4.6. Prečišćavanje vazduha od zagađenja

Lekciju "Pojam i zadaci prečišćavanja vazduha" možete videti ovde.
PPT prezentaciju "Pojam i zadaci prečišćavanja vazduha" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Prečišćavanje vazduha od prašine i aerosedimenata" možete videti ovde.
PPT prezentaciju "Prečišćavanje vazduha od prašine i aerosedimenata" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Prečišćavanje vazduha od štetnih gasova i para" možete videti ovde.
PPT prezentaciju "Prečišćavanje vazduha od štetnih gasova i para -1.deo" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Prečišćavanje vazduha od štetnih gasova i para -2.deo" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Prečišćavanje vazduha od štetnih gasova i para -3.deo/" možete preuzeti ovde.

Lekcuju "Prečišćavanje vazduha od aerosola" možete preuzeti ovde.
PT prezentaciju "
"Prečišćavanje vazduha od aerosala" možete preuzeti ovde.

Lekciju " Uklanjanje NO2 i SO2 iz gasovitih produkata sagorevanja" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Uklanjanje NO2 i SO2 iz gasovitih produkata sagorevanja" možete preuzeti" ovde.

Lekciju "Zaštita od radijacije" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Zaštita od radijacije" možete preuzeti ovde.