Noutăţi

    
    La 17.06.2010, prin adoptarea de către Parlament a Legii 113/2010 Republica Moldova s-a aliniat ţărilor europene în care este aplicat sistemul liberal (privat) de executare silită.
    Executarea hotărîrilor instanţelor de judecată, precum şi a altor documente investite cu forţă executorie este o prioritate atît pentru Stat, cît şi pentru cetăţenii de rînd, dat fiind faptul că, un document executoriu nedepus spre executare sau neexecutat reprezintă doar o coală de hîrtie pentru care părţile sau judecat poate şi ani în şir, pe care sunt înscrise careva drepturi şi obligaţii, iar aplicarea cărora se lasă aşteptată.
     În scopul de a realiza/implementa prevederile documentelor executorii în viaţa reală, precum şi prestarea serviciilor prevăzute de legislaţia în vigoare Vă stă la dispoziţie Biroul Executorului Judecătoresc Mihailov Gheorghe.  
 
 
 
 
Executor Judecătoresc Mihailov Gheorghe 
   MD-2072, Mun. Chişinău, str. Independenţei 40 et.3
     tel/fax: 0(22) 85 40 65    mob.  069606763