گزارش مرکز آمار از تعداد پروانه های صادر شده برای ساختمان در شهرداری تهران و سایر شهرهای کشور : رکود در بازارمسکن 14 دی 94

posted Jan 4, 2016, 4:59 AM by فروش آپارتمان تهران
گزارش مرکز آمار از تعداد پروانه های صادر شده برای ساختمان در شهرداری تهران و سایر شهرهای کشور : رکود در بازارمسکن 14 دی 94

گزارش مرکز آمار از رکود در بازارمسکن

مرکز آمار در گزارشی از کاهش ۲۱.۳ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و افزایش ۰.۳ درصد آن در شهرداری‌های کشور در تابستان ۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ خبرداد.

 مرکز آمار ایران نتایج طرح "گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در تابستان سال ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در این گزارش مرکز آمار از کاهش ۲۱.۳ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و افزایش ۰.۳ درصدی آن در کل شهرداری‌های کشور در تابستان ۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ خبرداد.

الف- شهر تهران

در تابستان سال ۱۳۹۴، تعداد ۱۷۵۸۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۱.۳ درصد کاهش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۷.۷ واحد بوده است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ۹۴ بالغ ‌بر ۳. ۳۱۲۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۹.۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ۱۳۷۵ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود ۶۴۶.۴ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۳.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۷.۸ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۲۸۵ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آن‌ها در تابستان ۹۴ نشان می‌دهد که ۳۱.۸ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی و ۶۸.۱ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه و درصد ناچیزی برای سایر مصالح بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در تابستان سال ۱۳۹۴، تعداد ۸۵۷۸۱ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۸.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۰.۳ درصد افزایش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ۲.۹ واحد بوده است.

در تابستان ۹۴ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۰.۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در تابستان ۹۴ حدود ۹. ۱۰۴۷۵ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۵۹ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آن‌ها در تابستان ۹۴ نشان می‌دهد که ۲۰.۸ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۸.۵ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه، ۱۹.۶ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر ‌‌و ‌‌آهن و ۱.۰ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.کلید واژه ها

 مسکن

اخبار مرتبط


Comments