لیست دفاتر پستی در تهران بهمراه آدرس و تلفن - آبان 94لیست دفاتر پستی تهران


 

صفحه 1

لیست دفاتر پستی تهران

ردیف

منطقه

تلفن

آدرس

1

منطقه ۱۱

66703088

خیابان امام خمینی خیام

2

منطقه ۱۳

66499240

چهارراه لشگر

3

منطقه ۱۴

88900173-6

میدان ولیعصر

4

منطقه ۱۵

88828384

مفتح، بالاتر از میدان مطهری

5

منطقه ۱۶

77861607

رسالت خیابان نیروی دریایی

6

منطقه ۱۷

33124100

میدان خراسان خیابان صفاری

7

منطقه ۱۸

55900946

میدان شهرداری

8

منطقه ۱۹

22007366

تقاطع شریعتی بزرگراه صدر

9

اداره كل گمرك امانات پستی

66957011

66467288

تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر جنوبی - چهارراه لشگر - نبش خیابان كمالی - اداره كل امانات پستی - ط. سوم

10

البرز - منطقه پستی ١٥ - كد ١٠٥٦

88743483

تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدمفتح شمالی - روبروی دانشگاه الهیات - اداره پست منطقه ١٥

11

امام صادق (ع)

88072122

تهران - منطقه ٢ - پل مدیریت - جنب دانشگاه امام صادق (ع)

12

شركت پست

88463082

88111

تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - ساختمان شماره ٢

13

پیشتاز

77490754

تهران - منطقه ٤ - م. رسالت - بالاتر از نیروی هوائی - منطقه پستی ١٦

14

خدمات سریع فرادریاها - پست بین المللی

22044273

22010158

تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - خ. ایرج - ش. ٤٠

15

دبیرخانه مركزی وزارتخانه جهاد كشاورزی

66122042

88964642

تهران - منطقه ٦ - بلوار كشاورز - خ. دهكده - داخل ساختمان وزارت كشاورزی

16

ملی - شعبه مركز مبادلات پستی - كد ٢٦١

66491168

تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر - چهارراه لشگر

17

دی. اچ. ال (D. H. L)

88719170-4

88715906-10

تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدبهشتی - نرسیده به خیابان ولی عصر - پ. ٣٥٣

18

منطقه ١١ - كد ٥١١٠٤

33964453

تهران - منطقه ١٢ - خ. باب همایون - ك. جناب - پ. ٩٢

19

منطقه ١١ - كد ٥١١١٨

55605596

تهران - منطقه ١٢ - خ. خیام - خ. پاچنار - پ. ٧٠٧

20

منطقه ١٦ - آژانس پستی ٦٢٠

22521413

تهران - منطقه ٤ - رسالت - نبش ١٦ متری دوم - پ. ٢٥

21

منطقه پستی ١١

33952911-3

 

تهران - منطقه ١٢ - ناصرخسرو - خ. سعدی جنوبی - جنب مخابرات

22

منطقه پستی ١١

33953623-6

 

تهران - منطقه ١٢ - خ. امیركبیر - نرسیده به میدان امام خمینی - خ. سعدی جدید - نبش كوچه ماهور

23

منطقه پستی ١١ - آژانس ١١٨

33957254

تهران - منطقه ١٢ - خ. جمهوری - چهارراه اسلامبول - بازار حافظ - ط. زیرزمین - پ. ٣٩

24

منطقه پستی ١١ - آژانس ١٢١

33917499

تهران - منطقه ١٢ - خ. ١٥ خرداد - روبروی بازار - ك. تكیه دولت

25

منطقه پستی ١١ - آژانس ١٢٥

33121879

تهران - منطقه ١٢ - خ. سرچشمه - جنب مسجد محمودی - پ. ١٧٠

26

منطقه پستی ١١ - آژانس ١٢٦

33559488

تهران - منطقه ١٢ - خ. شوش شرقی - چهارراه تیردوقلو - جنب بانك صادرات

27

منطقه پستی ١١ - آژانس ١٢٩

55607320

تهران - منطقه ١٢ - خ. خیام - پاچنار - نبش كوچه لباسچی ٢ - پ. ٢٢

28

منطقه پستی ١١ - آژانس استانبول

33116384

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - پاساژ كویتی ها - ط. اول - پ. ١٠٩

29

منطقه پستی ١١ - آژانس برنامه و بودجه

33119019

33274835

تهران - منطقه ١٢ - م. بهارستان - ساختمان برنامه و بودجه

30

منطقه پستی ١١ - آژانس بیمه

33913353

تهران - منطقه ١٢ - خ. سعدی شمالی - بالاتر از خیابان جمهوری - ك. بیمه - پ. ٤

صفحه 2

لست دفاتر پستی تهران

 

ردیف

منطقه

تلفن

آدرس

 

31

منطقه پستی ١١ - آژانس دارایی

33116042

تهران - منطقه ١٢ - صوراسرافیل - خ. داور - وزارت امور اقتصاد و دارایی

 

32

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی ١٥خرداد

33110168

تهران - منطقه ١٢ - خ. ١٥ خرداد شرقی - روبروی بازار آهنگرها - پ. ٥١٢

 

33

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی آبسردار

33121218

تهران - منطقه ١٢ - خ. مجاهدین اسلام - چهارراه آبسردار

 

34

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی استادنجات الهی

66727165

تهران - منطقه ١٢ - خ. انقلاب - روبروی خیابان استادنجات الهی - نبش كوچه كندوان - پ. ٣

 

35

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی بانك ملی

66965647

66965547

تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - ضلع جنوبی پارك دانشجو - شركت تداركات بانك

 

36

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی بورس

66703683

تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - ساختمان بورس اوراق بهادر تهران

 

37

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی ترمینال

55050632

تهران - منطقه ١٦ - ترمینال جنوب - جنب تعاونی ١

 

38

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی چهارسوق

55627036

55635154

تهران - منطقه ١٢ - خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - بازار چهارسوق

 

39

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی دادگستری

3858

2044

تهران - منطقه ١٢ - خ. خیام - روبروی پارك شهر - خ. داور - ضلع جنوب كاخ دادگستری

 

40

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی صفاری

33129393

منطقه 12 - خیابان شهریور جنوبی - نرسیده به تیر دوقلو

 

41

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی شهیدفروزش

55374440

تهران - منطقه ١١ - م. وحدت اسلامی - خ. فروزش - نبش خیابان محمد تشكری موحد - پ. ١٧٥

 

42

منطقه پستی ١١ - دفتر پستی فیاض بخش

77530746

منطقه 12 - خیابان بهارستان - چهارراه هدایت قبل از میدان ابن سینا

 

43

منطقه پستی ١١ - شعبه حافظ

66729182

تهران - منطقه ١١ - خ. حافظ - روبروی بورس

 

44

منطقه پستی ١١ - شعبه دیالمه

33131000

تهران - منطقه ١٢ - خ. ری - جنب پل ری

 

45

منطقه پستی ١١ - شعبه شهیدقندی

55801111

تهران - منطقه ١٢ - م. محمدیه - خ. خیام - مركز مخابرات شهیدقندی

 

46

منطقه پستی ١١ - شعبه كندوان - كد ١٠١٢٠١

66717888

تهران - منطقه ١٢ - خ. انقلاب - روبروی خیابان استادنجات الهی - نبش كوچه كندوان

 

47

منطقه پستی ١١ - شعبه ملت

33792020

تهران - منطقه ١٢ - خ. سعدی جنوبی - خ. اكباتان

 

48

منطقه پستی ١٣ - آژانس ١٩٣

66405555

تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر جنوبی - نرسیده به چهارراه لشگر - ساختمان

 

49

منطقه پستی ١٣ - آژانس ٣١٤

66833439

66891061

تهران - منطقه ١٠ - خ. جیحون - خ. هاشمی - روبروی ١٢ متری هاشمی - پ. ١/٨٥١

 

50

منطقه پستی ١٣ - آژانس ٣٢٢

55704439

تهران - منطقه ١٧ - م. مقدم - ابتدای ٢٠ متری ابوذر - ابتدای ببری - پ ٣

 

51

منطقه پستی ١٣ - آژانس ٣٢٥

66438987

تهران - منطقه ١١ - خ. آذربایجان - خ. باستان جنوبی - نرسیده به سه راه طرشت - پ. ٣٥

 

52

منطقه پستی ١٣ - دفتر پستی ٣١٢

66805549

66806886

تهران - منطقه ١٨ - شادآباد - خ. ١٧شهریور - ١٥متری سوم - نبش كوچه كرمی - پ. ٢٩٧

 

 


باجه مراکز پست شهر تهران 

1 باجه مركزي 66965091 چهارراه لشگر خيابان كار گر جنوبي پلاك 421
2 آزادي  66017966 خيابان آزادي بين تقاطع شادمان و بهبودي پلاك 486
3  شهید يوسفيان  66419588 خيبان 12 فروردين خيابان شهداي ژاندارمري 
4 قصر الدشت  66839590 خ دامپزشكي خ ناصري پلاك 100
5 پاستور  66409153 خ پاستور پلاك 45
6 پاسداران  44506600 تهرانسر شرقي خ نيلوفر 37 خ شهيد طهماسبي پ 45
7 والفجر  66808866 جاده قديم كرج 65 متري فتح 
8 مالك اشتر  66830535 بين جيحون و كارون خ مالك اشتر پ 449
9 رازي  55387555 اميريه – خ وليعصر پ 390
10 پل  امامزاده معصوم 55700869 خ عبيد زاكاني خ عبدالرسول مهدوي پ 88
11 شهید فکوری 44642229 جاده مخصوص کرج- شهرک شهید فکوری – بلوک 17
12 اكباتان  44664275 شهرك اكباتان فاز يك فرعي اول بازار روز 
13  دا نشگاه هوائي  66694877 مهر آباد جنوبي – خ شمشيري – خ امام محمد باقر 
14 ايران خودرو  48902080 جاده مخصوص كرج – خ شهدای ایران خودرو
15 واحد 193(پست سیار) 66405555 چهارراه لشگر خيابان  كار گر جنوبي پلاك 421
16 واحد روزنامه رسمی 66965091 چهارراه لشگر خيابان  كار گر جنوبي پلاك 421
17 واحد پلمپ دفاتر تجاری 66450045 چهارراه لشگر خيابان   كار گر جنوبي پلاك 421
18 بخش امانات خارجه 66452580 چهارراه لشگر خيابان  كار گر جنوبي پلاك 421
تلفن  نشاني  نوع خدمات 
اسامي دفاتر
1 باجه مركزي 33993715 م امام خميني خ سعدي جنوبي ك پست
2 مقرفرستنده 33955208 م امام خميني خ سعدي جنوبي ك پست
3 آبسردار 33121218 خ مجاهدين چهارراه آبسردار ك محسن آقا جانلو پ 256 
4 ارشاد 33966023 م بهارستان خ دانشسرا خ كمال الملك 
5 اسلامبول 33116384 خ جمهوري چهارراه اسلامبول بازار كويتي ها پ397
6 برنامه و بودجه 33119019 م بهارستان خ شريعتمدار رفيع خ دانشسرا پ10
7 بانك ملي 66965646-121 چهارراه اميراكرم ك اتفاق وارطان آركليان پ6
8 بانك ملت 63922455 خ پارك شهر خ بهشت خ خيام
9 بانك تجارت 33962121-115 م استقلال ك محمد رضا فخرائي پ 263
10 بانك مسكن 64573089 خ فردوسي شعبه بانك مسكن
11 بيمه 33913353 خ سعدي ك بيمه پ4
12 بهارستان 33126208 خ مصطفي خميني نرسيده به سرچشمه پ 877 
13 پارك شهر 55152200 پارك شهرخ امام خميني ساختمان باستان پ124
14 پانزده خرداد 33110168 خ 15 خرداد روبروي بازار آهنگران پ391
15 چهارسوق 55627036 بازار چهارسوق بزرگ  پ135
16 دادگستري 33111857 چهارراه گلوبندك  ميدان 15 خرداد خ داور
17 دارايي 33967848 م ارگ خ صوراسرافيل خ ناصر خسرو
18 صفاري 33521313 خ 17 شهريور جنوبي خ مجيد حدادعادل پ5
19 فروزش 55374440 وحدت اسلامي خ فروزش پ 193
20 فياض بخش 77530746 خ براداران قاعدي نرسيده به چهارراه فخر آباد پ 30 
21 وحدت 55630003 خ وحدت اسلامي روبروي آگاهي تهران بزرگ پ 191
22 شوش 55331012 خ شوش شرقي پ 440
23 مجلس 39932274 خ مجاهدين اسلام روبروي ساختمان مجلس
24 ثبت اسناد و املاك شمال شرق 88059621 يوسف آباد خ سيد جمال الدين اسد آبادي نرسيده به بزرگراه همت
25 ثبت اسناد و املاك جنوب 66409100 خ شيخ هادي نبش ك رجب بيگي پ 366
26 ثبت اسناد و املاك وليعصر 66409100 خ شيخ هادي نبش ك رجب بيگي پ 366
27 شهرداري  88593763 خ ايرانشهر روبروي سازمان حمل و نقل شهرداري معاونت فناوري اطلاعات
رديف  اسامي دفاتر تلفن نشاني 
1 باجه مرکزی 88912609 ضلع شمالغربی میدان ولیعصر
2 قناعت 88702737 خ سیدجمال الدین اسدآبادی خ سوم
3 کوی دانشگاه 88008466 گارگرشمالی بالاترازجلال احمد جنب خوابگاه
4 قدس 88362122    شهرک قدس خ ایوانک
5 امام صادق 88072122 پل مدیرت جنب دانشگاه امام صادق
6 شهرزیبا 44314446 خ کاشانی  شهرزیباداخل منازل مسکونی 
7 کاشانی 44119501 خ کاشانی بلوارآلاله خ سرونبش خ 7
8 صادقیه 44241311  خ ستارخان بین فلکه اول ودوم صادقیه 
9 ستارخان 66511098 خ ستارخان نبش شادمهر
10 شهرارا 88264587 ضلع شمالی پارک شهرآ را
11 اسکندری 66928504 خ اسکندری شمالی روبروی شهرداری منطقه 10
12 بادامی 66946500   بلوارکشاورز خ جمالزاده شمالی
13 لاله  88960990 خ فاطمی جنب هتل لاله 
14 امانت خارجه  88893879 ضلع شمالغربی میدان ولیعصر
15 واحد193 88361217 شهرک غرب بلوارفرحزادی بعد از تقاطع فلامک 
16 شهرک آزمایش 66506917   بزرگراه جلال آل احمد داخل شهرک آزمایش
17 شریف  66164868 خ آزادی داخل دانشگاه شریف
18 تامین اجتماعی 64503493 خ آزادی داخل سازمان تامین اجتماعی
19 بانک کشاورزی 88278810 پل کیشا نبش پاتریس لومبا داخل بانک کشاورزی
20 تربیت مدرس 88220294 پل گیشا داخل دانشگاه تربیت مدرس
21 ثبت  کن 44115312 بلوار فردوس بعد از ستاری  شقایق 
22 ثبت شمالغرب ----- خ جلال آل احمد روبروی آتش نشانی نبش خ شهرآراء
23 بقیه الله  82162508 خ ملاصدرا داخل بیمارستان بقیه الله 
ردیف اسامي دفاتر تلفن نشانی
1 واحد193 88546213 خ مفتح شمالی منطقه15پستی
2 باجه مرکزی 88743594 خ مفتح شمالی منطقه15پستی
3 ایرانشهر 88820231 خ انقلاب ابتدای ایرانشهر
4 سینا 88824223 میدان هفت تیر ابتدای بهارشیراز
5 ساعی 88795181 خ ولی عصر بعدازپل همت
6 مطهری 88826016 خ کریم خان خ شهیدحسینی
7 افشار 88407265 خ شریعتی نرسیده به سه راه زندان
8 پیام 88842891 خ طالقانی نرسیده به خ بهار
9 علوم 88922207 خ نجات الهی کوچه نوید پ32
10 کانون 88724576 خ خالداسلامبولی ساختمان کانون
11 انقلاب 77601295 پیچ شمیران داخل پاساژبرقعی
12 برج سپهر1 88832615 خ سمیه برج سپهر
13 برج سپهر2 66739508 خ جمهوری اسلامی
14 کالای نفت 82014866 خ شهیدقرنی ساختمان کالای نفت
15 سهند 88541248 خ شهیدبهشتی بعدازبزرگراه مدرس ساختمان پست
رديف اسامي دفاتر   تلفن آدرس
1 باجه بهشتي  77895555 ميدان رسالت ابتداي نيروي دريايي كوچه سهند
2  فلاحي  88467619 بزرگراه رسالت زير پل سيد خندان ابتداي شريعتي جنوبي
3  باهنر 77886785 فلكه دوم تهرانپارس جنب مركز تلفن شهيد باهنر
4 قندي 88114385 شريعتي پايين تر از پل سيد خندان جنب تعاوني گفتار
5 مدني  77544698 چهارراه نظام آباد سبلان جنوبي جنب تعاوني مصرف شهرو روستا
6 آيت 77902516 نارمك چهارراه تلفنخانه
7  استاد حسن بنا 88448310 مجيديه جنوبي نبش كوچه شهيد محمدرضا سي سي
8  حكيميه 77001881 شهرك حكيميه خ خرم جنب چاپخانه
9 شهرك اميد 77361047 قنات كوثر ابتداي شهرك اميد
10 تندگويان 22312727 مجيديه  شمالي  مركز مخابرات شهيد تندگويان
11 مفتح 22847500 ابتداي پاسداران مركز مخابرات مفتح 
12 شهرك رجائي2 22969913 ميدان نوبنياد تقاطع صياد و بابايي شهرك شهيد رجايي
13 دانشگاه رجائي 1 22970096 سه راه لويزان سه راه نيروي زميني خ شهيد شعبانلو روبروي ساختمان سروش
14 رشد 77965231 خ دماوند خ سازمان آب كوچه چهارم غربي
15 علم و صنعت 77196400 ميدان الغدير دانشگاه علم و صنعت 
16 فدك 77815921 نظام آباد بعد از ايستگاه جوجه كشي 
17 لويزان 22930020 لويزان ساختمان مخابرات 
18 نبوت 77927980 نارمك ميدان هفت حوض جنب شهر كتاب
19 سهند 76326617 پادگان كوهك
20 باجه مركزي فيروزكوه 76442780 فيروزكوه خ 45 متري جنب پل هوايي
21 باجه مركزي دماوند 76388770 اداره پست شهرستان دماوند نرسيده به بيمرستان الزهرا
22 دفتر گيلاوند 76315772 گيلاوند جنب اداره بازرگاني
23 دفتر رودهن 76502650 رودهن روبروي پمپ بنزين
24 دفتر بومهن 76222190 بومهن جنب اداره مخابرات
25 دفتر پرديس 76243232 شهرجديد پرديس فاز2 جنب درمانگاه شبانه روزي
26 دفتر آبعلي 76532022 آبعلي قبل از كارخانه دوغ آبعلي
27 دفتر آبسرد 76372244 آبسرد جنب بانك ملي
28 دفتر كيلان 76362534 كيلان روبروي تعاوني روستائي
رديف اسامي دفاتر   تلفن آدرس
1 باجه بهشتي  77895555 ميدان رسالت ابتداي نيروي دريايي كوچه سهند
2  فلاحي  88467619 بزرگراه رسالت زير پل سيد خندان ابتداي شريعتي جنوبي
3  باهنر 77886785 فلكه دوم تهرانپارس جنب مركز تلفن شهيد باهنر
4 قندي 88114385 شريعتي پايين تر از پل سيد خندان جنب تعاوني گفتار
5 مدني  77544698 چهارراه نظام آباد سبلان جنوبي جنب تعاوني مصرف شهرو روستا
6 آيت 77902516 نارمك چهارراه تلفنخانه
7  استاد حسن بنا 88448310 مجيديه جنوبي نبش كوچه شهيد محمدرضا سي سي
8  حكيميه 77001881 شهرك حكيميه خ خرم جنب چاپخانه
9 شهرك اميد 77361047 قنات كوثر ابتداي شهرك اميد
10 تندگويان 22312727 مجيديه  شمالي  مركز مخابرات شهيد تندگويان
11 مفتح 22847500 ابتداي پاسداران مركز مخابرات مفتح 
12 شهرك رجائي2 22969913 ميدان نوبنياد تقاطع صياد و بابايي شهرك شهيد رجايي
13 دانشگاه رجائي 1 22970096 سه راه لويزان سه راه نيروي زميني خ شهيد شعبانلو روبروي ساختمان سروش
14 رشد 77965231 خ دماوند خ سازمان آب كوچه چهارم غربي
15 علم و صنعت 77196400 ميدان الغدير دانشگاه علم و صنعت 
16 فدك 77815921 نظام آباد بعد از ايستگاه جوجه كشي 
17 لويزان 22930020 لويزان ساختمان مخابرات 
18 نبوت 77927980 نارمك ميدان هفت حوض جنب شهر كتاب
19 سهند 76326617 پادگان كوهك
20 باجه مركزي فيروزكوه 76442780 فيروزكوه خ 45 متري جنب پل هوايي
21 باجه مركزي دماوند 76388770 اداره پست شهرستان دماوند نرسيده به بيمرستان الزهرا
22 دفتر گيلاوند 76315772 گيلاوند جنب اداره بازرگاني
23 دفتر رودهن 76502650 رودهن روبروي پمپ بنزين
24 دفتر بومهن 76222190 بومهن جنب اداره مخابرات
25 دفتر پرديس 76243232 شهرجديد پرديس فاز2 جنب درمانگاه شبانه روزي
26 دفتر آبعلي 76532022 آبعلي قبل از كارخانه دوغ آبعلي
27 دفتر آبسرد 76372244 آبسرد جنب بانك ملي
28 دفتر كيلان 76362534 كيلان روبروي تعاوني روستائي
رديف  اسامی دفاتر  نشانی  نوع خدمات 
1 باجه مرکزی اتوبان محلاتی بلوار کوثر مرکز منطقه 17پستی کلیه خدمات پستی داخله 
2 واحد193 اتوبان محلاتی بلوار کوثر مرکز منطقه 17پستی کلیه خدمات پستی داخله 
3 دفترشهدا خ 17شهریور ایستگاه ورزشگاه  کلیه خدمات پستی داخله 
4 دفترشهیدمنتظری خ دماوند خ شهید منتظری پ137 کلیه خدمات پستی داخله 
5 دفتر تهران نو میدان امامت خ برادران تیموری فر پ93 کلیه خدمات پستی داخله 
6 دفتر ولایت  خ 30متری نیروی هوایی فلکه چهارگوش کلیه خدمات پستی داخله 
7 دفتر محصل  خ پیروزی خ محصل پ140 کلیه خدمات پستی داخله 
8 دفتر پرستار  خ پیروزی خ پرستار پ32 کلیه خدمات پستی داخله 
9 دفتر بروجردی میدان بروجردی خ محبی پ141 کلیه خدمات پستی داخله 
10 دفتر افسریه  20متری افسریه پ78 کلیه خدمات پستی داخله 
11 دفتر الغدیر خ خاوران مرکز مخابرات الغدیر کلیه خدمات پستی داخله 
تلفن  نشاني  نوع خدمات 
اسامي دفاتر
1 باجه مركزي  55905413 (شهرري خ زكرياي رازي  (24متري 
2 آقا بابائي  55081371 تهران ميدان بازار دوم نازي آباد
3 باقرشهر  55202535 (باقر شهر خ موسي بن جعفر (ع 
4 بعثت  55091221 خزانه بخارائي خ تقوي 
5 خاورشهر 2472827 خاورشهر داخل شهرك 
6 حسن آباد 33222221 حسن آباد خيابان امام جنب پل هوائي  
7 سيزده آبان  55000875 رجائي كوي سيزده آبان جنب كلانتري 
8 شيخ صدوق  55900605 شهرري خيابان فدائيان اسلام سه راه ورامين 
9 مرقد امام  55203801 مرقد امام جنب حرم 
10 دولت آباد 33743939 دولت آباد بين فلكه اول و فلكه دوم 
11 كهريزك  2522550 كهريزك جنب آتش نشاني 
12 شهيد مدرس  55905051 (شهرري ميدان سوريان (شهرداري 
13 نازي آباد جنوبي  55010188 چهارصد دستگاه بلوك 8 
14 هجرت  33887282 (كيانشهر ميدان امام رضا (ع 
15 ياخچي آباد 55021100 خ بهمنيار روبروي بيمارستان مفرح 
16 مركزي پاكدشت  36021142 پاكدشت خ شاهد پ 62
17 شهداءگمنام  36023044 پاكدشت خ مطهري نبش ميدان گمنام 
18 مركزي ورامين  36254030 ورامين مجتمع ادارات 
19 پانزده خرداد 36123838 ورامين -قرچك جنب تامين اجتماعي 
20 قرچك  36252929 ورامين -قرچك جنب ميدان امام حسين 
21 22بهمن  36252929 ورامين -خ مسجد جامع ورامين 
22 اميركبير  36244940 ورامين -جنب پل پانزده خرداد
23 خير آباد  36232041 ورامين -خيرآباد نرسيده به پمپ بنزين 
24 پيشوا  36722521 ورامين -پيشوا خ پانزده خرداد
25 جواد آباد ورامين -جوادآباد -مجتمع ادارات
26 مركزي اسلامشهر 56350756 اسلامشهر -خيابان امام حسن مجتبي (ع  ) جنب پارك فدك
27 آيت ا...كاشاني  56123121 اسلامشهر -خ كاشاني نبش شايان 
28 دفتر چهاردانگه  55243214 اسلامشهر -چهاردانگه جنب پل هوائي روبروي پمپ بنزين 
29 باغ فيض  56343507 اسلامشهر -باغ فيض -انتهاي بلوار
30 احمد آباد مستوفي  56712890 اسلامشهر -احمدآبادمستوفي ميدان مشعل 
31 مركزي رباط كريم  56422939 رباط كريم -بلوار امام خميني -خ - حاج جعفري پلاك 8و10
32 نسيم شهر 56753644 بهارستان - نسيم شهر -خ امام خميني جنب اداره مخابرات 
33 گلستان  56322277 بهارستان - گلستان -بلوار قدير كوچه پست پلاك 76
اسامي دفاتر تلفن  نشاني 
1 باجه مرکزی  22601021 شريعتي جنب پل صدر
2 تجریش 22713498 میدان تجریش نبش خ ولی عصر
3 رستم آباد 22543077 خ شهید کلاهدوز چهارراه دلبخواه
4 نیاوران 22280946 خ پاسداران ابتدای خ اقدسیه
5 شهید اسماعیلی  22609035 خ شریعتی دو راهی قلهک
6 الزهرا 88030363 ونک دانشگاه الزهرا
7 کانون کارشناسان 22852252 خ ظفر نبش خ شهید فرید افشار 
8 شهید چمران 26102999 میدان نوبنیاد خ گلزار شهرک شهید چمران
9 ثبت احوال شمیرانات - زعفرانیه مقدس اردبیلی 
10 دفتر قدس 22711300 میدان قدس
11 دفتر سعادت آباد 22120731 بین میدان کاج و شهرداری  نرسیده به مرکز مخابرات سلمان فارسی