Artikoloj aperintaj/Artikel-artikel yang diterbitkan

[EO]
Aperis jam pluraj artikoloj pri la diversaj instruvojaĝoj en Indonezio, aŭ pri Esperanto en Indonezio en pli ĝenerala maniero, precipe en Esperantujo, sed ankaŭ pli kaj pli en Indonezio, rete kaj papere.
En la subpaĝoj mi listigas la artikolojn, kaj iom post iom aldonas skanaĵojn aŭ pdf-ojn de la plej ampleksaj artikoloj, ĉar ili emfazas diversajn flankojn de la vojaĝoj.


 
[ID]
Telah bermunculan banyak artikel-artikel tentang berbagai perjalanan mengajardi Indonesia ataŭ tentang Esperanto di Indonesia secara lebih umum, terutama di tanah Esperanto, tetapi ada juga lebih dan lebih di Indonesia, baik di internet maupun media cetak. Di subhalaman-subhalaman berikut, saya sudah membuat daftar artikel-artikel tersebut dan sedikit demi sedikit menambahkan versi pindainya atau versi pdf dari artikel-artikel yang paling ekstensif, karena mereka menekankan berbagai sisi-sisi dari perjalanan-perjalanan tersebut.