محاسبه سرانگشتی مصالح

posted May 8, 2015, 1:07 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 8, 2015, 1:07 PM ]
برای هر متر مكعب بتن 2.2 تن شن و ماسه مصرف می شود.
برای هر متر مكعب ملات دیوار چینی 1.8 تن ماسه مصرف می شود.
برای هر متر مكعب اندود افقی یا قائم، 1.85 تن ماسه مصرف می شود.
برای هر متر مكعب ملات فرش كف (سنگ وسرامیك)، 1.67 تن ماسه مصرف می شود.
حجم ملات یا بتن مصرفی برای آیتمهای مختلف ساختمانی: 
محاسبه حجم ملات مصرفی برای دیوار چینی:
حجم ملات مصرفی برابر یك سوم حجم دیوار است.
محاسبه حجم ملات مصرفی برای فرش كف سنگ كاری با سنگ پلاك و سرامیك كف:
حجم ملات مصرفی برابر، 30 لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت كف است.
محاسبه حجم بتن مصرفی برای سقف آجری و سقف تیرچه بلوك:
برای سقف آجری حجم ملات مصرفی برابر، 500 لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است. برای سقف تیرچه بلوك حجم ملات مصرفی برابر، 770 لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است.
تخمین تعداد آجر لازم برای هر متر مربع دیوار چینی
در این روش مقصود از آجر، آجر فشاری یا آجر ماشینی با ابعاد فشاری است:
دیوار چینی 11 سانتیمتری (ضخامت دیوار) : هر متر مربع ۷۰عدد آجر
دیوار چینی 22 سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع ۱۳۷عدد آجر
دیوار چینی 35 سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع ۲۱۷عدد آجر
تخمین میزان وزن آهن لازم در ساختمانهای اسكلت فلزی:
هر متر مربع بنا، 25 تا 45 كیلوگرم آهن در اسكلت فلزی می برد.
Comments