4.3. Zagađenje vazduha i izvori zagađenja

Lekciju "Pojam, vrste i izvori zagađivanja vazduha" možete preuzeti ovde.
PPT ""Pojam, vrste i izvori zagađivanja vazduha" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Koncentracije zagađenosti vazduha" možete preuzeti ovde.
PPT ""Koncentracije zagađenosti vazduha" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Emisija i transmisija aerozagađenja" možete preuzeti ovde.
PPT ""Emisija i transmisija aerozagađenja" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Imisija aerozagađenja" možete preuzeti ovde.
PPT ""Imisija aerozagađenja" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Prirodni izvori zagađivanja vazduha" možete preuzeti ovde.
PPT ""Prirodni izvori zagađivanja vazduha" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Izvori vezani za transformaciju energije goriva" možete preuzeti ovde.
PPT "Izvori vezani za transformaciju energije goriva" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Industrijski izvori zagađenja vazduha" možete preuzeti ovde.
PPT "Industrijski izvori zagađenja vazduha" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Poljoprivreda, transport i komunalna delatnost" možete preuzeti ovde.
PPT "Poljoprivreda, transport i komunalna delatnost" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Štetni gasovi, pare i aerosoli" možete preuzeti ovde.
PPT  "Štetni gasovi, pare i aerosoli" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Kancerogene, štetne i opasne supstance" možete preuzeti ovde.
PPT ""Kancerogene, štetne i opasne supstance" možete preuzeti ovde.

Lekciju "Radijacija i jonizujuće zračenje" možete preuzeti ovde.
PPT "Radijacija i jonizujuće zračenje" možete preuzeti ovde.