Stop forslag i EU om forsøg på mennesker uden samtykke!

Ønsker du, at lægerne bruger dig til forsøg med ny medicin uden dit samtykke, hvis du indlægges akut i bevidstløs eller svækket tilstand? Eksempelvis ved blodpropper, hjerneblødning eller svære kvæstelser.   

Der er forslag i EU om at ændre et direktiv* - og derved fjerne patientens ret til forudgående samtykke til forsøg med ny medicin i akutte situationer. Dette vil være en overtrædelse af borgernes personrettigheder!

Forsvar din personlige ret til at bestemme over din egen krop!

Giv din underskrift på http://tiny.cc/7q33y 

Læger har pligt til at respektere en patients beslutning om ikke at ville deltage i forsøg. Hver EU stat bør derfor oprette et elektronisk register, hvor borgere på forhånd kan sige ja eller nej til forsøg i akutte situationer. Her kan hospitalslæger på få minutter slå en patients beslutning op på skærmen, så borgerens personrettigheder sikres. 

Du giver din støtte  til følgende:

Vi kræver at EU forpligter alle medlemsstater til at oprette et elektronisk register, hvor borgere på forhånd kan give eller nægte samtykke til forsøg i akutte situationer. Et sådant register vil sikre individets ret til selvbestemmelse og samtidig sikre muligheden for at påbegynde forsøg i akutte situationer med kort varsel. 

Underskrifterne vil blive sendt til Europa parlamentet i første halvdel af 2014, når parlamentet skal diskutere forslag om at fjerne kravet om forhåndssamtykke til medicinske forsøg på akutpatienter.

Praktiske bemærkninger: Da indsamlingen er rettet mod hele EU udsendes underskriftsindsamlingen også på engelsk (med samme indhold). Se den på www.gopetition.com/petitions/forsoeg-uden-samtykke.html   Her kan du også se din underskrift ved at trykke på "sigatures." -  Europa Parlamentet kræver oplysning om: fuldt navn, fuld adresse, og nationalitet. 

*Direktiv 2001/20/EF (direktiv om God Klinisk Praksis). See the proposal to abolish  prior consent in "Consultation Paper" under "Consultation Item 15," at this link: http://ec.europa.eu/health/files/clinicaltrials/concept_paper_02-2011.pdf  
 
November 2011
Forebyggelses og Patientrådet. (FPR)         
www.forebyggelses-ogpatientraadet.dk                                    

Støttet af Oplysningsforbundet May Day