باید توسط افراد بالغ پس از شناسایی انجام شود.

اینها حقوقی هستند که در میان همسایگان یک آپارتمان باید رعایت شوند در حالی که عدم توجه به این قانون در میان افراد بسیار به چشم می خورد.


Comments