Esperanto?‎ > ‎

Korespondantoj kiel helpantoj/Koresponden sebagai asisten/bantuan

[EO]

Por lerni lingvon, multe helpas se oni povas uzi ĝin regule. Kelkaj homoj povas tion fari (ret)babilante kun samideanoj en la klubo aŭ eksterlande, sed aliaj eble ne havas tiun eblecon jam kaj ŝatus korespondi aŭ havi amikon/korespondanton kiu ĉiam povas helpi plibonigi la lingvonivelon.Ĉar venas proponoj de ne-indonezianoj por korespondi kun indonezianoj, cele al [reciproka] helpo pri la lingvo, ni kolektas ilin ĉi tie.
Sed vi kompreneble ankaŭ povas uzi la korespondservon de Edukado.net se vi serĉas korespondantojn.


Bert Boon (Belgio) pretas respondi perletere aŭ perrete al leteroj de komencantoj en Indonezio kiuj deziras instruan helpon por progresi.
Poŝtadreso: Bert Boon, Merelhof 8, B3300 Tienen, Belgio.


Pietro
Fiocchi (Italio)
intencas partopreni al la Indonezia E-Kongreso por  interkonatiĝi kun la gesamideanoj Indonezio kaj ankaŭ por vojaĝi tra la lando.

"Se vi deziras ni jam povas interparoli per skajpo (pietrofiocchi7), ankaŭ por reciproke plibonigi nian Esperanton."


[ID]

Untuk mempelajari bahasa, akan sangat membantu jika seseorang bisa menggunakan bahasa itu secara teratur. Beberapa orang mencoba membuat obrolan (lewat internet) dengan orang lain yang punya satu tujuan di dalam klub belajar atau di luar negeri, tetapi yang lain mungkin tidak punya pilihan seperti itu dan sudah ingin sekali berkorespondensi atau mempunyai teman/koresponden yang selalu bisa membantu memperbaiki tingkat kemampuan bahasa kita.

Atas dasar adanya pengajuan diri yang datang dari bukan warga Indonesia untuk berkorespondensi dengan orang Indonesia, dengan maksud untuk (saling) membantu dalam bahasa, kami kumpulkan mereka di sini.


Bert Boon (Belgia) siap merespon melalui surat pos atau online, surat-surat dari para pemula di Indonesia yang ingin bantuan belajar untuk majui.

Alamat Pos: Bert Boon, Merelhof 8, B3300 Tienen, Belgia.

Pietro Fiocchi (Italia) berniat untuk berpartisipasi dalam Kongres Esperanto-Indonesia untuk saling mengenal Esperantis lain di Indonesia dan juga untuk berwisata di Indonesia.

“Jika anda ingin, kita bisa berbicara melalui Skype (pietrofiocchi7), juga untuk saling meningkatkan bahasa Esperanto kita".


Comments