Historio de la E-movado en Indonezio/Sejarah gerakan Esperanto di Indonesia

[EO]

Heidi Goes jam de mezo 2007 faras esplorojn pri la historio de la Esperanto-movado en Indonezio. Se vi volas scii pli pri tiu historio aŭ pri la esploroj, vi alvenis al la ĝusta paĝo!


Aperis tri artikoloj pri la temo en 
Esperanto en Azio, la organo de KAEM (la Azia Komisiono de UEA). Tiuj artikoloj estas elŝuteblaj sube de ĉi-tiu paĝo. La tutaj revuoj en kiuj tiuj artikoloj aperis estis elŝuteblaj el la retejo de KAEM (temas pri numeroj 60, 61 kaj 62).

En majo 2015 aperis en Wacana, indonezia universitata revuo, anglalingva artikolo pri la temo. Ankaŭ ĝin vi povas elŝuti ĉi-sube.

Unu el la motoroj de la indonezia E-movado estis Rankajo Chailan Sjamsoe Datoe Toemenggoeng. Legu pli pri ŝi en artikolo dissendita en retlistoj okaze de la 50a datreveno de ŝia forpaso.

Bonvenas komentoj kaj aldonoj pri la tekstoj!

[ID]

Heidi Goes telah membuat penelusuran sejak pertengahan tahun 2007 mengenai sejarah pergerakan Esperanto di Indonesia. Apabila anda ingin tahun lebih banyak tentang sejarahnya atau tentang penelusurannya, anda berada di halaman yang tepat!

Tiga artikel bertemakan Esperanto en Azio, badan KAEM (Komisi UEA di Asia) telah muncul. Artikel-artikel tersebut dapat diunduh di bawah halaman ini. Semua resensi itu yang terdapat dalam artikel-artikel tersebut dapat diunduh dari website KAEM (prihal nomor 60, 61 dan 62).

Bulan May 2015 telah terbit artikel di Wacana, majalah Universitas Indonesia, tentang gerakan Esperanto di Indonesia. Artikel ini juga bisa diunduh di bawah halaman ini.

Salah satu dari penggerak pergerakan Esperanto di Indonesia adalah Rankajo Chailan Sjamsoe Datoe Toemenggoeng. Baca lebih jauh mengenai beliau di artikel yang muncul pada peringatan wafatnya beliau yang ke-50.

Komentar dan tambahan mengenai teks-teks di sini, kami sambut dengan hangat!

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Pri la unua periodo de Esperanto en Indonezio (ĝis 1925). (El Esperanto en Azio 60)  366k v. 1 21 Apr 2016, 01:03 Heidi Goes
Ċ
View Download
Pri la historio de Esperanto en Indonezio de 1925 ĝis la dua mondmilito. (El Esperanto en Azio 61)  1102k v. 1 21 Apr 2016, 01:03 Heidi Goes
Ċ
View Download
Pri la historio de Esperanto en Indonezio inter la dua mondmilito kaj 1960. (El Esperanto en Azio 62)  1164k v. 1 21 Apr 2016, 01:03 Heidi Goes
Ċ
View Download
Artikolo aperinta en Aktoj de Esperantologiaj Konferencoj (el la UK en Hanojo, 2012).    1374k v. 1 6 Jun 2017, 07:38 Heidi Goes
Ċ
View Download
Artikolo aperinta en la revuo Wacana de unu el la grandaj indoneziaj universitatoj (Universitas Indonesia).  465k v. 1 18 Apr 2016, 05:13 Heidi Goes
Ċ
View Download
Artikolo en IPR 2015/4 pri la Esperanto-instruado en Nederlanda Hindio en la jaroj 1920-1940    399k v. 1 21 Apr 2016, 01:03 Heidi Goes