Kiel kunlabori al la bulteno?/Bagaimana kerjasama buat buletin?

[EO]

Esperanto en Indonezio estas neregula bulteno por la indoneziaj esperantistoj kaj iliaj amikoj.
Ĝin redaktas teamo de volontuloj kaj ĝi aperas danke al la kontribuoj de indoneziaj kaj alilandaj kunlaborantoj kaj al la donacemo de malavaraj subtenantoj.


Nek la redaktantoj nek la kunlaborantoj ricevas ajnan rekompencon pro sia laboro. Al ĝi povas kontribui kiu ajn, se la kontribuaĵo konformas kun la celoj de la bulteno. Por havi kiel eble plej kvalitan bultenon kaj por faciligi la laboron de la redaktantoj, ni petas niajn kunlaborantojn atente legi la sekvajn sugestojn/petojn kaj, laŭeble, sekvi ilin. Dankon.

• Akcepteblas tekstoj nur en Esperanto kaj la indonezia.

• Prefere verku nelongajn tekstojn en unu el la lingvoj menciitaj ĉi-supre kaj aldonu al ĝi resumon, maksimue centvortan, en la alia lingvo.


• Antaŭ ol sendi la tekstojn, nepre kontroligu ilin pere de
aliaj (pli spertaj) kolegoj
. Tio povas okazi kadre de Esperanta kunveno aŭ leciono, aŭ rete. La tekstoj estu kiel eble plej seneraraj kaj en bona stilo.• Bonvolu sendi la tekstojn en unu el la jenaj formatoj: .txt, .rtf, .doc, .odt. Nur se vi ne povas sendi en unu el la ĉisupraj formatoj, sendu en .docx aŭ .wpd. Ne sendu pdf-dokumentojn!


• Se vi uzas surogaton por la Esperantaj literoj, uzu la saman por ĉiuj literoj de la dokumento.
• Uzu nur unu litertipon por unu dokumento.

• Se eblas, sendu ankaŭ bildojn, laŭeble altkvalitajn (minimume 1MB por havi bonan preskvaliton), kaj nepre ne en la teksta dokumento. La bildoj devas veni aparte, kun la jenaj informoj por ĉiu: klarigo de la bildo (titolo) kaj fotinto. Se vi ne estas la fotinto, ne sendu foton sen la skriba permeso de ĝia aŭtoro. Atentu: ne sendu tro da bildoj en unu mesaĝo – iuj povus malaperis survoje.• Bonvolu sendi la kontribuaĵojn kiel eble plej frue. Ne atendu ĝis la lasta momento.
• Estu preta reagi rapide al la petoj de la redaktoroj kaj respektu la limdatojn.

• Ĉiujn materialojn oni sendu al la jena retadreso: redakcio-ideo@googlegroups.com.
• Sendu vian kontribuon per Facebook nur kaze ke vi tute ne povas sendi retmesaĝojn, kaj resendu ĝin se vi ne ricevas konfirmon pri la ricevo.


• Se vi bezonas pliajn informojn aŭ klarigojn, bonvolu kontakti nin per la ĉi-supra retadreso.
[ID]

Esperanto en Indonezio
adalah sebuah buletin bebas untuk esperantis Indonesia dan teman-temannya.
Tim sukarelawan
menulisnya dan buletin ini lahir sebagai wujud terima kasih atas kontribusi para kontributor dalam dan luar negeri, serta atas sumbangan para donatur yang dermawan.

Baik tim redaksi maupun kontributor tidak menerima kompensasi apa pun atas karya mereka. Siapa pun dapat berkontribusi, asalkan selaras dengan tujuan buletin ini.
Agar tercipta buletin berkualitas sebaik mungkin dan untuk
mempermudah pekerjaan redaksi, kami meminta seluruh kontributor untuk membaca dengan teliti saran dan petunjuk berikut, dan sebisa mungkin mematuhinya. Terima kasih.

• Hanya dapat menerima teks dalam bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia.

• Ada baiknya menulis tulisan singkat dalam salah satu dari dua bahasa yang disebutkan di atas, dan berikan ringkasannya, maksimum 100 kata dalam bahasa lainnya.

• Sebelum mengirim tulisan, sebaiknya periksalah tulisan tersebut lebih dahulu dengan orang lain (teman) yang lebih memahami. Hal itu dapat dilakukan di pertemuan Esperanto, sebagai bagian dari pembelajaran atau secara online. Kesalahan dalam tulisan sebisa mungkin diminimalisasi dan tulisan dalam gaya bahasa yang baik.

• Mohon kirimkan tulisan dalam salah satu format berikut: .txt, .rtf, .doc, .odt. Hanya jika Anda tidak bisa mengirimnya dalam salah satu format yang telah disebutkan, kirimkan tulisan dalam format .docx atau .wpd. Jangan kirimkan tulisan dalam format .pdf!

• Jika Anda menggunakan ‘pengganti’ huruf Esperanto, gunakan format yang sama untuk seluruh dokumen.
• Gunakan hanya satu jenis huruf untuk satu dokumen.

• Jika mungkin, kirimkan juga gambar, sebisa mungkin yang berkualitas tinggi (minimal 1MB) biar kwalitas cetaknya baik, dan sebaiknya tidak disertakan dalam dokumen teks. Gambar harus dikirim terpisah, dengan informasi untuk masing-masing gambar: penjelasan judul gambar dan pembuat foto. Jika Anda bukan pembuat fotonya, jangan kirimkan foto tanpa izin tertulis dari pemiliknya. Perhatian: jangan mengirim terlalu banyak gambar dalam sekali pengiriman. Beberapa foto bisa saja hilang dalam proses pengiriman.

• Silakan kirim kontribusi Anda sesegera mungkin. Jangan menunggu hingga tenggat waktu.
• Bersiaplah untuk bereaksi dengan cepat untuk merespon permintaan redaksi dan ‘mematuhi’ batas waktu.

• Kirimkan seluruh materi ke alamat berikut: redakcio-ideo@
googlegroups.com
.
• Silakan kirim kontribusi artikel Anda melalui Facebook hanya ketika Anda sama sekali tak bisa kirim pesan e-mail, dan kirimlah pesan itu sekali lagi kalau Anda tak dapat konfirmasi bahwa artikel Anda telah diterima.

• Jika Anda memerlukan lebih banyak informasi dan penjelasan, silakan hubungi kami melalui alamat e-mail di atas.
Comments