U okviru ove teme ćemo naučiti šta su soli, kako se dobijaju i na koji način se pišu formule soli.