مختصری در رابطه با تعمیر و نگهداری ساختمان

مختصری در رابطه با تعمیر و نگهداری ساختمان
 


مدیریت نگهداری ساختمان

posted May 8, 2015, 2:24 PM by فروش آپارتمان تهران

مدیریت نگهداری ساختمان، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان می باشد، که تاکنون در کشور ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بطور کلی دوره تعمیر و نگهداری ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره حیات یک ساختمان را از زمانی که مفهوم ذهنی ساخت شکل می گیرد تا پایان عمر آن به خود اختصاص می دهد. با اعمال یک سیستم مناسب مدیریتی در بخش تعمیر و نگهداری نه تنها می توان کیفیت ساختمان را افزایش داد بلکه امکان بهینه سازی هزینه ها نیز فراهم می گردد. بدیهی است با توجه به این مطلب تعمیر و نگهداری ساختمان و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پایان نامه ابعاد مختلف مدیریت نگهداری ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته است. نظر به اینکه داشتن مدیریتی صحیح و مناسب، نیازمند داشتن یک سازماندهی جهت اعمال اهداف مدیریت می باشد، به همین جهت در این پایان نامه همچنین مقوله سازماندهی تعمیر و نگهداری مورد مطالعه قرار گرفته است.از آنجا که آموزش و پرورش در ایران دارای بیشترین ساختمان بعداز خانه های مسکونی می باشد و همچنین با توجه به اهمیت مدارس، در این مقاله، مدیریت تعمیر و نگهداری مدارس و چگونگی سازماندهی آن در وضعیت فعلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای بهبود آن، سازمان جدیدی ارائه شده است.

تعمیر ونگهداری ساختمان

مبحث تعمیرو نگهداری در ساختمان مدتهاست درسراسر جهان بویژه در کشورها ی توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است.با اینکه اهمیت این بخش از صنعت وتکنولوژی ساختمان از سوی محافل علمی و تحقیقاتی معتبر جهان بدست می آید شناخته شده متاسفانه در بعد کاربردی و علمی آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است .برای جلب توجه بیشتر دست اندرکاران امر ساختمان به این مسئله مهم در اواخر دهه 1970 شواری جهانی اسناد و مدارک وتحقیقات ساختمان توجه به ارتقای کیفیت تخصصی در امر مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان را در دستور کار خود قرار دادو کمیسیون را نیز به مطالعه روشهای گسترش بکارگیری یافته های علمی تخصیص داد.

یکی از کارهای پر هزینه در کلیه کشورها تعمیرو نگهداری ساختمانهاست که هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد این هزینه ها که جزء سرمایه های ملی است به طور مشخص و ملموس نیست .ولی در کشورهای که در این مورد بررسی های به عمل آمده است مانند انگلستان هزینه تعمیرات سالانه ساختمان ها را بیشتر از 2 میلیارد پوند برآورد کرده اند. حال با توجه به سطح بالای هزینه تعمیرات ساختمان ها در کشورمان چنانچه با اتخاذ مدیریتی مناسب درصدی از هزینه ها را کاهش داده و صرفه جویی کنیم.

رقم قابل توجهی خواهد بود که طبیعتا به سرمایه ملی باز گردانده می شود .امروزه موضوع تعمیر ونگهداری در موضوعات پزوهش و اجرا نقش مهمی ایفا می کند .

تمامی ساختمان ها پس از ساخت نیار به تعمیر ونگهداری دارد .نحوه تعمیرو نگهداری نقش بسزایی در افزایش هزینه های ساختمان در زمان بهره برداری دارد.در اثراعمال سیستم مناسب نگهداری از انجام تعمیر در سطح وسیع جلوگیری شده و در نتیجه از هزینه ی قابل توجه تعمیر در سطح وسیع کاسته می شود.

بکار گیری یک سیستم مدیریتی برای انجام نگهداری ساختمان ها بسیار با اهمیت است زیرا بدون داشتن سیستم مناسب کار نگهداری سلیقه ای بوده و بازده لازم را نخواهد داشت تمامی این عوامل ایجاب می کند که یک سیستم مدیریتی از مرحله مناقصه تا مرحله اجرا در عملیات تعمیرو نگهداری ایجاد شود.

تعمیر و نگهداری ساختمان (تعمیر کاشی)

دلایل مهم ترک و شکست کاشی 
دلیل عمده ترک و شکسته شدن کاشی درساختمان نشست ساختمان میباشد.دلیل دیگر جنس لعاب کاشی از شیشه و سیلیس می باشد و با کوچکترین فشار ترک و خرد میشود.درگاهی موارد کاشی پشت لوله های آبگرمکن یا دودکش بخاری و مکان های دیگری قرار میگیرد که باعث میشود کاشی گرمای زیادی به خود جذب کند و بر اثر انقباض و انبساط کاشی ترک می خورد در ضمن برای جلوگیری از این امر لوله ها را با پشم شیشه می پوشانند وبرای چسبندگی بهتر ملات با عایق پشم شیشه از تور سیمی استفاده میکنند.

تعمیر کاشی هایی که ترک برداشته اند 
با چکش سبک به گوشه آن ضربه زده و آنرا خرد کرده وکامل جمع میکنیم محلی را که باید کاشی جدید نصب گردد کاملا تمیز کرده و به مقدار کافی از چسب کاشی استفاده میکنیم دقت شود چسب شره نکند و فقط جوابگوی نگه داشتن کاشی باشد.باتخماق به گوشه های آن به آرامی ضربه میزنیم تا به خوبی بچسبد.

تعمیر کاشی کاری به روش بنایی 
پس از خرد کردن کاشی های ترک دار ملات پشت آن را به اندازه 2سانتیمتر کاملا خالی و تمیز میکنیم محل را آبخوار میکنیم ملات ماسه سیمان ریز دانه را با عیار کافی تهیه و در محل میگذاریم کاشی زنجاب شده را در محل خود قرار میدهیم وبا تخماق بر تمام سطح میکوبیم وهم سطح وتراز، نسبت به کاشیهای اطراف اجرا میکنیمپس از نصب کاشی آنرا با پودر سنگ وسیمان رنگی نسبت یک به چهار بند کشی میکنیم و با پارچه سطح کاشی را تمیز میکنیم.

نصب کاشی روی ترکهای عمیق دیوار 
دو ردیف از کاشی های اطراف ترک را خرد میکنیم تا بتوانیم تعمیرات را به خوبی انجام دهیم. ملات پشت کاشی را کاملا میگیریم . آجرکاری و عرض ترک را تا ارتفاع عمق لازم خالی میکنیم.

پس از اجرای سفت کاری (نصب و ترتیب دادن به آجرها)نصب کاشی ها را با استفاده از گل رس ودوغاب ریزی ادامه میدهیم درمرحله آخربند کشی و سطح را تمیز میکنیم

چند نکته 
برای تراشیدن کاشی از تیشه تیز و سمباده برقی استفاده میکنیم .وبرای جدا کردن کاشی(دو نیم کردن)ازمیخ مخصوص و تیزی سطح پشت کاشی را خط انداخته وشیار سراسری ایجاد کرده و دو گوشه کاشی را اهرم کرده وازهم جدا کنیم.که امروزه این کار به وسیله دستگاه کاشی بر انجام میشودگاهی مواقع لازم میشود کاشی را سوراخ کرد مثلا برای عبور شیرآلات و یا پریزهای برق از تیشه دو سر و تیشه کلنگی ونوک تیز و گاهی مواقع از گازانبر استفاده میکنیم

دلایل طبله کردن کاشی (منظور از طبله کردن کاشی در آمدن کاشی از سر جای خود میباشد) 
- بی توجهی در ملات گذاری 
- استفاده از کاشی کاملا خشک 
- به کارگیری روشهای غلط دوغاب ریزی |
- استفاده کردن خاک رس در ملات ماسه و سیمان

روش تعمیر طبله کردن کاشی 
پس از خالی کردن ملات قدیمی کاشی را نصب و تعمیر کرده برای نصب میتوان از چسب کاشی استفاده کرد و سپس از دوغاب بندهای کاشی کاری را بند کش و تمیز میکنیم.

تعمیر ونگهداری ساختمان (تعمیر موزائیک)

به چه دلایلی موزائیک ها لق میشوند 
چنانچه ماسه ملات موزائیک فرش ، شسته باشد از نوع درشت دانه بعلت زبری بین ملات و موزائیک پیوند به وجود نمی آید و به مرور زمان بر اثر رفت وآمد و جابجایی و سایل و غیره موزائیک فرش نیز لق میشود.

جلوگیری از لق شدن موزائیک 
باید از ماسه ریز دانه سیلت دار استفاده کرد تا سبب چسبندگی هر چه بیشتر ملات و موزائیک شود.
باید سطح موزائیک را از گرد و غبار پاک کرد .

روش تعمیر موزائیک هایی که لق شده اند (تعمیر جزیی) 
موزائیک و موزائیک هایی که لق شده اند را با لبه کاردک یا کمچه از جای در آورده سطح ملات زبره را گرد گیری و مرطوب میکنند. موزائیک راازملاتهای قدیمی پاک میکنیم(دوغاب اطراف را میتراشیم)وآن را زنجاب میکنیم دوغاب اصلی ساخته شده را روی ملات سابق زبره که سخت شده میریزیم و موزائیک را در جای قبلی خود قرار میدهیم . و سطح موزائیک لزوم با مشت و تخماق میکوبیم عمل دوغاب ریزی را بلافاصله در موزائیک های لق شده انجام میدهیم.با پودر سنگ .سطح دوغاب اضافی را خشک و سپس با کمچه جمع میکنیم

نکته: 
اگر دو سر موزائیک را به اندازه نیم سانتیمتر بتراشیم ملات دوغاب بین آنها بهتر قرار گرفته و چسبندگی بیشتری به وجود می آید.برای خود گیری بهتر موزائیک سطح آن را تا 48 ساعت با پارچه و گونی نمدار مرطوب نگه میدارندچنانچه چسب کاشی در دسترس باشد پس از غبار گیری موزائیک بجای دوغاب از چسب استفاده شود بهتر است اگر لقی موزائیک به تعداد فراوان یا در کل سطح باشد به تعمیر کلی می پردازیم. 
موزائیک ها را جمع میکنیم. دوغاب اطراف آنها را میتراشیم و آنها را مرطوب میکنیم. سطحی که قرار است موزائیک روی آن قرار بگیرد (زبره) را کاملا مرطوب کرده و ملات ماسه بادی و سیمان با عیار 250 کیلو گرم در متر مکعب را روی ملات قبلی اجرا میکنیم.موزائیک فرش را با ریسمان کشی بنایی میکنیم.

نکته: 
*ملات های زبره قبلی جمع آوری نمی گردد. مگر در کف سازی کمبود ارتفاع به وجود آید.قطر ملات باید بین 1.5 تا 2 سانتی متر باشد . در زیر موزائیک های فرش شده هم نباید از 5 میلیمتر کمتر باشد و کرم گذاری با دقت صورت بگیردگاهی مواقع لازم است از نیم یا سه قدی استفاده کرد .در این حالت پست موزائیک را با تیشه تیز خط انداخته و خالی کرده ( میتراشیم) و با چکش به آن ضربه زده از هم جدا میکنیم.

تعمیر موزائیک و ملات شکسته شده 
موزائیک های شکسته شده را جمع آوری میکنیم با قلم و چکش با اندازه 1.5 سانتیمتر ملات را میتراشیم اگر خرابی بیشتر باشد مقدار 1.5 افزایش پیدا میکند تا حدی که به موزائیک های اطراف خسارتی وارد نکند. طوح موزائیک ها را مرطوب وملات ماسه و سیمان را با عیار کافی نسبت 1 به 4 آماده میکنیم موزائیک را اجرا کرده و با مشت و تخماق میکوبیم تا ملات در خلل و فرج آنها بخوبی نشست کندسطح کاشی را کاملا تراز کرده و سپس عمل دوغاب ریزی و تمیز کردن سطح را انجام میدهیم

دلایل چال شدن سطح موزائیک 
به خاطر افت خاک های نرم و فروکش شدن چاهک ها و مقاوم نبودن زیر سازی به مرور زمان موزاییک فرش مشکند و فرو کش میکند.

دلایل قوزو کپ شدن سطح موزائیک 
آهک های ناشکفته ای که در سطح زیر موزائیک فرش ودر چاله ها مدفول شده بعد از آبخور شدن آن شکفته میشود ازدیاد حجم پیدا میکندو سطح موزائیک را قوز و کپ میکند

دلایل یخزدگی موزائیک وبلند شدن موزائیک 
بعلت باز بودن درزهای موزائیک و عدم بی توجهی در امر دوغاب باعث میشود که آب باران زیر کف پوش نفوذ کند و یخ بزند ازدیاد حجم به وجود آید و موزائیک از جای خود بلند شود.

روش های تعمیر سه مواردی (یخزدگی .کپ. و چال شدن ) موزائیک 
موزائیک کف و دوغاب سخت شده اطراف موزائیک را جمع آوری میکنیم ملات زیر موزائیک را کاملا جمع آوری میکنیم و اگر لازم باشد سطح را میکوبیم یا شفته ریزی میکنیم موزائیک فرش را با ملات مرغوب و با رعایت مرطوب سازی اجرا کرده. برای دوغاب ریزی درزها را بیشتر از 5 میلیمتر باز میکنیم دوغاب ماسه بادی و یا خاک سنگ و سیمان با عیار کافی تهیه میکنیم و سپس سطوح موزائیک را طوری که مجدا درزها خالی نشود. تمیز میکنیم.

منبع: وبلاگ persiancivilica.mihanblog.com

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات

نم ورطوبت در ساختمان

posted May 8, 2015, 2:20 PM by فروش آپارتمان تهران

از گذشته ها تاکنون دیوارهای بتونی و سنگی و شالوده های ساختمان می بایست دارای جدار ضد آب باشند تا از نفوذ آب به داخل آن تاحد امکان بتوان جلوگیری کرد چراکه همانطور که می دانیم نم و رطوبت می تواند خسارات جبران ناپذیری را به ساختمان وارد کند.

رطوبت شالوده دیوارها ممکن است در اثر ایجاد میعان در فضای داخلی ساختمان و یا نفوذ آب از بیرون ساختمان به درون دیوارها پدید آمده باشد. برای اینکه مطمئن شوید این رطوبت نتیجه میعان در داخل ساختمان نیست بهترین راه این است که یک ورقه آلومینیومی مربع شکل طوری بر روی دیوار قرار داده و بچسبانید که هوا از هیچ یک از اضلاع آن وارد نشود. بگذارید 2 روز ورقه آلومینیومی به همین شکل باقی بماند. پس از 2 روز آن را بردارید اگر قسمت بیرونی نوار آلومینیومی نمناک است مشکل از میعان داخل ساختمان می باشد. 
این مشکل را می توان از طریق نصب یک دستگاه رطوبت زا و یا یک دستگاه تهویه در زیر زمین حل کرد. اگر بخشی ا ورقه آلومینیومی که با دیوار در تماس بوده است نمناک شد، مشکل از بیرون ساختمان است. 

چگونگی تعمیر و لکه گیری نقاطی که از آنها آب به دیوار نفوذ می کند: 
1- دیوارها را به درستی بررسی کنید و محل نشتی آب و نقاطی که دارای درز و شکاف هستند را شناسایی کنید. این نقاط می توانند طرفین بالایی سقف که به ناودانی منتهی می شوند و یا زیر تاق بالکن باشد. در صورت امکان نگذارید مسیر آب به سمت دیوارها باشد. 
2- شکاف های بزرگ و سوراخ ها می بایست قبل از جدار بندی و رنگ کردن تعمیر شوند. برای این منظور می توانید از سیمان آبی استفاده کنید. 

جداربندی 
برای استفاده از جدار بتونی مقاوم آماده ساختن دیوار پیش از جداربندی بسیار مهم است. 
1- اگر سطح دیوار نو است آن را با برس سیمی بسایید و سپس با آب بشویید. اگر دیوار از ابتدا صاف و هموار بود مثلا دیوار از ابتدا بتونی بود آن را با محلول 20% تا 50% اسید هیدروکلریک شسته و سپس با آب شستشو دهید و یا اینکه بتون غنی شده با آکریلیک را به مخلوط اضافه کنید(در شماره 4 به آن خواهیم پرداخت) 
2- اگر سطح دیوار کهنه است و یا اینکه بوسیله رنگ یا دیگر پوشش ها پوشانده شده باید تمام پوشش ها قبل از استفاده از این جدارها از سطح دیوار پاک شوند. با یک برس سیمی رنگ، گل و آهک و کثیفی ها و هر آنچه به دیوار چسبیده را جدا کنید. در نهایت می بایست 75% دیوار اولیه باقی مانده و باقی ساییده شود. همچنین مواد زائد روی دیوار را می توان بوسیله انواع زدایشگر های آسفالت از بین برد و سپس دیوار را با آب شستشو داد. 
3- بتون مقاوم ضد آب در کیسه های بزرگ و سترده است که باید برای استفاده آن را با آب سرد و تمیز مخلوط کرد. بطور تقریبی برای هر کیسه 18 کیلو گرمی از این بتون 8/3-6/4 لیتر آب لازم است و همچنین می توان گفت برای هر سطل 9 کیلویی از بتون معمولی ضد آب 8/3-6/4 لیتر آب لازم است. 
4- اگر دیواری را که می خواهید جدار بندی کنید یک دیوار صاف و بدون شکاف است در مایع شستشو از مایع بتون آکریلیک دار مقاوم کننده استفاده کنید. به جای استفاده از 2 لیتر آب در بتون مقاوم ضدآب و یا بتون استاندارد از 2 لیتر مایع بتون آکریلیک دار استفاده کنید. 
5- این مخلوط به تدریج رقیق تر می شود، بنابراین بیسشتر از اندازه ای که ذکر شد بدان آب نیافزایید. به اندازه کافی از این مخلوط درست کنید چون تا حداکثر 2 ساعت پس از درست کردن مخلوط می توان از آن استفاده کرد. 
6- اجازه دهید این مخلوط 20 دقیقه قبل از مصرف همین طور باقی بماند. درست قبل از شروع کردن به کار آن را هم بزنید و این کار بطور مداوم در طول مدت کار انجام دهید. 
7- دیوارهای دارای درز و نفوذ پذیر را قبل از شروع به کار کمی مرطوب کنید. اما اگر دیوار صاف و بدون درز است از این کار خودداری کنید. 
8- در هنگام استفاده از این مخلوط از یک برس الیافی با عرض 15 سانتی متر برای کشیدن بر روی دیوار استفاده کنید و آن را به صورت مدور بر روی دیوار بکشید. 
9- اگر هوا گرم و خشک است چندین بار با اسپری بر روی دیوار آب بپاشید. 
10- از 2 لایه جدار استفاده کنید. لایه دوم 12 تا 48 ساعت پس از لایه اول بر روی دیوار کشیده می شود. قبل از مرحله دوم جداربندی با اسپری بر روی دیوار آب بپاشید. پس از انجام مرحله دوم جداربندی دوباره بر روی دیوار جداربندی نکنید و از نمناک کردن دیوار بپرهیزید. 

سیمان هیدرولیک ضد آب چیست؟ 
این نوع سیمان در دیوارهای بتونی و یا سنگی کاربرد دارد و از نفوذ آب جلوگیری می کند. فرمول این نوع سیمان طوری است که خیلی سریع سفت می شود و در مقابل نفوذ آب بسیار مقاوم و مستحکم است. سیمان هیدرولیک ضد آب، مشکل نشتی آب را در مناطقی که آبهای جاری از زیر و یا بالای سطوح بتونی و یا سنگی عبور می کند را حل می کند. 
از این نوع سیمان می توان در اطراف لوله های بتونی که آب از آنها عبور می کند نیز استفاده کرد. بطور کل موارد استفاه از این سیمان به شرح زیر می باشد: 
-- دیوارهای باربر و دیوارهای پشت بند 
-- دودکش ها 
-- استخر های شنا، حوضچه های فواره دار، مخازن آبی زیر زمینی 
مواد تشکیل دهنده: این سیمان مخلوطی از سیمان پورتلندی و سیمان آلومینات کلسیم، دانه های سیلیکا و دیگر افزودنی های مخصوص می باشد. رنگ این محصول بطور معمول خاکستری می باشد اما انواع خاص آن که سفید رنگ است هم تهیه شده است. 
دیواری را که می خواهید بر روی آن از این سیمان استفاده کنید می بایست عاری از گرد و غبار و جلبک زدگی و کپک زدگی باشد. از ایجاد شکاف های V شکل ممانعت کنید. به ازای وزن هر 4-5/4 بخش از این سیمان از 1 بخش آب استفاده کنید. آب و سیمان باید طوری با هم مخلوط شوند که یک بتونه یکنواخت به دست آید. به اندازه ای از این مخلوط استفاده کنید که در عرض 2-3 دقیقه مصرف شود. برای هر بار استفاده 113 تا 170 گرم از پودر سیمان تجویز می شود. 
اخطار: حرارت بالا زمان سفت شدن سیمان را افزایش می دهد. این محصول می بایست در دمای پایین تر 50 درجه فارنهایت و با استفاده از آب نیمه گرم تهیه شود. 

بتن ضد آّب چیست؟ 
شرکت "کویکرت" (QUIKRETE) توانسته است محصولاتی را در این زمینه تولید کند که شامل بتون مقاوم ضد آب "کویکرت"، بتون معمولی ضد آب، بتون و مصالحی که دارای رنگ ثابت در برابر آب هستند، می باشد. تمامی این محصولات قابل مصرف در بخش های داخلی و خارجی دیوارهای منزل می باشد. البته این مصالح در کف سازی سطوح کاربرد ندارد. 
استحکام بتون مقاوم ضد آب "کویکرت" و بتون معمولی ضد آب بوسیله مواد معدنی افزایش می یابد و در برابر آب نفوذ پذیری کمتر و در نتیجه دام بیشتری خواهد داشت.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات

برخی عیوب ایجادشده در فونداسیون نکاتی مفید درباره ساختمان

posted May 8, 2015, 2:17 PM by فروش آپارتمان تهران

فونداسیون یا پی یکی از مهم‌ترین اجزای ساختمان است که معیوب بودن آن ممکن است خسارت‌های سنگین و گاه غیرقابل جبرانی را برای ساکنین خانه به بار بیاورد. به همین دلیل آگاهی از نکاتی درباره وضعیت فونداسیون در هنگام خرید خانه می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. از آنجایی که معمولا فونداسیون یا پی ساختمان در زیر خاک یا پشت دیوارهای داخلی پوشیده شده است رویت عیوب موجود در آن به آسانی ممکن نیست و باید برای آگاهی از آن به علائم دیگری توجه کرد. علائمی ظاهری مانند ترک‌ها، نشست‌ها، کجی‌ها و غیره. فونداسیون از دو بخش پی ( Footing) و دیواره‌ها و ستون‌ها تشکیل شده‌است. نیروهای وارده از وزن ساختمان و نیروهای وارده از طرف ساکنین خانه، تجهیزات و مبلمان خانه به وسیله دیواره‌ها و ستون‌های فونداسیون به پی و از آن طریق به سطح وسیع‌تری از خاک منتقل می‌شود. دیواره‌های فونداسیون باید از استحکام کافی برخوردار باشند تا بتوانند در مقابل نیروهای وارد شده توسط خاک اطراف خانه از خود مقاومت نشان دهند. در ضمن در یک فونداسیون سالم ایزولاسیون و سیستم تخلیه آب‌های زیرزمین باید به صورتی باشد که از ورود رطوبت و نم به داخل ساختمان و زیرزمین خانه جلوگیری به عمل آورد چون رطوبت یکی از عوامل مهم تخریب پی خانه به شمار می‌رود. فونداسیون خانه ممکن است از مواد متفاوتی نظیر بتون،‌ آجر، سنگ،‌ بلوک‌های سیمانی،‌ چوب و مواد پیش‌ساخته مدرن و ... ساخته شود که استفاده از هرکدام به طراح و سازنده خانه، استانداردهای موجود و مواد در دسترس در هر منطقه بستگی دارد. اما در حال حاضر فونداسیون‌های ساخته‌شده از بتون خیلی رایج است و در بیشتر موارد از این نوع فونداسیون استفاده می‌شود. به غیر از نیروهایی که از داخل ساختمان به فونداسیون وارد می‌شود عوامل دیگری نیز ممکن است باعث وارد آمدن آسیب بر فونداسیون شود. از جمله این عوامل می‌توان به وجود آب‌های زیرزمینی یا بالا بودن سطح این آب‌ها، حرکت دینامیکی خاک زیر فونداسیون و طراحی یا اجرای نامناسب فونداسیون اشاره کرد.

 چگونگی تشخیص عیوب فونداسیون

 همان‌طور که اشاره کردیم هرگونه آسیب و شکستگی در پی ساختمان باعث نشست خانه و حرکت اجزای سازنده آن می‌شود که گاه بی‌خطر و گاه بسیار جدی و غیرقابل صرف‌نظر است. یکی از علائم ظاهری که می‌توان از آن برای تشخیص عیب فونداسیون استفاده کرد وجود ترک در دیواره‌‌های داخلی یا خارجی فونداسیون یا وجود ترک در نمای ساختمان است. این ترک‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته‌باشند که در واقع جهت نیروهای اضافی وارد شده به فونداسیون را نشان می‌دهند.

ترک‌های عمودی

ترک در فونداسیون نشان‌دهنده نشست ساختان به علت حرکت دینامیکی خاک زیر پی یا شسته شدن آن توسط آب‌های زیرزمینی است. دلیل دیگر وجود ترک‌های عمودی این است که بعد از انجام یک بازسازی، بدون محاسبه قدرت تحمل فونداسیون بار بیشتری بر پی تحمیل شده‌است. ترک‌های عمودی اهمیت زیادی دارند و حتما باید توسط یک فرد متخصص به دقت بررسی و در صورت امکان رفع شوند.

ترک‌های زاویه‌دار
نکاتی مفید درباره ساختمان

فونداسیون یا پی یکی از مهم‌ترین اجزای ساختمان است که معیوب بودن آن ممکن است خسارت‌های سنگین و گاه غیرقابل جبرانی را برای ساکنین خانه به بار بیاورد. به همین دلیل آگاهی از نکاتی درباره وضعیت فونداسیون در هنگام خرید خانه می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. از آنجایی که معمولا فونداسیون یا پی ساختمان در زیر خاک یا پشت دیوارهای داخلی پوشیده شده است رویت عیوب موجود در آن به آسانی ممکن نیست و باید برای آگاهی از آن به علائم دیگری توجه کرد. علائمی ظاهری مانند ترک‌ها، نشست‌ها، کجی‌ها و غیره. فونداسیون از دو بخش پی ( Footing) و دیواره‌ها و ستون‌ها تشکیل شده‌است. نیروهای وارده از وزن ساختمان و نیروهای وارده از طرف ساکنین خانه، تجهیزات و مبلمان خانه به وسیله دیواره‌ها و ستون‌های فونداسیون به پی و از آن طریق به سطح وسیع‌تری از خاک منتقل می‌شود. دیواره‌های فونداسیون باید از استحکام کافی برخوردار باشند تا بتوانند در مقابل نیروهای وارد شده توسط خاک اطراف خانه از خود مقاومت نشان دهند. در ضمن در یک فونداسیون سالم ایزولاسیون و سیستم تخلیه آب‌های زیرزمین باید به صورتی باشد که از ورود رطوبت و نم به داخل ساختمان و زیرزمین خانه جلوگیری به عمل آورد چون رطوبت یکی از عوامل مهم تخریب پی خانه به شمار می‌رود. فونداسیون خانه ممکن است از مواد متفاوتی نظیر بتون،‌ آجر، سنگ،‌ بلوک‌های سیمانی،‌ چوب و مواد پیش‌ساخته مدرن و ... ساخته شود که استفاده از هرکدام به طراح و سازنده خانه، استانداردهای موجود و مواد در دسترس در هر منطقه بستگی دارد. اما در حال حاضر فونداسیون‌های ساخته‌شده از بتون خیلی رایج است و در بیشتر موارد از این نوع فونداسیون استفاده می‌شود. به غیر از نیروهایی که از داخل ساختمان به فونداسیون وارد می‌شود عوامل دیگری نیز ممکن است باعث وارد آمدن آسیب بر فونداسیون شود. از جمله این عوامل می‌توان به وجود آب‌های زیرزمینی یا بالا بودن سطح این آب‌ها، حرکت دینامیکی خاک زیر فونداسیون و طراحی یا اجرای نامناسب فونداسیون اشاره کرد.

 چگونگی تشخیص عیوب فونداسیون

 همان‌طور که اشاره کردیم هرگونه آسیب و شکستگی در پی ساختمان باعث نشست خانه و حرکت اجزای سازنده آن می‌شود که گاه بی‌خطر و گاه بسیار جدی و غیرقابل صرف‌نظر است. یکی از علائم ظاهری که می‌توان از آن برای تشخیص عیب فونداسیون استفاده کرد وجود ترک در دیواره‌‌های داخلی یا خارجی فونداسیون یا وجود ترک در نمای ساختمان است. این ترک‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته‌باشند که در واقع جهت نیروهای اضافی وارد شده به فونداسیون را نشان می‌دهند.

ترک‌های عمودی

ترک در فونداسیون نشان‌دهنده نشست ساختان به علت حرکت دینامیکی خاک زیر پی یا شسته شدن آن توسط آب‌های زیرزمینی است. دلیل دیگر وجود ترک‌های عمودی این است که بعد از انجام یک بازسازی، بدون محاسبه قدرت تحمل فونداسیون بار بیشتری بر پی تحمیل شده‌است. ترک‌های عمودی اهمیت زیادی دارند و حتما باید توسط یک فرد متخصص به دقت بررسی و در صورت امکان رفع شوند.

ترک‌های زاویه‌دار

 هنگامی به وجود می‌آیند که یک قسمت از فونداسیون تحت تاثیر یک سری نیرو که از پایین به بالا وارد می‌شوند باعث شکستگی پی ساختمان شوند. این ترک‌ها در فونداسیون‌هایی که از بلوک‌های سیمانی یا آجری ساخته شده‌اند به صورت پلکانی دیده می‌شوند.

 ترک‌های افقی

 ممکن است ابتدا به صورت شکم در دیوارهای فونداسیون دیده شوند که بسیار خطرناک بوده و باید به سرعت ترمیم شوند. این ترک‌ها نشان‌دهنده فشار بیش از حد پشت دیواره‌های فونداسیون هستند که ممکن است توسط خاک اطراف خانه به آن وارد شوند. گاهی اوقات اگر ناودان وجود نداشته‌باشد یا آب‌های سطحی اطراف خانه به درستی هدایت نشوند و آب بیش از اندازه در پشت دیواره‌های فونداسیون جمع شود نیروهای اضافی به آن وارد می‌کند که این مسئله باعث ترک خوردن فونداسیون خواهدشد. بعضی ترک‌ها نیز سطحی هستند و به خاطر جمع‌شدگی یا انقباض و انبساط مواد تشکیل دهنده فونداسیون ایجاد می‌شوند که مشکل جدی ایجاد نمی‌کنند. ترک‌هایی که خیلی بزرگ نیستند (کوچکتر از 4/1 اینچ)‌ فقط در صورتی باید مورد توجه قرارگیرند که هنوز فعالیت داشته‌باشند یعنی در حال بزرگ‌تر شدن باشند. باید توجه داشته‌باشید ترک‌های فعال معمولا اگر با رنگ یا سیمان ترمیم و مخفی شوند بعد از مدتی دوباره ظاهر می‌شوند. امید است در هنگام خرید خانه بتوانید از مطالب ذکرشده استفاده برده و از ضررهای بعدی جلوگیری کنید تا زندگی امن‌تری را در خانه کنونی خود داشته‌باشید.


 هنگامی به وجود می‌آیند که یک قسمت از فونداسیون تحت تاثیر یک سری نیرو که از پایین به بالا وارد می‌شوند باعث شکستگی پی ساختمان شوند. این ترک‌ها در فونداسیون‌هایی که از بلوک‌های سیمانی یا آجری ساخته شده‌اند به صورت پلکانی دیده می‌شوند.

 ترک‌های افقی

 ممکن است ابتدا به صورت شکم در دیوارهای فونداسیون دیده شوند که بسیار خطرناک بوده و باید به سرعت ترمیم شوند. این ترک‌ها نشان‌دهنده فشار بیش از حد پشت دیواره‌های فونداسیون هستند که ممکن است توسط خاک اطراف خانه به آن وارد شوند. گاهی اوقات اگر ناودان وجود نداشته‌باشد یا آب‌های سطحی اطراف خانه به درستی هدایت نشوند و آب بیش از اندازه در پشت دیواره‌های فونداسیون جمع شود نیروهای اضافی به آن وارد می‌کند که این مسئله باعث ترک خوردن فونداسیون خواهدشد. بعضی ترک‌ها نیز سطحی هستند و به خاطر جمع‌شدگی یا انقباض و انبساط مواد تشکیل دهنده فونداسیون ایجاد می‌شوند که مشکل جدی ایجاد نمی‌کنند. ترک‌هایی که خیلی بزرگ نیستند (کوچکتر از 4/1 اینچ)‌ فقط در صورتی باید مورد توجه قرارگیرند که هنوز فعالیت داشته‌باشند یعنی در حال بزرگ‌تر شدن باشند. باید توجه داشته‌باشید ترک‌های فعال معمولا اگر با رنگ یا سیمان ترمیم و مخفی شوند بعد از مدتی دوباره ظاهر می‌شوند. امید است در هنگام خرید خانه بتوانید از مطالب ذکرشده استفاده برده و از ضررهای بعدی جلوگیری کنید تا زندگی امن‌تری را در خانه کنونی خود داشته‌باشید.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات

ترک بنایی بنایی ترک ها

posted May 8, 2015, 2:14 PM by فروش آپارتمان تهران

در اثر شکست دیوارهای باربر و نشست آنها ، طاقهای پوشش نیز نشست می کند و در امتداد تیرهای پوشش ، ترک هایی ایجاد می شود . در بعضی موارد که شکست ها همراه با نشست است ، درطاق پوشش ترکهای فرعی به صورت مورب بوجود می آید. این ترکها در اندود های سطحی چشمگیر است . در این صورت ترکها را باید کاملاً باز کرد و اطراف آنها راعمق بیشتری داد تا عمل تعمیر و لکه گیری با قسمتهای قبلی کاملاً پیوند بخورد و یکپارچه شود . محل ترکها را پس از مرطوب کردن ، با گچ و خاک اصطلاحاً « تیزون » پر می کنیم و ترکها را می گیریم . سپس سفید کاری آن را انجام می دهیم .

توجه : در بعضی موارد ، ترکهای به وجود آمده در سقف به حدی است که تعمیر آنها امکانپذیر نیست . در این صورت ، اگر رنگ سقف روغنی باشد ، آن را با چراغ پریموس دستی می سوزانیم و سپس با کاردک ، رنگ های سوخته را از سطح کار بر می داریم وسطح اندود رخم زده شده را سفید کاری می کنیم .

پیشگیری رطوبت بالا رونده:چنانچه دیوار بنا قیر اندود نشده باشد ، و یا به علل گوناگون قیر اندود آن معیوب اجرا شده باشد و به علت چکه کردن از لوله و یا هرعلت دیگر ، ممکن است رطوبت از سطح پی و کرسی چینی به مرور زمان به طرف بالا بکشد و سبب اشکالات اساسی و ظاهری شود. اشکالات ظاهری ممکن است سفیدک زدن ، شوره زدن ، پوسته کردن ، ورقه شدن ، کپ کردن و با طبله شدن گچکاری واندود باشد . دراین صورت ، امکان خالی شدن پای دیوار وجود دارد که خطرناک است . از نظر بهداشتی نیزعوارض ناگواری وجود داردکه به مرور زمان پیش می آید . اگر پی شفته ای باشد ، در اثر رطوبت حالت خمیری پیدا می کند که به مرور زمان ، باعث نشست ساختمان نیز می شود .روش پیشگیری : معمولاً حد بین ملات و موزاییک را در زیر دیوار قیر اندود می کنیم . برای قیر اندود کردن مرحله ای دیوار ،با رعایت 100 تا 120 سانتیمتر فاصله از دیوار را شمعبندی می کنیم و در صورت نیاز به طور مطمئن تنگ می بندیم .

خالی کردن پای دیوار : برای اینکه قیر اندود به صورت اصولی انجام شود ، به اندازه 50 تا 60 سانتیمتر پای دیوار را به شکل یک کانال سرتاسری خالی می کنیم . ارتفاع این کانال به اندازه 30 سانتیمتر است .

شکافتن قسمت های مختلف دیوار

1- برای اجرای قیر اندود به اندازۀ 5 رج از دیوار مرطوب را ، حدود 120 سانتیمتر خالی می کنیم.
2- سه رج در ناحیۀ سطح زیر موزاییک و 2 رج در سطح روی موزاییک را خالی می کنیم .
3- معمولاً یک متر از دیوار سالم را رها می کنیم و مجدداً 5 رج ، حدود 120 سانتیمتر را خالی می کنیم . 
4- به ترتیبی که گفته شد ، تمام جوانب دیوار را که مرطوب است ، به شکل یک در میان مانند لانۀ زنبوری خالی می کنیم .

کرسی چینی

1- در سطوح دیوار ، خط ترازی به ارتفاع لازم درست می کنیم و بعد از اندازه برداری کرسی چینی ، با ملات ماسه و سیمان و آجر آبخوار در سه رج با رعایت پیوند ، بنایی می کنیم .
2- در حفره های باز شده ، کرسی چینی را کاملاً همتراز یکدیگر بنایی می کنیم .
3- پس از سه رج کرسی چینی ، اندود ماسه و سیمان را به طور صیقلی انجام می دهیم .

بستن زیر دیوار

1- بعد ازعایق کاری با قیر گونی ، ملات ماسه و سیمان می ریزیم و دورج آجر آبخواررا با رعایت پیوند و 10 سانتیمترعقب نشینی از هر طرف ، عایقکاری مرحلۀ بعد را انجام می دهیم .
توجه : رج انتهایی را نیز با ملات بسیار نرم و مقاوم به صورت غوطه ای انجام می دهیم تا حالت افت و نشست در دیوار به وجود نیاید .

برداشتن نواحی مسدود دیوار

1- به طوری که ذکر شد ، قسمت هایی از دیوار را که مسدود مانده است ، با دقت خالی می کنیم .
2- کرسی چینی و بعد از آن ، اندود ماسه و سیمان سپس قیر اندود را با رعایت اورلپ انجام می دهیم . در خاتمه ، دو رج انتهایی را با رجهای قبلی قفل و بست می کنیم و به شکل غوطه ای و کاربند کردن در سطح زیر دیوار آن را کاملاً می بندیم .

تعمیر کفسازی

1- پس از اجرای قیر اندود ، کانال خالی شده را با ماکادم ، و روی آن را با سنگهای شکسته و خرد شده پر می کنیم .
2- چنانچه در کفسازی ، بتون ریزی سبک اجرا شده باشد ، آن را تعمیر و سپس موزاییک فرش می کنیم .
توجه 1 : درمواردی که بلوکاژ کنار دیوار فاقد بند انبساط باشد ، درموقع تعمیرو کفسازی، بند انبساط با مصالح موجود اجرا وسپس مراحل بعدی بنایی انجام می شود .
توجه 2 : عمل اندود کاری باید بعد از موزاییک فرش و دوغاب ریزی انجام شود . چنانچه موزاییک فرش شود ، اما دوغاب ریزی بعد از اندود گچ و خاک دیوارها انجام شود ، خطر پر شدن بندها پیش می آید . در این حالت ، دوغاب نمی تواند در عمق بندها نفوذ کند و فقط به شکل سطحی است و بعد از مدت زمانی ، امکان دارد طبله کند و بیرون بزند .

اجرای اندود کاری: پس ازساختن قرنیزسیمانی یا نصب سنگ قرنیزو دوغاب ریزی پشت آن وهمچنین بند کشی بین سنگهای قرنیز ، سطح دیوار را جارو و مرطوب می کنیم و سپس گچ و خاک را به نسبت یک به یک به شکل هموار ، اما با سطحی زبره
بنایی می کنیم .

سفید کاری

1- معمولاً دیوار را به ارتفاع چند سانتیمتر بالاتر از گچ کاری قدیمی به طور فارسی می تراشیم .
2- محل گچکاری قدیم و سطح اندود شده را پخ ، و با گچ آماده و کشته در دولایه سفید کاری می کنیم .

ابزار زنی

در بعضی موارد، محل نشست سفید کاری روی قرنیز سنگ با رعایت به اصطلاح « ابزار زنی » به صورت مدور و گود درمی آید.

پیشگیری رطوبت بالا رونده به روش سیستماتیک

در سالهای اخیر در کشورهایی مانند هلند ، انگلیس ، اسپانیا و یونان ازروش پیشگیری رطوبت به طریق سیستماتیک استفاده میشود.این روش بسیار اصولی و با صرف هزینۀ مناسب است . اتلاف وقت و زحمت بسیار هم ندارد . در عایق سازی بناهای باستانی و قدیمی مانند کلیساها ، کاخها ، اماکن عمومی و منازل قدیمی که به طور کلی اسکلت آجری دارند ، مورد استفاده خاص قرارمی گیرد. مکانیک ساده و جالب عایق سازی در این روش سبب شده است که طی چند سال گذشته در ایران نیز از آن بهره گیری شود .

وسایل کار : برای انجام این کار از اره هایی با شکلهای مختلف مدور و معمولی در ابعاد کوچک و بزرگ استفاده میشود نوع معمولی آن با طول 42 اینچ ، عرض 3 اینچ و ضخامت 7 میلی متر برای برش دیوار مورد استفاده قرار می گیرد . از نوع جدید آن نیز که تیغۀ دایره دارد ، استفاده فراوان می شود .جنس اره فولاد نرم است و با کبالت ، کرم و یا تنگستن روکش می شود . نوع مقاوم آن با کاربید تنگستن آب داده می شود. به طوری که ذکر شد ، جنس این نوع فلز نرم است و روکش های مذکور به مقاومت آن ها کمک شایانی می کند . این اره ها دستگاه متحرک مکانیکی دارند و با برق و یا بنزین کار می کنند .

نحوۀ اجرا

1- اندود رجهای پایین دیوار را به اندازۀ 20 سانتیمتر به طور سراسری می تراشیم .
2- سطح را جارو و عاری از گرد و غبار می کنیم .
3- رج انتهایی و یا رج دوم طوری انتخاب می شود که برش در ضخامت آجر و در واقع وسط رج باشد ؛ یعنی با استفاده از خط تراز بین ضخامت آجر خطی سرتاسری کشیده می شود .
4- در دیوارهای باربر سرتاسری ، طول برش به اندازۀ 50 سانتیمتر و در ستون های منفرد ، طول برش با طول ستون باربر آجری متناسب است . برش به اندازۀ 20 تا 30 سانتیمتر انجام می شود .
5- گوشۀ دیوار را با قلم و چکش تا 20 سانتیمتر خالی می کنیم .
6- با استفاده از ارۀ نوع کاردی که طول آن کوتاه ، حرکت آن کم و کاملاً قابل کنترل است ، عرض دیوار را با نوک اره سوراخ و آن را آمادۀ برش طولی می کنیم .
توجه : برای اینکه تیغۀ اره در راستای خط و بدون موج حرکت کند، اره را روی چهار تراش می خوابانیم و تیغه را روی آن حرکت می دهیم .
7- برش را تا 50 سانتیمتر ادامه می دهیم .

عایق کاری

1- دیوار بریده شده با دستگاه ، با فشار هوا باد زده می شود تا غبار حاصل از برش دیوار از محل خارج شود .
2- آب با فشار به صورت پودر در جداره باز شده اثر می کند و باعث خیس شدن جدارۀ آجر بریده می شود .
3- از ورق های ایزوگام بسیار فشرده و یا مقواهایی قیری که در چند لایه فشرده شده است ، به طول 40 سانتیمتر و به عرض دیوار می بریم .
4- با دوغاب رقیق سیمانی ، دو طرف عایق آماده شده را اندود می کنیم .
5- به کمک فرد دیگری دوغاب رقیق سیمان را با دستگاه ملات پاش به داخل درزمی رانیم تا دو سطح جداره به دوغاب سیمان کاملاً آغشته شود .
6- ورق عایق را با فشار به درز می رانیم و زیر دیوار را کاملاً محکم می کنیم .
برش مجدد : پس از خودگیری مرحلۀ اول سیمان که یک ساعت به طول می کشد ، جهت عبور تیغۀ اره ، 10 سانتیمتر فاصلۀ خالی گذاشته می شود . سپس دوغاب اضافه را می گیریم و مسیر تیغه را باز می کنیم .
توجه 1 : تیغه اره را بلافاصله از محل خارج می کنیم ، می شوییم و پس از خشک کردن لا به لای دنده های آن ، برای استفادۀ مجدد آماده می کنیم .
توجه 2 : مجدداً دیوار را به اندازۀ 40 سانتیمتر می بریم . طول به دست آمده 50 سانتی متر می شود ( که 40 سانتیمتر ازآن همواره عایق گذاری می شود ) .باید توجه داشت که عمل بریدن و اجرای عایقکاری از چهار طرف دیوارهای فضا انجام می شود .

عایقبندی با استفاده از ترکیبات شیمیایی

1- پس از برش دادن دیوار و گرفتن گرد آن ، جدارۀ باز شدۀ پشت دیوار را با صفحه ای مسدود می کنیم . مواد شیمیایی را که مانند گرد است ، به نسبت لازم با آب مخلوط می کنیم تا به شکل دوغاب در آید .(مخلوط در دستگاه سربسته ای که پره های گردنده دارد ،ساخته می شود) .
2- محلول به دست آمده را که « سیلی کونات » نام دارد ، از دستگاه که مانند ملات پاش و قیر پاش کار می کند ، با فشار به جداره می رانیم . این محلول بلافاصله با هوای محیط ترکیب و سخت و مقاوم می شود .
3- نوع مقاومتراین محلول را که « سیلی کونات لاتکس » نام دارد ، با ترکیبات دیگری بترتیبی که گفته شد، تهیه میکنیم و به درون درز می رانیم . محلول ، حالت سخت استخوانی اما اسفنجی پیدا می کند .
توجه : این محلول ، هم به عنوان عایق رطوبتی و هم به عنوان پر کنندۀ زیر دیوارها ، بسیار سریع و مطمئن است و کاربرد فراوان دارد ؛ اما هزینۀ آن از هزینۀ اجرای دو مرحلۀ قبل بیشتر می شود .

علت نفوذ رطوبت به ناحیۀ کفخواب پشت بام

آبروی پشت بام به چند علت دچار نفوذ رطوبت می شود که به آنها اشاره می کنیم :
1- نشستهای احتمالی باعث باز شدن لایه های زیرین می شود .سپس آب در آنها اثرمی کند و باعث به وجود آمدن رطوبت در ناحیۀناودانی و سایر قسمتها ، بخصوص زیر سقف در فضاهای داخلی و نماهای خارجی می شود . اگر چنین شود ، مشکلات فراوانی از جهت تعمیر پیش خواهد آمد .
2- قیر اندود و آسفالت پشت بام به علت تماس با هوای آزاد ، اثرات جوی ، استفاده از سطوح پشت بام ، برف روبیها و بارانهای شدید فرسوده می شود. به همین علت ، آسفالت و قیراندود آن هر چند سال یک بارباید عوض شود ؛ مگرسطح آن موزاییک فرش شده باشد.
3- وارد آوردن هرگونه ضربه به سطح پشت بام باعث شکست قیر اندود می شود ؛ بویژه زمانی که هوا سرد است .استفاده از قیرهایی که درجۀ غلظت آن ها در نقاط مختلف متفاوت است نیز ایجاد مشکل می کند . معمولاً در نقاط سردسیر از قیرهای
که درجۀ غلظت بیشتری دارند ، کمتر استفاده می شود ؛ و یا آن را با قیرهایی که درجه غلظت پایین تری دارند ، مخلوط می کنند و بعد مورد استفاده قرار می دهند .
4- اجرای کف خواب گذاری در گوشه و نواحی کناری پشت بام ممکن است با اشکالاتی همراه باشد و به علت محدودیت محل ، کار عایق کاری بدرستی انجام نشود . به طور کلی ، ناودان باید در میان پشت بام گذاشته شود . این روش اولاً سبب اجرای دقیق و بدون اشکال خواهد بود . ثانیاً حدود 100 متر مربع کشش آب از چهار طرف ( از هر سو متر ) را به وجود می آورد .

روش ترمیم قیر اندود

اثررطوبت درزیر طاق و بیشتردرناحیۀ ناودان به وجود می آید که محل نفوذ سوراخ را تا حدودی نشان می دهد.با برداشتن آسفالتمحل مذکور ، سطح قیر اندود را جارو می کنیم و ناخنک های آن را می گیریم و در ابعاد بیشتری از سطح قیرگونی قبلی ،درناحیۀ ناودانی قیر مذاب را با پارو طوری پهن می کنیم که کوچکترین منفذی وجود نداشته باشد . گونی را می کشیم ودر محل پهن میکنیم قیر مذاب را روی گونی می ریزیم و لایۀ دوم گونی را در جهت معکوس رج اول پهن می کنیم ؛ به طوری که قیر داغ از سطح چشمه های گونی نفوذ کند . سپس قیر مذاب را بر سطح گونی جهت اندود عایق می کشیم . به همین ترتیب، دو لایه گونی و سه لایه قیر کشیده می شود . محل کفخواب را با توپی یا مصالح دیگر می بندیم . سطح پشت بام را با آب می بندیم . فردای آن روز چنانچه 
زیر سقف چکه نکند و رطوبتی نداشته باشد ، آسفالت می ریزیم و قسمتهای دیگر رویۀ آن را ترمیم می کنیم .لازم به ذکر است ، چنانچه ترمیم عایق در ناحیۀ کفخواب باشد ، عمل قیراندود روی کفخواب را باید با دقت انجام داد ؛ گونی محل سوراخ آبرو را برید ؛ سطح داخلی لوله را قیراندود کرد ؛ و گونیهای بریده شده را به قسمتهای درون لوله کفخواب برگرداند .

موزاییک فرش : با ملات ماسه و سیمان کاملاً سفت و کم آب که ملات با ماسه مخلوط نشود و بنا به اصول موزاییک فرش با رعایت فاصله هر موزاییک با موزاییک بعدی به اندازۀ 5 میلیمتر جهت نشست دوغاب ماسه و سیمان ، درزها به طور کامل و
با رعایت هر چهار رج از محور عمودی و افقی ، بند انبساط موزاییک فرش را انجام میدهیم . بند انبساط با تخته گذاری سر و ته باریک به اندازۀ 5/2 سانتیمتر به وجود می آید . درزمان مشخص ، تخته را از درز انبساط بر می داریم ، محل خالی را با آسفالت
نرم پر میکنیم و قدری می کوبیم سپس ، عمل دوغاب ریزی درزهای موزاییک فرش را بسیار دقیق انجام می دهیم . توجه : اجرای بند انبساط در موزاییک فرش پشت بام سبب می شود که در اثر « الاستیسیته » سقف ، ملات زیر موزاییک نشکند 
و مشکلات نفوذ رطوبت در سقف پیش نیاید .
توجه مهم روش فلنچ گذاری با نصب کلاهک وموزاییک فرش روی قیراندود با مشخصات اجرایی گفته شده ، یک اجرای بسیار اصولی است که مشکلات تعمیر و یا تعمیر مجدد را بکلی از بین خواهد برد .

قیراندود اطراف لوله های هواکش ، آب باران ، دودکش و کانال کولر

معمولاً برای پیشگیری از پوسیدگی کانال کولر و همچنین زنگ زدن لولۀ چدنی داخل هواکش ها ، لولۀ آب باران و دودکش ، تا ارتفاع لازم قیر اندود می کنیم و برای محافظت آنها ، ماهیچۀ بتونی یا دیوار آجری به کار می بریم .

سطوح کرمو در اسکلت بتونی به عللی چند ، سطوح و یا حجم بتون ریزی سوراخ و اصطلاحاً کرمو می شود . کرموها بر دو نوعند :
کرموهای سطحی : در این حالت ، سطح بتون خلل و فرج های ناچیزی دارد که با بتونه می توان آن را ترمیم کرد و یا اگر خیلی ناچیز باشد ، از آن چشم پوشید .
کرموهای عمیق : عواملی همچون ویبراسیون ، دانه بندی نادرست ، آب زیاد در بتون سبب ایجاد کرموها در حجم بتون می شود .

ترمیم سطح کرمو

معمولاً سوراخهای ایجاد شده در بتون را باز می کنند ؛ یعنی درون حفره ها به جستجو می پردازند تا اگر درحجم و بعد از پوشش بتون حفره های پنهانی وجود دارد ، نمایان شود . با میخ فولادی بلند و یا قلم تیز و باریک ، سطح درون حفره ها راخالی می کنیم؛ طوری که بتوان بتون را در آن براحتی ترزیق و محل را ترمیم کرد .

حملۀ سولفاتها

در مواردی ، ترکیبات سولفاته دردانه بندی که ناشی از نوع سیمان ، وجود نمکها و یا آب دریاست ، باعث متخلخل شدن سطح بتون می شوند . به طور مسلم ، اگر سولفات ها به شکل ترکیب در بتون به کار رفته باشند ، آن قسمت از بتون را اگر فاقد نیروی فشاری باشد ، به شکلی مطمئن خالی و مجدداً جهت قطعۀ سازه قالب بندی و بتون ریزی می کنیم .

توجه : چنانچه حملۀ سولفاتها سطحی باشد ، جدارۀ بتون متخلخل و یا ورقه ورقه می شود که در هر دو صورت ، سطوح سوراخها را بازتر ، قسمتهای ورقه شده را نیز از سطح جمع و سپس محل را ترمیم می کنیم . 

تمیز سازی میلگردها

چنانچه اثر سولفاته شدن تا سطح میلگردها پیشروی کند ، آنها را نیز اکسیده و دچارخوردگی می کند . در این حالت ، باید سطوح میلگردها را بتراشیم و با برس سیمی ، گرد حاصله را نیز بگیریم تا محل برای تعمیر بتون آماده شود . لازم به ذکر است که باز کردن حفره ها و خارج کردن اثر سولفاتها از سطوح بتون ، غباری تولید می کند که با جارو کردن و حتی دم زدن گرفته می شود . پس از اطمینان کامل از تمیزی محل ، سطح را مرطوب می کنیم و عمل تعمیر را انجام می دهیم .

ترکیبات مصالح تعمیر کاری 

معمولاً درلکه گیری که به وسیلۀ ریزدانه ها انجام میشود ، از دانه های ماسۀ زیر 36/2 میلیمتر استفاده میشود. مقدار سیمان باید با سیمان مصرف شده در اسکلت بتونی مناسب باشد . مقدار آب بتون هم باید به اندازۀ 3/0 مقدار سیمان مصرفی باشد . ملاتی که جهت وصله کاری استفاده می شود ، نباید رقیق باشد ؛ بلکه باید لزدار و با خاصیت چسبندگی بیشتری باشد .
بتون ساخته شده با فشار و با رعایت اصول فنی به کار می رود ؛ طوری که دقیقاً درلا به لای حفره های کوچک و بزرگ و یا در لای میلگردها نشست کند . این عمل را با دست و دستکش و با رعایت فشرده کردن ملات در شیارها ، حفره ها و سوراخها انجام می دهیم . سپس با تخته ماله می کوبیم و صاف می کنیم .
توجه 1 : برای همسطح کردن بتون هرگزاز مالۀ فلزی استفاده نمی کنیم؛ زیرا صیقلی بودن سطح ترمیم شده ،دوگانگی مشخصی در اسکلت بتونی به وجود می آورد . برای شکل دادن سطح ترمیم شده ، به جای ماله از ورق یونولیت استفاده می کنیم .
دراین روش ، چشمه های ریزی که در سطح بتون به وجود می آید ، مانند چشمه های ریز سطوح بتون اکسپوزۀ قدیمی خواهد شد.اگر ورق یونولیت در دسترس نبود ، می توان از کنف استفاده کرد و سطح را مالش دورانی داد تا سوراخ های کوچک سوزنی به وجود آید .
توجه 2 : چنانچه سطوح بتونی دارای نمایش الیاف چوبی باشد، برای اکسپوزساختن سطوح ترمیمی،بعد ازراندن بتون درحفره هاتخته ای را که دارای اثر الیاف باشد ، درمحل ترمیم شده قرارمیدهیم . با کوبیدن چکش لاستیکی برسطح آن، اثر الیاف چوب را بر سطح اندود تعمیری و تازه نقش می دهیم .معمولاً تختۀ مذکور با سیمکشی و یا کلاف کردن نگهداری می شود . چنانچه محل ترمیم شده در زیر سقف باشد ، بر سطح اندود وبتون تعمیر شده تخته می گذاریم وزیر آن را با شمع تا یک هفته نگه می داریم ؛ زیرا برداشتن سریع تخته باعث می شود که لایۀ تعمیر شده جدا و یا ورقه شود .
توجه 3 : در وصله کردن ، چون که زمان بتون ریزی قبلی و ترمیم متفاوت است ، به طور مسلم در تعمیر ، دو رنگی وجود دارد که دوری از آن اجتناب ناپذیر است .
ازاین رو باید ازمخلوط ماسه با سیمان سفید که به نسبت 10 تا 15 درصد با سیمان سیاه قبلاً مخلوط می شود استفاده کر د. مقداری از مخلوط مذکور را به شکل نمونه تهیه و درشرایط خودگیری و آب دادن تا مدت روز نگهداری میکنیم تا با سطح قبلی همرنگ شود . اگر یک رنگ نشود ، با کم و زیاد کردن سیمان سفید می توان رنگ دلخواه را به دست آورد .

آسیب خوردگی بتون

1- آب دریا بر سطوح قطعات اثر میکند . پس از تبخیر آب ، نمک درحفره های ریز و درشت اثرمیگذارد و سبب پیدایش بلورهای نمک می شود . این بلورها در اثر گرما و حرارت درروز و اختلاف درجۀ محیط به واسطۀ سایه و یا درشب سبب تنشهایی میشود که بتون را ترک می دهد . 
نمکها نفوذ کلریدها و سولفاتها را به داخل قطعات بتونی شدت می دهند . در مجموع ، گاز کربنیک که در واقع یک اسید انیدریدی است ، با آهک آزاد در بتون ترکیب می شود . این حالت باعث کاهش قلیایی آهک می شود . این فعل و انفعالات «کربونیزاسیون»نام دارد .پیشرفت کربونیزاسیون دربتون ، به کیفیت آن بستگی کامل دارد که درمراحل اول ، سریع اما بعدها کند است ؛ یعنی هرسال حدود5 میلیمتر، پس از گذشت 4 سال حدود 10 میلیمتر و بعد از 25 سال تا 25 میلیمتر در عمق بتون پیشروی میکند و در نتیجه ، در سطوح و حجم بتون ترکهایی به وجود می آورد .
2- علت دیگر ترکهای عمیق در بتون، وجود اکسیژن در کلریدها و همچنین آب در اطراف میلگردهاست که پس ازنفوذ بر فولاد ، زنگ آهن را به وجود می آورد که بسیار خطرناک است. زنگ حاصله تا قطر تقریبی 10 برابر میلگرد اطراف خود را پر میکند 
و سبب پیدایش تنشهای درونی بتون و درنتیجه، ترکهای سریع طولی در مسیر میلگردها میشود که این امرخطرناپایداری ستون را در پی خواهد داشت .
توجه : نقیصۀ مذکور در سطوح و حجم قطعات بالای سطح آب بمراتب بیشتر از سطح زیر آب است.

تعویض عضوهای معیوب 

در بعضی موارد ، خوردگی تا عمق بتون پیش میرود که از یک عضو فقط مقداری ناچیز سالم باقی میماند. در این حالت اطراف محل شمعبندی شده با دژبر بتون را تخریب میکنیم . میلگرد خورده شده نیز بریده میشود. جهت نشست میلگرد در بتون کهنه، به قطرلازم سوراخ میکنیم. پس ازاستقرارمیلگردهای قدیمی جهت اتصال به میلگردهای جدید نگهداری شده ، از جوشکاری استفاده میکنیم . پس از خاموت بستن و ماسه پاشی بترتیبی که قبلاً ذکر شد ، قالبها را مستقر میکنیم و با توجه به نوع دانه بندی و نداشتن مواد زائد درمواد ترکیبی ، مقدار سیمان و نوع آن ، مقدار آب آشامیدنی و تهیۀ اصولی بتون ، کار را شروع می کنیم .

توجه 1 : نوع مصالح ، مواد ترکیبی و مقدارسیمان دربتون تازه و بتون کهنه باید مساوی باشد تا واکنشهایی پدید نیاید و دوعضو به طور اصولی پیوند بخورند .
توجه 2 : بعد ازباز کردن قالب ، اگر روکش صیقلی با خمیر اپوکسی به طور لیسه ای انجام شود، در مقابل اثر بخار آب ومکش عایق مقاومی به وجود خواهد آمد .
توجه 3 : در بعضی موارد ، حفره های ریزدر سطوح به وجود می آید که اثرآنها کم است و به میلگردها نمیرسد. دراین صورت می توان حفرۀ سطوح ، حفره های ریز بالای سر ، زیر کنسولها و پوترها را با خمیر سفت اپوکسی پر کرد .
توجه 4 : چنانچه حفره های مذکور فراوان و سنگپایی باشد ، پس از تمیز کردن و عاری ساختن سطوح از گرد و غبار با دستگاه بتون پاش ، ملات ریز دانه با عیار سیمان کافی را کاملاً در حفره ها پر می کنیم . پس از صاف کردن محل می توانیم آن را با محلولهای شیمیایی « بوتادین و یا رزین استیرن » در مقابل مکش رطوبت عایق کنیم .

درزگیری ترکها در بتون 

پس از برداشتن یک عضو معیوب ، امکان دارد در جوانب و امتداد عضو عوض شده ، ترک و یا ترک های متفرقی باقی بماند .معمولاً در اطراف این ترکها ، زنگ آهن میلگردها وجود دارد که باید خارج شود .در آغاز ، روی سطوح خارجی ترک را یک ترکیب خمیری مانند مخلوط « اپوکسی » و « ویسکوزیته » می کشیم و درزگیری می کنیم . پس از سخت شدن خمیر ، درزبندی با دستگاه مخصوص هوای فشرده را درون ترک می رانیم تا زنگ آهن اطراف میلگردها و بخار و رطوبت خارج شود . معمولاً این استخراج از نواحی سوراخهای باز انجام می شود. این عمل را آنقدر ادامه می دهیم تا دیگر از زنگ و رطوبت اثری دیده نشود .سوراخهای به وجود آمده را با خمیر سفت اپوکسی پر می کنیم و سپس از پستانک هایی به قطر 5/9 میلیمتمر که به همین منظور ساخته شده است ویک شیر یکطرفه از جنس « پلی اتیلن » روی آن وصل است ، استفاده می کنیم
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات

ترمیم سازه و مقاوم سازی

posted May 8, 2015, 2:10 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 8, 2015, 2:11 PM ]

چنانچه سازه اي تحت شرايط خاص آسيب ديده باشد يا اگرقصد تغيير كاربري ساختمان(مسكوني به آموزشي) ، تغيير يا افزايش در ميزان طبقات سازه را داشته باشيم ديگر سازه موجود ايمني و شرايط مطلوب براي تحمل بار هاي وارده را نخواهد داشت و نيازمند مقاوم سازي يا ترميم و تقويت سازه هستيم. 

مراحل مختلف ترميم و تقويت سازه

• مرحله اول: شناسایی و قضاوت اولیه
• مرحله دوم: تهیه اطلاعات لازم از ظاهر سازه اجرا شده
• مرحله سوم: برسي نهايي يا سونداژهاي مناسب از سازه موجود

روش های تقویت پی:

پي نياز به تقويت ندارند ولي ستون مربوطه نياز به تقويت دارد که این امر به وسیله چاله زني و شستشوي آن با مته انجام می شود. هرچه طول چال بيشتر باشد مقاومت درگيري فولاد و بتن بيشتر ميشود. مشكلات ستون هاي سازه ميتواند ناشي از خروج مركزيت بوجود آمده باشد. 

مقاوم سازی لرزه ای سازه یکی از موثرترین روش ها برای کاهش خطر زلزله است. در سالهای اخیر تحقیقات مهمی در رابطه با راهکارهای مختلف جهت ترمیم و تقویت سازه های بتن مسلحبرای بالا بردن عملکرد لرزه ای آنها اختصاص داده شده است. 

روش های رایج مقاوم سازی عبارتند از:

1. مقاوم سازی با استفاده از الیاف
2. مقاوم سازی با استفاده از از ژاکت های فلزی و بتنی
3. مقاوم سازی با اضافه نمودن دیوار برشی 
4. مقاوم سازه با استفاده از جرم های پاندولی
5. مقاوم سازی با استفاده از جداگر لرزه ای
6. مقاوم سازی با استفاده از دمپر
7. مقاوم سازه با استفاده از بادبند های کمانش
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات

عوامل ایجاد ترک در ساختمان

posted May 8, 2015, 2:08 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 8, 2015, 2:09 PM ]

عوامل ایجاد ترک در ساختمان


ترک در ساختمان
افت پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و فشارهای وارده از طبقات ، بی مقاومتی خاك و عملكردهای آن پیش می آید . همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیرفنی ، سبب نشستهای پی می شود . در مجموع ، بر اثر حركات زمین ، اسكلت بنا حركت می كند و شكستهای مختلف كه شامل تركهای عمیق و یا معمولی و در مواردی به شكل مویی است ، نمایان می شود.

موقعیت ترك :

تركهای عمیق : این تركها گاهی به طور دائمی به وجود می آید و دلیل آن نشست مرتب پی است كه در این صورت ، بودن ساكنان در ساختمان خطرناك است.

تركهای ثابت : معمولا پس از نشست پی ، تحرك ساختمان كم می شود. این پدیده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زیر پیش می اید. در نتیجه ، شكست و افت دیوارها و اسكلت بنا نیز متوقف ، و حالت ترك ثابت می شود.

موی تركهای معمولی : این تركها در اثر افتهای كوچك در اسكلت بنا و به واسطه نیروها و در مواردی به علت نوع مصالح اندود به وجود می ایند. رطوبت ، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشك شدن سطوح مرطوب ، باعث ایجاد تركهای مویی می شود.

حالتهای ترك :

ترك را به شكلهای مختلف می توان آزمایش كرد. نوع خطرناك و بدون خطر آنها را به شكلهای زیر می توان شناسایی كرد:

الف) بند دوقسمت دیوار را كه بر اثر تركهای عمیق از یكدیگر جدا شده اند ، با گچ دستی طوری كف كش می كنیم كه ملات فقط دو قسمت جدا شده را پوشش دهد ؛ یعنی در تركها نفوذ نكند

پس از خودگیری و خشك شدن ملات گچ ، چنانچه از دیوار جدا شود ، اسكلت در حال نشست و افت كامل است كه باید در مورد آن با احتیاط رفتار كرد.

ب) در موارد ذكر شده در بالا ، می توان روی ترك دو قسمت جدا شده دیوار را نوار كاغذی از جنس كاهی نازك به ابعاد 30*3 سانتیمتر به شكل ضربدر (*) با پونز نصب كرد. چنانچه كاغذ پاره شود ، شكست و نشست در ساختمان بسیار خطرناك می باشد. در این صورت ، ساختمان باید از سكنه خالی شود.

ج) در نشستهای خطرناك ، كلاف پنجره بر اثر نیروی فشار ، اهرم و دفرمه می شود . به علت بالا بودن ضریب شكنندگی ، شیشه پنجره ها ترك می خورند و می شكنند.

د) در افتهای مداوم پی و مواقع سكوت ، صداهای "تك تك " كه حاصل ترك مصالح و بویژه اجركاری است ، شنیده می شود.

روش تعمیر تركها :

همانطور كه گفتیم ، بر اثر نشست ، تركهایی به وجود می آید كه برخی از آنها مویین و ریز هسنتد . با خالی كردن اطراف آنها و با " كشته كشی " و كشیدن پنبه آب روی سطوح تركهای مویین آنها گرفته و آماده نقاشی می شوند.

تركهای نیمه عمیق :

بر اثر حركت پذیری سقف توفال كه از انقباض و انبساط رطوبت و حرارت حاصل می شوند . تركهایی به وجود می آید . این تركها را با نوك كاردك و ماله خالی می كنیم و پس از " آماده كشی " و پرداخت كشته و پنبه زنی ، تركها را می گیریم و آماده نقاشی میكنیم.

تركهای عمیق :

اطراف ترك را با تیشه می تراشیم و سپس درز آن را كاملا خالی می كنیم. كاربردن گچ دستی و كف كش كردن ، درون ترك را پر و سطح آن را با گچ آماده صاف می كنیم . سپس با گچ كشته و پنبه اب ، سوح آن را كاملا پرداخت و آماده نقاشی می كنیم.

توجه شود : چون سطح كشته كشی در بعد بیشتری انجام می شود تا خطر كپ كردن به وجود نیاید ، بابد اصولی را به كاربرد تا سطح ترك از اطراف به شكل پخ از گچكاری و اندود برداشته شود تا عمق ترك در سطحی عریض پیوند شود. به این عمل اصطلاحا " پرداخت كردن ، كشته و همسطح كردن با زمینه در گچكاری قدیمی " می گویند.

ترك در تقاطع دیوار :

دیوارها بر اثر نداشتن پیوند با هشت گیر ترك می خورند . در مواقعی نشست و شكست دیوارها ، تركها كاملا باز و رویت می شوند . در بعضی موارد ، این تركها بسیار عمیق هستند ؛ به طوری كه می توان دست را در درون آنها حركت داد . در این حالت ، چنین عمل می كنیم :

1- سطح ترك را از دو طرف كاملا با تیشه می تراشیم ، و پس از جارو ، سطوح آن را كاملا مرطوب می كنیم .

2- چنانچه لازم باشد ، كنارهای ترك را با قلم و چكش چند سانتیمتر بازتر می كنیم تا نشست گچ با عمق بیشتری انجام شود.

3- ملات گچ تیزون را شلاقی در درون ترك می كوبیم تا سطح ترك كاملا پر شود.

4- پس از پر كردن ترك به شكل سرتاسری و كف كش كردن گچ تیزون ، اندود گچ و خاك را اجرا می كنیم.

5- در صورت نیاز ، ترك را شمشه گیری می كنیم تا در سطح گچكاری یكنواختی به وجود آید.

6- با گچ آماده و سپس گچ كشته ، سطح اندود را " سفیدكاری" می كنیم و با پنبه آب زدن برای پرداخت ، گچكاری را خاتمه می دهیم.

توجه شود: چنانچه در محل تقاطع دیوار دیوار ابزار گرد زده شود ، یعنی ماهیچه به وجود آید ، ترك مجددی پیش نخواهد آمد .

ترك در نعل درگاه :

به علتهای زیر ، نعل درگاه و سوح زیر آن می شكنند :

الف) در اثر نشست ستون زیر نعل درگاه ، به علت اهرم شدن آن ، برش افقی به وجود آید.

ب) برشهای عمودی به خاطر وجود پیوند و اثر نیروهای فشاری در امتداد تیر نعل درگاه و برشهای طولی بعد از مقدار گیر نعل درگاه به وجود می آید كه در هر دو حالت ، جداره تركها را می تراشیم ، باز می كنیم و سپس گرد آن را می گیریم . بهد ، محل مرطوب شده را با اصطلاحا گچ تیزون ( زودگیر) پر می كنیم و زمینه را با كشته كشی آماده می سازیم و سپس تركها را به ترتیب ترمیم و تعمیر می كنیم.

پیوند در تركهای عمیق :

چنانچه ترك عمیق باشد ، رجهای بریده شده را از دو طرف به اندازه یك نیمه ، خالی می كنیم و با به كاربردن ملات مرغوب و اجرهای راسته مقاوم ، سطح ترك را در عزض دیوار با رعایت پیوند ، كامل می گیریم و سپس مبادرت به اندودكاری می كنیم. در این صورت ، اثر ترك كلی محو می شود. در بعضی موارد ترك به حدی است كه از بیرون نور و اشیا قابل رویت می شود .

به طور مسلم ، این ترك و شكست و نشست از پی شروع می شود و تا بالاترین قسمت ساختمان ادامه می یابد كه برای تعمیر ان ، به اینصورت عمل می كنیم : مسیر ترك را در كفسازی دنبال می كنیم و با برداشتن كفسازی به پی می رسیم . تعمیر از پی شروع می شود . پاز كرسی چینی ، جداره ترك را جهت به وجود آوردن پیوند خالی می كنیم . پس از بنایی ترك مذكور ، در عمق دیوار اندود و سفیدكاری انجام می دهیم.

رفع ترك اطراف ستونهای فلزی :

در اجرای اسكلت فلزی كنار ستون فلزی ، هر 60 سانتیمتر ، میلگرد با برگشت به صورت L خوابیده به نام علمی كیلیبس به معنای گیره ، چفت و بست ، پهلو گرفتن و سفت كردن است . آهنگر اسكلت ساز آن را اصطلاحا كلمس می گوید . حدودا به قطر نمره 16 میلیمتر و به طول 50 سانتیمتر و برگشت ( گونیا زاویه 90 درجه ) حدود 12 سانتیمتر پاجوش به قطر كافی اتصال می شود. این اجرا دیوار آجری را با ستون فلزی به طور اصولی پیوند و اتصال می دهد. اجرای اصولی این روش یه این شرح است كه كیلیپس زا به دو ستون مقابل و در راستای یكدیگر جوش می دهیم . سپس ، با میلگرد راستای هم قطر و با رعایت اورلپ به دو كیلیپس جوش می دهیم . توجه گردد كه چنانچه فاصله دو ستون فلزی مقابل از 3 متر بیشتر باشد ، باید از وجود وادار ، فلزی مانند سپری جهت نصب بین دو ستون استفاده كنیم. سپس ، كیلیپس گذاری بین ستونها و وادار را در راستای یكدیگر انجام دهیم . بهد هم سفتكاری دیوار را اجرا كنیم. باز هم توجه گردد كه چنانچه فاصله تیر زیرین و تیر فوقانی در قاب ، مرتفع و بیشتر از ارتفاع 3 متر باشد ، باید از وجود تیر فرعی غیر باربری مانند نبشی استفاده كنیم . به طور مسلم ، اتصال تیر فرعی با وادار و اجرای كلیپس گذاری در مجموعه ذكر شده ، سفتكاری را با اسكلت فلزی كاملا درگیر می سازد. با این روش اولا وجود تركها در موقع نشست از بین خواهد رفت ؛ ثانیا در مقابل زلزله و تحركات زمین ، دیوارهای ساختمان و به خصوص دیوارهای خارجی نگهداری می شوند كه از برای تعمیر چنین عمل می كنیم :

1- سطح اندود رویه ، آستر روی ستون و دو دیوار متصل به ستون فلزی را به عرض 100 سانتیمتر و در شرایط محدود حتی به عرضی كمتر ، جمع اوری می كنیم .

2- به فاصله و ارتفاع هر 60 سانتیمتر از ذدو دیوار ، كناره ستون را در یك رج افقی به اندازه 50 سانتیمتر خالی می كنیم.

3- عمل كلیپس گذاری را در دو رج خالی شده با ستون فلزی از میلگرد حداقل نمره 16 با جوش مطمئن و كافی انجام می دهیم.

4- محل خالی را با ملات مرغوب و آجر نیم لایی آبخور به طور اصولی انجام می دهیم تا شكاف گرفته شود.

5- پس از جارو زدن سطح تراشیده شده و آب پاشیدن به ان ، میخ سر كج را به فاصله هر 25 سانتیمتر طوری می كوبیم كه 5/1 سانتیمتر با سطح ستون و سفتكاری فاصله داشته باشد.

6- توری گالوانیزه به عرض 80 سانتیمتر را توسط سیم آرماتور بندی با قلاب مطمئن و محكم به میخهای سركج می بندیم .

7- اندود آستر را طوری انجام می دهیم كه توری در وسط ملات قرار گیرد و اندود را مسلح سازد.

8- پس از آستر ، عمل سفیدكاری و لكه گیری و سپس رنگ و روغن را انجام می دهیم.

با این روشهایی كه در بالا توضیح دادم چنانچه نشست به وجود آید ، دیگر ترك در كناره ستون فلزی به وجود نخواهد آمد.
دهقان
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات

انواع شوره و لکه هایی که بر روی دیوارهای آجری ظاهر می شوند

posted May 8, 2015, 2:06 PM by فروش آپارتمان تهرانمقدمهآجر به عنوان ماندگارترين و جذاب ترين پوشش نمای ساختمان در طي اعصار گذشته شناخته شدهاست. همواره استادکاران و معماران ساخت و ساز در گوشه و کنار اين کره خاکي با بهره بردن از آجر نما تلاش هاي خود را جلوه اي زيبا و جذاب داده اند تا ديگران را شيفته هنر نمايي خود کنند. تنوع رنگ و سهولت در اجراي مدل هاي مختلف و نيز سازگاري با محيط زيست و دسترسي آسان به آجرنما باعث شده است تا شاهد استفاده روز افزون آن در ممالک مختلف باشيم. مهم ترين عامل در تحقق فرآيند فوق استفاده توليد کنندگان آجر از مواد اوليه مرغوب بوده است. صنعتگران اين عرصه توليد با تجربه و تحقيقات علمي در پي کشف عناصر و پارامترهاي منفي و مخرب و حذف آنها در فرآيند توليد بوده اند تا پايبندي و تعهد خود را نسبت به ماندگار کردن ساختمان ها تحقق بخشند. يکي از عوامل مخرب نماي ساختمان شوره یا سفیدک است که منجر به فرسوده شدن نما در مدت زمان کوتاهی می شود. شوره ماده اي پودری و معمولاًسفيد رنگ است کهاز هزاران سال پيش تاکنون بر روی ديوارهاي بنایی ظاهر شده و همواره سبب ايجاد مشکلاتي بودهاست. شوره بسته به نوع نمک مي تواند به رنگ هاي سبز-قهوه اي يا زرد نيز باشد. معمول ترين نوع شوره، شوره سفيد يا سفيدک است. از زمان هاي گذشته تاکنون تلاش هاي بسياري براي حل مشکل شوره انجام گرفته، هزينه هاي زيادي صرف شده و آزمايشات فراواني صورت گرفته است.هرچند تاکنون هيچ راه حل قطعي براي جلوگيري ازایجاد شوره کشف نشده است اما چگونگي تشکيل، روش هاي جلوگيري و حذف آن در صورت ايجاد، بررسي شده است. اين مقاله مکانيسم ايجاد شوره و روش هاي جلوگيري از ايجاد آن، حذف آن در صورت پديدار شدن و همچنین برخی از انواع لکه هایی که بر روی دیوارهای آجری ظاهر می شوند را مورد بررسي قرار مي دهد. تعریف شوره شوره، رسوب نمک هاي محلول در آب است که در اثر تبخير آب بر روي سطح ديوارهاي بنايي باقي مي ماند. اين ماده معمولاً همزمان با ساخت ساختمان يا مدتي پس از اتمام ساخت بر روي نماي ساختمان ظاهر مي شود.شکل1- نمايي از شوره بر روي ديوارهاي آجری. نمکهایی که باعث ایجادشوره می شوند و منابع شوره در ساختمان انواع نمک های محلول که باعث ایجاد شوره بر روی دیوارهای آجری می شوند و منابع معمول این نمکها در جدول (ا) آورده شده است[7]. در آجر معمولاً سولفیدها و به ويژه پریت (سولفید آهن) وجود دارد. این سولفیدها در حین پخت اکسیده میشوند و SO3 را تولید میکنند. SO3 با اکسیدهای بازی موجود در رس واکنش می دهد و سولفاتهای کلسیم، سدیم، پتاسیم و سولفات منیزیم را ایجاد می کند. سولفات های سدیم، پتاسیم ومنیزیم هنگامی که حرارت پخت آجر در کوره از 950 درجه بالاتر می رود آزاد می شوند درحالیکهسولفات کلسیم به حرارت حداقل 1200 درجه برای آزاد شدن نیاز دارد. معمولاً حرارت پخت آجر از 950 تا 1200 درجه متغیر است بنابراین از بین سولفات هایکلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم موجود در آجر، تنها سولفات کلسیم در بعضی مواقع و در مقادیر کم بر روی آجر ظاهر میشود[5].    جدول1- انواع نمکهایی که باعث ایجاد شوره می شوند و منابع آنها. وقتی که شوره بر روی دیوار ظاهر میشود اغلب به اشتباه عامل آن، تنها آجر شناخته می شود.درحالی که نمکهای محلول در ملات و دوغاب، شن و آب مورد استفاده نیز ممکن است باعث ایجاد شوره شوند. شکل 2 برخی از عوامل ایجاد شوره در دیوارهای آجری رانشان می دهند. 
تشکیل شوره در اثر حرکت نمک های محلول از خاک به سمت آجر. ب: تشکیل شوره در اثر نفوذ آب به قسمت بالای دیوار. 
  نقش ملات در تشکیل شوره 
اولین و آشکارترین منبع که باعث آلوده شدن آجر به شوره می شود ملاتاست. ملات حداقل از چهار طرف و گاهی از 5 طرف با آجر در تماس است. ملات در حالت مرطوب با آجر به کار برده می شود که در این حالت رطوبت فراوانی را برای انتقال نمک های محلول از ملات به آجر فراهم می کند. اگر میزان نمکهای محلول ملات، قابل توجه باشد به تناسب مقدار رطوبت انتقال یافته، نمکهای محلول ملات به سمت آجر حمل خواهند شد. نقش آجر در ایجاد شوره 
آجر ممکن است محتوی نمکهای محلول باشد و باعث ایجاد شوره شود. پتانسیل آجر برای شوره زدن را می-توان با استفاده از تست شوره مطابق با روش موجود در استانداردآمریکا(ASTM C67)مورد بررسی قرار داد. در این آزمون آجر را برای یک دوره 7 روزه در آب مقطر قرار می دهند.در پایان هفت روز آجر را خشک کرده و ازنظر شوره مورد بررسی قرار می دهند و با آجری که درون آب نبوده (آجر شاهد ) مقایسه می کنند.فرد انجام دهنده آزمون بر اساس مشاهدات چشمی، آجرهای مورد آزمون را شوره زده(effloresced)یا بدون شوره (not effloresced)ارزیابی می کند. در آجرهای رسی که ماده اولیه آنها خاک رس است معمولاً پتانسیل ایجاد شوره وجود دارد، چنانچه میزان این شوره کم باشد و منجر به پوسته شدن آجر نشود و زیبایی نما را تحت تأثیر قرار ندهد، مشکل ساز نخواهد بود و می توان آن را به راحتی بر طرف کرد. شرایط آزمون شوره مطابق با استاندارد آمریکا، خیلی سخت گیرانه تر از شرایط محیطی نرمالی است که ممکن است آجر را در معرض شوره قرار دهد. آجرهایی که مطابق با این آزمون، شوره زده ارزیابی می شوند، ممکن است در شرایط محیطی نرمال هنگامی که آجر در ساختمان به کار می رود، در معرض شوره نباشند (شروط لازم برای ایجاد شوره برقرار نشود). آجرهایی که مطابق با این آزمون بدون شوره،ارزیابی می شوند، ممکن است در شرایط محیطی نرمال هنگامی که آجر در ساختمان به کار می رود، در معرض شوره باشند (زیرا حرکت نمک های محلول از سایر منابع ایجاد کننده شوره، مانند ملاتها به سمت آجر باعث ایجاد شوره می شود).شکل3- آزمون شوره برای آجر کف فرش. 
  


شکل4- الف:آزمون شوره برای آجر های نمای ساخته شده از سنگ شیل در آزمایشگاه .ب:نتیجه آزمون (بدون شوره) 
شکل5- الف:آزمون شوره برای آجر های نما ساخته شده از خاک آهکی در آزمایشگاه .ب: نتیجه آزمون (شوره دار به میزان کم). 
مکانیسم ایجاد شوره براي ايجاد شوره سه شرط زير بايد فراهم شود: 1.    وجود نمک هاي محلول در ديوار 2.    وجود رطوبت کافي که نمک ها را به محلول هاي نمکي تبديل کند.   3.    وجود مسيري براي حرکت محلول هاي نمکي به سمت سطح ديوار و تبخير نمک هاي محلول در سطح آناليز شيميايي شوره نشان داده است که شوره ها عمدتاً سولفاتهاي قليايي هستند. سولفات هاي قليايي در آجر، ملات و دوغاب سيمان يا در هر سه وجود دارند. اين سولفات هاي قليايي در آب حل مي شوند و پس از عبور از منافذ موجود در ديوار به سطح آن مي رسند، سپس در اثر تبخير آب محلول هاي سولفاته ، رسوب سفيد رنگ (سفيدک) بر روي ديوار ظاهر مي شود.شکل6-مسير حرکت نمک هاي محلول از راه منافذ موجود در ديوار به سمت سطح آن و ايجاد شوره[4] انواع شوره ها 
شوره ها انواع مختلفی دارند:شوره هاي سولفاتی، شوره هاي کربناتی، شوره هاي کلروري وشوره هاي نيتراتي. شوره هاي سولفاتي : پس از هر بارندگی، آب باران کم وبیش در سطح دیوار نشت می کند، بویژه دردیوارهایی که باران خورشان زیاد است. چون آب باران خالص است، بیشتر جسم ها را در خود حل می کند. اگر دیوار با ملات گچ ساخته شده باشد، یا با ملات گچ بند کشی شده باشد، یا برای ساختن ملات، آب سولفات دار مصرف شده باشد، یا برای زود گیر کردن ملات، ماسه آهک به آن گچ زده باشند، آب باران که با CO2هوا H2CO3 را تشکیل داده است، در ملات دیوار نشست کرده با گچ ترکیب می شود و به سطح دیوار می آید. پس از بخار شدن آب ، سولفات حل شده در آن، به شکل شوره یا سفیدک در روی دیوار به جا می ماند . این کار تا وقتی ادامه می یابد که همه گچ مصرف شده در دیوار به شکل سفیدک روی دیوار ظاهر شود. شوره کربناتي 
اگر پس از مصرف کردن آجر، دوغاب آهک ملات آهکی و سیمانی را بمکد،Ca(OH)2موجود در آن باCO2هواترکیب شده،آب و CaCO3 را تولید می کند سپس آب بخار می شود و CaCO3روی دیوار باقی می ماندو شوره می زند. هرگاه آب ملات سخت باشد و بیش از اندازه سنگ آهک داشته باشد پس از گرفتن ملات و بخارشدن آب زیادی، گرد سنگ آهک به شکل سفیدک روی دیوار باقی می ماند. چنانچه باران در دیوار نشت کند، به ويژه اگر دیوار تازه ساخته شده باشد، آب باران که کمی CO2 در خود حل کرده است با کربنات کلسیم مانده در دیوار ترکیبCa (HCO3)2را می سازد که بر روی دیوار ظاهر می-شود. پس از خروجCO2 و آب،CaCO3 به شکل شوره یا سفیدک بر روی دیوار باقی می ماند. شوره کلروري 
چنانچه برای پاک کردن سفیدک کربناتی نمای دیوار، روی آن را جوهر نمک آبکی کم مایه بپاشند در این صورت جوهر نمک با سفیدک آهکی دیوار ترکیب کلرور کلسیم را می دهد که آن را باید با آب شست. CaCO3+ 2 HCL       CaCl2+ H2O+CO2 اگر جوهر نمک پر مایه باشد یا خوب پاشیده نشود، یا پیش از پاشیدن آن، نمای دیوار آب پاشی و خیس نشده باشد، جوهر نمک آبکی لای درزها و بندهای دیوار می ماند ، آجر آن را می مکد و با آهک شکفته ملات کلسیم را می سازد. پس از خشک شدن دیوار ، کلرور کلسیم به شکل سفیدک روی دیوار باقی می ماند. اگر در ساختن دیوار ، سنگ یا آجر کلرور دار مصرف شود یا آب کلرور دار در دیوار نشت کند ، روی آن سفیدک کلروری می زند.کلرور کلسیم نم کش است هرگاه آب باران آن را از روی دیوار نشوید ، در هوای نمناک نم می کشد و روی دیوار لکه های نم پیدا می شود. پس از خشک شدن دیوار، کلرور بلوری شده به شکل سفیدک روی دیوار می ماند.کلرور بلوری شده هنگام نمناکی هوا، از نو نم می کشد و روی دیوار لکه ی نم نمایان می گردد. اگر این کار دنبال شود و کلرور پی در پی،بلوری و غیر بلوری گردد، ملات دیوار خراب می شود. شوره نیتراتی 
اگر آجر از خاک شوره دار ساخته شده باشد يا ماسه، شوره داشته باشد اين شوره رطوبت ديوار را جذب مي کند و به شکل لکه نم بر ديوار ظاهر مي شود که پس از خشک شدن ديوار،شوره نيتراتي بر روي ديوار پديدار مي گردد. هرگاه آجر پیش از مصرف به جسم های نیترات دار مانند پهن یا رستنی های پوسیده آلوده شده باشد، در هوای نمناک نیترات آنها آب میمکد و روی دیوار لکه های نم پیدا می شود که پس از خشک شدن، به شکل لکه های سفیدک نیتراتی به جا می ماند. کنترل شوره 
هرچند از لحاظ اقتصادي امکان حذف کامل هيچ يک از شروط لازم براي شوره وجود ندارد ولي به سادگي مي توان با کاهش این شروط از ايجاد شوره جلوگيري کرد. 1.    کاهش سولفات هاي قليايي در رس تشکيل دهنده آجر، ملات و دوغاب سيمان کاهش سولفات هاي قليايي رسي که در آجر به کار برده مي شود: رسي که در پخت آجر به کار برده مي شود اغلب داراي سولفات هاي قليايي است. جهت خنثي کردن سولفات هاي قليايي از کربنات باريم استفاده مي شود.جديدترين آجرهاي رسي داراي کربنات باريم هستند.کربنات باريم سولفات هاي قليايي را غيرقابل حرکت و نامحلول مي کند و به اين طريق از ايجاد شوره بر سطح ديوارهاي آجري جلوگيري می کنند. BaCO3 + CaSO4 --------------- BaSO4 + CaCO3     کاهش سولفات هاي قليايي درملات و دوغاب سيمان: استفاده از سيمان با مواد قليايي کم (کمتر از 6/. درصد وزني سيمان) احتمال ايجاد شوره بر روي ديوار را کاهش خواهد داد. کاهش سولفات هاي قليايي در شن ودر آب استفاده شده در ملات و دوغاب سيمان شن هاي آلوده با سولفات هاي قليايي سبب ايجاد شوره مي شوند. لذا شن هاي شسته شده اي که حامل سولفات هاي قليايي نباشند، احتمال ايجاد شوره را کاهش خواهند داد.آب استفاده شده در ملات و دوغاب سيمان مي تواند آلوده به سولفات هاي قليايي باشد لذا تاحد امکان بايد از آب شيرين و بدون نمک استفاده کرد. 2.    جلوگيري از نفوذ آب به داخل ديوار بنايي کاهش نفوذ آب به داخل ديوار با معماري خوب و ساخت باکيفيت قابل تحقق است. به اين منظور مي توان موارد زير را جهت کاهش نفوذ آب به داخل ساختمان در هنگام ساخت رعايت کرد: الف: استفاده از حداقل آب مورد نياز هنگام ساخت دوغاب و سيمان. ب: استفاده از سايه بانها يا درب پوش هاي سنگي روي ديوارهاشکل7- ساخت سايه بانهاي مشرف بر ديوارها مي تواند از نفوذ آب به داخل ديوار جلوگيري کند. ج: استفاده از مواد پوششي بر روي نماي ساختمان براي ضد آب کردن آن د: عايق بندي (توسط ايزوگام) در قسمت پاييني ديوار که با زمين مرتبط است. برخی از سیستم های ساخت، احتمال شوره زنی را کاهش می دهند. این سیستم ها عبارتند از: الف:دیوارهای حفره دار(Cavity Walls):دیوارهای دارای سیستم زهکشی یا حفره دار برای پایداری در برابر نفوذ باران و حداقل شوره زنی توصیه شده اند.این سیستم زهکشی حفره ای را فراهم می کند که آجرهای بیرونی را از دیگر اجزای دیوار جدا می کند.در این سیستم فضای خالیair space)) اجازه میدهد آب از پشت جداره آجرها زهکشی شود بدون اینکه باعث حرکت نمکهای محلول به سطح دیوار شود.شکل8-الف: سیستم زهکشی در دیوار.                                          ب:دیوار حفره دار. ب) سیستم نمای خشک(cladding system):در این سیستم اجرای نما است براي اتصال اجزای نما شامل آجر، سنگ و غيره از ملات استفاده نمي شود بلکه از تجهيزات فلزي مانند ريل، پيچ و غيره استفاده مي-شود.سیستم نمای خشک یکی از بهترین سیستم ها یی است که به میزان زیاد در برابر نفوذ آب مقاوم است.این سیستم مجهز به یک فضای خالی تهویه در پشت نما (بین نما و صفحه عایق) است که به خروج سریع آب کمک می کند.اجرای سیستم نمای خشک علاوه برسایر مزایا، به دلیل استفاده نکردن از ملات،وجود فضای خالی تهویه و خروج سریع آب نفوذ کرده، احتمال شوره زنی را شدیداً کاهش می دهد. 
  
شکل9- سیستم نمای خشک 3.    کاهش امکان حرکت رطوبت از داخل ديوار به سطح آن اگر منافذ طبيعي در ديوار کاهش يابد امکان حرکت محلول هاي نمکي به سطح و امکان ايجاد شوره کم خواهد شد. روش هاي حذف شوره در صورت پديدار شدن بر روي نما اولين گام براي از بين بردن شوره شناسايي نمک است. اگر نمک محلول در آب عامل ايجاد شوره باشد بهترين روش حذف آن استفاده از برس خشک است. يک روش سنتي براي حذف شوره استفاده از شن است. عمل سايش سطح توسط شن، سطح آجر و اتصالات آنها را سايش داده و نمک هاي رسوب کرده بر سطح را حذف مي کند. اين عمل باعث افزايش خلل و فرج روي ديوار و افزايش جذب آب خواهد شد بنابراين پس از شن شويي بايد ديوار را با استفاده از مواد ضد آب، آب بندي کرد. استفاده از مواد شيميايي نيز در حذف شوره مؤثر است. بعد از استفاده از محلول هاي شيمايي برطرف کننده شوره، ديوار بايد کاملاً با آب تميز شسته شود. يک ماده شيميايي معمول که براي حذف شوره به کار مي رود محلول اسيد کلريدريک و آب است اين محلول در نسبت 1 به 12 (اسيد کلريدريک به آب)به کار می رود. شناسايي نوع نمک ايجاد کننده شوره در برطرف کردن آن بسيار حائز اهميت است لذا در صورتيکه که نمک ايجاد کننده شوره بتواند با اسيد کلريدريک واکنش دهد (مانند نمکهاي کربناتي) و موجب ايجاد شوره هاي ديگري بر روي نما شود، استفاده از محلول هاي ديگر مانند محلول اسيد فسفريک و آب به نسبت 1 به9 ( ا قسمت اسيد فسفريک به 9 قسمت آب) مي تواند مفيد باشد. تميز کردن شوره از ديوار درمان شوره نيست. اين کار تنها علائم شوره را از روي ديوار حذف مي کند و امکان پديدار شدن مجدد آن بر روي ديوار وجود دارد مگر اينکه يکي از سه شرط ايجاد کننده آن برطرف شود. استفاده از آب در هنگام اسيدشويي ديوار، باعث مي شود شوره در بعضي موارد مجدداً ظاهر شود و اين بار شدت آن بيش از دفعه قبل خواهد بود. بنابراين بايد بعد از اتمام عمل شن شويي و يا شستشوي ديوار با محلولهاي شيمیايي، ديوار را با استفاده از مواد ضد آب،آب بندي کرد. ظهور شوره بر روي يک ديوار نشان دهنده ي وجود نمکهاي محلول در ديوار و امکان انتقال محلول هاي نمکي از ديوار به سطح مي باشد. حال بايد از نفوذ آب به ديوار و تبديل نمکهاي جامد به محلول هاي نمکي ايجاد کننده شوره جلوگيري کرد. اما بهتر است قبل از اقدام به آب بندي ديوار منتظر بمانيم تا ظهور شوره ها بر روي ديوار به حداکثر مقدار خود برسند.بايد مراقب بود که نمک در زير سطح ديوار به دام نيفتند زيرا اين وضعيت باعث ايجاد شوره هاي زير سطحي مي شود. اگر محلول هاي نمکي توسط يک ماده دفع کننده آب، در زير سطح بيروني آجر يا ديوار متوقف شوند،پس از تبخير آب موجود در اين محلول هاي نمکي، به تدريج اين نمکها در زير سطح ديوار رسوب کرده و سپس تبلور مي یابند و انبساط کريستال هاي نمک باعث خرد شدن يا فروپاشي آجر خواهد شد. 
شوره يک مسئله قابل کنترل است. هرچند شوره نبايد مشکل ديوارهاي جديد باشد. با حذف سه شرط لازم يا يکي از شروط لازم براي ايجاد شوره، استفاده از مصالح ساختماني خوب ، رعايت جزئيات و کيفيت بالاي ساختمان سازي مي توان امکان ايجاد شوره بر روي ديوارهاي جديد را بسيار کاهش داد. مقایسه شوره و لکه هایی که بر روی دیوار ایجاد می شود شناسایی منشأ شوره، لکه یا مواد خارجی موجود بر روی دیوار اولین گام در جهت حذف شوره یا لکه است.برخی لکه ها اغلب با شوره اشتباه گرفته می شوند زیرا شناسایی درست شوره یا لکه ممکن است سخت باشد و توصیه می شود از تجربه افرادی که در زمینه آجر تخصص دارند استفاده شود. هنگامی که تشخیص به درستی انجام شود شوره یا لکه را می توان بر طرف کرد. روشهای نامناسب حذف لکه یا شوره ممکن است منجر به ایجاد لکه های بیشتر یا صدمه زدن به آجر شود. شوره معمولاً یک رسوب بی ضرر از نمکهای محلول است که می تواند بر روی فضاهای محدودی در سطح آجر (شکل10- الف) و یا روی ملاتهای اتصال دهنده آجر ظاهر شود( شکل10-ب).هر چند بسیاری از محققان رسوب کربنات تشکیل شده بر روی دیوار های آجری را شوره به حساب مي آورند ولی برخی منابع معتقدند هر لکه سفیدی که بر روی دیوار آجری ظاهر می شود لزوماً شوره نیست و لکه های حاصل از رسوب کربنات و رسوب سیلیکاتی نباید با شوره اشتباه شوند.شکل10- الف: شوره بر روی فضاهای محدودی در سطح آجر ب: شوره بر روی ملاتهای اتصال دهنده آجر. بیرون زدگی آهک(Lime Run)(رسوب کربنات) این لکه ها معمولاً به رنگ سفید یا خاکستری ظاهر می شوند، پوسته هایی از این لکه ها منشأ می گیرد و نمای دیوار را فرسوده می کنند (شکل 11- الف).این لکه ها تقریباً همیشه در اطراف یک سوراخ کوچک یا شکاف باز روی سطح دیوار اتفاق می افتند (شکل 11- ب).شکل11- الف: بیرون زدگی آهکی(Lime Run) ب: بیرون زدگی آهکی در اطراف شکاف و یا سوراخ های موجود در دیوار. منبع کلسیم که بیرون زدگی آهکی را تشکیل می دهد می تواند ملات یا دیگر مواد سازنده دیوار باشد. آب، کلسیم موجود را به شکل محلول از شکافهایی که در دیوار وجود دارند، به سطح می آورد و در سطح دیوار، این محلول با دی اکسید کربن هوا واکنش داده و رسوب پوسته پوسته کربنات کلسیم را تشکیل می دهد.برای کاهش امکان ایجاد لکه های آهکی، آب اضافی باید حذف شود یا حتی الامکان مسیر آن به سطح دیوار قطع شود. کف سفید رنگ(white scum)(رسوب سیلیکاتی) این لکه ها دارای رنگ سفید یا خاکستری می باشند و باعث تغییر رنگ نمای آجر می شوند.که این تغییر رنگ ممکن است در تمام سطح آجر یا در شکل های کوچک نامنظم روی آجر ظاهر شود(شکل 12).این رسوب معمولاً با شستن آجر با محلول اسید هیدروکلریک، روی دیوار ظاهر می شود. این رسوب نباید با مواد کف مانند سفیدی که گاهی در حین ساخت آجر و قبل از کاربرد آجر در نما، روی آجر ایجاد می شوند اشتباه شود.شکل12- کف سفید رنگ (white scum) لکه های سبز یا زرد وانادیم لکه های سبز یا زرد که بر روی آجر ظاهر می شوند معمولاً در اثر رسوب نمکهای وانادیم می باشند. این نمکها شامل سولفاتها، کلریدها یا هیدراتهای وانادیم هستند. مکانیسم پیدایش این لکه ها بر روی آجر مانند مکانیسم ظهور شوره است. این لکه ها ممکن است بر روی آجرهای قرمز، زرد نخودی یا آجر سفید ظاهر شوند. این لکه ها بر روی آجرهای رنگ روشن، آشکار تر هستند. جلوگیری از پیدایش لکه های وانادیم مهم است زیرا حذف این لکه ها سخت است و ممکن است در اثر تمیز کردن به لکه های قهوه ای رنگ تبدیل شوند. یکی از راههای کم کردن پتانسیل آجر برای پیدایش این لکه ها، ذخیره کردن آجر در زیر پوششهای حفاظتی بدون لکه است.شکل13 تصاویری از وجود لکه های وانادیم بر روی آجر را نشان می دهد. لکه های وانادیم بر روی آجر تحت شرایط خاص لکه قهوه ای، قهوه ای مایل به زرد و گاهی خاکستری بر روی ملاتهای اتصال دهنده آجر ظاهر می شود (شکل14-الف). گاهی این لکه قهوه ای علاوه بر روی ملات اتصال دهنده روی خود آجر نیز توسعه می یابد (شکل14- ب). این نوع لکه در نتیجه وجود اکسید منگنز است که می تواند به عنوان عامل رنگ در ماده اولیه آجر به کار رود و سپس در اثر واکنش با یک اسید، این لکه ها را ایجاد می کند. در طول پروسه پخت آجر، عامل منگنز تحت تأثیر چندین واکنش شیمیایی، غیر قابل حل در آب می شود درحالی که این ماده قابلیت حل در اسید ضعیف را دارد. وقتی که آجر در معرض شستشو با اسید قرار می گیرد و یا در بعضی مناطق جغرافیایی در معرض باران اسیدی قرار گیرد، اکسید منگنز در اسید حل شده و به سمت سطح آجر حرکت می کند و باعث پدیدار شدن لکه خواهد شد. شکل13 و 14-الف: وجود لکه های منگنز بر روی ملاتهای اتصال دهنده آجر. ب: لکه منگنز توسعه یافته که علاوه بر روی ملاتهای اتصال دهنده آجر ، بر روی خود آجر نیز نمایان شده است. لکه های حاصل از منابع خارجی ( منابعی غیر از مصالحی که در تشکیل دیوار به کار می روند) لکه های دیگری که آجر راتحت تأثیر قرار می دهند معمولاً به وسیله منابع دیگری مانند آلودگی، رشد موجودات زنده و غیره ایجاد می شوند. معمولاً منبع ایجاد کننده این لکه ها آشکاراست. لکه های حاصل از رشد موجودات زنده می توانند شامل جلبک یاکپک باشند (شکل15-الف). 
  
شکل15- الف: لکه حاصل از رشد موجودات زنده. ب:لکه حاصل از  وجود مس در نزدیکی دیوار. مواد ویژه ای که در بالا و یا در نزدیکی دیوار قرار می گیرند مانند مس (شکل15-ب)، برنز، آلومینیوم، گچ یا رنگ (شکل 16-الف)می تواند باعث لکه آجر شود. بعلاوه آب سخت حاصل از سیستم آبیاری بارانی (شکل 16- ب) می تواند بر روی دیوار اثر بگذاردچنانچه در هر کذام از موارد فوق تشخیص لکه به درستی انجام شود می توان روش مناسبی را برای شستشوی آجر انتخاب کرد. 
شکل 16 - الف:لکه حاصل از رنگ.                                              ب: لکه حاصل از آب سخت. 
  
تهیه و تنظیم : واحد R & D شرکت آرکا کسری 
فهر ست منابع 1.    حامي، ا.مصالح ساختماني. 1381. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سیزدهم. 2.    طالبي، ژ.1385. بهبود عملکرد حرارتي ساختمان هاي مسکوني عايق کاري حرارتي از خارج.پنجمين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان. تهران، ارديبهشت ماه 
3.    ASTM C 67, Standard Test Methods for Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile 4.    Based on a technical paper written by Michael Merrigan, P.E.1986.Efflorescence: Cause and Control, originally published in The Masonry Society Journal 5.    Bueger, Ch. Barquin, F. 2005. Efflorescence on clay bricks masonry: towards a new test method.   10DBMC International Conference On Durability of Building Materials and Components LYON [France] 17-20 April. 6.    Harold, B. Newman, CrE.2009. The Efflorescence report. 7.    Technical Notes on Brick Construction.1985.Efflorescence: Cause and Mechanisms part I of II. 8.    Technical Notes on Brick Construction.2006. Efflorescence Causes and Prevention. 9.    Technical Notes on Brick Construction.2006.Stains Identificationand Prevention 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات

1-7 of 7