8.1.2. Vodonik

Vodonik je najlakši hemijski element. Redni broj mu je 1, kao i maseni broj. Jezgro atoma vodonika sadrži jedan proton, a u elektronskom omotaču se nalazi jedan elektron. Vodonik je jedini element koji nema neutrone. Atoma izgleda ovako:
 
Nalazi se u Ia (1) grupi u Periodnom sistemu elemenata.
U prirodi je veoma zastupljen u višim slojevima atmosfere (Sunce, zvezde) pa je to najrasprostranjeniji elelment u svemiru. U našoj okolini se nalazi samo u vidu jedinjenja od kojih treba istaći vodu, amonijak, proteine, ugljene hidrate...
U elementarnom stanju vodonik postoji kao dvoatomni molekul (H2). Atomi vodonika su povezani jednostrukom, nepolarnom, kovalentnom vezom.
Vodonik se laboratorijski dobija reakcijom između nekih metala i kiselina npr. reakcijom između cinka i hlorovodonične kiseline nastaje so, cink-hlorid i vodonik.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Vodonik je gas, bez boje, ukusa i mirisa, praktično se ne rastvara u vodi jer su mu molekuli nepolarni. Gori svetlo plavim plamenom i pri tome se jedini sa kiseonikom gradeći vodu.

 
 
 
 
 
Ako se smeša vodonika i kiseonika u zapreminskom odnosu 2:1 (praskavi gas) zapali čuje se prasak jer je ta smeša eksplozivna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodonik se upotrebljava za zavarivanje i sečenje metala, kao raketno gorivo. Smatra se da je to gorivo budućnosti i da će automobili ići na vodonik, čime će se izbeći zagađivanje životne sredine, jer se njegovim sagorevanjem gradi voda.