8.5.2. Ugljovodonici - podela i fizička svojstva

Ugljovodonici su organska jedinjenja koji sadrže atome ugljenika i vodonika.

Mogu biti ciklični (ugljenikovi atomi grade zatvorene prstenove) i aciklični (oni grade otvorene nizove). Aciklični ugljovodonici mogu biti alkani, alkeni ili alkini.

Alkani su zasićeni ugljovodonici koji sadrže sve jednostruke kovalentne veze između atoma ugljenika. Alkeni poseduju bar jednu dvostruku, a alkini bar jednu trostruku vezu između atoma ugljenika. To su nezasićeni ugljovodonici.

Ciklični ugljovodonici mogu biti aliciklični (to su cikloalkani i cikloalkeni) i aromatični.


Fizička svojstva ugljovodonika: to su nepolarna jedinjenja te se ne rastvaraju u vodi, već u nepolarnim jedinjenjima, mogu biti u sva tri agregatna stanja.