8.5.6. Aromatični ugljovodonici. Benzen

Aromatični ugljovodonici (areni) su nezasićena ciklična jedinjenja.

Najjednostavniji aromatični ugljovodonik je benzen, C6H6.
Benzen sadrži 6 atoma ugljenika koji su povezani u šestočlani prsten. Za svaki atom ugljenika je vezan po jedan atom vodonika. Pri pisanju formule benzena, naizmenično se postavljaju dvostruke veze, iako to nije potpuno tačno. Elektroni iz dvostrukih veza pripadaju svim atomima ugljenika, što se vidi na narednoj animaciji.


Zamenom atoma vodonika u molekulu benzena metil grupom dobija se metilbenzen (toluen).


Benzenovi prstenovi se mogu vezati međusobno npr. naftalen sadrži dva benzenova prstena.

O svojstvima aromatičnih ugljovodonika možete pogledati ovde.