برآوردی از هزینه ساخت و ساز در 14سال اخیر +نمودار 25 دی 94

posted Jan 15, 2016, 9:50 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Jan 15, 2016, 10:03 PM ]

هزینه ساخت و ساز در 14سال اخیر +نمودار

سهم زمین در هزینه‌های تمام شده مسکن در سال 1384 حدود 47 درصد بوده که در سال 1392 به 56 درصد افزایش یافته است. این مرکز پژوهشی پیش‌بینی می‌کند این روند افزایشی می‌تواند با توجه به محدودیت‌ زمین در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.

به طور کلی دو عامل قیمت زمین و هزینه مصالح و خدمات ساختمانی، هزینه ساخت ساختمان‌های مسکونی را تشکیل می‌دهند که قیمت زمین به ویژه در شهرهای بزرگ، نقش پررنگ‌تری در تعیین هزینه‌های ساخت دارد.

آنطور که تاکنون وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، در سطح کل کشور، سهم زمین در هزینه‌های تمام شده مسکن در سال 1384 حدود 47 درصد بوده که در سال 1392 به 56 درصد افزایش یافته است. یک مرکز پژوهشی پیش‌بینی می‌کند این روند افزایشی می‌تواند با توجه به محدودیت‌ زمین در سال‌های آینده نیز تداوم یابد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، نمودار زیر علاوه بر اینکه اثرپذیری قابل توجه هزینه ساخت را از قیمت زمین تایید می‌کند، بیانگر آن است که قیمت زمین به خصوص در فصول مختلف سال 1393 با کاهش مواجه شده است. این نمودار همچنین نشان می‌دهد که هزینه مصالح و خدمات ساختمانی نیز، که بخش دیگری از هزینه‌های ساخت را تشکیل می‌دهد، از رشدی بسیار محدود در سال 1393 برخوردار شده است.

روند کاهشی قیمت زمین و هزینه مصالح و خدمات ساختمانی در مجموع سبب رشد منفی هزینه ساخت در سال 1393 شده است. هرچند این روند کاهنده به نوبه خود تاثیری مثبت بر طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی دارد، اما اگر با کاهش قیمت ساختمان‌های مسکونی همراه شود، نمی‌توان در مورد این تاثیر قضاوت کرد.

 

بر اساس آنچه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده است، همانگونه که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود، شاخص هزینه ساخت و شاخص قیمت یک متر زیربنای مسکونی از همبستگی بالایی برخوردار هستند. به طور نمونه، در سال 1393 همزمان با کاهش هزینه ساخت، قیمت یک متر زیربنای مسکونی نیز کاهش یافته است. بنابراین بهتر است با بررسی همزمان هزینه ساخت و قیمت ساختمان مسکونی در چارچوب یک تحلیل هزینه و فایده، حاشیه سود سرمایه‌گذاری (ساخت و ساز) در ساختمان مسکونی محاسبه شود و مبنای تحلیل طرف عرضه قرار گیرد.

بر اساس آنچه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده است، همانگونه که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود، شاخص هزینه ساخت و شاخص قیمت یک متر زیربنای مسکونی از همبستگی بالایی برخوردار هستند. به طور نمونه، در سال 1393 همزمان با کاهش هزینه ساخت، قیمت یک متر زیربنای مسکونی نیز کاهش یافته است. بنابراین بهتر است با بررسی همزمان هزینه ساخت و قیمت ساختمان مسکونی در چارچوب یک تحلیل هزینه و فایده، حاشیه سود سرمایه‌گذاری (ساخت و ساز) در ساختمان مسکونی محاسبه شود و مبنای تحلیل طرف عرضه قرار گیرد.

هزینه ساخت و ساز

اخبار مرتبطComments