آموزش بورس 08/18 1393 تعريف قرارداد آتي یا فیوچر

posted May 16, 2015, 2:55 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 16, 2015, 2:55 PM ]

قراردادي است كه فروشنده براساس آن متعهد مي شود در سررسيد معين، مقدار معيني از كالاي مشخص را به قيمتي كه الان تعيين مي كنند، بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد مي شود آن كالا را با آن مشخصات خريداري كند و براي جلوگيري از امتناع طرفين از اجراي قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد مي شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي بورس به ودیعه بگذارند و متعهد مي شوند متناسب با تغييرات قيمت آتي، وجه تضمين را تعديل كنند و اتاق پاياپاي از طرف آنان وكالت دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هر يك از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار ديگري قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسيد با هم تسويه كنند.

 

فرآيند انجام معاملات آتي در بورس كالا به شرح زير است:

1 - مراجعه مشتري به يكي از كارگزاران معاملات آتي شركت بورس كالا و ثبت نام و گرفتن كد مشتري.

2 - افتتاح حساب در بانك معرفي شده از سوي بورس.

3 - درخواست خريد يا فروش يكي از قراردادها و اتخاذ يكي از موقعيت هاي خريد يا فروش در بازار معاملات آتي. (یعنی می تواند حتی قبل از خرید موقعیت فروش اختیار کند)

4 - انجام معاملات روزانه بر روي موقعيت معاملاتي ایجاد شده به نحوي كه مشتري مي تواند تا زمان سررسيد قرارداد، به دفعات كالا را خريد و فروش كرده و با توجه به نرخ هاي روز از سود مورد نظر بهره مند گردد.

 

 

فرآيند افتتاح حساب مشتري در معاملات قراردادهاي آتي: 

1 -مشتري به كارگزاري مورد نظر خود مراجعه كرده و مدارك هويتي خود را به كارگزار ارائه مي نمايد. 

2 -كارگزار پس از تاييد هويت مشتري كپي مدارك را برابر اصل مي نمايد.

3 -كپي مدارك هويتي مشتري توسط كارگزار مربوطه به اتاق پاياپاي ارائه مي گردد. 

4 -اتاق پاياپاي پس از تاييد هويت مشتري، به او يك كد اختصاص مي دهد سپس آن را به كارگزار مربوط اعلام مي نمايد. 

5 -كارگزار پس از دريافت كد مشتري از اتاق پاياپاي، فرم معرفي مشتري به بانك جهت افتتاح حساب عملياتي را پر كرده و به بانك تحويل مي دهد. 

6 -بانك پس از افتتاح حساب عملياتي براي مشتري، فرم اعلام شماره حساب عملياتي را در اختيار كارگزار مربوطه قرار مي دهد. 

7 -كارگزار از مشتري درخواست اعلام شماره حساب شخصي مي نمايد. 

8 -مشتري فرم اعلام شماره حساب شخصي را پر كرده و به كارگزار مربوطه تحويل مي دهد. 

9 -كارگزار فرم هاي اعلام حساب عملياتي و شخصي مشتري را در اختيار اتاق پاياپاي قرار مي دهد. 

10 -اتاق پاياپاي فرم هاي مربوطه را بايگاني كرده و يك نسخه از آنها را جهت ثبت در سامانه نرم افزاري به مدير سيستم تحويل مي دهد. 

تمامي عمليات دادوستد كالا توسط كارگزار بورس انجام گرفته و اتاق پاياپاي بورس دريافت و پرداخت وجه قرارداد را تضمين مي نمايد، بنابراين هيچگونه نگراني در خصوص دريافت/پرداخت وجه از سوي مشتريان وجود نخواهد داشت. 
جهت برقراري ارتباط با بورس كالا و كسب اطلاع و آگاهي بيشتر از معاملات آتي مي توانيد با شركت هاي كارگزاري مجاز در امر معاملات آتي مراجعه نمایید

Comments