Fotoj de TEVA-budo dum la Monda Vegetarana Kongreso 2010/Foto-foto Stan TEVA selama Kongres Vegetarian Sedunia 2010

[EO] Dum la (ne-esperantista) Monda Vegetarana Kongreso de la Internacia Vegetarana Unuiĝo (IVU), Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA) havis budon, kaj Heidi prelegis interalie pri TEVA kiel longtempa membro de IVU. La prelego finiĝis per lecioneto, kaj la budo havis grandan sukceson. Fine de la kongreso Jennifer Bishop kaj Heidi Goes donis provlecioneton por dudeko da kongresintoj.

[ID] Selama Kongres Vegetarian Sedunia (bukan Esperantis) yang diselenggarakan Uni Vegetarian International (IVU), Asosiasi Vegetarian Esperantis Seluruh Dunia (TEVA) mempunyai stan, dan Heidi memberi penjelasan antara lain tentang TEVA yang merupakan anggota IVU sejak lama. Penjelasan diakhiri dengan pelajaran singkat, dan stan kami memperoleh sukses besar. Akhir kongres, Jennifer Bishop dan Heidi Goes memberi pelajaran cobaan singkat kepada 20 orang peserta kongres.

TEVA dum la Monda Vegetarana Kongreso en Jakarta

Comments