لیست دادسرا ها ؛ محاکم قضايی و شوراهای حل اختلاف شهر تهران بهمراه آدرس و شماره تلفن - 94


 

  واحدهای ستادی دادگستری کل استان تهران

  1

  نام واحد

  ساختمان مر کزی دادگستری کل استان تهران

  نشانی

  خيابان خيام-پائين تر از پارک شهر –محل سابق مجتمع قضايی امام خمينی (ره)

  تلفن

  39916

  2

  نام واحد

  حوزه رياست کل دادگستری استان تهران

  نشانی

  ساختمان مرکزی دادگستری استان تهران – طبقه سوم

  تلفن

  3-33917001

  نمابر

  33910929

  3

  نام واحد

  حوزه قائم مقام رئيس کل دادگستری استان تهران

  نشانی

  ساختمان مرکزی – طبقه اول

  تلفن

  33900973-39916

  نمابر

  33964744

  4

  نام واحد

  واحد نظارت ، پيگيری و رسيدگی به شکايات مردمی

  نشانی

  خ آيت الله طالقانی- بعد از تقاطع فلسطين- نبش خيابان فريمان –پ 1/110

  تلفن

  66955199-66955200

  نمابر

  5

  نام واحد

  هيئت نظارت و ارزيابی

  نشانی

  ساختمان مرکزی-طبقه اول

  تلفن

  12-11-39912410 و39916

  نمابر

  33916066

  6

  نام واحد

  روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران

  نشانی

  ميدان انقلاب- ابتدای خيابان 12 فروردين- ساختمان تبريز چی

  تلفن

  66974370

  نمابر

  66974371-66974370 کد پستی:1314743499

  7

  نام واحد

  اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران

  نشانی

  ساختمان مرکزی-طبقه دوم ضلع شرقی

  تلفن

  33911402 و33954647 و39916-گويا :39922

  نمابر

  33912084

  8

  نام واحد

  معاونت اداری و مالی و پشتيبانی

  نشانی

  ساختمان مرکزی –طبقه سوم

  تلفن

  33905229-39916

  نمابر

  33114134

  9

  نام واحد

  حوزه قائم مقام معاونت اداری و مالی و پشتيبانی

  نشانی

  ساختمان مرکزی- طبقه اول

  تلفن

  33905354-39916

  نمابر

  33905354

  10

  نام واحد

  معاونت آموزش دادگستری استان تهران

  نشانی

  خيابان سنايی نبش کوچه 17 پلاک 152

  تلفن

  3-88326701

  نمابر

  88326700 کد پستی :158667711

  11

  نام واحد

  کلينيک حقوقی معاونت آموزش

  نشانی

  خيابان سنايی – نبش کوچه 17پلاک 152

  تلفن

  88319191

  نمابر

  12

  نام واحد

  هيئت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی

  نشانی

  ساختمان مرکزی-طبقه سوم

  تلفن

  33982121-39912045-39916

  نمابر

  33982121

  13

  نام واحد

  ستاد شوراهای حل اختلاف استان تهران

  نشانی

  خ هفت تير –خ شيراز – ابتدای خيابان سليمان خاطر –نبش ابرار غربی-پلاک1/21

  تلفن

  5-88325484    روابط عمومی :88996272-88991485

  نمابر

  88325486

  14

  نام واحد

  اداره ابلاغ

  نشانی

  خ شهيد مطهری –مقابل خيابان سليمان خاطر

  تلفن

  1-88752500 -88745714-88742438-88744759

  نمابر

  88763791-88745714

  15

  نام واحد

  دفتر کل دادگستری استان تهران

  نشانی

  ساختمان مرکزی – طبقه سوم

  تلفن

  33111402-39916-39912027

  نمابر

  16

  نام واحد

  ستاد پيگيری و حفاظت اجتماعی

  نشانی

  خيابان شهيد مطهری – خيابان ميرعماد –کوچه 11

  تلفن

  2-88500651-88500655

  نمابر

  88500654

  17

  نام واحد

  اداره خدمات و پشتيبانی

  نشانی

  ساختمان مرکزی – طبقه زير همکف – ضلع شمالی

  تلفن

  33909649-39916

  نمابر

  33916109

  18

  نام واحد

  دبير خانه معاونت اداری و مالی و پشتيبانی

  نشانی

  ساختمان مرکزی –طبقه سوم

  تلفن

  33909691-39916

  نمابر

  33953635

  19

  نام واحد

  مديريت امور اداری و نيروی انسانی

  نشانی

  ساختمان مرکزی –طبقه اول-ضلع جنوبی ساختمان

  تلفن

  33956600-39916

  نمابر

  33962425

  20

  نام واحد

  واحد ارزشيابی

  نشانی

  ساختمان مرکزی- طبقه اول –ضلع جنوبی

  تلفن

  33395600-39912010-39916

  نمابر

  21

  نام واحد

  اداره برنامه ريزی بودجه و تشکيلات

  نشانی

  ساختمان مرکزی –طبقه دوم

  تلفن

  33982308-39916

  نمابر

  33982308

  22

  نام واحد

  مديريت امور مالی

  نشانی

  ساختمان مرکزی –طبقه همکف – ضلع جنوبی ساختمان

  تلفن

  33927557-33956633-39916

  نمابر

  33956611

  23

  نام واحد

  مديريت فنی مهندسی

  نشانی

  خيابان بهشت –ساختمان روزنامه رسمی-طبقه 5

  تلفن

  55575735-55575734-55575733

  نمابر

  24

  نام واحد

  واحد تأسيسات و تعميرات

  نشانی

  ساختمان مرکزی –طبقه زير همکف –درب شيشه ای

  تلفن

  33911502-33911611

  نمابر

  25

  نام واحد

  اداره مخابرات

  نشانی

  ساختمان مرکزی

  تلفن

  33111170

  نمابر

  33904242

  26

  نام واحد

  واحد تدارکات

  نشانی

  ساختمان مرکزی –طبقه همکف –ضلع شمالی

  تلفن

  33918315-3310804-39916

  نمابر

  27

  نام واحد

  اداره نقليه

  نشانی

  ساختمان مرکزی –طبقه فوقانی تعميرگاه

  تلفن

  33904346-39916

  نمابر

  28

  نام واحد

  بايگانی راکد

  نشانی

  ساختمان مرکزی –زيرزمين

  تلفن

  33912373-39916

  نمابر

  29

  نام واحد

  مديريت آمار و انفورماتيک

  نشانی

  ساختمان مرکزی – طبقه زير همکف

  تلفن

  33982307-39912350-39916

  نمابر

  30

  نام واحد

  حوزه نيروی مقاومت بسيج دادگستری تهران

  نشانی

  ساختمان مرکزی –ضلع شمالی ساختمان –طبقه همکف

  تلفن

  39912298-39916 بسيج خواهران :33912384

  نمابر

  33912440

  31

  نام واحد

  دفتر حمايت حقوقی ايثارگران

  نشانی

  ساختمان مرکزی

  تلفن

  33929377-39916

  نمابر

  32

  نام واحد

  اداره رفاه،تعاون و تأمين اجتماعی

  نشانی

  خ خيام- ضلع جنوبی پارک شهر- ساختمان روزنامه رسمی طبقه پنجم

  تلفن

  1-55575730

  نمابر

 

  واحدهای قضايی مستقر در تهران

  1

  نام واحد

  دادگاه های تجديدنظر استان تهران

  نشانی

  ساختمان مرکزی – ضلع شمالی ساختمان

  تلفن

  33982301-33916575-39916

  نمابر

  33114132 مناطق شهرداری :استان تهران

  2

  نام واحد

  دادگاه های تجديدنظر استان تهران (ساختمان شماره 2)

  نشانی

  ميدان فاطمی –جنب بيمارستان سجاد

  تلفن

  9-88988394

  نمابر

  مناطق شهرداری : استان تهران

  3

  نام واحد

  دادگاه های کيفری استان تهران

  نشانی

  ساختمان مرکزی – طبقه اول – درب شيشه ای

  تلفن

  33916098-33916024-33906020-39916

  نمابر

  3114132-33916024 مناطق شهرداری : استان تهران

  4

  نام واحد

  حوزه رياست کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

  نشانی

  خيابان انقلاب – خيابان قدس –روبروی خيابان پورسينا

  تلفن

  88980355

  نمابر

  88980356 مناطق شهرداری :شهر تهران

  5

  نام واحد

  مجتمع قضايی شهيد بهشتی (ره)

  نشانی

  بالاتر از ميدان فردوسی – خيابان سپهبد قرنی –نبش خيابان سميه

  تلفن

  9-88895994-88892843 و7-88898005

  نمابر

  88898008 مناطق شهرداری :12و11و6و2

  6 

  نام واحد

  مجتمع قضايی شهيد صدر (ره)

  نشانی

  خيابان شهيد مطهری (ره)-خيابان مير عماد- جنب فرمانداری تهران

  تلفن

  30-88750022-88759780

  نمابر

  88759781 مناطق شهرداری :7و3

  7

  نام واحد

  مجتمع قضايی شهيد مفتح (ره)

  نشانی

  شهر زيبا – خ مخابرات- ميدان الغدير – پشت کانون اصلاح و تربيت

  تلفن

  5-44339700 ودفتر کل :3-44339632

  نمابر

  44339631 مناطق شهرداری :

  8

  نام واحد

  مجتمع قضايی شهيد محلاتی (ره)

  نشانی

  اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر- بين پل چهارم و پنجم

  تلفن

  33800836-33813714-33801527-3300030

  نمابر

  33831114-338014224 مناطق شهرداری :15و14

  9

  نام واحد

  مجتمع قضايی وليعصر(ره)

  نشانی

  ضلع جنوبی پارک شهر ساختمان روزنامه رسمی کشور

  تلفن

  4-55602051-55638614 و9-55604095

  نمابر

  55637721 مناطق شهرداری :12و11

  10

  نام واحد

  مجتمع قضايی شهيد قدوسی (ره)

  نشانی

  خيابان استاد مطهری – کوه نور – خيابان 7-پلاک 43

  تلفن

  88730449-88730489-88737430-88738346

  نمابر

  88730533 مناطق شهرداری :7و6و3

  11

  نام واحد

  مجتمع قضايی شهيد مدرس(ره)

  نشانی

  ميدان امام حسين (ع)-خيابان دماوند –بعد از سبلان –اول وحيديه

  تلفن

  9-77819315

  نمابر

  77255654 مناطق شهرداری :13و8و4

  12

  نام واحد

  مجتمع قضايی بعثت

  نشانی

  ضلع شمالی ترمينال جنوب

  تلفن

  5-55321520- 9-55311796 - 3-55325180

  نمابر

  55058844 مناطق شهرداری :16و19

  13

  نام واحد

  مجتمع قضايی قدس

  نشانی

  بلوار اشرفی اصفهانی –بالاتر از ميدان پونک – نبش نيايش

  تلفن

  44457010 و44429354

  نمابر

  3-44429352 مناطق شهرداری :10و5و2

  14

  نام واحد

  مجتمع قضايی شهيد فهميده (ره)

  نشانی

  اول اتوبان کرج- نرسيده به عوارضی قديم – خيابان آزادگان پلاک 144

  تلفن

  8-44064467

  نمابر

  44047575 مناطق شهرداری :استان تهران

  15

  نام واحد

  مجتمع قضايی عدالت (مجتمع الکترونيکی )

  نشانی

  ميدان تجريش –خيابان فناخسرو (ثبت سابق 9 –پلاک 73

  تلفن

  5-22727480-2272462

  نمابر

  22727462 مناطق شهرداری : 1

  16

  نام واحد

  مجتمع قضايی خانواده 1

  نشانی

  اتوبان شهيد محلاتی – نبرد جنوبی –جنب آتش نشانی و شهرداری

  تلفن

  9-33009113-33009129

  نمابر

  33004140 مناطق شهرداری :19و18و17و16و15و14و13و12و11و10و9

  17

  نام واحد

  مجتمع قضايی خانواده 2

  نشانی

  ضلع شمال شرقی ميدان ونک –کوچه شهيد مسعود صانعی

  تلفن

  4-88773621-88793603-88882579

  نمابر

  88798271 مناطق شهرداری :22و21و3و2

  18

  نام واحد

  مجتمع قضايی مطهری (ره)

  نشانی

  يافت آباد –ميدان معلم جنوب خيابان حيدری شمالی

  تلفن

  72-66224469

  نمابر

  66226628 مناطق شهرداری :

  19

  نام واحد

  مجتمع قضايی ويژه امور اقتصادی

  نشانی

  خ کارگر شمالی – نرسيده يه خ نصرت- کوچه مستعلی

  تلفن

  4-66575860-66575866

  نمابر

  22575870 مناطق شهرداری :

  20

  نام واحد

  مجتمع قضايی شهيد باهنر (ره) (رسالت)

  نشانی

  تهرانپارس-تقاطع خيابان شهيد باقری و خيابان شهيد عباسپور

  تلفن

  1-77055640 - 9-77055630

  نمابر

  77055644 مناطق شهرداری :13و8و4

  21

  نام واحد

  مجتمع قضايی ويژه کارکنان دولت

  نشانی

  خ انقلاب –خ قدس – روبروی خ پورسيبا

  تلفن

  8-88980347

  نمابر

  22

  نام واحد

  دادگاه ويژه شاهد

  نشانی

  خيابان طالقانی – خيابان فرصت –نبش موزه شهدا

  تلفن

  3-88306832

  نمابر

  88306834 مناطق شهرداری :کيفری کشوري–مدنی استان تهران

  دادسراهای عمومی انقلاب

  دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نواحی تابعه

  1

  نام واحد

  حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران

  نشانی

  ميدان 15 خرداد-نبش خيابان خيام

  تلفن

  33900606-33114136

  نمابر

  33114137

  2

  نام واحد

  دادسرای عمومی و انقلاب تهران (مرکز)

  نشانی

  نبش ميدان 15 خرداد

  تلفن

  35051111

  نمابر

  3

  نام واحد

  معاونت دادسرا (نماينده مدعی العموم در پرونده های مطبوعاتی )

  نشانی

  نبش ميدان 15 خرداد (دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

  تلفن

  33959784

  نمابر

  33959784

  4

  نام واحد

  معاونت امور بين الملل و آموزش

  نشانی

  نبش ميدان 15 خرداد (دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

  تلفن

  33111038

  نمابر

  33111038

  5

  نام واحد

  معاون دادستان وسرپرست اجرای احکام کيفری

  نشانی

  نبش ميدان 15 خرداد (دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

  تلفن

  33902073

  نمابر

  6

  نام واحد

  معاونت دادستان در امور نمايندگی ها

  نشانی

  ميدان انقلاب –ابتدای خ 12 فروردين – ساختمان تبريز چی –طبقه اول

  تلفن

  66974375

  نمابر

  7

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 1 شميران

  نشانی

  خيابان شريعتی – پل صدر-خيابان الهيه –پلاک 2

  تلفن

  81-22007379

  نمابر

  22005741 مناطق شهرداری : 1

  8

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 2

  نشانی

  سعادت آباد – خيابان علامه شمالی – خيابان 18 غربی –پلاک 22

  تلفن

  9-22078884 -22078882

  نمابر

  22076671 مناطق شهرداری : 2

  9

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 3 (ويژه مبارزه با زمين خواری )

  نشانی

  ميدان ونک-ابتدای خيابان ملاصدرا-خيابان پرديس-نبش کوچه زاينده رود شرقی پلاک 59

  تلفن

  88886161-88883434-88881722-88881724

  نمابر

  88886892-88651314 مناطق شهرداری : 3

  10

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 4 (رسالت)

  نشانی

  فلکه دوم تهرانپارس-انتهای خيابان جشنواره –جنب فرهنگسرای اشراق

  تلفن

  5-77341047

  نمابر

  8-77341047 مناطق شهرداری :13 و8و4

  11

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 5( صادقيه)

  نشانی

  مجتمع قضايی صادقيه- فلکه دوم صادقيه-خيابان آيت الله کاشانی-بلوار اباذر

  تلفن

  6-44092993 -44089746

  نمابر

  44089724 مناطق شهرداری : 22و5

  12

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 6(خارک)

  نشانی

  خ انقلاب – خ خارک – روبروی دانشکده علوم قضايی

  تلفن

  66713211 - 4-66713201

  نمابر

  66719713-66713205 مناطق شهرداری : 6

  13

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 7

  نشانی

  سيدخندان –خيابان دبستان –کوچه آريامحمودی

  تلفن

  9-86011002

  نمابر

  8868572 مناطق شهرداری :7

  14

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 9 (فرودگاه)

  نشانی

  ميدان آزادی –فرودگاه مهرآباد

  تلفن

  44659154-44671124-66886900

  نمابر

  66025234

  15

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 10 (هاشمی )

  نشانی

  خيابان آزادی –روبروی پمپ بنزين –نبش خيابان خوش

  تلفن

  5-66930083 - 5-66420443

  نمابر

  66937671 مناطق شهرداری : 12و10و9

  16

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 11

  نشانی

  خيابان وليعصر (عج)-ضلع غربی ميدان منيريه

  تلفن

  2-55375750 -55385330

  نمابر

  55385330 مناطق شهرداری : 11

  17

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 12 (15 خرداد)

  نشانی

  خ خيام- خ شهيد فياض بخش– جنب سالن ورزشي7تير-محل سابق اداره تربيت بدنی

  تلفن

  4-66722561 -66724012

  نمابر

  66723076 مناطق شهرداری : 12

  18

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 14 (شهيد محلاتی)

  نشانی

  مجتمع قضايی شهيد محلاتی (ره)-انتهای بلوار شهيد محلاتی-بلوار ابوذر-بين پل 4و5

  تلفن

  33800836 -33813714

  نمابر

  33822111 مناطق شهرداری :15 و14

  19

  نام واحد

  دادسرای ناحيه16 (بعثت )

  نشانی

  ضلع شمالی ترمينال جنوب

  تلفن

  5-55321520 -5532408

  نمابر

  55324100 مناطق شهرداری :19و 16

  20

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 18 (شهيد مطهری)

  نشانی

  جاده ساوه-چهار راه يافت آباد-ميدان معلم-نبش خيابان حيدری

  تلفن

  73-66224469

  نمابر

  66221700 -66239991 مناطق شهرداری :18 و17

  21

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 19 (ويژه جرائم پزشکی و دارويی)

  نشانی

  خيابان مطهری (ره)-بهد از قائم مقام فراهانی-نبش کوچه گلريز-پلاک 284

  تلفن

  8-88328987 و 2-88328980 -88830312-8848311

  نمابر

  88328987-88328983

  22

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 20 (انقلاب )

  نشانی

  خيابان شريعتی –نبش خيابان معلم-دادگاه انقلاب اسلامی

  تلفن

  5-88415111

  نمابر

  88415200-88433790

  23

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 21 (ويژه ارشاد)

  نشانی

  خيابان شهيد بهشتی (ره)-خيابان احمد قصير-جنب بيمارستان آسيا

  تلفن

  73-88732168 و88739581

  نمابر

  88739875 مناطق شهرداری :6

  24

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 22 (ويژه رسيدگی به جرائم اقتصادی )

  نشانی

  خ کارگر شمالی – نرسيده به خ نصرت –کوچه مستعلی

  تلفن

  3-66575860 و 66575867

  نمابر

  66570472

  25

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 23 (ويژه نيابت)

  نشانی

  ضلع شمالی پارک شهر –خ شهيد فياض بخش-ساختمان دادسرای ناحيه 12

  تلفن

  4-66724662 و 4-66722561-66720422 و 14-66724012

  نمابر

  66720448

  26

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 25 (ويژه امور سرپرستی )

  نشانی

  پل کريمخان –خيابان ايرانشهر –پلاک 219

  تلفن

  8-88820086 -88820080

  نمابر

  88308650

  27

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 26 (بومهن)

  نشانی

  شهرستان بومهن –بلوار امام خمينی (ره)-جنب کلانتری 206

  تلفن

  76229966 کد ندارد

  نمابر

  28

  نام واحد

  دادسرای ناحيه27 (ويژه امور جنايی)

  نشانی

  سه راه آذری –خيابان جرجانی –پلاک 20

  تلفن

  6-66640620

  نمابر

  66640631

  29

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 28 (ويژه کارکنان دولت ومطبوعات و رسانه ها)

  نشانی

  ميدان 15 خرداد –دادسرای مرکز – طبقه سوم

  تلفن

  33111929-35051111

  نمابر

  33916097

  30

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 29 (ويژه نوجوانان)

  نشانی

  اتوبان تهران کرج –نرسيده به عوارضی قديم-خيابان آزادگان پلاک 144

  تلفن

  8-44064467

  نمابر

  44059422

  31

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 31 (جرائم رايانه ای )

  نشانی

  خيابان شهيد مطهری –روبروی خيابان سليمان خاطر- جنب اداره ابلاغ

  تلفن

  88761972 و88765336 و88764892 و88875907

  نمابر

  88745714

  32

  نام واحد

  دادسرای ناحيه 32 (راهور )

  نشانی

  خيابان آزادی –نبش خيابان خوش

  تلفن

  66325527-66436029

  نمابر

  66435673

  33

  نام واحد

  معاونت دادستان تهران در امور زنان و کودکان

  نشانی

  بالاتر از ميدان تجريش –خيابان فناخسرو(ثبت سابق )مجتمع قضايی عدالت

  تلفن

  22727472

  نمابر

  34

  نام واحد

  دادسرای امنيت (مستقر در زندان اوين)

  نشانی

  اتوبان چمران –زندان اوين

  تلفن

  22432667

  نمابر

  22432662

  35

  نام واحد

  مرکز فوريت های قضايی دادسرا(کشيک)

  نشانی

  ضلع شمالی پارک شهر – خيابان فياض بخش –جنب ترمينال

  تلفن

  66722561

  نمابر

  36

  نام واحد

  روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

  نشانی

  ميدان 15 خرداد –نبش خيابان خيام

  تلفن

  33948785-35051111

  نمابر

  33948887

  37

  نام واحد

  دادسرای ويژه رسانه ها

  نشانی

  ميدان 15 خرداد –دادسرای مرکز

  تلفن

  33111030

  نمابر

  مجتمع های شوراهای حل اختلاف تهران

  

  مجتمع های شوراهای حل اختلاف تهران بزرگ

  1

  نام واحد

  ستاد شورای حل اختلاف استان تهران

  نشانی

  ميدان هفت تير –خيابان بهار شيراز –خيابان سليمان خاطر –پلاک 21- طبقه سوم

  تلفن

  5-88325484 - 88325486

  نمابر

  88898031-88325515

  2

  نام واحد

  1

  نشانی

  ميدان قدس –خيابان دربند- بالاتر از دربند –نرسيده به سربند سمت چپ

  تلفن

  2270939395

  3

  نام واحد

  2

  نشانی

  بزرگراه جلال آل احمد- نرسيده به پل آزمايش –کوچه ناظريان قمی –طبقه فوقانی ميوه تره بار نصر

  تلفن

  88240891

  4

  نام واحد

  3

  نشانی

  خيابان شريعتی-نزسيده به مير داماد – خيابان گل بنی-ميدان کتابی-پلاک 34

  تلفن

  22867435

  5

  نام واحد

  4

  نشانی

  فلکه سوم تهرانپارس –خ شهيد دانشور 202 غربی –پلاک 24

  تلفن

  77713412

  6

  نام واحد

  5

  نشانی

  اکباتان بين فاز يک و دو –جنب اورژانس 115-ساختمان سابق عمران شهرک اکباتان (سابق)

  تلفن

  44670986

  7

  نام واحد

  6

  نشانی

  خ کارگر شمالی-جنب پمپ بنزين-کوچه شهيد فکوری-پلاک 190

  تلفن

  88993364

  8

  نام واحد

  7

  نشانی

  نظام آباد-خ آيت الله مدنی-چهارراه حسينی-روبروی کارگاه مترو-نبش کوچه يعقوبی

  تلفن

  77581118

  9

  نام واحد

  8

  نشانی

  نارمک-خ سمنگان-ضلع غربی مسجد جامع- انتهای کوچه مذهب دار

  تلفن

  77252527

  10

  نام واحد

  9

  نشانی

  سه راه آذری-خ امامزاده عبدالله-نبش خ شبيری –ضلع شمالی پاساژ گلها

  تلفن

  66645042

  11

  نام واحد

  10

  نشانی

  خ قزوين-نرسيده به سه راه آزری-خ شهيد سبحانی(16متری)-نبش کوچه احمد مقدم-طبقه همکف شهرداری

  تلفن

  55773301

  12

  نام واحد

  11

  نشانی

  خ قزوين-خ عباسی-خ حلال احمر-نرسيده به ميدان رازی-روبروی آتش نشانی-پلاک 488

  تلفن

  5575754

  13

  نام واحد

  13 و 12

  نشانی

  ميدان دروازه شميران –خ فخرآباد –جنب مسجد فخرآباد

  تلفن

  77643313

  14

  نام واحد

  14

  نشانی

  خ پيروزی-خ شکوفه-انتهای خيابان کرمان-روبروی ناحيه 1 شهرداری منطقه 14

  تلفن

  33187589

  15

  نام واحد

  15

  نشانی

  خ 17 شهريور-چهارراه شهيد رضايی-جنب ناحيه 1 شهرداری منطقه15-طبقه سوم پاساژرضوان

  تلفن

  33435647

  16

  نام واحد

  16

  نشانی

  بزرگراه بعثت-بطرف افسريه –بعد از بيمه ايران –خ شهيد تقوی

  تلفن

  55327102

  17

  نام واحد

  17

  نشانی

  خ قزوين- بعد از ده راهی قپان-روبروی داروخانه شبانه روزی ايثار و جايگاه گاز

  تلفن

  55746465

  18

  نام واحد

  18

  نشانی

  يافت آباد –شهرک وليعصر- خ شهيد بهرامی –پاساژالمهدی

  تلفن

  66201039

  19

  نام واحد

  19

  نشانی

  خانی آباد –خيابان ميثاق –نبش کوچه کلانتری سابق 125 –روبروی کوچه 31

  تلفن

  55530909

  20

  نام واحد

  20

  نشانی

  شهر ری –خيابان سابق ورامين (جاده سوم) نبش کوچه مهديه

  تلفن

  33390935

  21

  نام واحد

  21

  نشانی

  تهرانسر-بلوار گلها روبروی کلانتری 150

  تلفن

  44504818

  22

  نام واحد

  22

  نشانی

  اتوبان تهران کرج-ساختمان پيکان شهر- بعد از مرکز بهداشت و درمان

  تلفن

  44197121

  23

  نام واحد

  23 (ويژه خانواده 1)

  نشانی

  اتوبان شهيد محلاتی –خ نبرد جنوبی –خ زمزم –جنب آتش نشانی – مجتمع قضايی خانواده 1

  تلفن

  3309127

  24

  نام واحد

  24

  نشانی

  قنات کوثر- فلکه چهارم تهرانپارس –نرسيده به تقاطع باهنر و باقری – مجتمع قضايی شهيد باهنر

  تلفن

  77055630

  25

  نام واحد

  25 (ويژه خانواده2)

  نشانی

  خيابان آفريقا-نرسيده به چهارراه جهان کودک –کوچه سپر –پلاک 1

  تلفن

  88885156

  26

  نام واحد

  26

  نشانی

  بزرگراه شهيد تندگويان –نرسيده به پل صنيع خانی –ميدان ميوه و تره بار

  تلفن

  66576828

  27

  نام واحد

  27 (ويژه اصناف)

  نشانی

  دروازه دولت -خيابان برادران قائدی-خ هدايت – کوچه تبليغات اسلامی – ساختمان اتحاديه آرايشگران مردانه (زير زمين اتحاديه)

  تلفن

  77502322

  28

  نام واحد

  28 (ويزه بازرگانان و صنايع و معادن )

  نشانی

  خيابان مطهری – روبروی سنائي–پلاک 285-اتاق بازرگانی و ضنايع معادن تهران

  تلفن

  88715661

  29

  نام واحد

  29 (ويژه امور بهداشت و سلامت)

  نشانی

  خ کارگر شمالی –شانزدهم (فرشی مقدم)-پلاک 119-سازمان نظام پزشکی

  تلفن

  84138804

  30

  نام واحد

  30 (ويژه زندان)

  نشانی

  روبروی درب زندان اوين –جنب تعميرگاه دشت بهشت

  تلفن

  22357502

  31

  نام واحد

  33 (ويژه تعاون )

  نشانی

  بهارستان –خيابان صفی عليشاهی –بالاتر از سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق

  تلفن

  77515102

  32

  نام واحد

  34 (ويژه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

  نشانی

  پل سيد خندان –خيابان ارسباران –خ عطار –کوچه چلچله پلاک 26-طبقه سوم

  تلفن

  88520549

  33

  نام واحد

  35 (ويژه راهنمايی رانندگی )

  نشانی

  ميدان هفت تير –خيابان بهار شيراز –پلاک 150

  تلفن

  77601468

  34

  نام واحد

  37 (ويژه تخصصی امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری )

  نشانی

  خ طالقانی –خ ايرانشهر – نبش خ سميه- کوچه ظهير الاسلام

  تلفن

  88341760

 


Comments