4.5. Postupci i metode merenja zagađenosti vazduha

Lekciju "Emisija i  imisija aerozagađenja" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Emisija i imisija aerozagađenja" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Postupci uzorkovanja vazduha i merenje fizičkih karakteristika vazduha" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Postupci uzorkovanja vazduha i merenje fizičkih karakteristika vazduha" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Određivanje aerosola, prašine i aerosedimenata" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Određivanje aerosola, prašine i aerosedimenata" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Određivanje kancerogenih, štetnih i opasnih supstanci, radijacije i jonizujućeg zračenja" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Određivanje kancerogenih, štetnih i opasnih supstanci, radijacije i jonizujućeg zračenja" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Ostale metode određivanja zagađenosti vazduha" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Ostale metode određivanja zagađenosti vazduha" možete preuzeti ovde.