قیمت آپارتمان : جدول/ قیمت جدید آپارتمان در جنوب تهران - انتشار 11 مهر 94

posted Oct 10, 2015, 8:58 AM by فروش آپارتمان تهران

جدول/ قیمت جدید آپارتمان در جنوب تهران

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در جنوب تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می باشد:

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در جنوب تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می باشد
Comments