ليست مدارس منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

ليست مدارس منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

ليست مدارس منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

 

 

نام         نوع       مقطع      جنسیت   نشانی

آتيه سازان            غيرانتفاعي           دبستان و راهنمايي              دخترانه   ميرداماد- تلفن: 22925451

مشعر     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   ميدان اختیاریه - خ اختیاریه شمالی - خ شهید تسلیمی تلفن: 22580024

تربیت     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ شريعتي - بالاتر از میرداماد- نبش فلسفی تلفن: 22257546

نرجس    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ آفریقا - روبروی پمپ بنزین- خ شهيد بابک بهرامی تلفن: 88787452

روشنگران           غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   میرداماد - بزرگراه مدرس - جنب برج ندا آرا تلفن: 2224088

فدک       عادي دولتي          متوسطه عمومي    دخترانه   پاسداران - نیستان هفتم - شهید حجت سوری - کوچه شهید هاشمیان تلفن: 22588407

کوثر - بزرگسالان  مشارکت مردمي     متوسطه عمومي    دخترانه   خ شريعتي - کوچه سجاد - کوچه شهید احمد جلالی تلفن: 22601086

دکتر شریعتی        عادي دولتي          متوسطه عمومي    دخترانه   خ شريعتي - کوچه سجاد - کوچه شهید احمد جلالی تلفن: 22601086

آئین روشن           عادي دولتي          متوسطه عمومي    دخترانه   اختیاریه شمالی - خ شهید جهانی نیا تلفن: 22583805

حافظ      عادي دولتي          متوسطه عمومي    دخترانه   خ شريعتي - زرگنده - خ امامزاده - جنب پارک تلفن: 22603759

ایران      عادي دولتي          متوسطه عمومي    دخترانه   خ شريعتي - خ یخچال - کوی کی نژاد تلفن: 22603020

طلوع     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ شهید کلاهدوز - خ شهید مطهری - خ شهيد اخلاقی تلفن: 22541658

الزهرا(س)           عادي دولتي          متوسطه عمومي    دخترانه   ده ونک - روبروی دانشگاه الزهرا تلفن: 88058500

مشکوه    شاهد      متوسطه عمومي    دخترانه   خ شهید کلاهدوز - ایستگاه شیبانی - خ شهيد یارمحمدی - کوچه فردوس تلفن: 22541155

هاجر      عادي دولتي          متوسطه عمومي    دخترانه   م اختیاریه - کوچه یزدانیان تلفن: 549682

نیایش     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   میدان اختیاریه - خ شهید لطیفی تلفن: 22582910

فضیلت   غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ شريعتي - خ یخچال - خ شهيد فکوریان - کوچه کابلی تلفن: 2261750

معلم       عادي دولتي          متوسطه عمومي    دخترانه   خ ظفر - خ رئیسی - خ بابک شرقی تلفن: 22223155

مریم       عادي دولتي          متوسطه عمومي    دخترانه   خ میرداماد - ميدان مادر - خ شهيد آلن آبکار - نبش کوی دهم تلفن: 22227165

دانشجو   غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   چهارراه پاسداران - بهارستان دوم تلفن: 22553839

ام البنین   غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ شهيد کلاهدوز - بعد ازچهارراه قنات - ایستگاه شیبانی تلفن: 22541116

هدی       غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ شهيد کلاهدوز - خ آشیخ صراف- بن بست اول تلفن: 22605368

فاطمه زهرا(س)     ایثارگران متوسطه عمومي    دخترانه   خ ولیعصر - ضلع جنوبی پارک ملت - خ نیایش- شهرک فجر تلفن:88059505

مشعل صدرا         غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ شريعتي - نرسیده به ظفر - بن بست صادقیان تلفن: 22854528

ندای حق غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   بزرگراه آفریقا - چهارراه جهان کودک - کوچه کمان تلفن: 88782580

کوشش    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   آفریقا - خ ناهید غربی تلفن:22056179

پروین اعتصامی    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   زیرپل میرداماد - کوچه البرز- انتهای خ تابان شرقی تلفن: 22222448

صبا       غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ پاسداران - بهستان هفتم تلفن: 22540450

فرشته     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ پاسداران - بهارستان نهم - پ 121 تلفن: 22547971

امیدواران غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   اختیاریه - شهید لطیفی - ک مطلبی - پ 6 تلفن: 22546688

ملک      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ شهید کلاهدوز- خ دیباجی جنوبی - جنب پارک ارغوان تلفن: 22548195

ثنا         غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ ولی عصر- بالاترازجام جم - خ کرانه - پ 33 تلفن: 22045965

گلهای دانش          غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   پاسداران - نبش بهستان - یکم- پلاک 1 تلفن: 22544979

زهره      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   ميدان ونک - خ برزیل - کوچه نیلو - بن بست یکم تلفن: 88772703

راه شایستگان        غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ شهيد کلاهدوز - بعدازچهارراه قنات - خ یارمحمدی بهار - پ 7 تلفن: 22543039

طلیعه     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ ظفر -خ سهیل تبریزیان - نبش مهرداد - پ 10 تلفن: 22265003

ایثار       شاهد      متوسطه عمومي    دخترانه   خ آفریقا - نرسیده به پل میرداماد - کوچه قبادیان غربی تلفن: 88782965

محبوبه دانش        عادي دولتي          متوسطه عمومي    دخترانه   خ ولیعصر - روبروی جام جم - کوچه مهناز تلفن: 22045476

رویش     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   آخ ولیعصر - خ شهيد علی یزدان پناه تلفن: 88886913

گوهر     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ آفریقا - خ سعیدی تلفن:22050268

البرز      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ شريعتي - بالاتر از دوراهی قلهک - نبش کوچه حمید صدیق تلفن: 22263840

طوبی     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ شريعتي - دوراهی قلهک - کوچه مسعود تلفن: 2226755

شهید باهنر           غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ ولیعصر - جام جام - کوچه رامین - پ 2 تلفن: 22041192

عرفان     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ پاسداران - عابدینی زاده جهانی نیا تلفن: 22563006

بوستان خرد          غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   پاسداران - بهستان 4 تلفن:22541006

نور        غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   ده ونک - پایین تر از دانشگاه الزهرا تلفن: 88041139

هدف      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ ولیعصر- خ مهناز تلفن:22018189

صالحین  غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ ظفر - انتهای خ فرید افشار - کوچه تایباد تلفن: 22004089

مجتهده بانو امین    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    دخترانه   خ دولت - بن بست رضا تلفن:22005770

متفرقه    سایر       متوسطه عمومي    پسرانه    خ شريعتي - روبروی خ یخچال تلفن: 222004756

بصیرت  غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    پاسداران - خ گل نبی تلفن:22843569

صدر      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    بزرگراه آیت اله صدر - م پیروز - منظریه جنوبی تلفن: 22541876

سعادت    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ پاسداران - خ شهيد کلاهدوز- بعداز چهارراه تلفن: 22540828

اباصالح   غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ ظفر تلفن:22226150

امام صادق(ع)       عادي دولتي          متوسطه عمومي    پسرانه    خ شهید کلاهدوز - بعد ازچهارراه دلبخواه - کوچه فروردین تلفن: 22542778

حداد عادل            عادي دولتي          متوسطه عمومي    پسرانه    خ جلفا - انتهای خ شهید کاویان غربی تلفن: 22850063

شهید دانش           عادي دولتي          متوسطه عمومي    پسرانه    خ شريعتي - قلهک - خ شهید سرافراز تلفن: 22601914

رازی     عادي دولتي          متوسطه عمومي    پسرانه    خ ولیعصر - بالاترازمیرداماد - جنب خانه معلم تلفن: 88889111

شهید مطهری        عادي دولتي          متوسطه عمومي    پسرانه    خ شهيد کلاهدوز - بعدازچهارراه قنات تلفن: 22548045

فتح        شاهد      متوسطه عمومي    پسرانه    پاسداران - نیستان هفتم - ميدان احتشامیه - شهید راستوان تلفن: 22541337

ارشاد      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شريعتي - جنب مسجد جامع قلهک - ک شهيد یزدانیان تلفن: 2266600

شهید دانش           غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شريعتي - خ شهید کلاهدوز تلفن: 22009907

سروش    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    پاسداران - نیستان هفتم - میدان احتشامیه - خ شهيد اکبر راستوان تلفن: 22581737

فرهنگ   غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    پل سید خندان - کوچه پیشداد تلفن: 88849490

دکتر حسابی          غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    تقاطع میرداماد و مدرس - جنب ورزشگاه البرز تلفن: 22222170

روزبه    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ ونک - خ شیخ بهائی شمالی - کوچه دوازدهم تلفن: 88030258

فارابی     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    م ونک - گاندی شمالی - ک شهيد صانعی تلفن: 88771292

استاد شهریار         غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ آفریقا - بالاتراز ظفر- جنب پمپ بنزین - کوچه نور تلفن: 88782741

آفرینش    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شريعتي - جنب حسینیه ارشاد- خ قبا - ک نارون تلفن: 22848446

سعید      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    بزرگراه آفریقا - بالاترازسوپر جردن - کوی شهید حمید طاهری تلفن: 22042207

ره توشه  غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شهيد کلاهدوز - بعد ازچهارراه قنات - جنب درمانگاه شیبانی تلفن: 22546982

امام رضا(ع)         غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    اختیاریه جنوبی نرسیده به میدان - کوچه شهید خداجو - پ 10 تلفن: 22551188

فاضل     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    میدان ونک - خ ملاصدرا - خ شیراز شمالی - خ زاینده رود تلفن: 88049583

خوارزمی            غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شريعتي - دوراهی قلهک - خ صدیق - خ مطهری تلفن: 22261282

میثاق      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شهید کلاهدوز - سنجابی - کوچه عطار تلفن: 22565879

مصابح    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ ولی عصر - بعداز چهارراه اسفندیار - کوچه شهيد محمدعلی رحیمی تلفن: 22052457

تدبیر      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شهيد کلاهدوز - چهارراه قنات - خ شهيد حاج آقامیری - مقابل بانک ملت تلفن:22546267

مرکز توسعه صادرات ایران  غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    بزرگراه شهيد چمران - خ سئول- ضلع غربی نمایشگاه بین المللی تلفن: 22046913

پیروز     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    بزرگراه آیت اله صدر - میدان پیروز تلفن: 22584767

فرزان     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    بزرگراه آیت اله صدر - ميدان پیروز - کوچه شهید میرافضل تلفن: 22588858

دکتر محمود افشار  عادي دولتي          متوسطه عمومي    پسرانه    خ ولیعصر - نرسیده به میرداماد - خ دامن افشار تلفن: 88791975

علامه     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    میدان ونک - چهارراه جهان کودک - اول آفریقا - ک پدیدار تلفن: 88793778

ایران زمین           غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شريعتي - ضلع جنوبی حسینه ارشاد - زمرد جنوبی تلفن: 22840355

بنیاد خلاقیت         غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    ملاصدرا - شیخ بهائی شمالی - ک شهید شهانقی تلفن: 88039031

هدف      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شريعتي - خ قبا تلفن:22848055

ایران زمین           غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    ظفر- خ شهید فرید افشار - خ دولتشاد غربي - پ 4 تلفن: 22008994

شهید آوینی           شاهد      متوسطه عمومي    پسرانه    پاسداران - نیستان پنجم - پ 6 تلفن: 22588422

دانشمندان جوان     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    ملاصدرا - خ شیراز شمالی - کوچه حکیم اعظم تلفن: 88030456

علامه طباطبائی     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ وحید دستگردی - خ رئیس - خ نونهالان دانشگر - کوچه صفا تلفن: 22408486

سبحان    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    قیطریه جنوبی - خ دلجو - پ 8 تلفن: 22542739

دانش 2   عادي دولتي          متوسطه عمومي    پسرانه    خ شريعتي - دوراهی قلهک - روبروی شهر و روستا تلفن: 22264684

وحید      غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شريعتي - بعد از خ یخچال - روبروی پارک کودک تلفن: 22602692

تهران     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ ولیعصر - مقابل پارک ملت - خ مهیا تلفن: 22042685

محسن     غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    ميدان اختیاریه - خ شهید عابدینی زاده تلفن: 22552312

علی بن موسی الرضا(ع)      مشارکت مردمي     متوسطه عمومي    پسرانه    خ شهید کلاهدوز - بعدازچهارراه قنات تلفن: 22548045

سلام 2    غيرانتفاعي           متوسطه عمومي    پسرانه    خ شهيد کلاهدوز - خ دیباجی جنوبی- کوی کیوان - پ 8 تلفن: 22589981

دانش      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شهید کلاهدوز- چهارراه قنات- خ بهداشت- خ بهرنگ تلفن: 22564238

زهره      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   میدان ونک- خ برزیل - انتهای خ نیلو- کوچه یکم تلفن: 88772703

سماء      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شريعتي- خ جلفا- کوچه فاخته تلفن: 22857900

نیایش     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   میدان اختیاریه- خ شهید لطیفی- پلاک 30 تلفن: 22582910

مرکز توسعه صادرات ایران  غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    بزرگراه شهيد چمران- خ سئول- ضلع غربی نمایشگاه بین المللی تلفن: 22046913

سعید      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    بزرگراه آفریقا- بالاترازسوپر جردن- کوچه شهيد طاهری تلفن: 22042207

پروین اعتصامی    غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   زیرپل میرداماد- کوچه البرز- انتهای خ تابان شرقی تلفن: 22222448

کوشش    غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   آفریقا- ناهید غربی- پلاک 3 تلفن: 22056179

مبین       عادي دولتي          پیش دانشگاهی      پسرانه    خ میرداماد- میدان مادر- خ بهروز- کوچه سوم تلفن: 22221087

پیام        عادي دولتي          پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شريعتي- خ یخچال- کوچه کی نژاد- پلاک 7 تلفن: 261951

محبوبه دانش        عادي دولتي          پیش دانشگاهی      دخترانه   خ ولی عصر- بالاتر از جام جم- امانیه- کوچه مهناز تلفن: 22045472

مشکوه    شاهد      پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شهيد کلاهدوز- ایستگاه شیبانی- خ شهيد یارمحمدی- کوچه فردوس تلفن: 22541155

فریده سلیمی          عادي دولتي          پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شريعتي- خ یخچال- خ هدایت- کوچه روزبه- پلاک2 تلفن: 22541712

سروش    غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    پاسداران- نیستان هفتم -میدان احتشامه- خ شهيد اکبر راستو1ن تلفن: 22581737

فرشته     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   پاسداران- بهارستان نهم- پلاک121 تلفن: 22547971

طلوع     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   شهيد کلاهدوز- خ مطهری- خ شهید اخلاقی تلفن: 22541658

امام رضا(ع)         غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    اختیاریه جنوبی- نرسیده به میدان- کوچه شهید خداجو- پلاک 10 تلفن: 22551188

هدی       غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شهيد کلاهدوز- خ آشیخ صراف- بن بست اول تلفن: 2265368

روزبه    غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ ونک- خ شیخ بهایی شمالی- کوچه دوازدهم تلفن: 88030258

استاد شهریار         غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ آفریقا- بالاتراز خ ظفر- جنب پمپ بنزین- کوچه نور- پلاک 11 تلفن: 88782741

تدبیر      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شهيد کلاهدوز- چهار راه قنات- خ شهيد حاج آقامیری- مقابل بانک ملت تلفن:22546267

آفرینش    غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ خ شريعتي- جنب حسینیه ارشاد- خ قبا- نارون تلفن: 22848446

دکتر حسابی          غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    میرداماد- تقاطع مدرس- جنب ورزشگاه البرز تلفن: 22222170

ارشاد      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شريعتي- جنب مسجد جامع قلهک- کوچه شهيد یزدانیان- پلاک 4 تلفن: 2266600

فرهنگ   غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    پل سیدخندان- خ پیشداد تلفن: 88849490

فضیلت   غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شريعتي- خ یخچال- خ شهيد فکوریان- کوچه کابلی- پلاک 1 تلفن: 2261750

راه شایستگان        غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شهيد کلاهدوز- بعدازچهارراه قنات- یارمحمدی- بهار- پلاک 7 تلفن: 22543039

ام البنین   غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شهید کلاهدوز- ایستگاه شیبانی تلفن: 22559907

مشعل صدرا         غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ خ شريعتي- نرسیده به ظفر- بن بست صادقیان تلفن: 22854528

کوثر      مشارکت مردمي     پیش دانشگاهی      دخترانه   خ خ شريعتي- کوچه سجاد- کوچه شهید احمد جلالی تلفن: 22601086

شهید لالی            مشارکت مردمي     پیش دانشگاهی      پسرانه    حسن آباد زرگنده- انتهای خ شهید حیدری تلفن: 22601495

گرافیک نور         غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شريعتي- اول بزرگراه همت- جنب دانشگاه علامه - پلاک 7 تلفن: 22229434

شهید رجایی          مشارکت مردمي     پیش دانشگاهی      دخترانه   میدان ونک- خ شهید صانعیتلفن: 88881020

مصباح    غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ ولیعصر- بعداز چهارراه اسفندیار- کوچه شهيد محمدعلی رحیمی- پ 9 تلفن: 22052457

ایران زمین           غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شريعتي- ضلع جنوبی حسینیه ارشاد- خ زمرد جنوبی تلفن: 22840355

فرزان     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    بزرگراه آیت اله صدر- میدان پیروز- کوچه شهید میرافضل تلفن: 22588858

گلهای دانش          غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   پاسداران- بهستان هفتم- پلاک1 تلفن: 22549559

فتح        شاهد      پیش دانشگاهی      پسرانه    خ پاسداران- نیستان 7 - میدان احتشامیه - خ شهید راستوان تلفن: 22580221

ایثار       شاهد      پیش دانشگاهی      دخترانه   تقاطع میرداماد و افریقا- اول قبادیان غربی تلفن: 88782338

اباصالح   غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ ظفر- پلاک 129 تلفن:22226150

دانش 2   عادي دولتي          پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شريعتي- دور راهی قلهک- روبروی شهر و روستا تلفن: 22264684

دانشمندان جوان     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ ملا صدرا- خ شیراز شمالی- کوچه حکیم اعظم- پلاک 32 تلفن: 8803456

وحید      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شريعتي- بعداز خ یخچال- روبروی پارک کودک تلفن: 22602692

تهران     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ ولیعصر- مقابل پارک ملت- خ مهیار تلفن: 22042685

فاضل     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ ملاصدرا- شیراز شمالی- کوچه زاینده رود- پلاک 6 تلفن: 88049583

حافظ      عادي دولتي          پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شريعتي- زرگنده- خ امامزاده - جنب پارک تلفن: 22603759

بوستان خرد          غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   پاسداران- نیستان چهارم- پلاک12 تلفن: 22541006

فاطمه زهرا(س)     ایثارگران پیش دانشگاهی      دخترانه   خ ولیعصر- ضلع جنوبی پارک ملت- خ نیایش- شهرک فجر تلفن: 88059505

ندای حق غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   بزرگراه آفریقا- چهارراه جهان کودک- کوچه کمان- پلاک 52 تلفن: 88782580

فارابی     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    میدان ونک- گاندی شمالی- کوچه شهيد صانعی تلفن: 88771292

صبا       غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   پاسداران- بستان 7 - کوچه داریوش تلفن: 22540450

مشعر     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   م اختیاریه- خ 1- اختیاریه شمالی- خ شهید تسلیمی تلفن: 22580024

بصیرت  غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ پاسداران- خ گلنبی- پلاک 77 تلفن: 22843569

میثاق      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شهید کلاهدوز- سنجابی- کوچه عطار تلفن: 22553025

پیروز     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    بزرگراه آیت اله صدر- میدان پیروز- پلاک 12 تلفن: 22584767

خوارزمی            غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شريعتي- روبروی شهر وروستای صدیق- کوچه شهيد مطهری شمالی تلفن: 22261282

علامه     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    میدان ونک- چهارراه جهان کودک- اول افریقا - کوچه پدیدار تلفن: 88793778

دانشجو   غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   چهارراه پاسداران- بهارستان دوم- پلاک 4 تلفن: 22553839

ره توشه  غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شهید کلاهدوز- جنب درمانگاه شیبانی تلفن: 22546982

نرجس    غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ آفریقا- روبروی پمپ بنزین-خ شهيد بابک بهرامی تلفن: 88787452

صدر      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    بزرگراه آیت اله صدر- میدان پیروز-خ دلجو- خ آریا- پلاک 7 تلفن: 22541876

سعادت    غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ پاسداران- خ شهید کلاهدوز- بعداز چهارراه قنات تلفن: 22540828

تربیت     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شريعتي- بالاتراز میرداماد- نبش فلسفی تلفن: 22257546

ثنا         غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ ولیعصر- بالاتراز جام جم- کرانه- پلاک 33 تلفن: 22045965

هدف      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شريعتي- خ قبا تلفن: 22848055

سوره      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شهید کلاهدوز- بعداز سه راه نشاط تلفن: 22601114

سوره هنر            غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شهید کلاهدوز- بعد از سه راه نشاط تلفن: 22608550

علی بن موسی الرضا(ع)      مشارکت مردمي     پیش دانشگاهی      پسرانه    خ شهید کلاهدوز- بعدازچهارراه قنات تلفن: 22548045

غدیر      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ ظفر- خ نفت- خ دهم- میدان نیلوفر- کوچه سینا تلفن: 22256642

صدر      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      پسرانه    بزرگراه آیت اله صدر- ميدان پیروز- منظریه جنوبی- آریا- پلاک 7 تلفن: 22541876

رویش     غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ ولی عصر- خ شهید علی یزدان پناه- پلاک 60 تلفن: 88886913

ملک      غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ شهید کلاهدوز- خ دیباجی جنوبی- کوی ارغوانی- پلاک 18 تلفن: 22546694

راه فرزانگان         غيرانتفاعي           پیش دانشگاهی      دخترانه   خ میرداماد- خ اطلسی- خ سیفیه- پلاک 40 تلفن: 22223684

سوره 2   غيرانتفاعي           هنرستان حرفه ای  دخترانه   خ شهید کلاهدوز بعداز نشاط تلفن: 22601114

مشکوه    شاهد      هنرستان حرفه ای  دخترانه   شهید کلاهدوز ایستگاه شیبانی یارمحمدی - کوچه فردوس تلفن: 22541155

گل لاله   عادي دولتي          هنرستان حرفه ای  دخترانه   خ شريعتي - خ شهید گوی آبادی -خ شهيد رضا بلائیان تلفن: 22260078

نور        غيرانتفاعي           هنرستان حرفه ای  دخترانه   خ شريعتي - اول بزرگراه همت - جنب دانشگاه علامه تلفن: 22229434

فاطمیه    عادي دولتي          هنرستان حرفه ای  دخترانه   خ دکترشريعتي – دوراهي قلهک – کوچه شهيد حميد صدیق تلفن: 22263719

هنرستان کامپیوترعرفان       غيرانتفاعي           هنرستان حرفه ای  دخترانه   خ پاسداران - عابدینی زاده- جهانی نیا تلفن: 22563006

مریم       عادي دولتي          هنرستان حرفه ای  دخترانه   میر داماد - میدان مادر - خ آلن آبکار تلفن: 22227165

پلی تکنیک           غيرانتفاعي           هنرستان حرفه ای  پسرانه    خ شهيد کلاهدوز- خ دیباجی - کوچه ارغوان - بن بست بعثت تلفن: 22558518

کارآمدان  غيرانتفاعي           هنرستان فنی         پسرانه    میدان ونک-خ ونک پلاک - 79 تلفن: 88033185

پارس افزار           غيرانتفاعي           هنرستان فنی         پسرانه    میدان ونک- خ ملا صدرا- خ شیخ بهائی - پلاک 16 تلفن: 88054563

نیمرخ     غيرانتفاعي           هنرستان فنی         دخترانه   خ شهید کلاهدوز - چهارراه رستم آباد تلفن: 22564464

عصرانقلاب         عادي دولتي          هنرستان فنی         پسرانه    میرداماد - میدان مادر-خ بهروز-خ پنجم تلفن: 22228157

آزادی 2  عادي دولتي          هنرستان کار دانش  پسرانه    خ ولیعصر – نرسیده به میدان ونک – روبروی خ ظفر تلفن: 88770230

ابن سینا   غيرانتفاعي           هنرستان کار دانش  پسرانه    خ شهید کلاهدوز – خ شهید مطهری – کوی جمشید – پ 22 تلفن: 22544515

تلاش      غيرانتفاعي           هنرستان کار دانش  دخترانه   خ شريعتي – خ شهید مجتبائی –کوچه سلامی تلفن: 22275633

زینب (س) 2        عادي دولتي          هنرستان کار دانش  دخترانه   میرداماد – میدان مادر –رودبار شرقی تلفن: 22223087

امیرکبیر 2           عادي دولتي          هنرستان کار دانش  دخترانه   خ شريعتي – روبروی خ شهيد کلاهدوز – کوچه امام زاده تلفن: 2265630

زینب (س)           عادي دولتي          هنرستان کار دانش  دخترانه   میرداماد – میدان مادر- رودبار شرقی تلفن: 22223087

امیرکبیر  عادي دولتي          هنرستان کار دانش  دخترانه   خ شريعتي – روبروی خ شهيد کلاهدوز – کوچه امام زاده تلفن: 2265630

شهید آوینی (شاهد) شاهد      هنرستان کار دانش  پسرانه    پاسداران - نیستان پنجم تلفن:22588422

کوثر      مشارکت مردمي     هنرستان کار دانش  دخترانه   خ شريعتي – کوچه سجاد – کوچه شهید احمد جلالی تلفن: 22601086

فاطمه زهرا(س)     ایثارگران هنرستان کار دانش  دخترانه   خ ولیعصر – ضلع جنوبی پارک ملت – خ نیایش - شهرک فجر تلفن: 88059505

شهید لالی            مشارکت مردمي     هنرستان کار دانش  پسرانه    حسن آباد زرگنده – انتهای خ شهید حیدری تلفن: 22601495

شهید اندرزگو        عادي دولتي          هنرستان کار دانش  پسرانه    میدان اختیاریه – خ شهید تسلیمی – کوچه نماززاده تلفن: 22549884

آزادی     عادي دولتي          هنرستان کار دانش  پسرانه    خ ولیعصر – نرسیده به میدان ونک - روبروی خ ظفر تلفن: 88770230

بازگشت به صفحه اصليليست مدارس منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران


Comments