اسامی بعضی از هتل های تهران به همراه آدرس و تلفن

اسامی بعضی از هتل های تهران به همراه آدرس و تلفن 
 =اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران = 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

==========================

رامسر :فروش آپارتمان  ساحلی در رامسر  دید ابدی دریا و جنگل ( برای دیدن اطلاعات کامل روی عکس زیر کلیک کنید )

رامسر , آپارتمان ساحلی

=========================================== 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران

 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================

اسامی بعضی از هتل های تهران به همراه آدرس و تلفن


آپادانا
هتل
۱
تهران
۸۸۳۰۷۴۳۶
آرمان
هتل
۱
تهران
۳۳۱۱۲۳۲۳
آریا
هتل
۱
تهران
۶۶۰۰۵۲۸۹
آزادی
هتل
۲
تهران
۸۸۸۴۲۴۷۴
آسیا
هتل
۱
تهران
۳۳۱۱۸۳۲۰
ارم
هتل
۳
تهران
۲۲۲۶۶۶۴۵
اطلس
هتل
۲
تهران
۸۸۹۰۰۲۸۶
البرز
هتل
۳
تهران
۶۶۴۹۷۹۶۳
المپیک
هتل
۴
تهران
۴۴۱۰۳۰۶۲
امید
هتل
۳
تهران
۶۶۴۱۸۶۲۳
امین
هتل
۳
تهران
۸۸۳۰۴۰۶۶
امیرکبیر
هتل
۱
کرج
۲۳۶۲۹۲-۰۲۶۱
انقلاب
هتل
۴
تهران
۶۶۴۶۷۲۵۱
اورین
هتل
۲
تهران
۶۶۹۲۵۲۱۰
اوسون
هتل
۲
تهران
اوین
هتل
۴
تهران
۲۲۰۷۸۶۰۶
ایران
هتل
۲
تهران
۸۸۹۰۳۱۶۲
ایرانشهر
هتل
۳
تهران
۸۸۸۴۶۶۵۰
بزرگ آزادی
هتل
۵
تهران
۲۲۳۴۴۴۷۵
بزرگ استقلال
هتل
۵
تهران
۲۲۰۴۰۰۲۱
بزرگ تهران
هتل
۴
تهران
۸۸۷۲۱۶۵۶
بزرگ فردوسی
هتل
۴
تهران
۶۶۷۱۹۹۱
بلور
هتل
۱
تهران
۸۸۸۲۸۹۸۱
بلوار
هتل
۳
تهران
۸۸۹۶۰۵۳۳
پارت
هتل
۱
تهران
۶۶۰۰۶۶۷۸
پارسا
هتل
۲
تهران
۶۶۴۲۹۲۱۱
پاسارگاد
هتل
۱
تهران
۶۶۴۲۴۰۵۱
پامچال
هتل
۳
تهران
۸۸۸۲۰۸۲۵
پانسیون مادر
هتل
۲
تهران
۸۸۸۸۵۱۳۷
پانسیون مریم
هتل
۱
تهران
۲۲۰۴۱۱۳۲
پانسیون مهر
هتل
۲
تهران
۸۸۸۰۴۱۸۰
پانسیون فرخ
هتل
۱
تهران
پرستو
هتل
۱
تهران
۶۶۷۰۰۸۵۷۱
پیروز
هتل
۱
تهران
۵۵۳۷۶۹۵۸
توچال
هتل
۳
تهران
۲۲۲۰۴۰۰۱
جهان
هتل
۳
تهران
۶۶۴۶۵۵۹۶
حافظ
هتل
۱
تهران
۶۶۷۰۵۳۳۱
خیام
هتل
۲
تهران
۳۳۱۱۳۷۵۷
دیزین
هتل
۳
کرج
۵۶۰۷۸۱۴-۰۲۶۱
رامتین
هتل
۴
تهران
۸۸۷۲۲۷۸۶
رودکی
هتل
۳
تهران
۶۶۷۰۶۸۵۵
زیبا
هتل
۲
تهران
۳۳۹۰۹۴۳۸
ساسان
هتل
۲
تهران
۷۷۵۰۱۰۸۳
سامان
هتل
۲
کرج
۲۲۲۸۱۴-۰۲۶۱
سروش
هتل
۱
تهران
۸۳۰۵۰۲۰
سعدی
هتل
۱
تهران
۳۳۹۳۰۴۲۲
سفیر
هتل
۲
تهران
۸۸۸۲۵۷۰۱
سیمرغ
هتل
۴
تهران
۸۸۷۱۹۹۱۱
شایان
هتل
۱
تهران
۵۵۳۷۱۵۶۳
شمشک
هتل
۲
تهران
۲۲۶۰-۰۲۲۵۹
شهر
هتل
۳
تهران
۷۷۷۰۰۰۴۱
شیان
هتل
۱
تهران
۷۷۷۰۰۰۴۱
شیراز
هتل
۲
تهران
۳۳۱۱۴۲۸۲
فارس
هتل
۲
تهران
۳۳۸۲۸۹۱۲
فالیز
هتل
۲
کرج
۲۳۰۵-۰۲۶۵۱
فردوسی
هتل
۱
تهران
۶۶۷۱۲۶۵۷
درجه
گروه
فردیس
هتل
۲
تهران
۸۸۸۳۸۳۰۳
فرصت
هتل
۲
تهران
۸۸۸۳۷۱۰۶
فیروزه
هتل
۱
تهران
۳۳۱۱۳۵۰۸
قدس
هتل
۲
تهران
۸۸۹۰۲۳۰۸
قناری
هتل
۲
تهران
۸۸۸۲۵۶۱۶
کارون
هتل
۳
تهران
۸۸۹۰۱۸۴۹
کوثر تهران
هتل
۴
تهران
۸۸۹۰۸۳۷۱
گاجره
هتل
۳
دیزین
۳۲۷۳-۰۲۶۵۱
گچسر
هتل
۲
جاده چالوس
۲۰۴۰-۰۲۶۲۲۲۸
گلستان
هتل
۱
تهران
۶۶۷۱۱۴۱۷
لاله
هتل
۵
تهران
۸۸۹۶۵۰۲۱
مارلیک
هتل
۲
تهران
۸۸۸۲۱۶۴۱
مرمر کرج
هتل
۲
کرج
۲۴۱۵۳۰-۰۲۶۱
مرمر تهران
هتل
۳
تهران
۸۸۳۰۰۰۸۳
مروارید
هتل
۳
تهران
مشهد
هتل
۳
تهران
۸۸۸۳۵۱۲۵
مینا
هتل
۲
تهران
۸۸۸۳۹۸۱۸
نادر
هتل
۲
تهران
۸۸۸۲۴۲۴۹
نادری
هتل
۲
تهران
۶۶۷۰۱۸۱۰
نادری نو
هتل
۳
تهران
۶۶۷۰۹۵۳۰
هالی
هتل
۳
تهران
۸۸۸۰۸۶۲۹
هما
هتل
۵
تهران
۸۸۷۷۳۰۲۱
هویزه
هتل
۴
تهران
۸۸۸۰۴۳۵۸
وصال
هتل
۲
تهران
۶۶۴۰۹۵۸۷
ورزش
هتل
۲
تهران
کیمیا
هتل آپارتمان
۱
تهران
۶۶۴۱۱۱۹۶
گلشهر
هتل آپارتمان
۲
تهران
۲۲۰۵۸۲۹۱
ملل
هتل آپارتمان
۳
تهران
۸۸۷۹۰۵۴۳
نینوا
هتل آپارتمان
۱
تهران
۸۸۸۷۸۳۵۰
ونوس
هتل آپارتمان
۲
تهران
۸۸۴۰۷۲۰۶
آرین
هتل آپارتمان
۱
تهران
۲۲۵۷۰۴۱۴
آبتین
هتل آپارتمان
تهران
۸۸۷۹۰۱۱۵
پردیس
هتل آپارتمان
۱
تهران
۸۸۷۷۲۵۹۶
تاج محل
هتل آپارتمان
۳
تهران
۸۸۰۳۵۴۴۴
تهران
هتل آپارتمان
۱
تهران
۸۸۸۰۴۱۸۰
رازی
هتل آپارتمان
۱
تهران
۶۶۷۰۰۴۴۲
زیتون
هتل آپارتمان
۱
تهران
۸۸۷۶۶۹۴۲
ساعی
هتل آپارتمان
۱
تهران
۸۸۷۸۱۱۰۳
ظفر
هتل آپارتمان
۲
تهران
۸۸۷۷۶۱۷۲

نام هتل : البرز ، تعداد اتاق : 84 ، تعداد سویت : 25 


66497963
66003925
خیابان وصال شیرازی، نبش خیابان بزرگمهر، پلاک 40 کدپستی: 1417843911
:. نام هتل : آریا، تعداد اتاق : 15، تعداد سویت : 3 


66005289
66009903
خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، کوچه حسین مردی، روبروی مخابرات، پلاک 19 کدپستی: 19686
:. نام هتل : امیر، تعداد اتاق : 70، تعداد سویت : 35 


8834066
88824505
خیابان طالقانی، بین خیابان ایرانشهر و فرصت، پلاک 325 کدپستی: 1581736818
:. نام هتل : آرمان، تعداد اتاق : 52، تعداد سویت : 2 


33915203
33920600
خیابان سعدی جنوبی، خیابان اکباتان، 8 متری بانک صادرات پلاک 35 کدپستی: 1143663517
:. نام هتل : آسیا، تعداد اتاق : 26، تعداد سویت : - 


33118320
33923872
خیابان ملت ، سه راه اکباتان، پلاک 149 کدپستی: 1141653817
:. نام هتل : اطلس، تعداد اتاق : 40، تعداد سویت : - 


88900286
88800407
خیابان طالقانی، چهارراه سپهبد قرنی، پلاک 206 کدپستی: 1598917313
:. نام هتل : آورین، تعداد اتاق : 60، تعداد سویت : - 


66431661
66429829
میدان انقلاب، اول کارگر شمالی، کوچه مجد، پلاک 25 کدپستی: 1418946481
:. نام هتل : آزادی، تعداد اتاق : 43، تعداد سویت : 9 


88830194
88842480
خیابان سمیه، بین خیابان مفتح و فرصت، پلاک 62 کدپستی: 1581873814
:. نام هتل : بلور، تعداد اتاق : 44، تعداد سویت : 4 


88829881
88848585
انتهای خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، پلاک 191 کدپستی: 1584793115
:. نام هتل : بولوار، تعداد اتاق : 48 ، تعداد سویت : 3 


88960459
88958176
بلوار کشاورز، مقابل پارک لاله، نبش کوچه جلدلیه پلاک 278 کدپستی: 1417643118
:. نام هتل : قناری، تعداد اتاق : 21 ، تعداد سویت : 2 


88839099
88839099
خیابان سمیه، بین مفتح و فرصت، پلاک 92 کدپستی: 1581974413
:. نام هتل : هتل بزرگ ارم، تعداد اتاق : 70، تعداد سویت : 12 


22269275
22266599
میدان ونک، بزرگراه حقانی، قبل از بزرگراه همت، مقابل مجموعه ورزشی شهید کشوری، کد پستی: 1548613111
:. نام هتل : فردیس، تعداد اتاق : 46، تعداد سویت : 2 


88838301
88820951
خیابان سمیه، خیابان فرصت، کوچه سهیل، پلاک 67 کدپستی: 1581945713
:. نام هتل : فارس، تعداد اتاق : 52 ، تعداد سویت : 3 


33915011
33111976
خیابان سعدی جنوبی جدیدالاحداث، بلوک 6 شرقی کدپستی: 1115645155
:. نام هتل : فردوسی، تعداد اتاق : 32، تعداد سویت : - 


66713455
22058835
خیابان شهید تقوی، کوچه بهداشت، پلاک 21 کدپستی: 1145654145
:. نام هتل : هتل بزرگ فردوسی، تعداد اتاق : 200، تعداد سویت : 14 


66727026
66711449
خیابان فردوسی، خیابان فروغی، پلاک24 کدپستی: 1136944434
:. نام هتل : فیروزه ، تعداد اتاق : 28 ، تعداد سویت : - 


33113508
33116217
میدان امام خمینی، خیابان امیکبیر، کوی دولت آبادی، پلاک 5 کدپستی: 1141733315
:. نام هتل : فرصت، تعداد اتاق : 44، تعداد سویت : - 


88837106
88836775
خیابان فرصت، حد فاصل خیابانهای سمیه و انقلاب، پلاک 79 1581944911
:. نام هتل : قدس، تعداد اتاق : 24، تعداد سویت : - 


88897078
88801490
خیابان استاد نجات اللهی، خیابان شاداب، پلاک 54 کدپستی: 1598954511
:. نام هتل : گلستان، تعداد اتاق : 36، تعداد سویت :3 


66711417
66725660
خیابان حافظ، میدان حسن آباد، جنب آتش نشانی، پلاک 16 کدپستی: 1137915631
:. نام هتل : حافظ، تعداد اتاق : 32 ، تعداد سویت : 2 


66005331
66001367
خیابان فردوسی، کوچه بانک، پلاک 18 کدپستی: 1135914117
:. نام هتل : هالی، تعداد اتاق : 37 ، تعداد سویت : 3 


87808628
87807037
خیابان قرنی، نرسیده به چهارراه طالقانی، کوچه بیمه، پلاک 11 کدپستی: 1599849111
:. نام هتل : هما، تعداد اتاق : 140، تعداد سویت : 33 


8773021
88797259
میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید خدامی، کدپستی: 19946
:. نام هتل : هویزه ، تعداد اتاق : 180 ، تعداد سویت : 6 


88804344
88904823
خیابان طالقانی، نبش استاد نجات الهی، پلاک 143 کدپستی: 1598913115
:. نام هتل : ایران، تعداد اتاق : 36 ، تعداد سویت : - 


88903161
88903166
بالاتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما استقلالف کوچه شهید شهامتی، پلاک 22 کدپستی: 1594619161
:. نام هتل : ایرانشهر، تعداد اتاق : 35، تعداد سویت : 4 


88846600
88821924
خیابان ایرانشهر جنوبی، بین سمیه و انقلاب، پلاک 75 کدپستی: 1581643111
:. نام هتل : جهان، تعداد اتاق : 60، تعداد سویت : 6 


66000442
66463033
خیابان ولیعصر، چهارراه طالقانی، کوچه شهید رحیم زاده، پلاک 523 کدپستی: 1591813111
:. نام هتل : کارون، تعداد اتاق : 18 ، تعداد سویت : 6 


88901849
88806040
خیابان ولیعصر بالاتر از فروشگاه قدس، بعد از پمپ بنزین، کوچه غفاری، پلاک 22 کدپستی: 1415883471
:. نام هتل : خیام، تعداد اتاق : 45 ، تعداد سویت : 10 


33920218
33911497
خیابان امیرکبیر، مقابل گاراژ کیوانمهر، کوچه نوید، پلاک 3 کدپستی: 1141734111
:. نام هتل : کوثر، تعداد اتاق : 90، تعداد سویت : 25 


88908121
88891615
ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر، خیابان ملائی، پلاک 8 کدپستی: 1594646714
:. نام هتل : لاله، تعداد اتاق : 370، تعداد سویت : 16 


88960021
88965517
خیابان دکتر فاطمی، جنب سازمان آب، کدپستی: 1415613141
:. نام هتل : مارلیک، تعداد اتاق : 84 ، تعداد سویت : - 


88328001
88328009
خیابان مفتح، نبش خیابن سمیه، پلاک 79 کدپستی: 1571643535
:. نام هتل : مرمر، تعداد اتاق : 87، تعداد سویت : 1 


88300083
88820521
خیابان شهید سپهبد قرنی، نرسیده به چهارراه سمیه، پلاک 49کدپستی: 1581663117
:. نام هتل : مشهد، تعداد اتاق : 65، تعداد سویت : 15 


66005289
66009903
خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، کوچه حسین مردی، روبروی مخابرات، پلاک 19 کدپستی: 19686
:. نام هتل : مینا، تعداد اتاق : 28، تعداد سویت : 30 


88842587
88839818
خیابان مفتح جنوبی، روبروی دانشگاه تربیت معلم، پلاک 142 کدپستی: 1581845633
:. نام هتل : مروارید، تعداد اتاق : 49، تعداد سویت : 4 


88849948
88300750
میدان هفت تیر، روبروی مسجد الجواد، پلاک 24 کدپستی: 15898
:. نام هتل : نادر، تعداد اتاق : 24، تعداد سویت : 3 


88824249
88841657
میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک 28 کدپستی: 1585955115
:. نام هتل : نادری، تعداد اتاق : 24، تعداد سویت : - 


66001872
66720791
خیابان جمهوری، مابین سی تیر و فردوسی، پلاک 405 
:. نام هتل : نادری نو، تعداد اتاق : 60، تعداد سویت : 4 


66003761
66009532
خیابان جمهوری، خیابان گوهرشاد، پلاک 53 کدپستی: 1131694415
:. نام هتل : المپیک، تعداد اتاق : 100، تعداد سویت : 4 


44134200
44134200
اتوبان تهران کرج، ضلع غربی استادیوم آزادی، بولوار دهکده کدپستی: 1484813111
:. نام هتل : امید، تعداد اتاق : 23، تعداد سویت : 7 


66418679
66418623
بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، نصرت شرقی، پلاک 20 کدپستی: 14179
:. نام هتل : پامچال، تعداد اتاق : 45، تعداد سویت : - 


88820825
88312953
خیابان مفتح جنوبی، روبروی دانشگاه تربیت معلم، کوی ثاقب، پلاک 44 کدپستی: 1581856411
:. نام هتل : پرستو، تعداد اتاق : 22، تعداد سویت : 2 


66008571
66720839
خیابان جمهوری، بین حافظ و میرزا کوچک خان، کوچه محمد بیگ، پلاک 15 کدپستی: 1131654114
:. نام هتل : پارسا، تعداد اتاق : 48، تعداد سویت : 9 


66469211
66465482
خیابان ولیعصر، چهارراه طالقانی، روبروی سینما قیام، پلاک 23 کدپستی: 1591813615
:. نام هتل : پارسیان ، تعداد اتاق : 482، تعداد سویت : 50 


22073021
22073038
بزرگراه شهید چمران، تقاطع اوین، کدپستی: 1997673743
:. نام هتل : پارسیان ، تعداد اتاق : 223 ، تعداد سویت : 25 


66467251
66466285
خیابان طالقانی، بین حافظ و ولیعصر، جنب بنیاد شهید، پلاک 80 کدپستی: 159364111
:. نام هتل : پارسیان نو ، تعداد اتاق : 544، تعداد سویت : 27 


22040011
22047041
تقاطع بزرگراه شهید چمران، خیابان ولیعصر کدپستی: 193954673
:. نام هتل : پارسیان اوین، تعداد اتاق : 110، تعداد سویت : 10 


22078606
22090425
بزرگراه شهید چمران، تقاطع اوین، کدپستی: 1997673783
:. نام هتل : پارت، تعداد اتاق : 18، تعداد سویت : - 


66006678
66006678
خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، کوچه حسین مردی، روبروی مخابرات، پلاک 19 کدپستی: 19686
:. نام هتل : پاسارگاد، تعداد اتاق : 41، تعداد سویت : 8 


66424051
66925338
خیابان آزادی، خیابان جمالزاده، نبش کوچه کاج، پلاک 135کدپستی: 1313943714
:. نام هتل : پیروز، تعداد اتاق : 35، تعداد سویت : - 


55377103
55376474
میدان راه آهن، اول خیابان ولیعصر، جنب بانک صادرات، پلاک 19 کدپستی: 1196873516
:. نام هتل : رامتین، تعداد اتاق : 50، تعداد سویت :15 


88722786
88718593
خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه بهشتی: روبروی پمپ بنزین، پلاک 10/81 کدپستی: 1511735866
:. نام هتل : رودکی، تعداد اتاق : 49، تعداد سویت : - 


66009421
66006320
خیابان انقلاب، خیابان رودکی، خیابان استاد شهریار، پلاک 25 کدپستی: 11337545117
:. نام هتل : سعدی، تعداد اتاق : 30، تعداد سویت : - 


33117653
33930422
خیابان جمهوری، خیا بان لاله زارنو، روبروی سینما رودکی، پلاک 375کدپستی: 1145933977
:. نام هتل : سفیر، تعداد اتاق : 22، تعداد سویت : 3 


88825705
88822602
خیابان شهید مفتح، روبروی درب غربی ورزشگاه شیرودی، کوچه اردلان، پلاک 10 کدپستی: 1583917511
:. نام هتل : ساسان، تعداد اتاق : 36، تعداد سویت : 4 


77509719
77501083
خیابان شریعتی، نرسیده به وزارت بهداری، کوچه نیرو، پلاک 4/1 کدپستی: 1613953511
:. نام هتل : شهر، تعداد اتاق : 108، تعداد سویت : 5 


77600044
77600047
انتهای خیابان دماوند، سه راه تهران پارس، پلاک 3 کدپستی: 1651777411
:. نام هتل : شایان، تعداد اتاق : 17 ، تعداد سویت : - 


55371563
55395771
میدان راه آهن، خیابان ولیعصر، کوچه نظم آبادی، پلاک 118 کدپستی: 1196863411
:. نام هتل : شمشک، تعداد اتاق : 32، تعداد سویت : 4 


2213552260
2213552912
جاده لشکرک، شمشک، مجتمع جهانگردی شمشک
:. نام هتل : شیان، تعداد اتاق : 32، تعداد سویت : - 


22947919
22947925
بزرگراه صدر، بزرگراه بابایی، خیابان هنگام، پارک جنگلی لویزان کدپستی: 1679648163
:. نام هتل : شیراز، تعداد اتاق : 57 ، تعداد سویت : 7 


33925342
33927548
خیابان سعدی شمالی، بالاتر از مخبر، نبش کوچه جابر زاده، پلاک 437 کدپستی: 1146653141
:. نام هتل : سیمرغ، تعداد اتاق : 61 ، تعداد سویت : 8 


88719911
88719913
خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه بهشتی، نبش کوچه دلبسته، پلاک 1069 کدپستی: 1511733911
:. نام هتل : سروش، تعداد اتاق : 18، تعداد سویت : 2 


88305020
88824975
میدان فردوسی، خیابان فرصت، کوی نمازی، پلاک 3 کدپستی: 1581643811
:. نام هتل : ورزش، تعداد اتاق : 22، تعداد سویت : 4 


88950195
88957910
خیابان فاطمی، خیابان حجاب، جنب کانون پرورش فکری کودکان، پلاک 19 کدپستی: 1415613145
:. نام هتل : هتل بزرگ ، تعداد اتاق : 200 ، تعداد سویت : 6 


88721656
88713857
خیابان ولیعصر، نبش استاد مطهری، پلاک 2 کدپستی: 1595743334
:. نام هتل : توچال ، تعداد اتاق : 30، تعداد سویت : 4 


22404001
22712733
خیابان ولنجک، تله کابین توچال، ایستگاه هشتم
:. نام هتل : وصال، تعداد اتاق : 35، تعداد سویت : 4 


66009587
66003002
خیابان انقلاب، اول خیابان وصال، کدپستی: 1417834179
:. نام هتل : زیبا ، تعداد اتاق : 57 ، تعداد سویت : 1 


33909438
33909438
ابتدای خیابان سعدی جدید التاسیس، پلاک 203