برخی عیوب ایجادشده در فونداسیون نکاتی مفید درباره ساختمان

posted May 8, 2015, 2:17 PM by فروش آپارتمان تهران
فونداسیون یا پی یکی از مهم‌ترین اجزای ساختمان است که معیوب بودن آن ممکن است خسارت‌های سنگین و گاه غیرقابل جبرانی را برای ساکنین خانه به بار بیاورد. به همین دلیل آگاهی از نکاتی درباره وضعیت فونداسیون در هنگام خرید خانه می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. از آنجایی که معمولا فونداسیون یا پی ساختمان در زیر خاک یا پشت دیوارهای داخلی پوشیده شده است رویت عیوب موجود در آن به آسانی ممکن نیست و باید برای آگاهی از آن به علائم دیگری توجه کرد. علائمی ظاهری مانند ترک‌ها، نشست‌ها، کجی‌ها و غیره. فونداسیون از دو بخش پی ( Footing) و دیواره‌ها و ستون‌ها تشکیل شده‌است. نیروهای وارده از وزن ساختمان و نیروهای وارده از طرف ساکنین خانه، تجهیزات و مبلمان خانه به وسیله دیواره‌ها و ستون‌های فونداسیون به پی و از آن طریق به سطح وسیع‌تری از خاک منتقل می‌شود. دیواره‌های فونداسیون باید از استحکام کافی برخوردار باشند تا بتوانند در مقابل نیروهای وارد شده توسط خاک اطراف خانه از خود مقاومت نشان دهند. در ضمن در یک فونداسیون سالم ایزولاسیون و سیستم تخلیه آب‌های زیرزمین باید به صورتی باشد که از ورود رطوبت و نم به داخل ساختمان و زیرزمین خانه جلوگیری به عمل آورد چون رطوبت یکی از عوامل مهم تخریب پی خانه به شمار می‌رود. فونداسیون خانه ممکن است از مواد متفاوتی نظیر بتون،‌ آجر، سنگ،‌ بلوک‌های سیمانی،‌ چوب و مواد پیش‌ساخته مدرن و ... ساخته شود که استفاده از هرکدام به طراح و سازنده خانه، استانداردهای موجود و مواد در دسترس در هر منطقه بستگی دارد. اما در حال حاضر فونداسیون‌های ساخته‌شده از بتون خیلی رایج است و در بیشتر موارد از این نوع فونداسیون استفاده می‌شود. به غیر از نیروهایی که از داخل ساختمان به فونداسیون وارد می‌شود عوامل دیگری نیز ممکن است باعث وارد آمدن آسیب بر فونداسیون شود. از جمله این عوامل می‌توان به وجود آب‌های زیرزمینی یا بالا بودن سطح این آب‌ها، حرکت دینامیکی خاک زیر فونداسیون و طراحی یا اجرای نامناسب فونداسیون اشاره کرد.

 چگونگی تشخیص عیوب فونداسیون

 همان‌طور که اشاره کردیم هرگونه آسیب و شکستگی در پی ساختمان باعث نشست خانه و حرکت اجزای سازنده آن می‌شود که گاه بی‌خطر و گاه بسیار جدی و غیرقابل صرف‌نظر است. یکی از علائم ظاهری که می‌توان از آن برای تشخیص عیب فونداسیون استفاده کرد وجود ترک در دیواره‌‌های داخلی یا خارجی فونداسیون یا وجود ترک در نمای ساختمان است. این ترک‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته‌باشند که در واقع جهت نیروهای اضافی وارد شده به فونداسیون را نشان می‌دهند.

ترک‌های عمودی

ترک در فونداسیون نشان‌دهنده نشست ساختان به علت حرکت دینامیکی خاک زیر پی یا شسته شدن آن توسط آب‌های زیرزمینی است. دلیل دیگر وجود ترک‌های عمودی این است که بعد از انجام یک بازسازی، بدون محاسبه قدرت تحمل فونداسیون بار بیشتری بر پی تحمیل شده‌است. ترک‌های عمودی اهمیت زیادی دارند و حتما باید توسط یک فرد متخصص به دقت بررسی و در صورت امکان رفع شوند.

ترک‌های زاویه‌دار
نکاتی مفید درباره ساختمان

فونداسیون یا پی یکی از مهم‌ترین اجزای ساختمان است که معیوب بودن آن ممکن است خسارت‌های سنگین و گاه غیرقابل جبرانی را برای ساکنین خانه به بار بیاورد. به همین دلیل آگاهی از نکاتی درباره وضعیت فونداسیون در هنگام خرید خانه می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. از آنجایی که معمولا فونداسیون یا پی ساختمان در زیر خاک یا پشت دیوارهای داخلی پوشیده شده است رویت عیوب موجود در آن به آسانی ممکن نیست و باید برای آگاهی از آن به علائم دیگری توجه کرد. علائمی ظاهری مانند ترک‌ها، نشست‌ها، کجی‌ها و غیره. فونداسیون از دو بخش پی ( Footing) و دیواره‌ها و ستون‌ها تشکیل شده‌است. نیروهای وارده از وزن ساختمان و نیروهای وارده از طرف ساکنین خانه، تجهیزات و مبلمان خانه به وسیله دیواره‌ها و ستون‌های فونداسیون به پی و از آن طریق به سطح وسیع‌تری از خاک منتقل می‌شود. دیواره‌های فونداسیون باید از استحکام کافی برخوردار باشند تا بتوانند در مقابل نیروهای وارد شده توسط خاک اطراف خانه از خود مقاومت نشان دهند. در ضمن در یک فونداسیون سالم ایزولاسیون و سیستم تخلیه آب‌های زیرزمین باید به صورتی باشد که از ورود رطوبت و نم به داخل ساختمان و زیرزمین خانه جلوگیری به عمل آورد چون رطوبت یکی از عوامل مهم تخریب پی خانه به شمار می‌رود. فونداسیون خانه ممکن است از مواد متفاوتی نظیر بتون،‌ آجر، سنگ،‌ بلوک‌های سیمانی،‌ چوب و مواد پیش‌ساخته مدرن و ... ساخته شود که استفاده از هرکدام به طراح و سازنده خانه، استانداردهای موجود و مواد در دسترس در هر منطقه بستگی دارد. اما در حال حاضر فونداسیون‌های ساخته‌شده از بتون خیلی رایج است و در بیشتر موارد از این نوع فونداسیون استفاده می‌شود. به غیر از نیروهایی که از داخل ساختمان به فونداسیون وارد می‌شود عوامل دیگری نیز ممکن است باعث وارد آمدن آسیب بر فونداسیون شود. از جمله این عوامل می‌توان به وجود آب‌های زیرزمینی یا بالا بودن سطح این آب‌ها، حرکت دینامیکی خاک زیر فونداسیون و طراحی یا اجرای نامناسب فونداسیون اشاره کرد.

 چگونگی تشخیص عیوب فونداسیون

 همان‌طور که اشاره کردیم هرگونه آسیب و شکستگی در پی ساختمان باعث نشست خانه و حرکت اجزای سازنده آن می‌شود که گاه بی‌خطر و گاه بسیار جدی و غیرقابل صرف‌نظر است. یکی از علائم ظاهری که می‌توان از آن برای تشخیص عیب فونداسیون استفاده کرد وجود ترک در دیواره‌‌های داخلی یا خارجی فونداسیون یا وجود ترک در نمای ساختمان است. این ترک‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته‌باشند که در واقع جهت نیروهای اضافی وارد شده به فونداسیون را نشان می‌دهند.

ترک‌های عمودی

ترک در فونداسیون نشان‌دهنده نشست ساختان به علت حرکت دینامیکی خاک زیر پی یا شسته شدن آن توسط آب‌های زیرزمینی است. دلیل دیگر وجود ترک‌های عمودی این است که بعد از انجام یک بازسازی، بدون محاسبه قدرت تحمل فونداسیون بار بیشتری بر پی تحمیل شده‌است. ترک‌های عمودی اهمیت زیادی دارند و حتما باید توسط یک فرد متخصص به دقت بررسی و در صورت امکان رفع شوند.

ترک‌های زاویه‌دار

 هنگامی به وجود می‌آیند که یک قسمت از فونداسیون تحت تاثیر یک سری نیرو که از پایین به بالا وارد می‌شوند باعث شکستگی پی ساختمان شوند. این ترک‌ها در فونداسیون‌هایی که از بلوک‌های سیمانی یا آجری ساخته شده‌اند به صورت پلکانی دیده می‌شوند.

 ترک‌های افقی

 ممکن است ابتدا به صورت شکم در دیوارهای فونداسیون دیده شوند که بسیار خطرناک بوده و باید به سرعت ترمیم شوند. این ترک‌ها نشان‌دهنده فشار بیش از حد پشت دیواره‌های فونداسیون هستند که ممکن است توسط خاک اطراف خانه به آن وارد شوند. گاهی اوقات اگر ناودان وجود نداشته‌باشد یا آب‌های سطحی اطراف خانه به درستی هدایت نشوند و آب بیش از اندازه در پشت دیواره‌های فونداسیون جمع شود نیروهای اضافی به آن وارد می‌کند که این مسئله باعث ترک خوردن فونداسیون خواهدشد. بعضی ترک‌ها نیز سطحی هستند و به خاطر جمع‌شدگی یا انقباض و انبساط مواد تشکیل دهنده فونداسیون ایجاد می‌شوند که مشکل جدی ایجاد نمی‌کنند. ترک‌هایی که خیلی بزرگ نیستند (کوچکتر از 4/1 اینچ)‌ فقط در صورتی باید مورد توجه قرارگیرند که هنوز فعالیت داشته‌باشند یعنی در حال بزرگ‌تر شدن باشند. باید توجه داشته‌باشید ترک‌های فعال معمولا اگر با رنگ یا سیمان ترمیم و مخفی شوند بعد از مدتی دوباره ظاهر می‌شوند. امید است در هنگام خرید خانه بتوانید از مطالب ذکرشده استفاده برده و از ضررهای بعدی جلوگیری کنید تا زندگی امن‌تری را در خانه کنونی خود داشته‌باشید.


 هنگامی به وجود می‌آیند که یک قسمت از فونداسیون تحت تاثیر یک سری نیرو که از پایین به بالا وارد می‌شوند باعث شکستگی پی ساختمان شوند. این ترک‌ها در فونداسیون‌هایی که از بلوک‌های سیمانی یا آجری ساخته شده‌اند به صورت پلکانی دیده می‌شوند.

 ترک‌های افقی

 ممکن است ابتدا به صورت شکم در دیوارهای فونداسیون دیده شوند که بسیار خطرناک بوده و باید به سرعت ترمیم شوند. این ترک‌ها نشان‌دهنده فشار بیش از حد پشت دیواره‌های فونداسیون هستند که ممکن است توسط خاک اطراف خانه به آن وارد شوند. گاهی اوقات اگر ناودان وجود نداشته‌باشد یا آب‌های سطحی اطراف خانه به درستی هدایت نشوند و آب بیش از اندازه در پشت دیواره‌های فونداسیون جمع شود نیروهای اضافی به آن وارد می‌کند که این مسئله باعث ترک خوردن فونداسیون خواهدشد. بعضی ترک‌ها نیز سطحی هستند و به خاطر جمع‌شدگی یا انقباض و انبساط مواد تشکیل دهنده فونداسیون ایجاد می‌شوند که مشکل جدی ایجاد نمی‌کنند. ترک‌هایی که خیلی بزرگ نیستند (کوچکتر از 4/1 اینچ)‌ فقط در صورتی باید مورد توجه قرارگیرند که هنوز فعالیت داشته‌باشند یعنی در حال بزرگ‌تر شدن باشند. باید توجه داشته‌باشید ترک‌های فعال معمولا اگر با رنگ یا سیمان ترمیم و مخفی شوند بعد از مدتی دوباره ظاهر می‌شوند. امید است در هنگام خرید خانه بتوانید از مطالب ذکرشده استفاده برده و از ضررهای بعدی جلوگیری کنید تا زندگی امن‌تری را در خانه کنونی خود داشته‌باشید.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات
Comments