گزارش ۲۵ روزه فعالیت بورس

posted May 2, 2015, 4:43 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 2, 2015, 4:43 PM by diba heidari ]
 
تاريخ : شنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۴
از ابتدای امسال، ۳۲ میلیارد و ۲۳۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۶ هزار و یک میلیارد ریال دادوستد شده است.
در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت ماه، چهار میلیارد و ۱۶۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش هفت هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این مدت ۱۲۱ هزار و ۴۸۹ خریدار در ۲۹۹ هزار و ۹۴ دفعه به داد و ستد پرداختند.
 
بر اساس آمار موجود، در این مدت دو میلیارد و ۹۶۷ میلیون سهم به ارزش ۶ هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال به صورت خُرد و بلوک انجام شد. از ابتدای امسال، ۳۲ میلیارد و ۲۳۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۶ هزار و یک میلیارد ریال داد و ستد شده است.
 
در این مدت، تعداد ۵۴۹ هزار و ۳۷۵ سرمایه گذار، در یک میلیون و ۹۸۰ هزار و ۲۲۵ دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند. بازار سهام از ابتدای سال ۲۵ روز کاری فعالیت داشته است.
 
روند شاخص ها
 
شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت با کاهش ۱.۴۰ درصدی به ۶۵ هزار و ۶۳۴ واحد رسید. در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد ۵۳ هزار و ۷۳۳ واحد ایستاد. شاخص بازار اول به ۴۷ هزار و ۸۹۳ واحد و شاخص بازار دوم به ۱۳۲ هزار و ۴۸ واحد رسید.
 
معاملات اوراق مشارکت
 
در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت ماه، تعداد ۹۵ هزار و ۵۹۷ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۹۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال دو میلیون و ۴۲۹ هزار و ۴۲۲ برگه اوراق مشارکت به ارزش دو هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.

Comments