8.2.3. Gvožđe, aluminijum, bakar

Crna metalurgija je deo industrije koji se bavi proizvodnjom gvožđa dok se proizvodnjom svih ostalih metala bavi obojena metalurgija.

Metali su dobri provodnici toplote i elektriciteta (toplotna provodljivost: Al<Fe<Cu; provodljivost elektriciteta: Fe< Al<Cu). Ovi metali se razlikuju i po gustini: Al<Fe<Cu.
Gvožđe je sive boje, mekan i krt metal, poseduje magnetna svojstva.
Aluminijumje mekan, lak metal, srebrnastosive boje.
Bakar je crvene boje, mekan je i veoma dobro provodi toplotu i elektricitet.

Jedinjenja gvožđa:

1.      oksidi - FeO, Fe2O3

2.      hidroksidi - Fe(OH)2, Fe(OH)3

Jedinjenja aluminijuma:

1.      oksid – Al2O3;  dobija se oksidacijom aluminijuma 4Al+3O22Al2O3       

2.      hidroksid – Al(OH)3  ;

zagrevanjem se razlaže na aluminijum-oksid i vodu 2Al(OH)3→ Al2O3 + 3H2O

Jedinjenja bakra:

1.      oksidi - Cu2O, CuO

2.       plavi kamen – CuSO4∙5 H2O

Oksidi gvožđa, bakra  i aluminijuma su slabo rastvorni u vodi i ne mogu sa njom da grade hidrokside.

Hidroksidi gvožđa, bakra i aluminijuma se slabo rastvaraju u vodi.

Primena gvožđa: ne koristi se čisto gvožđe jer je krto. Čelik se koristi za iradu alata, metalnih konstrukcija, mostova...

Primena aluminijuma: izrada folija, automobila, aviona...

Primena aluminijum-oksida (mineral korund): izrada nakita (rubin, safir)

Primena bakra: izrada posuda, novca, nakita.