فرمول ساده شده محاسبه وزن واحد طول آرماتور!!!

posted May 8, 2015, 1:36 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 8, 2015, 1:36 PM ]


این محاسبه بسیار ساده است و مبتنی بر این واقعیت است که وزن واحد طول آرماتور 18 دقیقا 2 کیلوگرم(با دقت 2.5گرم) است، بنابراین بجای استفاده از 7850 و pi/4 می توانید از فرمول زیر جهت محاسبه وزن هر متر از طول آرماتور استفاده کنید :

(قطر آرماتور(mm))^2 / 162 = وزن هر متر آرماتور

در صورتی هم که طولی غیر از یک متر مد نظر بود می توانید حاصل را در همان طول ضرب کنید . . . !


محاسبه وزن انواع پلیت

طول به متر * عرض به متر * ضخامت به ميل * 7/85 = کیلو گرم

یا


مساحت سطح * ضخامت *7/85

براي مثال:
وزن پليت 30cm*20cm ضخامت 20میل (ورق نمره 20)
0.2* 0.3 * 20* 7.85 = 9.42 کیلوگرم


برآورد مصالح- آهن آلات


همواره یکی از سوالات مهم برآورد میزان مصالح مورد نیاز انجام مراحل ساخت میباشد که در این مطلب سعی به ارائه برخی از این مقادیر گردیده است که امید دارد مثمر ثمر قرار گیرد.


نحوه ی تبدیل مقاومت فشاری مکعبی به استوانه ای

 
برای تبدیل نمونه مکعبی به نمونه استوانه ای به صورت تقریبی مقاومت نمونه ی مکعبی باید  بر عدد 1.23تقسیم نمود البته برای دقیقتر بودن باید در ازماشگاه به وسیله کالیبراسیون اینکار را انجام داد

محاسبه وزن ورق های آهنی

جهت محاسبه وزن ورق آهنی کافیست مشخصات را در فرمول زیر وارد نمائید

ضخامت*وزن حجمی آهن(7/8)*عرض*طول=وزن

محاسبه وزن میلگرد

جهت محاسبه وزن میلگرد کافیست مشخصات را در فرمول زیر وارد نمائید:


وزن اسکلت


نظر1:اگر طراحي Optimum باشد، براي اسکلت بتن آرمه بين 37 تا 45 کيلوگرم بر متر مربع زيربناي کل (فونداسيون - تير - ستون - ديوار)، براي اسکلت فولادي بين 55 الي 65 کيلوگرم بر متر مربع زيربناي کل (فونداسيون - تير - ستون - مهاربند) 

رنج اسکلت فولادي بيشتر از اسکلت بتن آرمه مي‌باشد، بستگي زيادي دارد به نوع سيستم سازه‌اي و همچنين منظمي و نامنظمي سازه و ارتفاع طبقات، طبقه بندي خاک ساختگاه نيز بسيار موثر است (نوع II يا نوع III)، روش تحليل سازه نيز بسيار موثر است. 

ميلگرد مورد استفاده در سقف نيز، بر حسب اينکه از چه سيستم سازه‌اي استفاده شود (تيرچه بلوک - دال - کامپوزيت و ...) بين 5 الي 15 کيلوگرم بر متر مربع زيربنا متغير مي‌باشد. 

ضوابط شکل پذيري نيز در مقدار آهن آلات مصرفي تاثيرگذار مي‌باشد. (شکل پذيري متوسط يا ويژه) 

در اسکلت بتن آرمه قدرت مانور و امکان بهينه کردن طرح بيشتر است، در اسکلت فولادي محدوديتهاي بيشتري اعمال مي‌گردد که شايد باعث گردد برخي از مقاطع حتي به 40% ظرفيت باربري خود نيز نرسند  

در صورتيکه محدوديتهاي معماري در ابعاد المانهاي سازه‌اي تعيين کننده نباشد، اسکلت بتن آرمه نسبت به اسکلت فولادي ارجحيت نسبي دارد.


نظر2:با توجه به تجربيات طراحي خودم براي سازه‌هاي فولادي و بتني، نسبت وزن کل سازه (شامل المانهاي سازه‌اي و کف سازي و ديوارها و تيغه بندي و ....و درصدي از بارهاي زنده) براي سازه‌هاي فولادي بين 750 الي 850 کيلوگرم بر متر مربع و براي سازه‌هاي بتن آرمه، بسته به نوع سيستم مقاوم جانبي، بين 1100 الي 1250 کيلوگرم بر متر مربع زيربناي سازه حاصل مي‌شود، در اين محاسبات 20% بار زنده لحاظ گرديده‌است (در حقيقت وزن موثر سازه براي بارگذاري زلزله مي‌باشد) 

حال وزن آهن آلات مصرفي براي سازه‌هاي فولادي و بتني، طبق تجربيات طراحي بنده بر اساس آخرين ويرايشهاي آئين نامه‌هاي طراحي (مبحث 9 و 10 مقررات ملي ساختمان)، براي سازه‌هاي فولادي بين 60 الي 90 کيلوگرم بر متر مربع زيربنا و براي سازه‌هاي بتن آرمه نيز بين 40 الي 55 کيلوگرم بر متر مربع زيربنا با احتساب فونداسيون-تير-ستون-ديوار برشي - مهاربندي بدون آهن‌آلات مصرفي در سقف حاصل مي‌گردد، براي سقفها نيز در صورت استفاده از سيستم تيرچه و بلوک، اضافه وزن آهن آلات مصرفي در سقف به ازاي متر مربع زيربناي کل سازه حدود 5 الي 6 کيلوگرم، براي سيستم سقف کامپوزيت بين 8 الي 12 کيلوگرم و براي سيستم سقف دال (تير و تاوه) حدود 10 الي 15 کيلوگرم بر متر مربع زيربنا حاصل مي‌گردد.

نظر3:

از لحاظ تجربی مقدار وزن اسکلت فلزی (فقط اسکلت) برای یک طرف قاب خمشی و یک طرف مفصل با بادبند حدود متری 70 تا 80 کیلو گرم 
دو طرف بادبند 60 تا 70 کیلو 
و دو طرف قاب خمشی 80 تا 90 و بعضی مواقع 100 کیلو گرم تخمین زده شده است


Comments