رونق بازار مسکن در هند

posted May 5, 2015, 3:10 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 5, 2015, 3:17 AM ]
مسکن
 

رونق بازار مسکن در هند

رشد بازار مسکن در هند توجه جهاني را به خود جلب کردهاست. سرمايهگذاري در بخش املاک و مستغلات اين کشور رشدي 140 درصدي در سال 2014 داشته که به مرز 5 ميليارد دلار رسيدهاست و اين اتفاق هند را در ميان سه کشور برجسته دنيا در زمينه سرمايهگذاري مسکن قرار دادهاست. اين رشد براي اين کشور کمي هم عجيب به نظر ميرسد. کشورهايي که در رده اول و دوم قبل از هند قرار ميگيرند هم اکنون اوضاع به ساماني ندارند. صربستان با 610 درصد افزايش سرمايهگذاري در زمينه املاک و مستغلات در سال 2014 رتبه اول را داشت و بلغارستان با 5/186 درصد رشد در سرمايهگذاري رتبه دوم را به دست آورده بود.

اين رونق محصول دو رويداد اقتصادي در هند است، يکي اينکه مشتريان خارجي در سال 2014، 93/1 ميليارد دلار در املاک اين کشور سرمايهگذاري کردهاند، اين ميزان رشدي 38 درصدي را نسبت به گذشته نشان ميدهد. خريداران داخلي هم مبلغ 12/3 ميليارد دلار ملک خريداري کردهاند و اين يعني رشدي 62 درصدي. در اين ميان املاک مسکوني نسبت به املاک تجاري از اقبال بيشتري برخوردار بودهاند

Comments