آموزش بورس 07/06 1393 سهامدار در چه صورت می تواند مدعی دریافت خسارت از کارگزار باشد؟

posted May 16, 2015, 3:29 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 16, 2015, 3:29 PM ]

برخی شرکت های کارگزاری نیز به مشتریان خوش حساب و با گردش بالای خود این اجازه را می دهند تا نسبت به پرداخت وجوه حاصل از خرید سهام خود تا سه روز کاری پس از انجام معامله اقدام کنند.

ارسال دستور خرید سهام از سوی سهامدار به کارگزار و عدم موفقیت کارگزار در خرید سهام به دلیل اشتباه انجام گرفته از سوی آن از جمله مشکلاتی است که همواره میان سهامداران و شرکت های کارگزاری وجود دارد و در برخی موارد نیز این دعواهای حقوقی به کمیته سازش کشانده می شود. چراکه در برخی از مواقع سهامدار به دلیل وجود تقاضای بالا برای خرید سهام مدنظر خود و تشکیل صف سنگین خرید برای آن طی روزهای آتی موفق به خرید سهام نمی شود و از این رو، در پی منتفع نشدن از رشد قیمتی سهام و کسب بازدهی مناسب از آن دادخواست شکایت خود را به کمیته سازش اعلام می کند تا در صورت حکم سازش از سوی کمیته، مشکل مذکور نیز مرتفع گردد و در غیر این صورت رأی قطعی به عهده هیأت داوری محول گردد که چگونگی رأی هیأت مذکور در چنین مواردی از جمله سوالات مطرح شده از سوی سهامداران است.

علاوه بر این، برخی شرکت های کارگزاری نیز به مشتریان خوش حساب و با گردش بالای خود این اجازه را می دهند تا نسبت به پرداخت وجوه حاصل از خرید سهام خود تا سه روز کاری پس از انجام معامله اقدام کنند. برهمین اساس، این سوال مطرح می شود که در صورت تسویه T+3معاملات تا چه حد امکان دریافت خسارت برای سهامداران وجود دارد؟

 

در همین ارتباط، رییس کمیته پیگیری تخلفات بورسی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اعضای هیأت داوری در موارد این چنینی جهت تعیین خسارت سهامدار دچار اختلاف نظراتی هستند و صدور رأی قطعی به دلیل اینکه سهامدار سعی بر اثبات عدم النفعی خود می کند به سختی انجام می پذیرد. چراکه سهامدار مدعی دریافت خسارت از محل عدم موفقیت در خرید سهام و در نتیجه عدم منتفع شدن از رشد قیمتی روزهای بعد از آن است که این مورد چندان منطقی به نظر نمی رسد و رأی قطعی به برداشت و نظر اعضای هیأت داوری بستگی دارد.

 

پرویز شیری زاده در خصوص امکان دریافت خسارت سهامدار از کارگزار حتی در صورت موجودی صفر حساب سهامدار نیز گفت: تسویه معاملات T+3 به طور معمول با توافق میان شرکت های کارگزاری و مشتریان انجام می گیرد، به گونه ای که می توان گفت ارسال دستور خرید از سوی کارگزار به این معنی تلقی می شود که تسویه این چنینی معاملات میان طرفین قطعی شده و مشکلی از بابت پرداخت وجوه توسط مشتری پس از سه روز از خرید وجود ندارد و از این رو، سهامدار می تواند مدعی دریافت خسارت حتی با شرایط این چنینی نیز باشد.

 

وی در خاتمه افزود: اختلاف نظراتی نیز میان برخی از کارشناسان و مقامات مسئول در خصوص تسویه T+3 معاملات وجود دارد، چراکه برخی افراد پرداخت با وقفه سه روزه را اعطای اعتبار از سوی کارگزار به مشتری می دانند و برخی نیز بر خرید نقدی معتقدند، این در حالی است که به طور معمول امکان تسویه معاملات تا سه روز بعد از انجام دستور خرید در صورت توافق میان کارگزاران و مشتریان وجود دارد.


Comments