بررسی تكنولوژي ملات خشك : 11 شهر, 1394 : مريم افتخاري فرد بتن, تازه های ساخت و ساز, تكنولوژي هاي نوين/ايده هاي نو, صنعت ساختمان, مصالح نوين

posted Sep 15, 2015, 6:13 AM by فروش آپارتمان تهران
آپارتمان

تکنولوژی ملات خشک

 در کشور ما هر ساله نیاز به ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی میباشد. اما با سیستم های ساخت معمول بازار، ظرفیت لازم جهت تولید و ساخت این تعداد مسکن وجود ندارد. بنابراین در این زمینه نیاز به راهکارهای دیگری جهت افزایش ظرفیت تولید از طریق افزایش در سرعت اجرا، کارآیی و مهارت نیروی انسانی، کیفیت مصلاح و کاهش در پرت مصلاح، خطای نیروی انسانی، وابستگی به شرایط اقلیمی و همچنین مولفه هایی همچون سری سازی و ساخت مدولار می باشد. یکی از راهکارهای ارائه شده که تمامی موارد ذکر شده را شامل می شود، ساخت صنعتی بنا، با استفاده از فن آوریهای نوین ساختمانی است. تاکنون بیش از پنجاه فناوری نوین ساختمانی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ثبت و تایید شده اند. تعداد زیادی از این فن آوریها به عنوان سیستمهای سازه ای مطرح بوده که قابلیت ایجاد زیرساختهای لازم جهت افزایش ظرفیت تولید را دارا هستند. تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که در بیش از 80% فن آوریها، ملات و بتن بعنوان مصلاح اصلی مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین توجه به افزایش کارآیی و بهبود مشکلات اجرایی ساخت ملات و بتن اجتناب ناپذیر می نماید.در این مقاله، مقوله ملات خشک بعنوان یکی از فن آوریهای نوین ساختمان از دیدگاه راه اندازی کارخانه و خط تولید، فرمولاسیون و ماشین الیت اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و مطلاعه بازار این محصول در کشور با توجه به آخرین اطلاعات آماری صورت می گیرد.بعنوان نتیجه با توجه به کمیت مسکن مورد نیاز کشور و نیازهای موجود جهت افزایش کیفیت مصلاح و بنای ساخته شده، طرح احداث و راه اندازی کارخانجات ملات خشک و جایگزینی آن به جای سیستمهای سنتی اختلاط ملات در کارگاه اجتناب ناپذیر است.

در کشور ما تهیه بتن و ملات جهت ساخت بنا به 2 روش صورت می پذیرد. در روش اول که به روش سنتی اختلاط کارگاهی معروف است، شن، ماسه، سیمان بصورت جداگانه خریداری شده و در گوشه ای از کارگاه بصورت دستی و کاملا غیر اصولی با آب مخلوط شده و در ساخت بنا مورد استفاده قرار میگیرد. این روش دارای معایب فراوان بوده که بطور کلی عدم نظارت بر مصلاح مورد استفاده، پرت مصلاح، خطای نیروی انسانی، سرعت پایین اجرا، آلودگی محیط زیست، مشکلات دپو و نگهداری مواد و مصلاح، هزینه پرسنلی بالی، کیفیت و عمر پایین بتون، عدم ساخت بتون و ملات ویژه برای بخشهای مختلف بنا و محدودیت در آزمایش نمونه های اجرا شده را در بر میگیرد. در برخی موارد با توجه به آیین نامه ها و نظارتویژه سازمانهای مسئول و بخشهایی از بنا که حجم بتن ریزی بالایی مورد نظر میباشد، از بتن آماده استفاده می شود. در سیستم بتون آماده، بتون پس از اختلاط در کارخانه، داخل تراک میکسر بارگیری شده و به محل پروژه ارسال میگردد. از مزایای این روش با توجه به اختلاط در کارخانه میتوان به کاهش در هزینه های مواد اولیه و تولید بتون، خطای نیروی انسانی و افزایش مقاومت، کیفیت و توجه به شرایط اقلیمی اشاره نمود. در این سیستم با توجه به اینکه بتون بصورت آماده میباشد، حداکثر زمان مجاز از اختلاط
مواد تا مصرف در پروژه، حدود 90 دقیقه است. با فرض 30 دقیقه زمان جهت بارگیری در تراک میکسر و مصرف در پروژه، فرصت لازم جهت انتقال بین کارخانه تا کارگاه تنها 60 دقیقه میباشد.از دیگر محدودیتهای این روش تعداد محدود کارخانجات بتون جهت انتقال بین کارخانه تا کارگاه تنها 60 دقیقه میباشد.از دیگر محدودیتهای این روش تعداد محدود کارخانجات بتون آماده و عدم صرفه اقتصادی در بتون ریزی با حجم کم میباشد.

Comments