قیمت آپارتمان : جدول قیمت آپارتمان در امیرآباد تهران 21 مهر 94

posted Oct 15, 2015, 3:41 AM by فروش آپارتمان تهران

قیمت آپارتمان : جدول قیمت آپارتمان در امیرآباد تهران 21 مهر 94

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در امیرآباد تهران است.لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به 
اعلام سامانه رسمی املاک می باشد:

جدول قیمت آپارتمان در امیرآباد تهران

Comments