Blogo/Blog

[EO] Ĉi tie estas loko por novaĵoj, sed pri la diversaj aspektoj de la movado en Indonezio vi povas trovi pli da informoj ĉe la respektivaj paĝoj, alklakeblaj en la menuo maldekstre...

[ID] Di sini bisa baca kabar... tapi tentang aspek lain tentang gerakan Indonesia, silakan lihat di halaman yang bisa di ngeklik di sebelah kiri.

Ĉu vi volas iĝi reprezentanto de IEA en Japanio kaj Aŭstralio?

posted 1 Jul 2013, 03:33 by Heidi Goes

[Nur en Esperanto]
[mesaĝo de IEA al la membroj kiuj jam scipovas Esperanton]

La Japana Esperanto-Instituto invitas unu junan indonezianon (malpli ol 40-jara) al sia centa nacia Esperanto-Kongreso en Tokio (12-15a de oktobro 2013). JEI pagos la flugon, la kongresaliĝon, tranoktadon, parton de la manĝoj kaj bankedon dum la kongreso. La Aŭstralia Esperanto-Asocio invitas du indonezianojn al sia Somerkursaro kaj nacia kongreso en Kanbero/Canberra (4-12a de januaro 2014). Ili pagos la flugbileton, aliĝojn, loĝadon kaj manĝadon dum la kongreso kaj kursaro. La Indonezia Esperanto-Asocio kompreneble tre ĝojas pri tiuj invitoj kaj dankas pro ili. Se vi volas iri al unu el tiuj kongresoj, bv. sendi vian kandidatiĝon en Esperanto al la estraro de Indonezia Esperanto-Asocio, kiu elektos inter la kandidatoj. En tiu kandidatiĝo vi skribas kial vi volas partopreni unu el la kongresoj kaj kiel tiu partopreno helpos al vi kontribui poste al la indonezia Esperanto-movado. Antaŭ ol kandidatiĝi, bv. legi la subajn kondiĉojn kaj estu certa ke vi povu plenumi ilin. Pli specifajn kondiĉojn ricevos la elektitaj kandidatoj persone.

1. Vi bone regas Esperanton, parole kaj skribe.
2. Vi estas membro de IEA kaj pagis vian kotizon antaŭ via kandidatiĝo.
3. Vi partoprenos la tutan kongreson (antaŭ ol verki vian kandidatiĝo, certiĝu pri tio ĉe via lernejo/universitato/laborejo!).
4. Vi kapablas prezenti la indonezian Esperanto-movadon dum la kongreso (kompreneble en Esperanto!).
5. Vi kapablas kaj pretas kontribui al la kongreso per kultura prezento kaj/aŭ prelego kaj ankaŭ aktive partoprenas la kursojn kaj aliajn programerojn.
6. Post la kongreso vi verkos raporton pri ĝi por la estraro de IEA kaj JEI/AEA kaj artikolon por la bulteno Esperanto en Indonezio. Vi ankaŭ provizas la estraron/redakcion per fotoj (kaj se eble filmoj).
7. Vi kapablas mem pagi personajn dumvojajn elspezojn, vian pasporton kaj vizon, manĝojn antaŭ kaj post la kongreso, ev. tranokton antaŭ kaj postkongrese (eblas aranĝi kun lokaj esperantistoj kaze ke (prefere!) vi volas resti pli longe en la lando).
8. Se vi elektiĝas kaj tamen fine ne povas iri, vi repagos la kostojn kiuj jam estas faritaj (kiel la flugbileto). Tio ne validas se la vizo estas rifuzita al vi.

Sendu vian kandidatiĝon por Japanio plej laste la 20an de julio 2013 (necesas tempo por la vizo ktp!) kaj por Aŭstralio plej laste la 20an de aŭgusto 2013. La estraro faros la elekton kaj sciigos al la kandidatoj la rezulton ene de dek tagoj post tiuj datoj. Se vi havas iujn demandojn, ne hezitu demandi al la estraro (estraro-indonezia-esperanto-asocio@googlegroups.com).
 
 

Revene... pri la amaskomunikilaj atingoj

posted 15 Apr 2013, 00:13 by Heidi Goes   [ updated 5 May 2013, 06:46 ]

La 7an de marto mi foriris al Azio. Unua halto estis Kuala Lumpur (Malajzio), kie mi restis preskaŭ du tagojn kaj donis unu enkondukan lecionon. Poste al Indonezio (Makassar kaj Ambon), kie mi intervjuiĝis de diversaj radioj, gazetoj kaj po unu revuo kaj televido-stacio. El Ambon al Dilio en Orienta Timoro (tra Makassar kaj Balio). Tie mi dum semajno enkondukis Esperanton al radio-prezentistoj kaj junuloj. Legu pri tio ĉi-tie. Poste ree al Indonezio: Intervjuoj ĉe 5 gazetoj kaj du radiostacioj en Yogyakarto, leciono en Bandung kaj kongrespreparoj, lecionoj kaj radio-intervjuoj en Ĝakarto.

Kaj poste kompreneble la kulmino... la unua Indonezia Esperanto-Kongreso. Krom la evidenta rezulto de interkonatiĝo de esperantistoj el diversaj indoneziaj kaj aliaj insuloj kaj landoj, grava atingo estis la (re-)starigo de Indonezia Esperanto-Asocio. Partoprenis Pietro Fiocchi, ĵurnalisto de El Popola Ĉinio, kaj José da Costa kaj Nuno Saldanha, ĵurnalistoj de la nacia radio de Orienta Timoro. Ĉeestis ankaŭ Rigel Bogar (artista nomo Arbi), ĵurnalisto de Voice of Indonesia (sekcio de la nacia radio de Indonezio) kaj mallonge vizitis la kongreson Rita Asmara, sekciestrino pri kunlaboro de la sama radio. Al la malfermo venis ankaŭ Lukman A. Salendra kun kolego, ĵurnalistoj de al revuo G-Priority

Aperis danke al Pietro Fiocchi pluraj artikoloj en la reta gazeto El Popola Ĉinio: pri la antaŭkongresaj laboroj kaj intervjuoj ĉe la nacia radio, pri la malfermo kaj pri la fermo de la kongreso. Aldone intervjuoj kun Pribadi Sutiono, funkciulo de la Indonezia Ministerio pri Eksteraj Aferoj; Gunawan Wibisana, indonezia E-veterano; kun MAMIJA Midori, juna japana kongresano kaj verkisto; kaj kun Heidi Goes, farita antaŭ la starigo de la asocio mem (kun fotoj pri la lasta tago/vespero). 

Arbi intervjuis s-ron Pribadi Sutiono kaj pri tio aperis artikolo en la retejo de la radio. La eldiroj de la speciala asistanto de la ghenerala sekretario de la Ministerio pri Eksteraj Aferoj estas sufiĉe gravaj. Li asertis ke en la trejnado de indoneziaj diplomatoj Esperanto estos inkluzivigita kadre de la ĉi-jara starigo de lingvocentro, en kiu diplomatoj povos lerni krom la anglan kaj Esperanton 15 lingvojn de la Unuiĝintaj Nacioj kaj ASOAN (Asocio de Sud-Orient-Aziaj Nacioj ). Li ankaŭ substrekis ke tio ne estas la unua provo enkonduki Esperanton en la Ministerio kaj ke Esperanto jam havas longan historion en Indonezio.
 
Helpe de Arbi okazis dum la kongreso ankaŭ rekta intervjuo de la nacia radio kun Ilia Sumilfia Dewi, prezidanto de la Loka Kongresa Komitato.

La ĵurnalistoj de la nacia radio de Orienta Timoro vere partoprenis la kongreson kaj verkis raporton por Independente, ĵurnalo en Dilio, Orienta Timoro. Ili ankaŭ planas elsendojn pri Esperanto.


Mesaĝo aperinta ĉe Edukado.net

posted 6 Mar 2013, 06:29 by Heidi Goes   [ updated 6 Mar 2013, 06:32 ]

Hodiaŭ aperis la jena mesaĝo ĉe Edukado.net. Dankon al Katalin Kováts!

Heidi Goes denove ekvojaĝos kaj laboregos en Azio. 

Jen ŝia mallonga raporto: 

 

"Jen mi faras la lastajn preparojn por morgaŭ refoje forflugi al... Azio. Ne simple al Indonezio ĉi-foje. Mi pasigos preskaŭ 48 horojn en Kuala Lumpur, kie mi vendrede alvenos kaj sabate havos 3-horan enkondukan lecionon por studentoj kaj membroj de Couchsurfing. Sekvatage mi flugos al Makassar, unua halto en Indonezio, kaj post haltoj en Ambon kaj Bali flugos al Orienta Timoro, kie mi restos tutan semajnon. Estas laŭ mia scio neniu esperantisto tie, kaj la lando havas du oficialajn lingvojn, kaj du (aliajn) laborlingvojn. Pro tio la lingva situacio en la landeto estas komplika kaj eble ili ne vere emos lerni plian lingvon... sed mi provos dum tiu semajno viziti plurajn instituciojn kaj simile kaj vidi la eblecon instrui Esperanton tie. Cele al tio, mi kreis retpaĝon kun iom da informoj en lingvoj uzitaj tie. Post tio mi reiros al Indonezio, kie restos tempo nur por Yogya kaj Bandung antaŭ ol iri al Jakarta por lastaj preparoj por la Indonezia Esperanto-Kongreso.

Por scii pli, legu mian anoncon kaj tempoplanon.

Se vi emas iom helpi, bv. ĉi tie legi kial kaj kiel

Lastaj informoj pri aliaj aspektoj de la movado en Indonezio troveblas ĉi tie.

Forflugonte salutas vin kaj esperas je viaj atento kaj helpo, 

Heidi Goes"

Foto: Membroj de la LKK ĉe la kongresejo


Rabato/potongan biaya

posted 22 Feb 2013, 01:27 by Heidi Goes

Pesan dari Panitia Kongres:
Saluton!
Dengan mempertimbangkan banyaknya orang yang baru mulai kenal bahasa Esperanto, maupun yang baru mulai belajar dan berminat ikut Kongres Esperanto Indonesia, ADA KABAR BAIK..! Bagi yang mendaftar ikut kongres dan membayar biaya peserta sebelum tgl 28 Februari, 2013 dapat potongan 50% dari biaya normal menjadi:
1). Pelajar : Rp. 150,000
2). Mahasiswa/Pensiunan/Belum bekerja : Rp. 250,000
3). Karyawan/Pekerja : Rp. 350,000

Kondisi: Biaya termasuk makan 3x sehari, penginapan 3malam, dan materi kongres
Biaya berlaku sama bagi peserta yang HANYA ikut sabtu & minggu saja.

Buruan Daftar di https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZxVjBuZXllU21vWnNPcXZybFV0SGc6MQ
Tempat Terbatas..!! Jika perlu informasi lebih lanjut tentang Kongres, silakan kirim email ke iek-lkk2013@googlegroups.com atau boleh hubungi saya, HP. 08111773387.
"Mari sukseskan Kongres Esperanto Indonesia yang ke-1, dan jadi bagian dari gerakan Esperanto di Indonesia" Dankon!

Novaĵoj!

posted 10 Feb 2013, 07:15 by Heidi Goes   [ updated 10 Feb 2013, 07:19 ]

Saluton,

Okazas multo en Indonezio, kaj aliflanke necesas helpo por povi fari eĉ pli. Jen resumo, kun ligiloj al pli longaj tekstoj por tiuj kiuj interesiĝas.

Instrumaterialoj
La Oceania Komisiono subtenas per antaŭmendo de 200 ekzempleroj la eldonon de la traduko de la lernolibro Esperanto per rekta metodo de Stano Marček. La traduklaboro finiĝis, kaj momente la eldonanto priokupiĝas. Ĝi estos presita ĉi-monate. La celo estas ke ĝi alvenos sufiĉe frue en Indonezio por esti aĉetebla (malmultkoste) en la unua Indonezia Esperanto-kongreso.
La indonezia ŝlosilo, eldonita en 2009 kaj disdonita en Indonezio dum pluraj instruvojaĝoj de Tatjana Loskutova kaj Heidi Goes preskaŭ elĉerpiĝis. Por reeldoni ĝin en pli granda kvanto (5000), kaj presigi ĝin en Indonezio, ni bezonas 1000 eŭrojn. Se ni havas iom pli, ni povas ankaŭ dissendi ilin senpage. Ĉu vi volas helpi?

Kongreso
La unua indonezia Esperanto-kongreso okazos de la 5a ĝis la 8a de aprilo. Aliĝis nun preskaŭ 50 personoj, el kiu 15 eksterlandanoj. Ĉar ni rimarkis ke la kotizo, kiu por indonezianoj jam estis malpli alta ol la vera kosto, tamen estis troa problemo por multaj indonezianoj, ni antaŭ kelkaj tagoj diskonigis ke ni duonigas por ili la kotizon. La kongreso, kaj certe tiu granda rabato tute ne estus ebla sen la jam granda financa subteno de kelkaj organizaĵoj kaj individuoj.
Danke al kelkaj helpemaj eksterlandanoj estos dum la kongreso diversnivelaj kursoj, ebleco por ekzameniĝi, prelegetoj pri Pasporta Servo kaj la Delegita Reto, aŭkcio, oratora konkurso, ktp.
Se ankaŭ vi volas helpi legu ĉi tie kiel vi povas tion fari. Antaŭdankon!

Bulteno
Jam aperis 4 numeroj de la bulteno Esperanto en Indonezio. La ĉefredaktoro, kiu rezignis pro personaj kialoj, faris tiun laboron kun zorgo kaj kompetento kaj ni dankas lin pro tio. Nun ni serĉas novan redaktoron, se eble indonezianon. Tamen eble en la komenco estus bone se iu eksterlanda spertulo povas helpi.
La tempolimo por sendi al la redakcio (redakcio-ideo@googlegroups.com) viajn artikolojn estas la 15a de majo. Do, sufiĉe da tempo por verki viajn raportojn pri la indonezia kongreso!

Instruvojaĝoj

En decembro Heidi Goes vizitis Indonezion (aperis poste unu artikolo en Detik.com sekve de la renkontiĝo kun ĵurnalistino). Pasintmonate Tatjana Loskutova instruis dum tri semajnoj en Bandung, Jakarta kaj Batam. En marto-aprilo Heidi vizitos Malajzion (Kuala Lumpur), Indonezion kaj, por la unua fojo, Orientan Timoron por ĉiuloke instrui aŭ enkonduki Esperanton.

Azia Kongreso
Ilia Sondang Dewi partoprenos la Azian Kongreson en Israelo. Tio ne facilas el logistika/viza/finacna vidpunkto, sed feliĉe almenaŭ la financa parto estas jam preskaŭ tute solvita (kun danko al KAEM kaj iu bonvola esperantistino). La avantaĝo estas ke ŝi povos vidi, kun la tiam ĵus pasinta sperto pri la indonezia kongreso, ĉu vere ankaŭ la indonezia movado kapablus organizi Azian Kongreson. Verŝajne estas la unua fojo ke partoprenos aktiva indonezia esperantistino. Rakontante pri la indonezia movado kaj pri la indonezia kulturo, ŝi certe riĉigos la programon.

Kontakto kaj turismaj vojaĝoj

Pli kaj pli da esperantistoj vizitas Indonezion ankaŭ ne-instrucele... Se vi volas kontakti indonezianojn, vi povas trovi retadresojn kaj telefonnumerojn de kontaktpersonoj kaj ligilojn al la Facebookpaĝoj en la retejo pri la indonezia movado. Estas bone scii ke indonezianoj pli facile kontakteblas per Facebook ol per la retadreso. Se vi volas ke en kelkaj urboj la grupo kunvenu okaze de via vizito, bonvolu kontakti ilin sufiĉe frue! Kaj se necese, ne hezitu, se vi jam estas surloke kaj ne ricevas respondon, telefoni al la kontaktpersono(j). Se vi sukcesis kunvenigi grupon kaj eble tie prelegi pri via lando aŭ io simile, bv. ne forgesi verki ion por nia bulteno.

Prelegoj
Heidi Goes kelkfoje prelegas pri Indonezio, pri la nuna kaj historia movado. La tuj sekvaj prelegoj okazos la 13an en Vieno kaj la 14an en Linz, ambaŭ en Aŭstrio.

Komuniko
La unua komuniko pri 'Justa Komunikado' haveblas ankaŭ en la indonezia.

Subteno
Bonvenas subteno plurspeca por la indonezia movado, ekz. por represo de la ŝlosilo, por la instruvojaĝoj, ... kaj ankaŭ por la kongreso. Se vi volas finance helpi, bv. ĝiri al iesa-p ĉe UEA kun mencio de la celo. Rigardu ĉi tie kiel fari tion. Multan antaŭdankon.

Aliĝu al la kongreso!

posted 12 Nov 2012, 06:57 by Heidi Goes   [ updated 12 Nov 2012, 06:58 ]

Ekde la 14a de oktobro 2012 eblas aliĝi al la unua Indonezia Esperanto-kongreso. Preskaŭ monaton poste tion faris tamen nur 10 homoj. Ni ĉiuj scias ke homoj kutime atendas minimume ĝis la fino de la unua aliĝperiodo, kaj ni certas ke venos multe pli da aliĝoj en la sekva monato. Oni ricevas malgrandan rabaton se oni pagas antaŭ la 15a de decembro.
Alvokoj partopreni al la kongreso aperis ankaŭ en Twitter.

Ne atendu tro longe se vi volas ke ni rapide decidu pri via vojaĝsubteno!

Aliĝu ĉi tie: https://sites.google.com/site/iek2013bogor. Sed ne forgesu legi unue pri la kotizo.

Iom da novaĵoj...

posted 23 Sept 2012, 02:17 by Heidi Goes

Delonge mi ne skribis ĉi tie....
jen kio okazis intertempe....
En junio-julio 2012 mi iris al Indonezio por instrui, iom esplori pri la movado en Indonezio kaj ekprepari la Indonezian E-kongreson, kiu okazos en aprilo 2013.
Kaj partoprenis 13 indonezianoj al la Universala Kongreso en Hanojo, Vjetnamio, 27/7-4/8/2012. Tio estis rekorda nombro!
Ni esperas ke tio helpos vigligi kaj grandigi la movadon en Indonezio.
Nun ni daŭre preparas la Indonezian Esperanto-Kongreson.

Alvoko por indonezianoj

posted 10 Dec 2011, 10:49 by Heidi Goes

Ĉi tiu alvoko aperis en la dua bulteno de Esperanto en Indonezio...

Ĉu vi volas partopreni en la venontjara Universala Kongreso?

Se vi estas indonezia esperantisto loĝanta en Indonezio kaj:
● posedas Esperanton sufiĉe bone por kompreni tiun ĉi tekston,
● pretas partopreni en la plej ampleksa Esperanto-aranĝo,
● estos libera kaj povos vojaĝi al Vjetnamio (28 julio— 4 aŭgusto 2012),
● povos mem parte financi viajn vojaĝkostojn,
● konsideras vin sufiĉe merita por ricevi financan helpon, tiam kontaktu nin, en Esperanto, por kandidatiĝi
por parte subvenciata partopreno en la Universala Kongreso en Hanojo, menciante vian agadon por/
per Esperanto. Mesaĝu al ni: redakcio-ideo@googlegroups.com.

Indonezianojn al la Hanoja UK!

Por profiti de la proksimeco de la venontjara UK ni lanĉas kampanjon helpi indoneziajn esperantistojn
partopreni la plej grandan Esperanto-aranĝon de la jaro. Se vi povas kaj volas partopreni en tiu
kampanjo, bonvolu kontakti nin por ricevi pliajn informojn kaj detalojn. Bonvolu mesaĝi al nia ret-
adreso indikita ĉi-supre.

Ĝisdatigeto kaj anonco

posted 29 Nov 2011, 11:33 by Heidi Goes

Saluton
krom la ĵusa mesaĝo pri la dua bulteno, jam delonge ne plu aperis mesaĝoj ĉi tie. Tio ne signifas ke nenio okazis, sed... okazis sufiĉe multe kaj pro tio mi ne plu pensis verki ankaŭ ĉi tie...
Mallonge pri tio kio okazis:
En majo kaj junio necesis venki malfacilaĵojn por venigi Sabrina Endang kaj Ilia Sondang Dewi al Eŭropo por partopreni en diversaj E-aranĝoj, kaj prepari instruvojaĝon por Tatjana Loskutova el Rusio en Indonezio. En julio, nur kelkajn tagojn antaŭ la foriro, Sabrina kaj Ilia fine ricevis la vizon, kaj povis, lastmomente aĉeti la flugbiletojn. Raportoj pri ilia vojaĝo aperas en la dua bulteno.
Same en julio, kaj ĝis aŭgusto, Tatjana sukcesis instrui en 5 urboj en Indonezio. Ankaŭ ŝia raporto estas en la dua bulteno, paĝon 1.
Nun Ilia kaj Sabrina denove estas en sia lando, kaj la movado tie daŭras, ne nur en iliaj urboj, sed ankaŭ en aliaj urboj. Kaj ne nur tie kie jam iris Tatjana aŭ Heidi. La Facebookpaĝoj helpas homojn trovi (hazarde aŭ ne) informojn pri Esperanto, sed pli grave (ĉar informojn ili povus trovi ankaŭ aliloke), informojn pri samlandanoj kiuj eklernas. Tiel estas ekzemple ankaŭ homoj en Kalimantan kiuj eklernas, solaj.
Eble mi iros tien dum mia venonta instruvojaĝo....
Kaj nun do, aperis la dua bulteno.
Kio en decembro?
La itala esperantisto Nino Vessella planas iri al Indonezio por turismumado, sed ankaŭ volas renkonti geesperantistojn. Certe en Ĝakarto li sukcesos tion fari. Kiu scias, ankaŭ en Balio eblos renkonti homojn kiuj interesiĝas pri Esperanto?

Jen lia vizitplano al Indonezio,

23/12     Alveno al Ĝakarta flughaveno je la 13:25
24/12     Alveno al Ubuda flughaveno je la 13:25
28/12     Alveno al Sanuro
31/12     Reveno al Ĝakarta flughaveno je la 10:05
6/1         Forflugo Ĝakarta flughaveno je la 15:35

Se vi volas renkonti lin, bv. kontakti lin rekte per Facebook.

Pliaj informoj sekvos!

Heidi

Mesaĝo al kunlaborintoj, subtenintoj kaj interesiĝantoj

posted 29 Nov 2011, 11:16 by Heidi Goes

Saluton,
la 20an de novembro estis sendita al kelkaj listoj kaj pluraj kunlaborintoj, subtenintoj kaj interesiĝantoj pri la movado en Indonezio la suban mesaĝon. Kelkajn tagojn poste, ĝi estis sendita ankaŭ al la listo uea-membroj.

Al subtenintoj kaj interesiĝantoj pri la movado en Indonezio

Al esperantistoj en Indonezio

 

Karaj,

 

Post la provnumero, kiu aperis en julio ĉi-jare, ni povas sciigi al vi pri la apero de numero unu de la bulteno 'Esperanto en Indonezio'. Enestas raporto de Tatjana Loskutova, kiu somere vizitis Indonezion kaj instruis tie, longaj raportoj verkitaj de Ilia kaj Sabrina pri siaj partoprenoj en pluraj E-aranĝoj en Eŭropo ĉi-somere, kaj kelkaj aliaj raportoj kaj artikoloj.

Krome enestas alvoko por indonezianoj kandidatiĝi por partopreni la Universalan Kongreson en Vjetnamio venontjare. Estas unika okazo por ili, pro tio ke ĝi okazas relative proksime al Indonezio. Pro la malpli altaj kostoj, ni esperas ke eblos helpi finance multe pli da junuloj ol ĉi-jare ĝui la internacian etoson de UK, kaj lerni de tio por la propra movado. Do, ĝi estas samptempe alvoko por pli bonfartaj esperantistoj, helpi realigi tiun ĉi esperon. Eblas transpagi al unu el la jenaj UEA-kontoj: Triamonda Kongresa Fondaĵo aŭ Azio kun mencio 'indonezianoj al UK'.

 

La bulteno(j) elŝuteblas ĉi tie: https://sites.google.com/site/esperantoenindonezio/bulteno.

Komentoj pri la bulteno bonvenas ĉe la redakcio: redakcio-ideo@googlegroups.com.

 

Dankon al ĉiuj kiuj helpis realigi la vojaĝon de Ilia kaj Sabrina en Eŭropo, helpis al ili dum ilia restado tie aŭ donacis librojn (en la sekva bulteno aperos listo de la donacintoj de libroj kaj abonoj por Indonezio)! Specialan dankon al tiuj kiuj subvenciis la fizikan aperon de ĉi tiu bulteno! Se ankaŭ vi volas helpi pri tio, eblas donaci al la UEA-konto iesa-p. Se vi jam donacis kaj ŝatus ricevi la paperan version, skribu al la supra retadreso.


La limdato por la sekva bulteno estas la unua de majo 2012.


Agrablan legadon. Kaj ne hezitu diskonigi la bultenon!

 

Ilia, Sabrina, Haris, Heidi kaj la aliaj


1-10 of 21