8.2.4. Legure

Legure su smeše koje se dobijaju mešanjem jednog metala sa jednim ilil više drugih elemenata.
Najznačajnije legure su:
čelik - legura gvožđa i ugljenika (do 1,7% C)

bronza - legura bakra i kalaja

mesing - legura bakra i cinka

duraluminijum- legura aluminijuma sa bakrom, magnezijumom, manganom, silicijumom ili gvožđem.