1. Nastava hemije‎ > ‎8. razred‎ > ‎8.3. Soli‎ > ‎

8.3.1. Imenovanje soli i sastavljanje formula soli

Sa solima se često susrećemo u svakodnevnom životu npr. kuhinjska so, soda bikarbona, plavi kamen...

Soli su jonska jedinjenja koja su izgrađena od katjona metala i anjona kiselinskog ostatka.
Kiselinski ostatak se dobija oduzimanjem atoma vodonika u molekulu kiseline i on je onoliko valentan koliko ima atoma vodonika.


formula kiseline


kiselinski ostatak


valenca

HCl

Cl

I

HNO3

NO3

I

H2SO4

SO4

II

H3PO4

PO4

III


U sledećoj tabeli su date formule i nazivi najznačajnijih kiselina, jon kiselinskog ostatka i naziv njihovih soli.

formula kiseline

 

naziv kiseline

 

jon kiselinskog ostatka

naziv soli

 

HCl

hlorovodonična  

(hloridna)

Cl

hloridi

HNO2

azotasta

(nitritna)

NO2

nitriti

HNO3

azotna

(nitratna)

NO3

nitrati

H2SO3

sumporasta

(sulfitna)

SO32−

sulfiti

H2SO4

sumporna

(sulfatna)

SO42−

sulfati

H2CO3

ugljena

(karbonatna)

CO32−

karbonati

H3PO4

fosforna

(fosfatna)

PO43−

fosfati


Pri sastavljanju formula soli mora se voditi računa o valencama metala i kiselinskog ostatka.
npr.

    I     I                                                              II   I

    NaCl - natrijum-hlorid                            CaCl2 - kalcijum-hlorid


    I I       I                                                             I     III

    Mg(NO3)2 - magnezijum-nitrat                Na3PO4 - natrijum-fosfat


    III     II                                                          II    II

    Al2(SO4)3 - aluminijum-sulfit                 CaSO4 - kalcijum-sulfat     

Ukoliko metal može imati više valenci onda se mora naglasiti valenca metala u nazivu soli.
npr.

    II   I                                                   III  I
    FeCl2  - gvožđe(II)-hlorid             FeCl3 - gvožđe(III)-hlorid