قیمت آپارتمان : 10 منطقه پرفروش در بازار مسکن؟ - گزارش فروش آپارتمان در مهر 94 تهران

posted Oct 31, 2015, 11:02 PM by فروش آپارتمان تهران
در مهرماه سال 94 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 11 هزار و 500 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/ 8 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال‌جاری حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 1/ 55 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم با در مقایسه با مهرماه سال گذشته 2/ 0 واحد درصد کاهش یافته است.

براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت معاملات مسکن در مهرماه توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه امسال حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه تهران منطقه 5 با سهم 2/ 13 درصدی از کل معاملات بیشترین قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، همچنین مناطق 4، 2 و 10 به ترتیب با سهم 3/ 10، 2/ 8 و 1/ 6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. نکته دیگر آنکه 4/ 67 درصد کل معاملات انجام‌شده در شهر تهران صرفا به 10 منطقه شهر شامل مناطق 15، 10، 2، 4، 5، 1، 7، 14، 8 و 11 بوده است و 12 منطقه دیگر تنها 6/ 32 درصد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
قیمت آپارتمان : 10 منطقه پرفروش در بازار مسکن؟ - گزارش فروش آپارتمان در مهر 94  تهران

Comments