8.5.1. Uvod u organsku hemiju

U okviru neorganske hemije smo proučavali pojedina jedinjenja ugljenika tj. njegove okside, ugljenu kiselinu i njene soli, karbonate.

Organska hemija proučava sva ostala jedinjenja ugljenika. Tako ćemo u ovoj i narednim temama izučavati alkane, alkohole, karboksilne kiseline, masti i ulja, ugljene hidrate, proteine i još neke klase organskih jedinjenja.

U sastav organskih jedinjenja ulaze ugljenik i vodonik, a mogu da sadrže i atome nekolicine drugih elemenata (npr. kiseonika, azota, sumpora).

Ugljenik je uvek četvorovalentan. Na narednim slikama vidimo da svaki atom ugljenika gradi četiri kovalentne veze.

 Veza između dva atoma ugljenika može biti jednostruka, dvostruka ili trostruka.Ugljenikovi atomi mogu biti povezani u otvorene i zatvorene nizove. Na narednim slikama je prikazano kako 6 atoma ugljenika mog biti povezana u otvoren niz i zatvoren niz (prsten).
Otvoreni nizovi mogu biti nerazgranati i razgranati.