سبک سازی ساختمان و نقش این روش در ایمنی آپارتمان

آپارتمان


سبک سازی ساختمان و نقش این روش در ایمنی آپارتمان


نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن وضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت سبک سازی افزایش عمر مفید ونیز مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است .حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرا عمر مفید کم ویا هزینه زیاد اجرای ساختمان ها نیاز مند ارائه راهکار هائی به منظور استفاده عملی از روش های نوین ومصالح ساختمانی جدید جهت کاهش وزن و کاهش زمان ساخت , دوام بیشتر ونهایتا کاهش هزینه اجراست.سبک سازی یکی از مباحث نوین در علم ساختمان است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت میباشد.این فن اوری عبارتست از کاهش وزن تمام شده ساختمان با استفاده از تکنیک های نوین ساخت مصالح جدید و بهینه سازی روش های اجرا کاهش وزن ساختمان علاوه بر صرفه جویی در هزینه زمان و انرژی زیان های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش داده و صدمات ناشی از وزن زیاد ساختمان را به حداقل میرساند. 
برای بکارگیری تکنیک های سبک سازی نخست باید به مسئله اول علل سنگین شدن وزن ساختمان توجه کافی شود پس از شناخت این علل و عوامل باید جهت حذف یا به حداقل رساندن تاثیر آنها ووزن تمام شده ساختمان تلاش نمود . 
روش های سبک سازی ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم میگردند : 
۱) سبک کردن اجزای باربر ساختمان 
۲) سبک کردن سازه ساختمان 
بخش عمده ای از مباحث مربوط به سبک سازی وتکنیک های رایج در مورد دستیابی به وزن مناسب ساختمانی را در بر میگیرد که شامل:شناخت مصالح سبک رایج در صنعت ساختمان (در داخل و خاج کشور)وتکنولوژی استفاده از آنها, معیار های ارزیابی میزان کارایی این مصالح بعنوان مصالح سبک ومیزان تاثیر به کار گیری مصالح نو در کاهش وزن ساختمان هزینه و زمان مورد نیاز اجرای یک ساختمان. 
تعریف مصالح سبک :مصالح سبک به مصالحی اطلاق میشود که وزن مخصوص انها از نمونه های مشابه کمتر بوده واستفاده از آنها به کاهش وزن کلی ساختمان بیانجامد. 
مصالح سبک در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم میشوند: 
۱) مصالح سبک سازه ای 
۲) مصالح سبک غیر سازه ای 
۳) سیستم ها 
 مصالح سبک سازه ای: 
به ان دسته از مصالح گفته میشود که در موارد سازه ای در بنا به کار برده میشوندبه سه نوع تقسیم میشوند: 
۱) بتونی 
۲) طبیعی 
۳) صنعتی 
 بتن سبک: 
یکی از مصالح مهم و کار امد در صنعت ساختمان مدرن است و دارای کاربرد های متنوعی دارد.قاب های ساختمانی چند منطقه و دیوارهای جداکننده ,سقف های پوشاننده, صفحات انعطاف پذیر پل ها, عناصر پیش تنیده وپس تنیده وبقیه اجزا از جمله این مواد هستند در بسیاری از موارد فرم های معماری از تلفیق شده طرح های عملکرد ای میتواند به اسانی و بهتر از هر مصالح دیگر بوسیله بتن سبک حاصل شود. 
انواع بتن سبک : در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته زیر تقسیم میشوند: 
۱) بتن سبک 
۲) بتن اسفنجی 
۳) بتن بدون ریز دانه 
بکار گیری بتن سبک به عنوان یک نوع از مصالح ساختمانی نوین ضمن کاهش بار مرده ساختمان سرعت بسیار زیادی در اجرا بوجود می اورد.مزایای استفاده از بتن سبک سازه ای عبارتست از : بر خورداری از امتیاز سرعت در نصب ,انطباق با هر نوع نقشه ساختمانی ,وزن کم, مقاومت زیاد و به صرفه میباشد(بتن مصرفی در دیوار های غیر باربر) 
مصارف تیر اهن را حذف کرده یا به حداقل ممکن کاهش میدهد و انرژی مصرفی اولیه ان 
۱۰درصد آجر هم حجم خود است.(بتن سبک سازه ای) 
دارای خاصیت ویژه ای از نظر ایزولاسیون در برابر حرارت وصداست.(بتن های عایق حرارتی)
بتن سبک را میتوان از لحاظ هدف از کاربرد آن به سه دسته کلی تقسیم کرد: 
۱) بتن سبک سازه ای 
۲) بتن سبک مورد مصرف در واحد 
۳) بتن غیر سازه ای (بتن عایق بندی و جداکننده) 
کاربرد بتن سازه ای سبک در مرحله اول مبتنی بر ملاحظات اقتصادی است. 
انواع بتن سازه ای سبک را میتوان با توجه به روش تولید انها بصورت زیر طبقه بندی کرد. 
 بتن سبک دانه: 
با استفاده از سنگ دانه های سبک ومتخلخل که وزن مخصوص ظاهری آنها کمتر از 
۶/۲میباشد.این نوع بتن بعنوان بتن دانه سبک شناخته میشود. 
 بتن اسفنجی: 
با ایجاد حفره های بزرگ در داخل بتن با ملات بدست میآید.این حفره ها باید به وضوح از حباب های فوق العاده ریز ناشی از حباب ریز قابل تشخیص باشند.انواع مختلف این نوع بتن با اسامی بتن اسفنجی بتن متخلخل وبتن کفی یا گازی شناخته میشوند. 
بتن بدون ریز دانه :با حذف ریز دانه ها از مخلوط بطوریکه تعداد زیادی حفره های درونی در بتن ایجاد شوددر این موارد معمولا درشت دانه های معمولی مورد استفاده قرار میگیرند.این نوع بتن بدون ریز دانه شناخته میشود. 
 بتن سبک دانه: 
اولین تقسیم بندی را میتوان بین سنگدانه های طبیعی ومصنوعی قائل گردید.گروه اصلی سنگدانه های سبک طبیعی عبارت است از دیاتومه سنگ پا پوکه سنگ جوش های اتش فشانی وتوف به استثنای دیاتومه همه این ها دارای منشا آتش فشانی . 
 سنگ دانه های طبیعی: 
سنگ دانه های مصنوعی, رس, شیل و اسلیت منبسط شده ور میکولیت سر باره کوره ای سنگدانه کلینگر وپس مانده زغال کک. 
بتن های بدست امده از سنگ دانه های سبک به سه دسته تقسیم میشوند: 
 بتن ساز ه ای: 
از رس وشیل منبسط شده وبه روش خاکستر های کلوخه ای , خاکستر بادی گندوله ای وسر بار منبسط شده ورس, اسلیت وشیل منبسط شده بدست میاید. 
 بتن با مقاومت متوسط(نیمه سازه ای): 
از پوکه سنگ ها و سنگ های آتشفشانی تولید میشود. 
 بتن جدا کننده 
بتن (عایق)از پرلیت وورمیکولیت حاصل میشود, 
 بتن سبک با سبکدانه پلی استایرن 
نمونه موردی از سنگ دانه های سبک تولید داخل 
 سنگ دانه های سبک لیکا 
ویژگی های عمومی دانه های لیکا : 
 بافت متخلخل دانه های لیکا که از انبساط خاک رس و در نتیجه ایجاد ومحبوس شدن گازها در توده خمیری روان در دمای حدود ۱۲۰۰ در جه سانتی گراد بوجود می اید . از خصوصیات اساسی این دانه ها میباشد. 
ـ نتیجه گیری: 
کسب مقاومت فشاری در حد مقاومت سازه ای با استفاده از بتن سبک حاوی لیکا امکان پذیر است به کار گیری میکرو سیلیس در ساخت نمونه های بتن سبک باعث افزایش مقاومت فشاری میگردد.
استفاده از میکرو سیلیس باعث کاهش جذب حجمی وجذب مویینه بتن سبک حاوی لیکا میشود. 
جمع شدگی 
۹۰ روزه بتن سبک حاوی لیکا به کار گیری میکرو سیلیس کمتر از نمونه شاهد میباشد. 
بطور کلی توصیه میگردد با توجه به منابع فراوان رس در کشور هم چنین تکنولوژی ساخت دانه های لیکا وساخت سازه های سبک بررسی و دا نه های بتن سبک حاوی لیکا در سطح گسترده تری انجام گردد ودستور العمل ها واستاندارد هایی برای استفاده از لیکا در صنعت ساختمان تدوین گردد. 
 بتن اسفنجی: 
یکی از راه های ساختن بتن سبک ایجاد حباب های گاز در ملات خمیری مخلوط بتن میباشدوحباب ها باید در ضمن اختلاط و تراکم وپایداری خود را حفظ کند.چنین بتنی بعنوان بتن اسفنجی یا متخلخل شناخته میشود 
 بتن گازی : 
این نوع بتن در نتیجه یک واکنش شیمیایی که گاز را در ملات تازه ایجاد میکند ساخته میشود. این بتن هنگامی که سخت میشود شامل تعداد زیادی حباب های گازی میباشد. 
خواص بتن گازی یا بتن هوادار اتو کلاوه شده 
این نوع بتن بعلت وزن کم وخواص عایق بندی حرارتی باعث کاهش جرم ساختمان وصرفه جویی در مصرف انرژی میگردد. بدین لحاظ کاربرد آن در سطح جهان در گسترش میباشد. از خواص عمده بتن گازی وزن مخصوص کم ,مقاومت مناسب عایق بندی حرارتی ومقاوم در برابر آتش قابل ذکر میباشد.از کاربرد های عمده بتن گازی برای کاربرد های نیمه سازه ای مانند پانل های سقف ودیوار مورد استفاده قرار میگیرند. 
 وضعیت تولید بتن گازی در کشور 
الف) مجتمع تولیدی وصنعتی سیپورکس(شرکت فر آورده های ساختمانی ایران) 
ب) مجتمع تولیدی بنای سبک(هبلکس) 
خواص بتن گازی:جرم حجمی ,جمع شدگی ناشی از خشک شدن ,جذب اب 
ـ نتیجه گیری: 
بتن گازی ماده ای است که نزدیک به 
۷۰ سال سابقه کاربرد دارد به عنوان بتن سبک جهت تولید بلوک های سبک ساختمان ویا پانل های سبک مسلح ساختمانی دارد.خواص مطلوب شامل جرم حجمی پایین, نسبت مناسب مقاومت به جرم حجمی ,عایق بندی مناسب حرارتی وثبات حجمی وجمع شدگی ناشی از خشک شدن نسبتا پایین باعث شده است.این ماده در بسیاری از کشور های جهان با شرایط اقلیمی مختلف تولید و مورد استفاده قرار میگیرد. 
 بتن کفی 
با افزودن یک ماده کف زا معمولا بعضی شکل های پروتئین هیدرولیز شده یا صابون صمغی به مخلوط ساخته میشود.ماده کف زا در ضمن اختلاط با سرعت زیادی حباب های هوا را تولید میکند.هم چنین نسبت به بتن معمولی دارای مقاومت بهتری در مقابل آتش میباشد. 
از مزایای دیگر استفاده از بتن اسفنجی ان است که میتوان آن را برید میخ را نگه میدارد وبه مقدار قابل قبولی پایا میباشد اگر چه درصد جذب آب این نوع بتن بالا است ولی سرعت نفوذ آب در آن مادامیکه حفره ها با مکش آب پر نشود پایین میباشد به این دلیل بتن اسفنجی مقاومت نسبی خوبی در مقابل یخبندان دارد واگر دوغابی شود میتوان از ان در ساختن دیوار ها استفاده نمود. 
بتن سبک شامل : 
۱) بتن سبکدانه 
۲) بتن اسفنجی 
۳) بتن بدون ریز دانه 
بتن پلیمری سبک:بتن سبک امتیازاتی بر بتن معمولی دارد مانند وزن مخصوص کمتر عایق بودن حرارتی وکاهش ابعادی ومقاطع بتنی ولی دارای نقایصی مانند نفوذپذیری آب ضرورت به کار گیری روش های ویژه برای اتصال قطعات به یکدیگر وتحمل ار کمتر است.استفاده از بتن های پلیمری سبک در تهیه قطعات پیش ساخته نماهای ساختمانی وتزیینی متداول گردیده است.بتن پلیمری علاوه امتیازات بتن معمولی سبک دارای مقاومت فشاری بالا نفوذپذیری کم امکان رنگ پذیری وپذیرش طرح های تزیینی وامکان تهیه در ضخامت های کم میباشد. 
 بتن الیافی: 
بتن مسلح یا الیاف بتن الیافی بتنی است که با سیمان هیدرولیکی مصالح سنگی ریز دانه ودرشت دانه والیاف مجزا وغیر پیوسته ساخته میشود.هدف از مسلح نمودن بتن یا الیاف افزایش مقاومت کششی جلوگیری از توسعه ترک ها وافزایش سختی بوسیله انتقال تنش در عرض مقطع یک ترک میباشد.بدین ترتیب در مقایسه با بتن بدون الیاف امکان تغییر شکل های بزرگتری فراهم میشود. 
ـ نتیجه گیری: 
مصالح سبک بتنی در سه نوع بتن سبکدانه بتن اسفنجی وبتن بدون ریز دانه ارائه میشود که هر کدام از این موارد در کاهش وزن ساختمن اثر چشمگیری از بتنهای سبکدانه با انواع سبکدانه های طبیعی ومصنوعی تهیه میشود ودر موارد سازه ای نیمه سازه ای وغیر سازه ای مورد استفاده قرار میگیرند.بتن اسفنجی در دونوع بتن گازی واسفنجی ارائه میگردند که غالبا مصارف سازه ای دارند.بتن بدون ریز دانه نوع سوم بتن های سبک میباشد که در کاهش وزن بار مرده ساختمان نقش بسزایی دادر.بنا بر این ممکن است استفاده از مصالح سبک باعث کاهش هزینه تمام شده ساختمان نیز شود همانطور که استفاده از مصالح سبک بدون در بر داشتن هزینه اضافی میتواند نقش مناسبی در عایق سازی حرارتی ساختمان ایفا کند. 
 مصالح سازه ای طبیعی: 
چوب:چوب از جمله مصالح سبک سازه ای که تجربه های موفقی د راکثر کشور های جهان داشته است. 
الف) مصالح چوبی: 
چوب به عنوان یکی از مصالح ساختمانی دارای چند خاصیت با ارزش است مقاومت نسبی بالا مقدار چگالی کم ورسانایی کم در عین حال چوب چندین نقطه ضعف نیز دارد.در مقطع عرض دارای خواص متفاوت ا زجهات مختلف دادر.هم چنین چوب دراری قابلیت پوسیدن و اشتعال است.چوب سنگین تر معمولا مقاوم تر است بار بیشتری را تحمل میکند قابلیت هدایت حرارتی چوب کم است.وبه این دلیل برای ساختن عایق حرارتی مناسب است.چوب از لحاظ مصرف به اشکال مختلف چب های بریده شده چوب های ورقه ای وچوب های گرد تقسیم بندی میشوند.چوب های گرد:ضخامت بین 
۱۴_۳۴سانتی متر ودرازای ۸/۱_۷/ متر دارندوبه دودسته گردبینه وتیر تقسیم میشوند. 
 چوب های بریده شده : 
۱) چهار تراش : 
مقطع آن مربع است .مقطع ابعاد ان کمتر از 
۲۰ سانتی متر و درازای ان ۴ یا ۵ متر است 
۲) بینه: 
از تقسیم یک گره بینه بدست میاید. 
۳) الوار: 
ممکن است چهار گوش یا سه گوش باشد که تقریبا راست وبدون گره است طول ان 
۳ متر است. 
 چوب های ورقه ای: 
اغلب این ورقه ها بصورت روکش برای سطح تخته های مصنوعی مثل نئو پان وتیر استفاده میشود چوب های مصرفی در روکش سازی باید از مرغوبیت بالائی برخوردار باشد. 
چوب های مصنوعی شامل تخته چند لایی :مزایای آن کم کردن پدیده هم کشیدگی و وا کشیدگی است 
 تخته خرده چوب (نئوپان۹تخته فیبرها صفحات چوب سیمان): 
این صفحات در برابر آتش کاملا مقاومند در برابر قارچ های چوب کاملا متفاوتنددر برابر اب ورطوبت وپوسیدگی سرما ویخبندان کاملا مقاومند عایق صدا وحرارت هستند سبک میباشد و در اکثر قسمت های ساختمان فابل مصرف است قابلیت نصب بر روی آجر وبتون را دارد از نظر اتصالات قابلیت های چوب را دارد و هم چنین قابل یخ زدن وپیچ کردن است. 
۱) کانتکس : 
از این محصول برای ساخت دیوار سقف کاذب ومانند این ها استفاده میشود.کانتکس از مصالحی است که عایق حرارت وصوت در برابر اتش سوزی است و به راحتی بر روی تیر های آهنی و چوبی و تیر چه های بتونی قابل نصب است. 
۲) آندولین: 
سقف پوشی است موج دار متشکل از الیاف گیاهی ومواد شیمیاییی ومصنوعی اشباع شده میباشد 
۳) تخته های گلوکام: 
بصورت های گوناگون در ساختمان به کار برده میشود.از جمله در اجرای اسکلت کف سازی قاب سازی چهار چوب بندی سقف وبام پی سازی پوشش دیوار ها وبام تزیین خارجی وپوشش خارجی عایق بندی حرارتی وصوتی نازک کاری سقف و دیوار های داخلی وپوششش کف. 
ـ نتیجه گیری: 
چوب از جمله مصالح سبک سازه ای میباشد که تجربه های موفقی در اکثر کشو ر های دنیا داشته است.بسیاری از بناهای چوبی در سر تا سر دنیا در برابر عوامل مختلف محیطی وطبیعی از جمله شرایط اقلیمی ونیرو های جانبی از جمله زلزله وباد مقاومت وپایداری بسیار خوبی از خود نشان دادند. در هر صورت مشکلات پایه ای در زمینه استفاده از این نع مصالح سبک علی الخصوص در زمینه سازه ای وجود دارد.هر چند که سایر کشور ها تجربه های موفقی دز زمینه استفاده از این نوع مصالح داشته اند. 
ب) مصالح سبک صنعتی: 
یکی از روش های سبک سازی ساختمان ها کاهش وزن تیغه های بار بر در ساختمان است.یکی از روش های نیمه پیش ساخته روش ساخت وساز به کمک پانل ها ی ساندویچی پیش ساخته تردی را نام بردکه با نام های تجاری مختلف از قبیل :پوما سپ وسیلانوبا این روش تا دو طبقه ساختمان با استفاده از باربری قطعات مورد نظر ساخته میگردد. 
پانل هابه دو گروه تقسیم میشوند: 
۱) سازه ای 
۲) غیر سازه ای 
پانل های سازه ای در موادر د سازه ای وغیر سازه ای بکار برده میشود 
۱) پانل های ساندویچی یا بتن پاششی 
۲) پانل با هسته لانه زنبوری 
۳) پانل های اف.آر.پی 
 پانل های ساندویچی با بتن پاششی 
پانل های سه بعدی ساندویچی از جمله کامپوزیت های پلیمری میباشند.ساندویچ پانل مصرفی به عنوان نام وپوشش دیواری بصورت کنگره ای وصاف ونوع سقفی ان با بر جستگی هایی به صورت شادولاین میباشد.پانل های سقفی دیافراگم کف را تشکیل میدهد این پانل ها در کنار یکدیگر مستقر شده وروی پانل های دیوار نصب میگردند.پانل های دیوار علاوه بر این که جداکننده فضا های معماری هستند نقش دیوار بار برقائم و دیوار برشی در برابر بار های جانبی را هم ایفا میکنند.بنا بر این عموما در اینگونه سازه ها اسکلت فلزی یا بتنی وجو د نداردوساندویچ پانل به دلیل شکل خاص خود از ظرفیت بار بری بالایی ب خورداراست.ونیز از پانل های غیر بار بر در ساختمان علاوه بر کاهش وزن مزایاییی از قبیل یکپارچه بودن تیغه ها با سازه در برابر بار های جانبی را داراست.
آپارتمان

سبک سازی روشی نوین در کاهش هزینه ساختمان سازی

نثاري همچنين در خصوص مشكلاتي كه فعالان اقتصادي در ساختمان سازي با آن دست و پنجه نرم مي كنند گفت: امروز در عرصه فعالیت های ساختمانی یکی از بزرگترین مشکلات ما عدم آگاهی ساختمان سازان از فعالیت شرکت های سازنده بلوك هاي سبک در عرصه ساختمان است.
آفتاب :آفتاب: عايق حرارت و سرما بودن، كاهش دادن 18 درصدي وزن ساختمان، حذف گچ و خاك نباتي در ساخت و ساز، كم كردن ضخامت ديوار نسبت به ديوارهاي عريض سنتي ، از جمله مهم ترين ويژگي هاي استفاده از بلوک سبك در ساختمان سازي نوين است.

  شركت بناي سبك از سال 1353 با نام تجاری هبلکس بنيان گذاري شد. در سال 53 واقف كارخانه را بنيان گذاري كرده و از سال 63 اقدام به توليد اين محصولات سبك ساختمان سازي مي كند.اين كارخانه با ظرفیت 300 مترمکعب در دو شیفت کاری شروع به تولید رسمی می‌کند. با توجه به اینکه این کارخانه اولین کارخانه در زمینه تولید بلوک ‌های سیمانی است و همچنین به علت عدم توجه مسئولان، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد . در حال حاضر کارخانجات شرکت بنای سبک قدس رضوی در دو خط تولیدی در حال فعالیت است که خط دوم تولیدی آن حدود 5/1 سال است که به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت تولید را تا هزار مترمکعب افزایش داده است. علاوه بر این، از سال 1388 فعاليت تحقيقاتي بناي سبك آغاز شده كه از بهمن 91 توليد تجاري در اين زمينه شروع شد. شرکت بنای سبک، مواد اولیه‌ تولید بلوک را که تا آن زمان از خارج وارد می‌شد، با کمک پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف تولید مي كند. این ماده که همان پودر آلومینیوم است، هنوز هم از طرف بسیاری شرکت‌های صنعتی‌ساز در رابطه با تولید بلوک سبک مورد توجه است. با توجه به اهميت اين ماده در صنايع نظامي ايران در ليست تحريم پودر آلومينيوم قرار گرفته است. این خط تولید که توانایی تولید روزانه 600 کیلوگرم خمیر آلومینیوم را دارد، در دهه فجر سال گذشته افتتاح و فعال شده است که بخشی از مازاد تولید آن به بازارعرضه مي شود.

محمدمهدی نثاری مدیرعامل شركت کارخانجات بنای سبک آستان قدس رضوی که فعالیت در معاونت شهرداری منطقه و مدیریت شرکت های تولیدی - صنعتی، خدماتی - فرهنگی و مهندسی  در بخش های مختلف صنعتی ، فولاد و آموزشی کشور را در سابقه کاری خود دارد،
در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد درخصوص فعالیت این شرکت گفت: من با داشتن 30 سال سابقه در بخش های مختلف مدیریت کشور، یک سال است که افتخار همکاری با مجموعه آستان قدس رضوی را داشته ام.

وي با بیان اینکه 100 درصد سهام کارخانجات بنای سبک توسط مرحوم بجستانی مقدم که واقف مجموعه بوده است به آستان قدس رضوی واگذار شده ، در خصوص این كارخانجات تصريح كرد: است. تجهیزات این کارخانه اوایل انقلاب وارد کشور شد ولی به صورت رسمی فعالیت شركت از سال 63 آغاز شده است. در وهله اول استفاده از مصالح نوین در صنعت ساختمان سازي از مباحث مورد توجه ما است. گذشته از محاسن متعددی که اين طرح دارد، متاسفانه اطلاع رسانی درستی انجام نگرفته و مهندسین در ساخت و ساز به این مسئله کمتر توجه کرده اند. محصولات بنای سبک علاوه برسبز بودن و سازگاری با محیط زیست ،  ویژگی های خاصی دارد که قابل تامل است.

وي با اشاره به وجه تمايز بلوك هاي سبك ساختمان با ديگر مصالح ساختماني سنتي گفت: طبق آمار و ارقام، سالانه حجم زیادی خاک بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان در فرآيند توليدي مصالح ساختمانی سنتي مثل آجر و سفال مورد استفاده قرار مي گيرد. خاک نباتي در كشاورزي از اهمیت بسيار بالایی برخوردار بوده و سرمایه ارزشمندی است که باید با نگاه سرمایه ای در جهت صیانت از آن برآییم. علاوه براین ، با توجه به شرایط بحرانی زیست محیطی در دنیای امروز بايد با شيوه اي حركت كنيم كه صنعتي سازي و استفاده از مصالح نوين مدنظر قرار بگيرد.

مهندس مهدي نثاري ادامه داد : تاكنون سازمان های متعددی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور و انبوه سازان در هشت سال گذشته نگاهی متفاوت به ساختمان سازي داشته و به مزایای استفاده از بلوك هاي سبک توجه ویژه ای داشته اند. محصول سنتی ساختمان از کیفیت لازم برخوردار نیست، شكننده است و الزامات سازمان های ذی صلاح در این ارتباط برای مصالح نوین در ساختمان سازي مي تواند بسيار موثرواقع گردد.

مديرعامل شركت بناي سبك آستان قدس رضوي با اشاره به گران بودن انرژي در سراسردنيا و بهره گيري از بلوك هاي سبك در ساختمان سازي تصريح كرد: با توجه به گران بودن انرژی در ایران و تمام کشورهای دنیا حفظ انرژی با استفاده از مصالح سنتی تا به امروز ناموفق بوده است، چرا که در مصالح سنتی عایقی برای حفظ انرژی داخل ساختمان وجود ندارد. به اعتقاد وی، مسئولان سازمان های ذی صلاح بايد رسالت خود بدانند كه استفاده از مصالح نوين در جهت جلوگيري از هدر رفت انرژي گران قيمت و حفظ آن را در دستورالعمل ها و بخشنامه ها الزام آور کنند.

وي در خصوص مواد تشكيل دهنده اين مصالح اضافه كرد: مواد اولیه محصولات ما ترکیبی از سیلیس، آهک و سیمان است که برای ساختمان سازی مناسب و مفید است. سیلیس مورد نياز ما از پسماند كارخانجات توليد شيشه به دست مي آيد. کارخانجات تولید شیشه موظفند محصول را با شرایط خاصي از محیط زیست دور کنند. همچنين آهک مورد استفاده ما كمتر در ساختمان سازي استفاده مي شود. اين محصولات در فرآیند تولید کارخانه به بهترین شکل ممکن فرآوری شده و به بلوكهای سیمانی سبک اتوکلاو شده  که به AAC  معروف است تبديل مي شود. برای این محصول می توان مزایای مختلفی را برشمرد.

وی ادامه داد: مهم ترین مزيت این محصول ، سبک بودن در مقايسه با آجر و سفال و بلوک های بتنی دیگر است. در واقع محصول ما یک سوم وزن بلوک و یک چهارم وزن آجر را داشته و بین 15 تا 18 درصد بار ساختمان را کاهش می دهد. این مسئله در محاسبات تاثیرگذار شده و هزينه مصرف مواد گران قیمت فولادی را پایین می آورد. از دیگر محاسن این بلوک های سبک، کاهش ملات مصرفی به میزان 18 درصد است. سرعت بالای اجرا و عايق تقريبا از 100 درصد سرما و گرما از مهم ترين مزاياي اين محصول است. براي مثال اگر تیم اجرایی با آجر در روز 20 متر مربع دیوارچینی کنند با این محصول می توانند به راحتي روزانه 45 متر مربع دیوارچینی کنند. در کنار وزن سبک، کاهش ملات مصرفی و سرعت پیشروی کار ، حذف اندود گچ و خاک به ميزان صددرصدي ويژگي اين محصول است. علاوه براین، به دلیل سطح صیقلی و نداشتن برآمدگی، نیازی به گچ و خاک اضافی ندارد  و فقط با یک لایه نازک گچ می توانیم به سطوح صاف در درون ساختمان دلخواه برسیم. همینطور اندود سیمان در دو قسمت پشت و استفاده از مصالح با عرض كمتر براي استفاده مفيد از فضاهاي داخلي از موفقيت هاي بزرگ ماست. یعنی اجرای یک دیوار با عرض 10 سانتی متر با مصالح ما از لحاط انتقال حرارت، صدا و سایر آلاینده ها با یک دیوار 50 سانتی آجري برابر می کند و مي توان از فضاي داخلي استفاده بهتري نمود.

نثاری با اشاره به عايق حرارت بودن محصولات بناي سبك اظهار داشت: یکی از مهم ترین حسن های محصولات ما، عایق بودن در مقابل حرارت است. ضریب انتقال حرارت در این محصول 17 صدم و نزدیک به صفر است. در آزمایشهای مختلف انتقال حرارت، سرما و صوت در این محصول به صفر نزدیک شده است و در کل کشور تنها 7 شرکت در اين زمينه فعال مي باشند. 90 درصد این شرکت ها به تازگي به بهره برداري در اين زمينه رسيده اند و ما به عنوان مبدع این محصولات اولین شرکتی بودیم که در این زمینه فعالیت خود را آغاز كرديم .

به گفته وی به دلیل استفاده از آهك و سیلیس، این محصول از ورود حشرات هم جلوگیری می کند و با توجه به اینکه در سایز های مختلف متناسب با طراحي هاي مختلف تولید می شود، توانسته به تدریج جای خود را بین محصولات مشابه باز کند. البته كارمان هنوز جا براي گسترش بيشتر دارد.
نثاري همچنين در خصوص مشكلاتي كه فعالان اقتصادي در ساختمان سازي با آن دست و پنجه نرم مي كنند گفت: امروز در عرصه فعالیت های ساختمانی یکی از بزرگترین مشکلات ما عدم آگاهی ساختمان سازان از فعالیت شرکت های سازنده بلوك هاي سبک در عرصه ساختمان است. عدم توجه کافی و صدور بخشنامه های الزام آور مانند بخشنامه های نظام مهندسی نیز یکی دیگر از مشکلاتمان در این عرصه است. با توجه به اینکه قیمت اوليه محاسبه شده در این مصالح حدود 20 تا 30 درصد گران تر است، سازندگان با تصور خود براي كاهش هزينه ها به مصالح سنتی روی می آورند در حالی که مطلع نيستند كه با این روش هزینه های ساخت در بخش های دیگر کاهش چشمگیری پیدا می کند. چرا که ساختمان با مصالح سبک تر، کمتر و مقاومت بالاتری ساخته می شود. در صورت استفاده از این مصالح هزینه های گچ و خاک، هزینه عایق کردن و... کاهش پیدا می کند. صرفه جويي در دستمزد و هزينه گچ و خاك از ديگر مواردي است كه در نهایت به اين نتيجه مي رسيم که استفاده از بلوک های AAC  برای ساختمان مقرون به صرف تر است.

وي با اشاره به كاهش هزينه هاي تاسيساتي خاطرنشان كرد: این محصول علاوه بر کمک به محیط زیست، هزینه های تاسیساتی را به صورت چشمگیری کاهش می دهد و ما این پتانسیل را داریم که محصولمان را روزانه بالغ بر 1000 متر مکعب در مناطق مخلف توزیع کنیم. در کنار توزیع بلوك هاي سبک، محصولات فرعی را هم در دستور کارمان قرار دادیم. تصطيح سطوح در کف، طبقات و سقف ساختمان هزینه های بالایی دارد و استفاده از مصالح نامناسب می تواند عامل اصلی نفوذ گرما و سرما به داخل ساختمان باشد. ما همچنين تولید پوکه صنعتی را برای عایق كردن و نفوذ ناپذیر نمودن محصولاتمان شروع كرده ايم. استفاده از پوکه صنعتي در پشت بام ها و کف ساختمان ها کاربرد دارد و وزن را كاهش مي دهد. علاوه بر این خمیر آلومینیوم كه ما تنها توليد كننده آن در كشور هستيم و قبل از اين همانطور كه توضيح داده شد از بهمن‌ماه سال گذشته توليدآن در كشور آغاز شد.

مديرعامل شركت بناي سبك ادامه داد: علاوه بر تولید خمیر آلومینیوم محصول دیگر ما تولید اسلب های سقف و دیوار است.  ایران به عنوان کشور زلزله خیز همیشه دغدغه ساخت ساختمان سبک و با سرعت بالا را داشته است. مصالحی مانند بلوک سبک می تواند در مواقع بحرانی حلال مشکل باشد و مرگ و میر را کاهش دهد. علاوه براین، مسئله تولید اسلب برای سقف و پنل های دیواری در کارخانه بنای سبک آغاز شده و دنبال این هستیم که محصولات خود را به تولید انبوه رسانده و در مدت زمان کوتاهی با توليد اسلب براي سقف و پنل هاي ديواري -محصولي به صورت ديواره هاي عريض به ارتفاع 60 سانتي متر، عرض 20 سانت و طول 5 متر- انقلابی در ساخت و ساز داخلی ایجاد کنیم.

به گزارش دنیای اقتصاد،وي در پايان خاطرنشان كرد: ‌صنعت ساختمان در ايران جاي كار زیادی دارد و در راستای فرهنگسازی برای تشويق مردم به ساخت و سازبا استفاده از مصالح نوين قدم های مثبتی برداریم. امیدوارم مسئولان در دوره جديد كه به زودي سكان هدايت وزارت خانه هاي مرتبط از جمله وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسكن و... را برعهده مي گيرند ، ما را در زمینه فرهنگ سازی برای ساخت خانه هایی با مصالح سبک تر یاری کنند. 
برچسب ها: حرارت ، سرما ، ساختمان ، هبلکس ، شهرداری ، معماری ، تهران

Comments