8.1.1 Fizička svojstva nemetala

Nemetali su hemijski elementi koji se u tablici periodnog sistema elemenata nalaze sa desne strane, izuzev vodonika koji se nalazi u gornjem levom uglu.
 
Na sobnoj temperaturi mogu biti u sva tri agregatna stanja:
  • gasovitom - vodonik, kiseonik, hlor, azot, fluor
 
 
 
npr. hlor je gas zeleno-žute boje
 
 
 
 
 
 
  • tečnom - brom
 
 
 
 
brom je jedini tečni nematal
 
 
 
 
 
  • čvrstom - ugljenik, fosfor, sumpor, jod
 
 
 npr. fosfor je čvrstog agregatnog stanja.
 
 
 
 
 
 
 
Nemetali se mogu razlikovati po boji npr. sumpor je žute boje, jod je ljubičast, kiseonik bezbojan, fosfor može biti beo ili crven.Pojedini nemetali (hlor i brom) imaju oštar, neprijatan miris i ne smeju se udisati jer su štetni po zdravlje ljudi.
Nemetali se različito ponašaju prilikom zagrevanja. Jod sublimuje tj. prelazi direktno iz čvrstog u gasovito agregatno stanje.

Beli fosfor se spontano pali na vazduhu:

P4 + 5O2 → 2P2O5

Crveni fosfor se pali prilikom zagrevanja. Nastaje bela gusta magla, fosfor(V)-oksid.

4P + 5O2 → 2P2O5


 

Zajedničko svojstvo nemetala je da ne provode elektricitet, izuzev oblika ugljenika, grafita, koji je dobar provodnik elektriciteta.
      
 
 
 
 
 Nemetali su slabo rastvorni u vodi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnovno svojstvo nemetala je da grade kiseline. O kiselinama ćemo učiti malo detaljnije u narednim lekcijama.