یکسری محاسبات سرانگشتی

posted May 8, 2015, 1:18 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 8, 2015, 1:18 PM ]

براي هر متر مكعب بتن 2/2 تن شن و ماسه مصرف مي شود.

براي هر متر مكعب ملات ديوار چيني 8/1 تن ماسه مصرف مي شود.

براي هر متر مكعب اندود افقي يا قائم، 85/1 تن ماسه مصرف مي شود.

براي هر متر مكعب ملات فرش كف (سنگ وسراميك)، 67/1 تن ماسه مصرف مي شود.

 حجم ملات يا بتن مصرفي براي آيتمهاي مختلف ساختماني: 

محاسبه حجم ملات مصرفي براي ديوار چيني:

حجم ملات مصرفي برابر يك سوم حجم ديوار است.

محاسبه حجم ملات مصرفي براي فرش كف سنگ كاري با سنگ پلاك و سراميك كف:

 حجم ملات مصرفي برابر، 30 ليتر به ازاء هر متر مربع مساحت كف است.

محاسبه حجم بتن مصرفي براي سقف آجري و سقف تيرچه بلوك:

براي سقف آجري حجم ملات مصرفي برابر، 500 ليتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است. براي سقف تيرچه بلوك حجم ملات مصرفي برابر، 770 ليتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقفاست.

تخمين تعداد آجر لازم براي هر متر مربع ديوار چيني

در اين روش مقصود از آجر، آجر فشاري يا آجر ماشيني با ابعاد فشاري است:

ديوار چيني 11 سانتيمتري (ضخامت ديوار) : هر متر مربع ۷۲-۸۰عدد آجر

ديوار چيني 22 سانتيمتري (ضخامت ديوار): هر متر مربع 120 عدد آجر

ديوار چيني 35 سانتيمتري (ضخامت ديوار): هر متر مربع 250 عدد آجر

تخمين ميزان وزن آهن لازم در ساختمانهاي اسكلت فلزي:

 هر متر مربع بنا، 40 تا 70 كيلوگرم آهن در اسكلت فلزي مي برد.

سایت عمران ما

Comments