Fotoj instruvojaĝo/Foto-foto Perjalanan Mengajar 2010 (Heidi)

[EO] En sia dua instruvojaĝo,  Heidi Goes vizitis sinsekve Jakarta, Medan, Batam, refoje Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya kaj refoje Jakarta. Aperis kelkaj artikoloj pri la vojaĝo. Kaj sube vi povas vidi iom da fotoj de tiuj vojaĝo.

[ID] Di perjalanan mengajar keduanya, Heidi Goes mengunjungi secara berurutan Jakarta, Medan, Batam, lagi ke Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan kembali lagi ke Jakarta. Muncul/terbit beberapa artikel-artikel tentang perjalanan ini. Dan di bawah ini anda bisa melihat beberapa foto-foto dari perjalanan ini.

E-lecionoj en Indonezio 2010

Comments